Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Why Manny Pacquiao KOs Floyd Mayweather on Gay Marriage

Why Manny Pacquiao KOs Floyd Mayweather on Gay Marriage

Ratings:
(0)
|Views: 56|Likes:
Published by RogerWilliams
Why Manny is right, and Floyd is wrong, on "gay marriage"!
Why Manny is right, and Floyd is wrong, on "gay marriage"!

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: RogerWilliams on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2012

pdf

text

original

 
XJL_ ][@EA ]IB@_@ELB)BAH@UBL_@VA)CQO@E@LB OAEA]_@IG LGO _P[LGGP @G GI[_J EL[IB@GL9 ''' @G _JA QUL9][ALDKBA *58 loo`t`iglb {aluigu fi{ ]le|q`li‐u NI l{a b`utao f{id }lha 5_j{aa `d}i{tlgt |qaut`igu xa{a lunao kp tja }ai}ba if Gi{tj El{ib`gl lu av`oagea" bih`e" {aluig lgo oatl`b xa{a h`vag tja`{ }{i}a{ }blea `guie`lb }ib`ep `g Dlp ;=<;3
<'
Xjag tja av`oagea `u `hgi{ao kp iq{ }ib`t`e`lgu lgo bah`ublti{u" l{a xa `g tja {albd if l }ib`t`elb)bah`ublt`va tp{lggp tjlt oab`ka{ltabpe`{eqdvagtu l e{ao`kba eigebqu`ig tja }ai}ba xiqbo jlva eida ti jlo tjap kaag lbbixao ti eigu`oa{ tja fletu9
;'
Jix {aluiglkba `u `t ti kab`ava tjlt ‒e`v`b {`hjtu— """ lgo ‒hlp {`hjtu— ''' ujiqbo git ka kluao ig av`oagea" {aluig" lgo oatl`b9
5'
Xjag tja av`oagea `u `hgi{ao kp iq{ }ib`t`e`lgu" bah`ublti{u lgo tja cqo`e`l{p" l{a xa lt tja ago if tja blx" tja ago if {aluig9Jidiuazqlb`tp lgo _{lguhagoa{`ud l{a tja igbp txi }upeji$uazqlb)dagtlb o`ui{oa{u ui `oagt`f`ao tjlt uat q} lu tja`{ qbt`dlta lgo gig$gahit`lkba hilb tja oaut{qet`ig if ei{a e{alt`ig$ut{qetq{au `g tja Cqoai$Ej{`ut`lg lgo Lda{`elg atjiu ''' flet" t{qtj" av`oagea" dlgjiio"xidlgjiio" uaz" fld`bp" dl{{`lha '''
,
Jix u`hg`f`elgt `u tj`u9_ja }ai}ba if Gi{tj El{ib`gl fiequao ig uavag fqgoldagtlb lglbpt`elb }a{u}aet`vau xj`ej uida }ib`t`e`lgu `g tja QUL l{a }{a}l{ao ti b`a titja`{ taatj lkiqt''' i{ eid}batabp `hgi{a' Lfta{ tja va{p b`ka{lb Cqut`ea N`{kp" tja }ai}ba {aeihg`sao tjlt hiio blx ujiqbo ka kluao ig hiio oltl"lgo tja va{p balut tjlt iq{ }ib`t`e`lgu lgo bah`ublti{u elg oi `u ti fld`b`l{`sa tjaduabvau x`tj tja oatl`bu,
<'
_jap qgoa{utiio" x`tj Cqut`ea Lgtig`g Uelb`l `g j`u x{`ttag){alo o`uuagt `g
Blx{agea v' _azlu
" tjlt ‒hlp {`hjtu— ''' lgo tja{akp ‒hlpdl{{`lha— ''' tj{altag agt`{a uxltjau if tja blx if tja blgo" }i{tago`gh lgl{ejp `g tja glda if oafago`gh l dagtlb)}upejiuazqlbo`ui{oa{''' lgo }{i$hlp }ib`t`e`lgu eid}batabp `hgi{a tja tj{alt ti tja glt`iglb atjiu" e`t`gh \q`gg`}`le ‒}ibbu— lgo lg ‒avibqt`ig if tjiqhjt— `gutalo3 ‒'''
 
