Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TiengAnhChuyenNganhCNTT

TiengAnhChuyenNganhCNTT

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 357|Likes:

More info:

Published by: giotdang907@yahoo.com on Dec 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2010

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
BÀI GI
NG
TI
Ế 
NG ANHCHUYÊN NGÀNH CNTT
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2006
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
BÀI GI
NG
TI
Ế 
NG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT
Biên so
n : THS. TH
H
NG H
NHCN. NGUY
N TH
HU
 
 
 1
L
I NÓI
ĐẦ
U
Công ngh
thông tin t
lâu
đ
ã
đ
óng vai trò quan tr 
ng trong cu
c s
ng c
a chúng ta. Vi
cd
y và h
c Ti
ế
ng Anh Công ngh
thông tin t
i H
c vi
n công ngh
B
ư
u chính vi
n thông t
lâu
đ
ã
đượ 
c quan tâm và phát tri
n. Ti
ế
 p theo cu
n giáo trình Ti
ế
ng Anh công ngh
thông tin
đ
ã
đ
ang
đượ 
c d
y và h
c t
i H
c vi
n, cu
n sách H
ướ 
ng d
n h
c Ti
ế
ng Anh công ngh
thông tindùng cho H
 
đ
ào t
o t
xa
đ
ã
đượ 
c ra
đờ 
i nh
m m
c
đ
ích giúp h
c viên có th
t
h
c t
 p t
t h
ơ 
n.Cu
n sách c
ũ
ng
đượ 
c hình thành d
a trên s
ườ 
n c
a cu
n giáo trình g
c 10 bài g
m cách
ướ 
ng d
n c
th
t
m
c t
m
ớ 
i, ý chính c
a bài khoá, ph
n d
ch, ng
pháp xu
t hi
n trong bàih
c. Ngoài ra,
để
giúp h
c viên có c
ơ 
h
i t
trau d
i v
n t
v
ng và hoàn c
nh giao ti
ế
 p chuyênnghi
 p h
ơ 
n trong l
 ĩ 
nh v
c Công ngh
thông tin, nhóm tác gi
còn dành riêng m
t m
c H
i tho
i
ở 
 cu
i c
a m
i bài h
c. Kèm theo ph
n n
i dung h
ướ 
ng d
n d
y và h
c cho 10 bài, các b
n h
c viêncòn có th
t
luy
n t
 p c
ng c
các ki
ế
n th
c h
c
đượ 
c trong 10 bài qua vi
c luy
n t
 p làm các bài t
 p và so sánh k 
ế
t qu
 
ở 
ph
n
đ
áp án.Cu
n sách l
n
đầ
u ra m
t không kh
i có nhi
u khi
ế
m khuy
ế
t, r 
t mong nh
n
đượ 
c s
 
đ
ónggóp ý ki
ế
n c
a
độ
c gi
và h
c viên g
n xa.Chúng tôi xin chân thành cám
ơ 
n các b
n
đồ
ng nghi
 p c
ũ
ng nh
ư
Ban lãnh
đạ
o H
c vi
n vàTrung tâm
Đ
ào t
o B
ư
u chính vi
n thông I
đ
ã t
o
đ
i
u ki
n giúp
đỡ 
 
để
chúng tôi có th
hoànthành t
t cu
n sách h
ướ 
ng d
n h
c t
 p này.Xin trân tr 
ng cám
ơ 
n.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tan Phat Do liked this
songlon liked this
Tieungunhi1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->