Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
skripta KRIVIČNO PRAVO posebni deo

skripta KRIVIČNO PRAVO posebni deo

Ratings: (0)|Views: 6,283 |Likes:
Published by Nikola Kitevski

More info:

Published by: Nikola Kitevski on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
KD PROTIV ZIVOTA I TELA
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:ZASTITNI OBJEKT(objekt krivicnopravne zastite) KD propisanih u ovoj glavi jeste zivot Itelo coveka.Visoko rangiranje zastitnog objekta ove glave KD ogleda se I u strogosti propisanih kazni.Vecina KD oveglave spada u KLASICNA KD,koja su odavno predmet krivicnopravnog regulisanja.Krivicnopravna zastita zivota jesamostalna celovita I primarna.Neka KD iz ove glave nemaju univerzalni karakter.Ova glava sadrzi KD cija se posledicasastoji u povredi odnosno unistenju zivota I tela I KD koja za posledicu imaju ugrozavanje zivota I tela.
UBISTVO
ZASTITNI OBJEKT-zivot coveka a OBJEKT RADNJE-covek.RADNJA IZVRSENJA obicnog ubistva se sastoji u lisavanju zivota drugog lica.To moze biti bilo koja radnja kao I radnjanecinjenja.K.D. ubistva moze se izvrsiti samo prema zivom coveku.Ziv covek kao objekt radnje postoji od trenutka rodjenja pado smrti.Kao trenutak smrti danas se uzima mozdana smrt.POSLEDICA KD jeste smrt drugog lica.Izmedju radnje izvrsenja I posledice mora postojati uzrocna veza.kod KD ubistvapreovladava TEORIJA EKVIVALENCIJE-svaki uslov koji je neposredno/posredno prethodio posledici a bez koga ona nebi nastupila predstavlja uzrok posledice. I POSREDNI USLOVI mogu biti uzrok smrti(pogorsano vec postojece stanje)UMISLJAJ je neophodan na subjektivnom planu a dovoljan je i EVENTUALNI UMISLJAJ tj da je ucinilac pristao na smrtpasivnog subjekta.ukoliko nema pristajanja to je svesni nehat tj nehatno lisenje zivota.POKUSAJ postoji I kod njega je neophodno da umisljaj ucinioca obuhvati smrt kao posledicu K.D. ubistva.
TESKO UBISTVO