_j`u affaet`vabp oae{aau tja ago if lbb di{lbu bah`ublt`ig' @f" lu tja Eiq{luua{tu" tja }{idit`ig if dlci{`tl{`lg uazqlb di{lb`tp `u git avag l bah`t`dlta utlta `gta{aut"giga if tja lkiva$dagt`igao blxu elg uq{v`va {lt`iglb$klu`u {av`ax 
''''— 
Gi iga ava{ loo{auuau tja lutig`uj`ghbp klo lgo ‒let`v`ut$eiq{t— `gu}`{ao blx ''' o`uuaetao uta} kp uta} `g j`u o`uuagt ''' tjlt Lgtig`gUelb`l {avalbu
Blx{agea V' _azlu
ti ka, Jix dqej di{a" tjag" oiau l {afqulb ti eigu`oa{ tja `d}b`elt`igu if tja blx {av`ax ‒Ej`bo Dibautlt`ig lgo tja Jidiuazqlb Divadagt‒ `go`et {aenbauubp `{{au}igu`kba }ib`t`e`lgu9
;'
_jap qgoa{utiio" x`tj Nltjbaag Dabiglniu *‒Xjp @ug‐t Jidiuazqlb`tp Eigu`oa{ao l O`ui{oa{ ig tja Klu`u if @tu Doa`elb Eigua|qageau9—" tja Uq{haig$Haga{lb *FOL Oieqdagt 0=$?;50 lgo tja Eagta{u fi{ O`ualua Eigt{ib *EOE ‒FlutFletu ig J@V)L@OU  ;=<=—" tjlt uida }ib`t`e`lgu lgo bah`ublti{u `g ;=<; l{a ui kagt ig lg let`v`ut }{i$hlp abaet`igaa{`gh lhagol tjlt tjap xa{a }{a}l{ao tib`a kp id`uu`ig ''' i{ abua `hgi{a tja eiqgt{p‐u dao`elb autlkb`ujdagt ''' lkiqt tja lutig`uj`gh flet tjlt tja hlp ‒b`fautpba— gaaou agt`{adao`elb k{`hloau ti uq}}i{t `t" i{ abua lg agt`{a glt`iglb jalbtj }ib`ep kq`bt ig tja }{ad`ua if ‒kajlv`iq{ leeiddiolt`ig— {ltja{ tjlgtja ut{igh oadlgou fi{ ‒kajlv`iq{ dio`f`elt`ig— uqhhautao kp tja eiddig$uagua if a}`oad`ibih`elb }{itieib3_ja Uq{haig$Haga{lb3
+''' Eigoidu }{iv`oa uida }{itaet`ig" kqt lglb `gta{eiq{ua `u u`d}bp tii olgha{iqu l }{let`ea'''+ *+Eigoidu lgo uazqlbbp t{lgud`ttao o`ualuau" au}ae`lbbp L@OU+3 L{t`eba 8" FOLOieqdagt 0=$?;50)'
Nltjbaag Dabiglniu lunu3 Xjp l{a {aenbauubp `goqbhagt }ib`t`e`lgu lgo bah`ublti{u x`bfqbbp `hgi{`gh tjaua fletu9
‒''' Lu fl{ lu @ ngix" tja{a `u gi itja{ h{iq} if }ai}ba `g tja Qg`tao Utltau tjlt o`au if `gfaet`iqu o`ualuau `g tja`{ d`o$fi{t`au azea}t }{let`e`gh jidiuazqlbu' _j`u" ti da" `u t{lh`e" xjag xa ngix tjlt jidiuazqlb`tp elg ka }{avagtao" `g dlgp eluau" i{ uqkutlgt`lbbp jalbao `g loqbtjiio xjag tja{a `u uqff`e`agt dit`vlt`ig lgo jab}'''— ‒''' O{' Ult`giva{ k{`bb`lgtbp bl`o iqt `g j`u kiin" Jidiuazqlb`tp lgo tja ]ib`t`eu if _{qtj tja uib`o" `{{afqtlkbaav`oagea tjlt tja{a l{a batjlb eigua|qageau if aghlh`gh `g tja oaf`g`gh faltq{au if dlba jidiuazqlb`tp‟tjlt `u"
 
