Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Metodologie Anul I Pastorala

Curs Metodologie Anul I Pastorala

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by ursake92

More info:

Published by: ursake92 on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

 
Tuturor studenţilor teologi pentrucare studiul teologiei este prilej deneîncetată bucurie
 
Prefaţa autorului
Deşi metodologia pare a fi o simplă teorie despre anumitemetode de cercetare, normele metodice ajung, prin asimilareteoretică şi aplicare practică, să facă parte din însăşi fiinţa şiviaţa noastră, structurându-ne întregul mod de a gândi, de aanaliza un text, de a alcătui şi de a ţine un discurs sau de a purta un dialog. Cel ce îşi însuşeşte aceste norme va pune altfel problemele şi va înţelege altfel omul de lângă el, pentru că esteintrodus de meAceastă lucrare de metodologie încearcă să descrie, într-unmod sistematic, normele şi principiile, după care ar trebui să sedesfăşoare cercetarea ştiinţifică în teologie. Deşi se limitează la prezentarea criteriilor de cercetare în cadrul teologiei istorice,acestea pot fi utilizate cu succes atât în cadrul celorlaltediscipline teologice, t şi în studiul ştiielor umaniste.Angajarea personală în cercetare, reflecţia asupra conceptelor teologice şi elaborarea de lucrări ştiinţifice sunt fundamentale pentru formarea oricărui teolog.Faptul că însuşi marele scriitor şi filosof italian al culturiiUmberto Eco a considerat necesar ca la vârsta emeritării săalcătuiaso lucrare adresastudenţilor despre metoda delucru pentru alcătuirea unei teze de licenţă, ne arată importanţa pe care metodologia a câştigat-o în lumea modernă
1
.Primele gânduri pentru redactarea unei astfel de lucrări s-aunăscut în timpul anilor de studiu din Germania, unde în cadrula-numitelor „proseminarii” un asistent sau o asistentăintroducea începătorul în metoda de lucru a fiecărei disciplineteologice. Deoarece din anul 1956 nu s-a mai publicat înspiul teologiei ortodoxe roneşti nici o lucrare care
1
Umberto ECO,
Cum se face o teză de licenţă. Disciplinele umaniste
,în româneşte de George Popescu, Editura Pontica, s.l., 2000.
2
 
cuprindă îndrumări metodice cu privire la studiul teologiei şi laîntocmirea lucrărilor ştiinţifice am purces la elaborarea uneiastfel de lucrări, spre a-i călăuzi pe studenţii noştri în studiulacademic.Unele capitole ale acestei cărţi au fost redactate la începutulanului trecut şi discutate în cadrul orelor metodologice aleseminarului de Istorie Bisericească Universală cu studenţii dinanul I şi al II-lea ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bu-cureşti. Acestora ţin să le mulţumesc pentru interesul arătat şi pentru bucuria cu care au participat la seminar, întrebând şi problematizând multe din tezele propuse. Din toamna anului2002, Consiliul Profesoral al Facultăţii de Teologie dinBucureşti a considerat necesaintroducerea unui curs demetodologie la anul I, pe care mi l-a încredinţat. Acesta a fostmotivul care m-a determinat să reelaborez, să completez şi săregândesc cunoştinţele de metodologie dobândite în ultimiiani, născându-se astfel lucrarea de faţă. Sugestiile primite din partea unor colegi cât şi dezvoltarea dinamică a noilor tehnologii ale informaţiei care au condus la editareaelectronică a lucrărilor ştiinţifice au determinat adăugarea unor noi capitole corespunzătoare.Pentru ca principiile metodice enunţate nu simplă teorie am încercat să transpunem în practicăconsideraţiile teoretice prin expunerea unor analize punctuale.De aceea, multe capitole se încheie cu exemple aplicative ale principiilor enunţate introduse în chenare.Doresc să adresez aici mulţumirile mele tuturor celor careau contribuit într-un fel sau altul la realizarea lucrării de faţă:doamnei dr. Uta Heil de la Facultatea de Teologie Evanghelicădin Erlangen, la al cărei proseminar din toamna anului 1997am aflat multe din noţiunile şi principiile dezvoltate în aceastălucrare
2
, pr. prof. dr. Constantin Coman, pr. conf. dr. Emanoilbşi pr. conf. dr. Adrian Gabor de la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Bucureşti, pentru sfaturile şi ajutorul
2
Capitolele 3.1, 5.1., 6.2, 9.3. şi 9.5. se bazează în mare parte pecunoştinţele dobândite în cadrul seminarului amintit.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->