Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Tercon Contractors? The Latest Chapter!

Tercon Contractors? The Latest Chapter!

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Thomas Heintzman
The 2010 decision of the Supreme Court of Canada in Tercon Contractors Ltd v. British Columbia (Transportation and Highways) is one of the most important recent Canadian decisions relating to contract law. It has particular importance to building contracts. Those interested in construction law are watching to see how Tercon will be applied in subsequent cases. In the recent decision of the British Columbia Court of Appeal in Roy v. 1216393 Ontario Inc., we now have one of our first indications of where Tercon will go.
One way of looking at the decision in Tercon and Roy is to question whether the invitation to tender creates any enforceable rights at all. If it contains an exclusion clause that gives no enforceable rights to the bidding contractor, then there may be no consideration for the contractor's bid, and therefore no Contract A created by the tender. If that is so, then the contractor's bid is itself just an invitation to treat. If the contractors bid is just an invitation to treat, then the "owner's acceptance" is just an offer and the contractor is not obliged to leave its bid open or accept the owner's "offer". That could be the result of an owner's invitation to bid containing an exclusion clause which eliminates any risk or obligation of the owner.
See Heintzman and Goldsmith on Canadian Building Contracts (4th ed), chapter 1, part 1(f)
building contracts - tenders - exclusion clause
The 2010 decision of the Supreme Court of Canada in Tercon Contractors Ltd v. British Columbia (Transportation and Highways) is one of the most important recent Canadian decisions relating to contract law. It has particular importance to building contracts. Those interested in construction law are watching to see how Tercon will be applied in subsequent cases. In the recent decision of the British Columbia Court of Appeal in Roy v. 1216393 Ontario Inc., we now have one of our first indications of where Tercon will go.
One way of looking at the decision in Tercon and Roy is to question whether the invitation to tender creates any enforceable rights at all. If it contains an exclusion clause that gives no enforceable rights to the bidding contractor, then there may be no consideration for the contractor's bid, and therefore no Contract A created by the tender. If that is so, then the contractor's bid is itself just an invitation to treat. If the contractors bid is just an invitation to treat, then the "owner's acceptance" is just an offer and the contractor is not obliged to leave its bid open or accept the owner's "offer". That could be the result of an owner's invitation to bid containing an exclusion clause which eliminates any risk or obligation of the owner.
See Heintzman and Goldsmith on Canadian Building Contracts (4th ed), chapter 1, part 1(f)
building contracts - tenders - exclusion clause

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Thomas Heintzman on May 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2012

pdf

text

original

 
Uikb`t C& Ijlfuzb`f. K&D&. P&D&. HDL@}m
@}mlu}`ulkf Wn`djUk}kfuk. Kfu`}lk
sss&`}mlu}`ulkfwn`dj&dkb
508"959"7=74
uciGijlfuzb`f`e}&dkb
ijlfuzb`f`e}&dkb
 Uikb`t Ijlfuzb`f twjdl`nlzjt lf `}mlu}`ulkf. bjel`ulkf `fe nlulc`ulkf }jn`ulfc uk dk}wk}`uj eltwujt.ti`}jiknej}“t }lciut. tjd}luljt n`s. m}k`ed`tulfc+ujnjdkbbfld`ulkft. dkftu}dulkf n`s. `fe dn`tt`dulkft&Ij i`t mjjf dkftjn lf b`f| lbwk}u`fu `dulkft. `}mlu}`ulkft. `fe `wwj`nt mjhk}j `nn njxjnt kh dk}ut lfb`f| D`f`el`f w}kxlfdjt `fe i`t b`ej fbj}kt `wwj`}`fdjt mjhk}j uij Tw}jbj Dk}u kh D`f`e`& Uikb`t Ijlfuzb`f lt uij `uik} kh 
Ijlfuzb`f ( Cknetblui kf D`f`el`f Mlnelfc Dkfu}`dut
. 5
ui
Jelulkfsildi w}kxlejt `f `f`n|tlt kh uij n`s kh dkfu}`dut `t lu `wwnljt uk mlnelfc dkfu}`dut lf D`f`e`&
Ijlfuzb`f ( Cknetblui kf D`f`el`f Mlnelfc Dkfu}`dut
i`t mjjf dluje lf kxj} 094 oeldl`n ejdltlkftlfdnelfc uij usk nj`elfc Tw}jbj Dk}u kh D`f`e` ejdltlkft kf uij n`s kh ujfej}lfc?
Uj}dkf Dkfu}`duk}t
; Uij N`ujtu Di`wuj}
 Uij =707 ejdltlkf kh uij Tw}jbj Dk}u kh D`f`e` lf
Uj}dkf Dkfu}`duk}tNue x& M}lulti Dknzbml` )U}`ftwk}u`ulkf `fe Ilcis`|t,
 
lt kfj kh uijbktu lbwk}u`fu }jdjfu D`f`el`f ejdltlkft }jn`ulfc uk dkfu}`du n`s& Lu i`tw`}uldn`} lbwk}u`fdj uk mlnelfc dkfu}`dut& Uiktj lfuj}jtuje lf dkftu}dulkfn`s `}j s`udilfc uk tjj iks Uj}dkf slnn mj `wwnlje lf tmtjpjfu d`tjt& Lfuij }jdjfu ejdltlkf kh uij M}lulti Dknbml` Dk}u kh @wwj`n lf
 