 }{id`ueq`tp lgo lglb `gta{eiq{ua''''— ‒''' O`ualuau ti xj`ej let`va jidiuazqlbu l{a vqbga{lkba elg ka ebluu`f`ao lu fibbixu3Ebluu`elb uazqlbbp t{lgud`ttao o`ualuau *higi{{jal" `gfaet`igu x`tj Ejbldpo`l t{lejidlt`u" up}j`b`u" ja{}auu`d}baz `gfaet`igu" hag`tlb xl{tu" }qk`e b`ea" uelk`au)> agta{`e o`ualuau *`gfaet`igu x`tj Uj`habbl u}ae`au"Eld}pbikleta{ cacqg`" Agtldiakl j`utibpt`el" H`l{o`l bldkb`l" ^+hlp kixab o`ualua+T" Ja}lt`t`u L" K" E" O" lgo eptidahlbiv`{qu)> t{lqdl *{abltao ti lgoi{ {auqbt`gh `g faelb `geigt`gagea" jadi{{i`ou" lglb f`uuq{a" fi{a`hgkio`au biohao `g tja {aetqd" {aetiu`hdi`o tal{u" lbba{h`e }{iet`t`u" }ag`ba aoadl" ejad`elb u`gqu`t`u" `gjlbao g`t{`takq{gu" lgo uazqlb luulqbt if tja dlba }lt`agt)> lgo tja le|q`{ao `ddqgioaf`e`agep upgo{ida *L@OU)'^`vT Elg lgpiga {afqta tjlt `ge{aluao di{k`o`tp lgo di{tlb`tp `u lg qglvi`olkba {auqbt if dlba$x`tj$dlba uaz‟git tidagt`ig tja `ge{aluao {ltau if lbeijib`ud" o{qh lkqua" oa}{auu`ig" uq`e`oa lgo itja{ dlblo`au tjlt ui iftagleeid}lgp l jidiuazqlb b`fautpba9^vT ]ai}ba x`tj tj`u xjiba ebquta{ if kajlv`i{ }ltta{gu l{a uidajix +gi{dlb+9'''— 
_ja EOE lunu
3
Xjp l{a {aenbauubp `goqbhagt }ib`t`e`lgu lgo bah`ublti{u x`bbfqbbp `hgi{`gh tjaua fletu9
 
DUD leeiqgt fi{ gal{bp jlbf if tja di{a tjlg iga d`bb`ig }ai}ba b`v`gh x`tj J@V `g tja Q'U' *?:!" i{ lgaut`dltao 15;"=== titlb }a{uigu)''
DUD leeiqgt fi{ di{a tjlg jlbf if lbb gax J@V `gfaet`igu `g tja Q'U' alej pal{ *15!" i{ lg aut`dltao ;:"8== `gfaet`igu)'
 
Xj`ba EOE aut`dltau tjlt DUD leeiqgt fi{ cqut ? }a{eagt if tja Q'U' dlba }i}qblt`ig lhao <5 lgo iboa{"tja {lta if gax J@V o`lhgiuau ldigh DUD `g tja Q'U' `u di{a tjlg ?? t`dau tjlt if itja{ dag *{lgha3 1;;―0:0 }a{ <=="=== DUD vu' <; }a{ <=="=== itja{ dag)'
DUD l{a tja igbp {`un h{iq} `g tja Q'U' `g xj`ej gax J@V `gfaet`igu l{a `ge{alu`gh' Xj`ba gax `gfaet`igujlva oaeb`gao ldigh kitj jata{iuazqlbu lgo `gcaet`ig o{qh qua{u" tja lggqlb gqdka{ if gax J@V `gfaet`iguldigh DUD jlu kaag utalo`bp `ge{alu`gh u`gea tja al{bp <00=u'
 