Pored elemenata koji ulaze u osnovni oblik KD kao dopunski elemenat mora biti ostvarena neka od kvalifikatornihokolnosti koje se vezuju za nacin izvrsenja,motiv ili za pasivni subjekt.STAV 1-UBISTVO NA SVIREP I PODMUKAO NACIN-kod KD mora postojati DIREKTAN UMISLJAJ.Pojam svireposti znacida se zrtvi nanose nepotrebne patnje.Ima objektivnu I subjektivnu komponentu kao I pojam podmuklosti.Pojampodmuklosti objektivno-da se radi o potajnom nacinu preduzimanja radnje a subjektivno da je kod ucinioca izrazenolukavstvo.TACKA 2-UBISTVO PRI BEZOBZIRNOM NASILNICKOM PONASANJU-Ubistvu mora prethoditi nasilnicko ponasanje koje je bezobzirno.Bezobzirno znaci da ucinilac pokazuje ravnodusnost prema tudjim dobrima tj prevazilazi granicuuobicajenog nasilnickog ponasanja.TACKA 3-UBISTVO PRI CIJEM SE IZVRSENJU DOVEDE U OPASNOST ZIVOT JOS NEKOG LICA-presudan je nacin izvrsenjakao I upotrebljeno sredstvo-potrebno je da je pored ubistva jednog lica doveden u opasnost zivot bar jos jednog lica-UMISLJAJ ucinioca je kako u odnosu na KD ubistva tako I u odnosu na dovodjenje u opasnost zivota jos jednog lica aliNE da to drugo lice lisi zivota-moguc je pokusaj u kom izostaje posledica prema licu koje se htelo lisiti zivota a uodnosu na drugo lice posledica se ogleda u dovodljenju zivota u opasnost.TACKA 4-LISAVANJE ZIVOTA PRI IZVRSENJU KD RAZBOJNISTVA ILI RAZBOJNICKE KRADJE-iako se radi o viseobjektnomKD ovde je dominantno KD ubistva a cinjenica da se to vrsi pri vrsenju K.D. razbojnistva ili razbojnicke kradjepredstavlja kvalifikatornu okolnost.TACKA 5-predvidja vise kvalifikatornih okolnosti-KORISTOLJUBLJE,IZVRSENJE ILI PRIKRIVANJE DRUGOG KD,KRVNAOSVETA,BEZOBZIRNA OSVETA I druge niske pobude.)koristoljublje-onda kada ucinilac sebi pribavlja bilo kakvumaterijalnu korist-ubistvo radi izvrsenja ili prikrivanja drugog K.D.postoji ako se ubistvo vrsi da bi se omoguciloizvrsenje ili prikrivanje drugogKD.Bezobzirna osveta postoji kada je doslo do nesrazmere izmedju nanetog zla I zlananesenog osvetom.niske pobude-one koje se na negativnoj moralnoj skali nalaze visokoTACKA6-LISAVANJE ZIVOTA SLUZBENOG ILI VOJNOG LICA-nuzno je da je sluzbeno ili vojno lice liseno zivota privrsenju sluzbene duznosti,to mogu biti svi poslovi u okviru sluzbe.TACKA 7-UBISTVO SUDIJE,JAVNOG TUZIOCA,ZAMENIKA JAVNOG TUZIOCA ILI POLICIJSKOG SLUZBENIKA U VEZI SAVRSENJEM SLUZBENE DUZNOSTITACKA 8-UBISTVO LICE KOJE OBAVLJA POSLOVE OD JAVNOG ZNACAJA-PASIVAN SUBJEKT lice koje obavlja poslove od javnog znacaja.Ubistvo mora biti izvrseno U VEZI sa poslovima koje to lice obavlja.
 