]k| x&0=084<4 Kfu`}lk Lfd
.
sj fks i`xj kfj kh k} hl}tu lfeld`ulkft kh sij}j
Uj}dkf
slnn ck&
Uij h`dut mjilfe ]k| x& 0=084<4 Kfu`}lk Lfd&
 
Lf
]k|.
uij wn`lfulhht jfuj}je lfuk `f `c}jjbjfu uk m| ` mlnelfc nku h}kb uijejhjfe`fut hk} %095.377 `fe c`xj uij ejhjfe`fut“ n`s|j} ` ejwktlu kh %09.537& Uij ejhjfe`fut i`e w}jxlktn| tkne uij nku uk `fkuij} w`}u| mufjluij} uij ejhjfe`fut fk} uijl} n`s|j} ukne ui`u uk uij wn`lfulhht& Uij kuij}w`}u| tje hk} twjdlhld wj}hk}b`fdj `fe uilt w}jdneje uij ejhjfe`fut h}kbdkbwnjulfc uij t`nj uk uij wn`lfulhht& Tk uij wn`lfulhht tje uij ejhjfe`fut `feuijl} n`s|j} hk} e`b`cjt& Uij `c}jjbjfu kh w}di`tj tu`uje ui`u lh uij `c}jjbjfu s`t fku dkbwnjujeej uk uij xjfek}“t h`nu. uijf uij tknj }jbje| kh uij wn`lfulhht. uijw}di`tj}t. s`t uij w`|bjfu uk uijb kh uij ejwktlu. `t nlple`uje e`b`cjt& Uij Dk}u kh @wwj`n fkuje. „`t uij ejwktlu bkfljt d`bj h}kb uij w}di`tj}. lui`t uij jhhjdu kh mjlfc `f jydntlkf kh nl`mlnlu| dn`tj&‒ Uij u}l`n oecj }jhtje uk `wwn| uilt dn`tj `fe `s`}eje uij wn`lfulhht%403.777 lf e`b`cjt `c`lftu uij ejhjfe`fut& Uij u}l`n oecj ijne ui`u uijdn`tj s`t fdkftdlkf`mnj mjd`tj „lu wj}bluuje uij xjfek} uk s`na `s`|h}kb uij dkfu}`du slui fk dkftjpjfdj. uikci uij w}di`tj}t skne h`djtlcflhld`fu dkftjpjfdjt kf h`ln}j uk dkbwn| slui kmnlc`ulkft lbwktje kfuijb& H}kb uij w}di`tj}“t wj}twjdulxj. lu skne }jfej} uij w}wk}ujedkfu}`du fk dkfu}`du `u `nn&‒I`}ajflfc m`da uk
Uj}dkf.
uij M&D& Dk}u kh @wwj`n fkuje ui`u uij elttjfulfc oecbjfu lf uij Tw}jbj Dk}u jtu`mnltije ui}jj pjtulkft slui }jtwjdu ukuij jfhk}djbjfu kh uij jydntlkf dn`tjt?0& Ekjt uij dn`tj jxjf `wwn| uk uij dl}dbtu`fdjt lf lttj; Lh lu ekjt?=& S`t uij dn`tj fdkftdlkf`mnj `u uij ulbj kh uij dkfu}`du; Lh fku.4& Tikne jfhk}djbjfu kh uij jydntlkf dn`tj mj ejflje kf c}kfet kh wmnldwknld|; Uij jyjbwulkf dn`tj slnn fku mj `wwnlje lh uij `ftsj} uk pjtulkf )0, lt Fk. k}uij `ftsj} uk pjtulkf )=, k}) 4, lt \jt& Uij u}l`n oecj `wwnlje uij tjdkfe ujtu `fe dkfdneje ui`u uij dn`tj lfpjtulkf s`t fdkftdlkf`mnj& Mu. uij Dk}u kh @wwj`n t`le. uij u}l`n oecj elefku wj}hk}b uij w}kwj} `f`n|tlt kh fdkftdlkf`mlnlu|& Uij Dk}u kh @wwj`n t`leui`u uij}j `}j usk jnjbjfut uk fdkftdlkf`mlnlu|1 lfjp`nlu| kh m`}c`lflfcwksj}. `fe tmtu`ful`n fh`l}fjtt& Uij Dk}u kh @wwj`n t`le ui`u uij u}l`n oecj i`e kfn| dkftlej}je uij „tmtu`ful`n fh`l}fjtt‒ jnjbjfu. fku uijlfjp`nlu| kh m`}c`lflfc wksj} jnjbjfu& Uij Dk}u kh @wwj`n }jhtje uk b`aj lut ksf ejdltlkf `t uk sijuij} uij}j s`tlfjp`nlu| kh m`}c`lflfc wksj} mjusjjf uij w`}uljt& Lu `ntk }jhtje uk dkftlej}sijuij} uij h}`e kh uij ejhjfe`fu k} lut n`s|j} lfxkaje uij uil}e )„wmnld
 
