Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
10Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Praktikum Iz Konstruisanja Elektronskih Ure 273 Aja

Praktikum Iz Konstruisanja Elektronskih Ure 273 Aja

Ratings: (0)|Views: 1,015|Likes:
Published by fajnman

More info:

Published by: fajnman on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
 
Rifat Ramovi
ć
Vitomir Milanovi
ć
Sedat Širbegovi
ć
 
PPAATTIIUUMM iizz OONNSSTTUUIISSAANNJJAAEELLEETTOONNSSIIHHUUEE
ĐĐ
AAJJAA
 
Beograd 2005. god.
 
 
Dr. Rifat Ramovi
ć
 Dr. Vitomir Milanovi
ć
 Dr. Sedat Širbegovi
ć
 
PPAATTIIUUMM iizz OONNSSTTUUIISSAANNJJAAEELLEETTOONNSSIIHHUUEE
ĐĐ
AAJJAA
 
Recezenti:
Dr. Jovan Radunovi
ć
, prof.Dr. Milenko Cvetinovi
ć
, doc.
Izdava
č
:
Katedra za mikroelektroniku i tehni
č
ku fiziku
Tehni
č
ka obrada:
 Nemanja
Đ
okovi
ć
, dipl. ing.
Beograd 2005. god.
 
 
PPRREEDDGGOOVVOORR 
Konstruisanje elektronskih ure
đ
aja je vrlo složen, delikatan i odgovoran posao. Zato je potrebno široko znanje ne samo iz velikog broja elektrotehni
č
kih disciplina nego i izdrugih oblasti nauke i tehnike. Stoga se za konstrukciju elektronskih ure
đ
aja angažujutimovi vrsnih stru
č
njaka razli
č
itih profila. Jedino se tako može do
ć
i do valjanihkonstrukcionih rešenja jer se pred konstruktore postavalja veliki broj zahteva koje nijelako ispuniti. Postoji i niz pravila kojih se konstruktor mora pridržavati u procesukonstruisanja elektronskih ure
đ
aja, kako bi taj ure
đ
aj radio sa traženom ta
č
noš
ć
u.Tako
đ
e, postoje i faze u konstrukciji kojima treba posvetiti posebnu pažnju ako se želi daure
đ
aj ima visoke performanse. Nalaženje optimalnog rešenja na osnovu opre
č
nihzahteva za što bolje performanse ure
đ
aja, sa jedne strane i što niže cene, sa druge strane,nije ni malo jednostavno.Da bi ure
đ
aj bio visokog kvaliteta, pri konstrukciji mora da se zna u kakvom
ć
eokruženju taj ure
đ
aj raditi, odnosno potrebno je razmotriti njegov rad i ponašanje prizadatim klimatskim i ostalim uslovima okruženja.Razrada konstrukcije vrši se postepeno i po etapama, a kao rezultat razrade pojavljuje se odgovaraju
ć
a konstrukciona dokumentacija. Pri tome se mora po
ć
i odmaterijala na bazi kojih su sa
č
injeni elementi elektronskih ure
đ
aja i upoznati se sa performansama tih elemenata. Dakle, potrebno je poznavati konstruktivne karakteristikesvih elemenata, po
č
ev od otpornika, kondenzatora, kalemova, relea i transformatora, preko diskretnih poluprovodni
č
kih komponenata do integrisanih kola i sistema (naprava) proizvoljne složenosti. Tako
đ
e je potrebno znati kako se ti elementi montiraju naštampanim plo
č
ama i drugim podlogama i kako se mogu me
đ
usobno povezivati da bi seostvario prvi korak u realizaciji elektronskog ure
đ
aja.Kada se završi faza konstruisanja, koja obezbe
đ
uje radnu funkciju elektronskogure
đ
aja, pristupa se rešavanju problema zaštite kako sastavnih delova tako i kompletnogure
đ
aja. Pri tome je neophodno obezbediti adekvatnu zaštitu od pregrevanja, odunutrašnjih i spoljašnjih smetnji kao i od mehani
č
kih dejstava.U toku
č
itavog procesa konstruisanja ure
đ
aja potrebno je voditi ra
č
una da se moraostvariti njegova zahtevana pouzdanost i odgovaraju
ć
a pogodnost održavanja. U tomcilju je potrebno izvršiti dobru alokaciju pouzdanosti na sastavne delove i pridržavati se
č
esto preporu
č
ivanih pravila konstruisanja sa aspekta pouzdanosti i sa aspekta pogodnostiodržavanja.Aspekti konstruisanja ure
đ
aja zavise ne samo od zahteva koji se postavljaju predure
đ
ajem nego i od namene i vrste proizvodnje (masovna, serijska, pojedina
č
na).Osnovu ove knjige
č
ine predavanja koja su autori držali na Elektrotehni
č
komfakultetu u Beogradu, Elektrotehni
č
kom fakultetu u Banjaluci i Vojnoj vazduhoplovnojakademiji u Beogradu.Knjiga je namenjena u prvom redu studentima elektrotehnike, a može korisno da posluži i studentima drugih fakulteta i viših škola, kao i stru
č
njacima koji se u praksi bave problematikom konstruisanja ure
đ
aja. Knjiga ima inženjerski pristup problematici

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dobročinitelj liked this
Dobročinitelj liked this
brankadjurica liked this
mexx007 liked this
Natasa Grebenar liked this
Darko Skupnjak liked this
Natasa Grebenar liked this
Miki Scout liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->