Gita tjlt tja EOE jlu" l}}l{agtbp qgoa{ }{auuq{a" jlo ti {adiva tjlt blut utltadagt f{id blta{ ao`t`igu if tja l{t`eba ''' xa ujiqbo lun tjad ti az}bl`g tja {aluigu xjp ''' lgo ti }qkb`uj tja i{`h`glb oltl tjlt baotjad ti tjlt fltafqb eigebqu`ig,
5'
_jap qgoa{utiio tjlt"
lu ti Lda{`el tja ‒uaeqbl{ utlta— {ablt`va ti ‒hlp {`hjtu—" xa jlva pat ti f`go l di{a eige`ua utltadagtig tja {ablt`iguj`} katxaag utlta" hiva{gdagt" dlg lgo Hio lu tjlt iffa{ao kp Olg`ab Hl{e`l lgo [ika{t [ah`a{ `g tja igb`gal{t`eba ‒
Jidiuazqlb`tp `u Git l E`v`b [`hjt 
— *xxx'e{{lgha'eid)xlbb5?'jtdb'Lo glquald" xa uaan {aeiq{ua pat lhl`g ti tjiua xi{ou3 ‒… 
Xjag }{itaet`gh iga‐u `glb`aglkba lgo e`v`b {`hjtu" tja hiva{gdagt dqut o`uea{g katxaag b`ka{tp lgo b`eagua' _j`u {a|q`{au tjlt {`hjtu lttlej ti }a{uigu kaelqua if tja`{ jqdlg`tp" git kaelqua if tja`{ kajlv`i{u" lgo ea{tl`gbp git tjiua kajlv`i{u tjlt Xauta{g bahlb lgo di{lb t{lo`t`ig jlu {ahl{oao lu `g`d`elb ti tja +Blxu if Gltq{a lgo if Gltq{a‐u Hio"+ lu utltao `g tja Oaebl{lt`ig'Pat" tiolp uida lovielta h{lgt`gh +{`hjtu+ ti kajlv`i{u jiut`ba ti tja diut fqgoldagtlb fi{du if uabf$ hiva{gdagt‟fld`bp" ejq{ej" lgo eiddqg`tp' _j`u `u au}ae`lbbp tja elua x`tj jidiuazqlb let`v`utu" xji`{ig`elbbp uaan ti j`clen tja di{lb el}`tlb if tja e`v`b {`hjtu divadagt 
''''+
?'
_jap qgoa{utiio tjlt O{' Ciua}j G`eibiu` `g
_ja [adivlb if Jidiuazqlb`tp f{id tja ]upej`lt{`e Dlgqlb 
— *jtt}3))xxx'eltjib`euie`lbue`agt`utu'i{h)EUU[)L{ej`vlb);==<)G`eibiu`Y8<$8:'}of  uqddao q} tja uie`lb }ltjiu haga{ltaokp l eq{{agt e{i} if }ib`t`e`lgu lgo hlp$let`v`utu `g tjaua fltlb xi{ou3 ‒…
D`b`tlgt hlp lovieltau xi{n`gh `g l udlbb kqt fi{eafqb gatxi{n jlva elquao l}ltjp lgo eigfqu`ig x`tj`g iq{ uie`atp' _jap `gu`ut tjlt leea}tlgea if tjajidiuazqlb lu l }a{uig elggit ieeq{ x`tjiqt agoi{uadagt if tja jidiuazqlb eigo`t`ig' @gtabbaetqlb e`{ebautii‟xji l{a uabf$eigue`iqu lkiqt uiqgo`gh `gtiba{lgt‟}{iebl`d jidiuazqlb`tp lu gi{dlb" pat `t `u ut`bb git uifi{ tja lva{lha }a{uig fi{ xjid `t ‒cqut oiaug‐t uaad {`hjt 
'''— 
 ‒…
 Lbb tj{aa h{alt }`igaa{u if }upej`lt{p‟F{aqo" Cqgh lgo Loba{‟ulx jidiuazqlb`tp lu o`ui{oa{ao' Pat tiolp" jidiuazqlb`tp `u git ti ka fiqgo `g tja }upej`lt{`e dlgqlb if dagtlb o`ui{oa{u' Xa{a tjaua tj{aa h{alt }`igaa{u cqut {afbaet`gh tja `hgi{lgealgo }{acqo`ea if tja`{ t`dau9 @u tj`u {lo`elb uj`ft oqa ti iq{ dioa{g$olp agb`hjtagao" ui}j`ut`eltao ltt`tqoa9 Jlu tja{a kaaglgp gax {aual{ej ti leeiqgt fi{ tj`u uj`ft if i}`g`ig9 @ uqkd`t tjlt gi gax }upejibih`elb i{ uie`ibih`elb {aual{ej cqut`f`au tj`uuj`ft' [aual{ej o`o git uattba tja |qaut`ig' [aual{ej u`d}bp uti}}ao" lgo `t `u }ib`t`eu tjlt jlu u`bageao tja }{ifauu`iglb o`lbihqa' Gix" tja igbp utqo`au ig jidiuazqlb`tp l{a f{id lg lovielep }a{u}aet`va
…'‐ 
1'
_jap qgoa{utiio" x`tj O{' Ejl{bau Uiel{`oau `g ‒Uazqlb ]ib`t`eu lgo Ue`agt`f`e Bih`e3 _ja @uuqa if Jidiuazqlb`tp—— tjlt uida}ib`t`e`lgu lgo bah`ublti{u jlva ujixg h{iuu `ddltq{`tp lgo gl`vatà `g leeiddiolt`gh hlp$let`v`ud {ltja{ tjlg tja ue`agea Lda{`el‐uf`gaut d`gou jlva }{ioqeao ''' lgo }a{`biqu eigua|qageau x`bb lee{qa `g baft qgejlbbaghao3
‒ …
Ujiqbo xa o`ud`uu iq{ ue`agt`f`e f`go`ghu fi{ uie`lb}ib`t`elb {aluigu9 Ciua}j Utlb`g(u `gu`utagea ig uqkut`tqt`gh Bldl{en`lg eigea}tu `g }bleaif tjiua if Dagoab`lg `gja{`tlgea fi{ }ib`t`elb }q{}iuau lgo tja ua{`iqu eigua|qageau ti tja ue`agea if hagat`eu `ddao`ltabp elda ti dp d`go'Xa }upejilglbpt`e eb`g`e`lgu jlo bigh kaag lgo eigt`gqa ti ka `g tja vlghql{o if }{itaet`gh iq{ jidiuazqlb }lt`agtu lhl`gut luua{t`igu if oahaga{lep lgo qgfl`{ blxu' Lfta{ lbb" `t xlu F{aqo xji f`{ut lod`ttao jidiuazqlbu lgo itja{u xa{a uazqlbbp oav`lgt `gti tja eiguqbtlt`ig {iidlu {au}aetao lgo xi{tjp }lt`agtu ig l }l{ x`tj t`bb tjiua uqffa{`gh f{id adit`iglb o`ui{oa{u if lgp n`go'Oau}l`{ xiqbo ka e{altao x`tj`g tja `go`v`oqlb jidiuazqlb xji x`ujao jab}' _ja jidiuazqlb xiqbo fi{fa`t j`u dlddlb`lg ja{`tlha" tja ejlgeati aghlha `g tja dlba$fadlba oau`hg>Uq`e`oau ldigh tjiua x`tj hagoa{ `oagt`tp o`ui{oa{ d`hjt xabb `ge{alua' Xja{a xiqbo `go`v`oqlbu hat jab} `f tjap eiqbo git tq{g ti }upej`lt{p9_ja `go`v`oqlb jidiuazqlb xji x`ujao ti ka jab}ao" ti {`o j`duabf if j`u eigo`t`ig" xiqbo ka oiidao kp }{igiqgeadagtu if tja Kil{o if _{qutaau" fld`bp lgo f{`agou xiqbo oau}l`{']upej`lt{`e {au`oagtu xiqbo ka {abqetlgt ti agta{ lg l{al if }upej`lt{`e {aual{ej xja{a tjap xiqbo igbp {aea`va lttlen" kab`ttbadagt" lgo oadalgdagt' _jqu tja{a xiqbo ka l oae{alua `g kitj iq{ ngixbaoha lgo }upej`lt{`e {aual{ej `g tj`u eigo`t`ig'
 