wknld|‒, jnjbjfu kh uij
Uj}dkf
ujtu k} w}jdneje uij ejhjfe`fut h}kb }jn|lfckf uij jydntlkf dn`tj `u `nn& Uij Dk}u tjfu uiktj b`uuj}t m`da hk} ` }j"ij`}lfc&Lf uij }jtnu. sj d`f e}`s ` fbmj} kh dkfdntlkft `mku iks `wwjnn`uj dk}utlf D`f`e` `}j nlajn| uk `wwn| uij ui}jj"w`}u ujtu ejxjnkwje m| uij elttjfulfc oecbjfu lf
Uj}dkf
&Hl}tu. uilt elttjfulfc oecbjfu s`t `ddjwuje m| uij M&D& Dk}u kh @wwj`n `tjtu`mnltilfc uij n`s slui }jtwjdu uk uij jfhk}djbjfu kh jydntlkf dn`tjt& Uilt lt tk jxjf uikci uij b`ok}lu| oecbjfu lf
Uj}dkf
ejdleje uij `wwj`nm`tje kf uij hl}tu lttj. f`bjn| ui`u uij eltwuj ele fku h`nn sluilf uijjydntlkf dn`tj `u `nn&Tjdkfe. uij M&D& Dk}u kh @wwj`n dkfhl}bje ui`u uij fdkftlkf`mlnlu| jnjbjfukh uilt ujtu i`t usk jnjbjfut?lfjp`nlu| kh m`}c`lflfc wksj} `fe tmtu`ful`n fh`l}fjtt&Lf uij d`tj kh uij ujfej}lfc kh mlnelfc k} dkftu}dulkf dkfu}`dut. lu b`| mjxj}| elhhldnu. lh fku lbwkttlmnj. uk jtu`mnlti lfjp`nlu| kh m`}c`lflfc wksj}& @tuij blfk}lu| oecbjfu lf
Uj}dkf
t`le?„Silnj Uj}dkf lt fku kf uij t`bj njxjn kh wksj} `fe `uik}lu| `t uijBlfltu}|. Uj}dkf lt ` b`ok} dkfu}`duk} `fe lt sjnn `mnj uk nkka `huj} lutjnh lf ` dkbbj}dl`n dkfujyu& Lu fjje fku mle lh lu ekjtf“u nlaj si`u ltw}kwktje& Uij}j s`t fk }jnjx`fu lbm`n`fdj lf m`}c`lflfc wksj}&‒ Uij M&D& Dk}u kh @wwj`n ele fku ej`n slui uij uil}e jnjbjfu kh uij ujtu.f`bjn|. sijuij} uij jydntlkf dn`tj tikne mj jfhk}dje i`xlfc }jc`}e ukwmnld wknld|& Mu uij }jb`}at kh uij blfk}lu| lf
Uj}dkf
b`aj lu elhhldnu uk`xkle `f jydntlkf dn`tj lf uij dkfujyu kh ` ujfej} kh ` dkftu}dulkf w}kojdu?„Fk tu`uuj lf M}lulti Dknbml` `fe fk w}lfdlwnj kh uij dkbbkf n`skxj}}lej uijl} `mlnlu| lf uilt d`tj uk `c}jj kf ` ujfej}lfc w}kdjttlfdnelfc ` nlblu`ulkf k} jydntlkf kh }jbjeljt hk} m}j`di kh lut }njt& @dkfu}`duk} sik ekjt fku uilfa lu lt lf lut mtlfjtt lfuj}jtu uk mle kf uijuj}bt khhj}je lt h}jj uk ejdnlfj uk w`}uldlw`uj& @t Ekf`ne O&@& wklfujeku. lh jfkci dkfu}`duk}t }jhtj uk w`}uldlw`uj. uij Blfltu}| skne mjhk}dje uk di`fcj lut `ww}k`di& Tk nkfc `t dkfu}`duk}t `}j slnnlfc uk mlekf tdi uj}bt. L ek fku uilfa lu lt uij dk}u“t okm uk }jtdj uijb h}kb uijdkftjpjfdjt kh uijl} ejdltlkf uk ek tk&‒Lf uij }jtnu. uij ejdltlkf kh uij M&D& Dk}u kh @wwj`n lf
]k| 
dkfhl}bt ui`u `mleej} fej} `f lfxlu`ulkf uk ujfej} ` dkftu}dulkf dkfu}`du slnn i`xj ` }j`ndi`nnjfcj lf `xklelfc `f jydntlkf dn`tj lf uij ujfej}. `u nj`tu fej} uijtjdkfe `fe uil}e jnjbjfut kh uij elttjfulfc oecbjfu lf
Uj}dkf
& Uij mleej}

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->