Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
46920725-Melfior-Ra-Aleh

46920725-Melfior-Ra-Aleh

Ratings: (0)|Views: 45|Likes:
Published by monicab942002

More info:

Published by: monicab942002 on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
CUVÂNT ÎNAINTE
Fiecare epoprimeşte adevãrurile sale specifice. Înzilele noastre, adevãrurile ştiinţei spirituale sunt ex
 puse în mod public, pentru astãzi, acest
fiu al omului
, desprins de mult din sânulDivinitã
ţii, care a dobândit între timp conştienţa fizicã, trebuieşi poate, prin forţa lui Cristos, ap
ãrut pe Pãmânt, sã
redobândeascã conştienţa
,spiritualitã
ţii sale.
A în
ţat,
depãrtându-se astfel de Dumnezeu,
sã vadã, sã perceapã cu sim
ţurilesale fizice lumea care îl înconjoar
ã. A învã
ţat c
u ajutorul gândirii,sã în
ţeleagã lumea în care trãieşte, dar şi sã sesizeze, însufletul sãu, ce abia presimţea şi nu înţelegea. Presimţea oconducere divinã a lumii, dar nu avea o conştienţ
ã,clarã despreea. Treptat a învã
ţat s
ã în
ţeleag
ã cã tot ceea ce percepea, în jurul sãu estedirijat de puteri invizibile, Puteri Divine. Astfel gândirea sa a fost îndreptatã,tocmai de cãtre aceste puteri invizibile, de la vizibil spre ceea ce estenevãzut, de la sensibil spre suprasensibil, nãscând în sufletul sãu o
simţiretot mai clar
ã a acestei lumi divine. Pe mãsurã ce în
ţelegea, simţeacum aceastã lume divinã se revarsã în sufletul sãu, se naşte în sufletul sãu.
Astãzi el,
fiul omului
poate prin forţa fiinţei sale interioare,s
ã aprindã în el
focul iubirii
, ce-
i va reda conştienţa,existenţeisale divine. Acum este momentul când el trebuie şi poate
cunoascã
aceastã lume divinã,
sã se recunoascã pe sine ca fiind dinaceastã lume divinã,
nd se va
trezi
la realitatea fiinţei saleadev
ãrate percepând divinitate
a, ce o resimţea rev
ãrsându-se însufletul sãu din afarã, existând înãuntrul sãu.
Cerurile şi ntul pregãtesc Marea rbãtoare anaşterii în spirit a omului,
a celei de a doua naşteri 
.
AcumCRISTOS bate la uşa inimii fiecãrui om, pentru a-L primi înã
untru, pentru a sta de vorbã, împreunã, în jurul
focului iubirii Sale
, dar de descuiat nu poate descuia decât omul, cheia es
te la el, este aceadorinţ
ã-dor de Dumnezeu, este acea dorin
ţ
ã-dor de Sine, de EU SUNT.Isus a spus:
“Cel care bea de la gura meava deveni ca mine
şi eu voi fi el şi cele ascunse îi vor fi dezvãluite".
(
Evanghelia dupã Toma,
 
108).Da, cel ce se lasã pãtruns de
focul incandescent al Iubirii,
ce purificã, vasim
ţi cum în el se revars
ã via
ţa şi cele t
ãinuite i se vor destãinui.
Lumea a fost şi este condusã de Puterile Divine. Astãzi,poate mai mult ca oricând, entitãţi imateriale roiesc în ju
rulP
ãmântului pentru a cãlãuzi paşii omenirii adormite spre
trezirea la Viaţ
ã.
 Înţelegând şi crezând în aceast
ã conducereDivinã
a lumii şi dintr-o puternicã dorinţ
ã de evolu
ţie spiritualã,prin eforturile proprii, dar mai ales cu ajutorul, ce-l primeşte,de la cei nevãzuţi, Melfior Ra, reuşeşte sã-şi cunoascã ghiziispirituali, facând astfel primii paşi într-o lume nevãzutã pânã
atunci. Treptat tainã dupã tainã i se dezvãluie.
 Într-o zi sufletul ei l-a regãsit pe Cristos, a gãsit Caleaspre Luminã, ea merge acum pe Cale, luminatã de LuminaLui şi spune, celor ce o ascultã şi cred, ceea ce vede şi aude,pe unde se duce, cu cine se întâlneşte. Învãţ
ãtorul Învã
ţãtorilorcunoaşte do-rinţa inimii ei şi-i cãlãuzeşte paşii spre trecut,spre adâncuri de istorie, spre necunoscut, spre depãrtãrineimaginate. Ea ştie-simte cã acolo sunt comori spirituale,nestemate de Luminã. Se aventureazã pentru a le lua deacolo şi a le dãrui celor sãraci, celor ce ridicã ochii spre Cer acãutare. Fiecare comoao aşeazã, apoi, într-o carte, iarile le ruieşte celor ce cautã nestemate de Lumipentru sufletele lor.
Fiecare carte a lui M
elfior Ra este o nouã bucurie, pentrusufletul nostru dornic de cunoaştere. Cãlãtorim, prinintermediul cãrţilor ei, cu ea, prin cele mai neimaginate şineştiute locuri; cunotem fiinţe, care pentru moment,şocheazã modul nostru de gândire şi înţelegere; ne întoarcem în trecut şi descoperim taine, ce trezesc în noiamintiri de mult uitate; prospectãm viitorul, care ne cheamã,dându-ne astfel, imbold de cãutare. Dar fie cã ne dezvãluietaine din trecutul îndepãrtat, fie cã ne descrie modul deviaţ
ã, de pe o altã planetã, fie cã ne plimbã imagina
ţia prin Univers,descriindu-ne diferite nivele şi moduri de viaţ
ã, cãr 
ţile ei sunt,
nu numai cãr 
ţi de informaţie , cât mai ales
cãr
ţi de înv
ã
ţ
ãturã.
Cartea,
Aleh prietenul meu astral,
nu mai puţin interesant
ã
şisurprinzãtoare, decât celelalte de pânã acum, ne introduce,prin intermediul celor scrise, într-o lume, cu totul alta decât
 