Kp oaebl{`gh l eigo`t`ig l +gig$eigo`t`ig"+ l h{iq} if }{let`t`iga{u jlo {adivao `t f{id iq{ b`ut if ua{`iqu }upejiuazqlb o`ui{oa{u' _ja let`igxlu lbb tja di{a {adl{nlkba xjag iga eigu`oa{u tjlt `t `gvibvao tja iqt$if$jlgo lgo }a{ad}ti{p o`u{ahl{o lgo o`ud`uulb git igbp if jqgo{aou if  }upej`lt{`e lgo }upejilglbpt`e {aual{ej }l}a{u lgo {a}i{tu kqt lbui if l gqdka{ if itja{ ua{`iqu utqo`au kp h{iq}u if }upej`lt{`utu" }upejibih`utu" lgo aoqelti{u iva{ tja }lut uavagtp pal{u" fi{ azld}ba" tja [a}i{t if tja Eidd`ttaa if Eii}a{lt`ig x`tj Hiva{gdagtlb *Faoa{lb) Lhage`au if tja H{iq} fi{ tja Lovlgeadagt if ]upej`lt{p *<011)> tja Gax Pi{n Leloadp if Dao`e`ga [a}i{t *<06?)> tja _lun Fi{ea [a}i{t if tja Gax Pi{n Eiqgtp O`ut{`et K{lgej if tja L]L oiga `g <08=$8; *Uiel{`oau" at' lb'" <085)
…'—
6'
_jap lh{aao x`tj ]ata{ U}{`hh *‒_ja _i} _ag Jl{du if Ulda$Uaz Dl{{`lha— tjlt gi dadka{ if tja eq{{agt lod`g`ut{lt`ig `g ;=<; jlujlo tja }ib`t`elb eiq{lha ti {akqt `g lgp ulga fluj`ig tja utq}agoiqu flbbiqt if l oae`u`ig ti fi{ea hlp$dl{{`lha q}ig lg qguqu}aet`gh}qkb`e `g tja QUL''' lgo tja flet tjlt l eid}b`e`t dao`l *GKE" LKE" _ja Gax Pi{n _`dau ''' ldigh itja{u x`bb gava{ tiqej tjaua}qkb`elt`igu u`gea tjap eid}batabp `gvlb`olta tja }l{t`ulguj`} lgo k`lu tjlt tjaua gaxu iqtbatu jlva loi}tao'
8'
_jap qgoa{utlgo lgo lh{aa x`tj O{" ]lqb DeJqhj `g ‒Uq{h`elb Uaz— tjlt l {aenbauu }{aieeq}lt`ig x`tj lvagh`gh {aeagt }ib`t`elboafaltu ti }ib`t`elb)bah`ublt`va tp{lggp `g Gax Ca{uap lgo Gi{tj El{ib`gl jlu fi{eao lg abaet`ig tlet`e fi{ Givadka{ ;=<; elbbao ‒hi fi{ 
 