TACKA 9-UBISTVO DETETA I BREMENITE ZENE-UMISLJAJ mora da obuhvati ove kvalifikatorne okolnosti,ako ne-postojace obicno ubistvo.TACKA 10-UBISTVO CLANA PORODICE KOJE JE UCINILAC PRETHODNO ZLOSTAVLJAO-dovoljno je da je izvrsenjuK.D.prethodilo zlostavljanje ali kontinuirano.TACKA 11-UMISLJAJNO LISENJE ZIVOTA VISE LICA POD USLOVOM DA SE NE RADI O UBISTVU NA MAH,UBISTVUDETETA PRI PORODJAJU I UBISTVU IZ SAMILOSTI-potrebno je primeniti onda kada je ucinjeno 2/viseubistava.POKUSAJ bi postojao ako je jedno lice liseno zivota a pritom ubistvo drugog lica ili vise njih ostalo upokusaju,kao I ako nijedno lice nije liseno zivota ALI je zapoceta radnja izvrsenja upravljena na lisavanje zivota viselica.
UBISTVO NA MAH
Predstavlja privilegovani oblik ubistva.okolnosti koje moraju biti KUMULATIVNO ispunjene jesu1.DA JE UBISTVO IZVRSENO U STANJU JAKE RAZDRAZENOSTI-pod tim pojmom treba podrazumevati odredjenaafektna stanja jaceg intenziteta koja uticu na sposobnost rasudjivanja I odlucivanja koja ostaju u granici normalnog tjuracunljivog-a ako dodje do bitnog smanjenja uracunjljivosti onda ukoliko su I ostala dva kumulativna uslovaispunjena uzeti da postoji k.d ubistvo na mah.2.DA JE UCINILAC U TAKVO STANJE DOVEDEN BEZ SVOJE KRIVICE I to napadom,zlostavljanjem ili teskim vredjanjemod strane ucinioca.ne zahteva se uslov istovremenosti napada I ubistva jer je napad povod za ovo k.d.zlostavljanje-radnje kojima se nekom licu nanose fizicke ili psihicke patnje ili oboje a da se ne radi o telesnoj povredi.pojam teskogvredjanja se utvrdjuje objektivno(prema postojecim shvatanjima) a ne prema subjektivnoj oceni ucinioca.3.DA JE UBISTVO IZVRSENO NA MAH sto znaci odmah nakon napada odnosno teskog vredjanja dakle veoma kratkonakon toga I trazi se neposredno I eksplozivno reagovanje ucinioca.
UBISTVO DETETA PRI PORODJAJU
IZVRSILAC moze biti samo majka.SAUCESNIK odgovara za tesko ubistvo..predvidjeno je kao privilegovano jer se doslo do saznanja da se majka za vreme i nakon porodjaja nalazi u stanjuznacajnih psihickih poremecaja sto opravdava blazi tretman.OBJEKT RADNJE je novorodjence.Nuzno je da je porodjaj zapoceo I da je dete zivo.K.D.moze biti izvrseno za vreme porodjaja ili neposredno nakon porodjaja dok traje poremecaj izazvanporodjajem.izmedju porodjaja I poremecaja mora postojati uzrocna veza.UMISLJAJ je neophodan a moze biti I eventualni.POKUSAJ je moguc I kaznjiv a mora biti preduzet za vreme ili neposredno nakon porodjaja dok kod majke trajeporemecaj izazvan porodjajem.Ovo je privilegovani oblik osnovnog k.d.ubistva.
LISENJE ZIVOTA IZ SAMILOSTI
Ovo je privilegovano ubistvo osnovnog oblika k.d. ubistva.RADNJA IZVRSENJA ista kao I kod k.d.ubistva ali ogranicena voljom pasivnog subjekta.PASIVNI SUBJEKT moze biti samo punoletno lice,mora biti punoletno ne samo u trenutku izvrsenja k.d. nego I utrenutku kada zahteva da bude liseno zivota.mora biti u teskom zdravtsvenom stanju-neizlecivo.Do lisavanja zivota mora doci na OZBILJAN I IZRICIT ZAHTEV PASIVNOG SUBJEKTA.ozbiljan-ako je posledica slobodnevolje/sposoban da odlucuje.Izricit-ukoliko je nedvosmislen I jasan.Zahtev mora objektivno postojati.Pasivni subjekt mora UMISLJAJNO biti lisen zivota.Lisenje zivota se MORA IZVRSITI IZ SAMILOSTI PREMA PASIVNOM SUBJEKTU.
NEHATNO LISENJE ZIVOTA
Ovo k.d. se formalno razlikuje samo prema obliku krivice-kao privilegujuca okolnost se javlja nehat.K.D.NEHATNO LISENJE ZIVOTA postoji onda kada je ucinilac bio svestan da svojom radnjom cinjenja/necinjenja mozedrugo lice da lisi zivota ali je olako drzao da do toga nece doci ili da ce to moci spreciti(SVESNI NEHAT)kao I u slucaju
 