cea în care locuim, noi ntenii. Cunotem astfel, oplanetã albastrã-argintie şi locuitorii ei de luminã. Pare a fi olume de basm şi totuşi este o realitate, mai realã decâtlumea, trecãtoare, în care trãim. Prin cele scrise, de MelfiorRa , o lume subtilã se reveleazã omenirii, dar mai mult decâtatât sunt dezvãluite, celor care pot sã creadã şi sã înţeleag
ã,taine.Evenimente majore ce pot schimba destinele unor popoare, fapte,întâmplãri cotidiene, ce aduc bucurii sau triste
ţi unui om sau altul,naşterea unui copil sau întâlnirea a doi tineri, un dar pe care îl primeşti sau drumul pe care nu ştii de ce mergi, un gândce
îndeamnã la o anume ac
ţiune, un alt gând ce aduce amintiri,gânduri ce reveleaz
ã idei, o stare de bucurie, o presim
ţire sau undor de ceva neştiut, poate de Dumnezeu, pe toate le trãieşteomul, şi toate sunt coordonate, conduse, dirijate,supravegheate din lumea nevãzutã. Omul ştie simte aceasta,dar
nu cunote, nu percepe direct, prin el însuşiaceastã lume nevãzutã.Timpul pe care îl trãim, acum, este aldescoperirii, al trezirii, al cunoterii acestei luminevãzute, de cãtre om prin el însuşi. Cu înţelepciune,rãbdare şi iubire este condus
omul, de cãtre Divinitate, spredescoperirea acestei lumi divine, a divinitã
ţii din el însuşi, al lui EUSUNT.
 Acesta-i timpul 
 
deşteptãrii 
,
nu uita Melfior Ra, care ţi-emenirea, trezeşte-i şi arat 
ã-le calea spre Luminã .
Iatã sensul,rostul toriilor astrale, efectuate pe planeta Azur, deMelfior Ra, al mesajelor şi revelaţ
iilor primite de ea, de la înalteleentitã
ţi de luminã de pe aceastã planetã şi dãruite oamenilor,spre cunoaştere şi învãţ
ãturã, prin cartea
Aleh prietenul meu astral
.
 Ai fost condusã aici ( pe planeta Azur ) pentru a în
ţelege mai bineceea ce vi se cer 
e vou
ã terestrienilor. Nu vi se cere şi nu seaşteaptã altceva de la voi decât PACE şi IUBIRE
 IUBIRE  DEZINTERESATÃ, NECONDI 
ŢIONAT 
 Ã 
. Enti
ţile, pe care lecunoaşte pe planeta Azur, dezv
ãluindu-i modul lor de via
ţ
ã, o fac sãîn
ţeleagã şi prin cele scrise sã înţeleagã şi cei ce citesc, cãdoar IUBIREA este calea spre Luminã.
Vedeam, înţelegeam,simţeam relaţiile lor sincere …erau mai apropiaţi ca fraţiidintr-o familie p
ãmânteanã. To
ţi emanau, emiteau
undevibraţionale de Iubire
. Aceste unde se vedeau c
a nişte
raze de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->