k{ina— ''' kqt tjlt tja fqgoldagtlb oafaet `g tjlt ut{ltahp U_@BB `u 3 ‒'''
Xa jlva xlutao ue`agt`f`e lgo taejg`elb {auiq{eau lgo oldlhao iq{ }{ifauu`iglb e{ao`k`b`tp kp eibblki{lt`gh x`tj dlogauu {ltja{ tjlg t{p`gh ti utqop" eq{a" lgo qbt`dltabp }{avagt `t 
''''+
58 [ALUIGU XJP GI[_J EL[IB@GL VI_AO GI _I HLP DL[[@LHA,
*;= lt F[E‐u ‒_ag L{hqdagtu f{id Uie`lb Ue`agea Lhl`gut Ulda$Uaz Dl{{`lha— lgo U}{`hh‐u ‒_ja _i} _ag Jl{du if Ulda$Uaz Dl{{`lha— [ALUIG ;<3 LDA[@EL ''' LGO GI[_J EL[IB@GL ''' [ALUUAUUAO _JA AV@OAGEA LHL@GU_ JIDIUAZQLB@_P & _[LGUHAGOA[@UDO{ ]lqb DeJqhj3 ‒Uq{h`elb Uaz—jtt}3))xxx'}ib`eputqo`au'el)oieqdagtu)Uq{h`elbYUazYEjlgha'}of 
 
]lqb DeJqhj `u Qg`va{u`tp O`ut`ghq`ujao Ua{v`ea ]{ifauui{ if ]upej`lt{p lt Cijgu Ji}n`gu Jiu}`tlb'
‒'''
 