kada ucinilac nije bio svestan da svojom radnjom moze da lisi zivota drugo lice iako je prema okolnostima I licnimsvojstvima bio duzan I mogao biti svestan te mogucnosti(NESVESNI NEHAT).K.D.postoji I kada je ucinilac bio u otklonjivoj stvarnoj zabludi.Nema EVENTUALNOG UMISLJAJA.K.D. se moze izvrsiti I necinjenjem-nepravo krivicno djelo necinjenja koje se vrsi propustanjem duznogcinjenja.IZVRSILAC u tom slucaju moze biti samo lice koje je imalo polozaj garanta tj duzno da preduzme odredjenocinjenje.U odnosu na posledicu MORA postojati nehat.Ovo k.d. se ne moze uciniti uz postojanje nekih od kvalifikatornih okolnosti tezih oblika k.d.ubistva jer se za njihzahteva umisljaj sto je nespojivo sa nehatom.
NAVODJENJE NA SAMOUBISTVO I POMAGANJE U SAMOUBISTVU
OSNOVNI OBLIK-STAV 1-kada ucinilac navede neko drugo lice na samoubistvo ili mu u njemu pomogne.RADNJAIZVRSENJA
 –
podstrekivanje ili pomaganje u samoubistvu nekog lica.Potrebno je da izmedju radnje izvrsenja Isamoubistva postoji uzrocna veza tj da je radnjom podstrekivanja ucvrscena volja a radnjom pomaganja doprinesenosamoubistvu.ZA POSTOJANJE K.D. potrebno je da je samoubistvo pokusano ili izvrseno.PRIVILEGOVANI OBLIK-STAV2-on ce postojati onda kada se RADNJA IZVRSENJA sastoji u pomaganju ukoliko suostvareni uslovi za K.D.LISENJA ZIVOTA IZ SAMILOSTI.TEZI OBLIK-STAV 3-KVALIFIKATORNU OKOLNOST CINI SVOJSTVO PASIVNOG SUBJEKTA ovaj oblik postoji kada se k.d.iz stava 1 izvrsi prema MALOLETNIKU TJ PREMA LICU KOJE JE NAVRSILO 14 GOD ILI LICU KOJE SE NALAZI U STANJUBITNO SMANJENE URACUNLJIVOSTI(u trenutku izvrsenja samoubistva).NAJTEZI OBLIK-STAV4-PREMA LICU KOJE IMA MANJE OD 14GOD ILI NEURACUNJLJIVOM LICUPOSEBAN OBLIK-STAV5-RADNJA IZVRSENJ A sastoji se u surovom ili necovjecnom postupanju sa licem koje se premauciniocu nalazi u odnosu podredjenosti ili zavisnosti.Potrebno je da je lice u odnosu podredjenosti ili zavisnostipokusalo ili izvrsilo samoubistvo usljed surovog ili necovecnog postupanja.Potrebno da se samoubistvo mozepripisati nehatu ucinioca.UMISLJAJ mora obuhvatiti svest o surovom I necovjecnom postupanju prema odredjenomlicu kao I svest da se to lice nalazi u odnosu zavisnosti ili podredjenosti prema njemu ALI NE SME biti upravljen da tolice izvrsi samoubistvo jer ce onda postojati k.d. stav1.potrebno je da je k.d.pokusano ili izvrseno.
NEDOZVOLJENI PREKID TRUDNOCE
Ovo k.d.je blanketarnog karaktera.Vrsi se protivno propisima o prekidu trudnoce.OSNOVNI OBLIK-STAV1-postoji kada se pobacaj vrsi uz pristanak bremenite zene.Pristanak iskuljucen u slucajupretnje ili upotrebe sile.Za postojanje k.d.potrebno je da se prekid trudnoce vrsi protivno propisima o ovoj oblasti(do 10nedelje zakon skorouvek to omogucava,nakon 10 samo u izuzetnim slucajevima).RADNJA IZVRSENJA je postavljena ALTERNATIVNO sto znaci da je ostvarena kada je pobacaj zapocet izvrsen ili sepomagalo bremenitoj zeni u vrsenju pobacaja.RADNJU IZVRSENJA predstavlja I zapocinjanje vrsenja pobacaja tako da POKUSAJ NIJE MOGUC.IZVRSILAC moze biti svako lice osim bremenite zene.zena NE ODGOVARA ni kao podstrekac/pomagacTEZI OBLIK-STAV2-bavljenje djelom iz stava1,podrazumeva se da je KD izvrseno vise puta.TEZI OBLIK-STAV3-postoji u slucaju da je pobacaj izvrsen ili zapocet BEZ PRISTANKA bremenite zene.k.d.postoji I kada je zensko lice mladje od 16god a prekid trudnoce se vrsi bez njenog pristanka I bez pisane saglasnosti njenogroditelja,usvojioca ili staratelja.uslovi su postavljeni KUMULATIVNO.RADNJA IZVRSENJA isto kao kod osnovnog oblikaali pracena upotrebom sile ili pretnje.KVALIFIKOVANI OBLIK-STAV4-potrebno je da je usljed KD st1-3 nastupila teza posledica(smrt,teska telesnapovreda,tesko narusavanje zdravlja).mora postojati uzrocna veza izmedju vrsenja k.d.stava1-3 I tezeposledice.UCINILAC je u odnosu na tezu posledicu morao postupati iz NEHATA.kod k.d. iz stava2 dovoljno je da je baru jednom slucaju doslo do teze posledice

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bigiboy123 liked this
bigiboy123 liked this
bigiboy123 liked this
Milena Despinić liked this
Milinko Aleksić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->