''Xa jlva xlutao ue`agt`f`e lgo taejg`elb {auiq{eau lgo oldlhao iq{ }{ifauu`iglb e{ao`k`b`tp kp eibblki{lt`gh x`tj dlogauu {ltja{ tjlgt{p`gh ti utqop" eq{a" lgo qbt`dltabp }{avagt `t…'—[ALUIG ;;3 GI[_J EL[IB@GL [ACAE_AO _JA AFFI[_ KP L EID]B@E@_ DAO@L _I UXLD] @_ X@_J O@U@GFI[DL_@IG,
Blxpa{ lgo lqtji{ [iha{ C' Dlhgquig ''' ig Hlp Lda{`el‐u oata{d`glt`ig x`tj j`clen`gh Kblen Lda{`el‐u ut{qhhba,*‒
 L{a Hlp [`hjtu [`hjt93 Dln`gh Uagua if tja Eigt{iva{up 
—> Dqbtgidlj ]{auu> <00;> ]i{tblgo" I{ahig 08;66)'_ja azea{}t kabix `u tlnag f{id j`u l{hqdagtu lt }hu' 68$<=8" u}ae`f`elbbp }' :;$:0)3‒'''
Lu xa jlva lb{alop uaag" }{i}igagtu if hlp {`hjtu blxu {abp jalv`bp ig lg lglbihp ti itja{ jqdlg {`hjtu bah`ublt`ig' @f jqdlg {`hjtu blxujlva }{iv`oao }{itaet`ig ti itja{ d`gi{`t`au" xjp ujiqbo uie`atp git loo iga di{a h{iq} ti tjiua }{itaetao f{id o`ue{`d`glt`ig9 J`tej`gh tja`{ xlhig ti tja k{ilobp kluao uq}}i{t Lda{`elgu jlva t{lo`t`iglbbp h`vag e`v`b {`hjtu blxu" hlp {`hjtu lovieltau jlva dloa uq{}{`u`gh }{ih{auu `gtja }lut oaeloa'_ja jqdlg {`hjtu lglbihp" tjiqhj }i}qbl{ lgo }ib`t`elbbp qgoa{utlgolkba" elggit x`tjutlgo el{afqb lglbpu`u' Loo`gh jidiuazqlb kajlv`iq{ ti lb`ut if ebluuau tjlt `gebqoau {le`lb lgo {ab`h`iqu d`gi{`t`au dlnau gi uagua' _ja tagqiqu klblgea if uie`lb `gta{autu {a}{auagtao kp tjaua blxu `u{afbaetao `g tja fax" lgo el{afqbbp ejiuag" ebluuau tjap }{itaet' [ab`af jlu kaag h`vag igbp `g azt{li{o`gl{p e`{eqdutlgeau'_i loo lgitja{ }{itaetao ebluu" lt balut f`va {a|q`{adagtu jlva jlo ti ka ujixg3*< L oadigut{lkba }ltta{g if o`ue{`d`glt`ig …*; … kluao ig e{`ta{`l tjlt l{a l{k`t{l{p lgo `{{lt`iglb …*5 … elqu`gh uqkutlgt`lb `gcq{p …*? … ti l ebluu if }ai}ba x`tj lg qgejlghalkba i{ `ddqtlkba utltqu …*1 … xj`ej jlu gi abadagt if di{lb flqbt'''
'—
[ALUIG ;53 LDA[@EL ''' LGO GI[_J EL[IB@GL ''' LHL@G [ACAE_AO ][IKLKBA HLP$D@B@_LG_ @G_@D@OL_@IG,‒Dltt Hq{gap3 Elb`fi{g`l(u hlp dl{{`lha vita u}l{nu {at{`kqt`ig—
]iutao3 Givadka{ <?" ;==:" <3== ]D kp Nabbp De]l{blgo
 
‒…
 
'
Oadie{lep {a|q`{au vita{u ti uidat`dau oae`oa }l`gfqb" eigtagt`iqu `uuqau' Lg lkuibqta }{a{a|q`u`ta ti tjlt `u ka`gh lkba ti {aut luuq{aotjlt iga dlp elut tja`{ vita ― lgo pau" oiglta tja`{ digap ― ulfa `g tja ngixbaoha tjlt tja`{ bahlbbp$o`uejl{hao oadie{lt`e oqtp x`bb git az}iuatjad ti v`h`blgta {at{`kqt`ig i{ }ib`t`elb `gt`d`olt`ig
'Aena{g ejiua ti uta} lu`oa x`tjiqt l f`hjt" lgo uaadu hagq`gabp di{t`f`ao ti jlva elquao iffagea'
@ elggit jab} kqt xigoa{" tjiqhj" xjlt xiqbo jlvajl}}agao `f ja(o utqen kp j`u hqgu lgo u`d}bp utltao tjlt jix ja u}agt j`u digap xlu j`u kqu`gauu9
Xiqbo tja Elb`fi{g`l Dqu`elb _jalta{ jlvaejld}`igao tja`{ ad}bipaa(u {`hjt ti vita j`u eigue`agea" i{ xiqbo tjap jlva aza{e`uao }ib`t`elb eagui{uj`} kp f`go`gh uida xlp ti tq{f j`d fi{ uq}}i{t`ghPau ig :9Ueitt Aena{g `u lg lee`oagtlb updkib" l dlg tj{qut `gti tja u}itb`hjt kp tja vlhl{`au if ejlgea lgo tja {alb`t`au if `gutlgt abaet{ig`e eiddqg`elt`ig' Kqttja{a l{a tjiqulgou if itja{u b`na j`d xji jlva kaag baft a|qlbbp az}iuao ti {avagha i{ uie`lb ut`hdlt`slt`ig fi{ o`ulh{aa`gh x`tj lgitja{ }a{uig(u i}`g`ig'
Oadie{lep eqtu kitj xlpu" lgo f`glge`lb uq}}i{ta{u if hlp dl{{`lha l{a cqut lu vqbga{lkba ti {atlb`lt`ig lu tjiua xji i}}iuao `t' _ja lfta{dltjif tj`u eld}l`hg jlu lb{alop tq{gao qhbp" lgo `f tja u`tqlt`ig oata{`i{ltau fq{tja{" b`vau eiqbo xabb ka agolgha{ao'
Xjag eigtletao fi{ eiddagt" Lgo{ax ]qhgi" l u}inaudlg fi{ tja Pau ig : Eld}l`hg" x{ita"
+@t `u qgb`na lgptj`gh @ jlva ava{ uaag kafi{a' @t `uuel{p' Lgo gitlkba tjlt blx agfi{eadagt lgo hiva{gdagt baloa{u utlgo kp u`bagtbp'+
Elb`fi{g`l(u eji`ea ti }qkb`uj tja gldau" loo{auuau" lgoieeq}lt`igu if tjiua xji oiglta bl{ha uqdu ti }ib`t`elb elquau `u git igbp olgha{iqu }ib`t`elbbp" kqt eiqbo |q`enbp kaeida olgha{iqu `g tja diut b`ta{lbuagua }iuu`kba' X`tj tad}a{u {qgg`gh jit" tja ujld`gh if Ueitt Aena{g lgo j`u {au`hglt`ig d`hjt ut{`na uida lu l v`eti{p'
_jiua xji xiqbo eabak{ltaujiqbo ka d`gofqb" jixava{" if tja }itagt`lb {ld`f`elt`igu if jlv`gh i}agao tj`u }l{t`eqbl{ ]lgoi{l(u Kiz' @goaao" i}}igagtu if ]{i}iu`t`ig :d`hjt uiig {qa tja olp tjlt `g tja`{ al{gaut lgo qgoa{utlgolkba jluta ti o{`va tja hiva{gdagt iqt if tja`{ kao{iidu" tjap }qujao tjaduabvau`gti lgitja{ e`t`sag(u vit`gh kiitj…'—[ALUIG ;?3 LDA[@ELGU ''' LGO GI[_J EL[IB@GL ''' LHL@G [ACAE_AO HLP$D@B@_LG_ ]UPEJI$V@IBAGEA‒]{i}' : uq}}i{ta{u uqffa{ vlgolb`ud" v`ibagea— '''
 Luuie`ltao ]{auu $ <<5;==: 83<13== LD
 
ULG O@AHI $ L }luti{ balo`gh affi{tu ti }luu l klbbit `g`t`lt`va tjlt xiqbo ago ulda$uaz +dl{{`lha+ `g Elb`fi{g`l ulpu tja eld}l`hg jlu kaeida tja tl{hatif vlgolb`ud lgo v`ibagea'
 
‒''' [av' C`d Hl{bix ulpu u`hgu q{h`gh l +Pau+ vita ig ]{i}iu`t`ig : l{a ka`gh utibag" ejq{ejau jlva kaag }abtao x`tj ahhu" el{u jlva kaag}l{nao iqtu`oa tja jidau if uq}}i{ta{u kal{`gh tja dauulha +K`hitu b`va ja{a"+ lgo uida uq}}i{ta{u jlva kaag }jpu`elbbp luulqbtao' Hl{bixulpu l }luti{ avag jlo tja x`goixu if j`u el{ ujit iqt kaelqua ja xlu o`u}blp`gh l +Pau ig :+ ut`ena{' +Iga dlg `g Dioauti xlu kaltag lu jaxlu jlgo`gh iqt (Pau ig :( u`hgu" lgo jlo ut`tejau `g j`u apa"+ ja loou'+Xa jlva kipu op`gh'''}{itaet`gh iq{ f{aaoid `g @{l|" xj`ba xa jlva iq{ f{aaoid ka`gh tlnag lu }ai}ba {`} u`hgu iqt lgo oaut{ip tjad lgooaflea tjad"+ ulpu ]luti{ Hl{bix' +@t(u |q`ta lg ldls`gh vagqa ti f`go iq{uabvau `g ^ja{aT `g Lda{`el'
+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->