Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
napi120519

napi120519

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on May 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
Approachingregions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2012.
MÁJUS
19.,
SZOMBAT
 
B
OÉR
K
RISZTINA
 
VárhatóVárható
 
idénhetedik alkalommal kerül megrendezésre
május 18-19-én
a Fogasházban.Az érdeklődők változatos programokon keresztül ismerkedhetnek megvoli pek és zenkben élő sségek rgyi és szellemikultúrájával: életmódjával, tudáskincsével, művészetével, meséivel, játékaival. Ismét sokféle előadás, kerekasztal-beszélgetés, alkotóműhely,fotókiállítás, film és táncház várja az érdeklődőket. A kisebb gyermekek számára külön szervezünk játszóházat, a nagyobbak már kreatív alkotásifolyamatban és izgalmas kihívást jelentő logikai és stratégiai játékokban isrészt vehetnek (Le Monde Diplomatique)
MagyarországMagyarország
 
– 
Nyirő József 
erdélyi íróújratemetéséről is beszéltek a képviselők pénteken napirend előtt az Országgyűlésben.
VargaIstván
fideszes képvise
Nyirő József 
emigcióban elhunyt erdélyi író jus 27-i,székelyudvarhelyi újratemetése kapcsán kijelentette: "
meggyőződésem, hogy bármi is történik akövetkező napokban, Nyirő Józsefnek, mi magyarok és székelyek, pünkösd vasárnapjánmegadjuk a végső tisztességet és eltemetjük abba a földbe, amelyből vétetett 
".
Németh Zsolt
külügyi államtitkár válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy a napokban Magyarországnagykövetét bekérették a román külügyminisztériumba, ahol közölték, hogy az újratemetéskapcsán tartalmi és szervezési kifogást emel Románia; a magyar ügyvivő viszont azt jelezte aromán félnek, hogy a magyar kormány az erdélyi író újratemetését kegyeleti és kulturáliseseménynek tekinti.
Németh Zsolt
hozzátette: értetlenül állnak az előtt, hogy a budapesti románnagykövet zlése szerint megtagadják a halotti szállítási engedély kiadását a magyaOrszággyűlés számára (HVG)
 
 A kormányfő csütörtökön, a Fidesz országosválasztmányának ülésén vetette fel, hogy a gazdasági helyzet miatt meg kellene szüntetni a pártok 2013-as és 2014-es költségvetési támogatását 
” – írta aznap este az
Origo (Nsz)
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
Civitas Europica Centralis (CEC)
H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2012-05-19.
 
 
– „
Civilizált országokban nemigen akad példaarra, hogy a parlamenti pártok ne részesülnének állami támogatásban
” – kérdésünkre többen isígy kommentálták Orbán Viktor miniszterelnök felvetését (Nsz)
 
– Egynyelvű németnemzetiségi csoport indítását tervezi egyik óvodájában a Koch Valéria Iskolaközpont Pécsen: aMagyarországon eddig példa nélküli kezdeményezés szeptembertől huszonkét gyermekneteremti meg a német nyelv aktív használatának lehetőségét. Englenderné
Hock Ibolya
, aziskolaközpont igazgatója az MTI érdeklődésére elmondta: elképzeléseik szerint az egynyelvűcsoportba járókkal és szüleikkel szinte kizárólag németül vált szót a két óvónő, a dadus pedigsvábul is beszél, segítve a nyelvjárás megismerését. A gyerekek felügyeletével foglalkozómunkatársak között szintén a német lesz a hivatalos nyelv. Az egynyelvű csoport különbözőkorú tagjait azon gyerekek közül választották ki, akik már tudnak németül, otthon ezen anyelven beszélnek vek, és a szüleik llalk, hogy a ben is ezt teszik, setve"
hovatartozásuk megélését 
" (MTI)
 
– Hétfőn felvidékiteleseken folyatódik a 2012 - a lhoni magyar óvodák éve program tja, anemzetpolitikai államtitkárság tájékoztatása szerint jövő héten romániai és szerbiai településekreviszik még el a programot. Hétfőn
Timár Böske
, a Csillagszemű Táncegyüttes művészetivezetője és asszisztense,
Mayer Orsolya
a táncházmódszer alapján kisgyermekeknek kidolgozott Timár-módszert mutatja be Felvidéken a pozsonypüspöki és a koloni óvodában.Kedden
Fábián Éva
és
Szabó Zoltán
a Vajdaságban Muzslyán és Torontálvásárhelyen,szerdán Székelykevén, majd csütörtökön Temesváron és Resicabányán szövi tovább a meseszálát (MTI)
 
– „
 A nemzet ésaz állam fogalma nem ugyanaz, és a konzervatív felfogás természetesnek tartja a nemzet létét 
” -mondta
Schöpflin György
, az Európai Parlament (EP) néppárti pviselője pénteken a Nemzetfelfogások - Konzervatív nemzeteszme című konferencián, Budapesten.
Szarka László
történész szerint a nemzetfogalmak folyamatosan változnak, és a kérdés az, el lehet-e jutni azeurópai nemzet fogalmáig.
Schöpflin György
a tanácskozáson úgy fogalmazott: van különbségliberális és szocialista nemzetfelfogás között, de mindkettő nagyon komoly küzdelmet folytat anemzet ellen, ami a baloldal szerint hamis tudat. A konzervatív felfogás természetesnek tartja anemzetet, a nemzetben való létet, és a közösségek organikus szerepét. „
 Elismeri azt is, hogynemzetnek van egy erkölcsi, etikai rendszere, elfogadja a normativitást 
” - tette hozzá az európai parlamenti politikus, aki a nemzetet identitásalkofolyamatként és a biztonságot fenntartóidentitásként határozta meg (MTI)
 
 Hossviszontagság utánkétfelé vált a hazai konzervativizmus 1989-et követően, amelynek két markáns szereplője Antall  József és
Orn Viktor 
hanglyozszakérk a
 Nemzetfelfogások Konzervatívnemzeteszme
mű konferencián, péntekenBudapesten. Arról is szó esett, hogy nem lehetlemondani a nem magyar iskolába járó, és nemmagyar médiát használó emberekről.
 Akonzervativizmus és a nemzeti tudat viszonyaeléggé ellentmondásosan alakult hazánkban,mivel a konzervav gondolkos cshezkapcsolódott, míg ezzel szemben a liberális gondolkodók a függetlenséget támogatták 
” – hívtafel a figyelmet
Egedy Gergely
történész. Úgy látja, a
Kádár
-rendszer minden korábbinálerőteljesebben utasította el a konzervativizmust. „
1989-et követően nem volt felkészülve ezen
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
Civitas Europica Centralis (CEC)
H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2012-05-19.
2
 
 A hazai nemzeti közösség kiterjesztésétmutatja a választójog megadása a határon túli magyaroknak. AMéltányosság Politikaelemző Központ (MPK) szerint aszavazati jog kiterjesztése révén a nemzetegyesítés jogilag megtörténik, békés megoldással,határmódosítás nélkül. Új kezdetet jelent, amelynemcsak jogi, hanem társadalmi, gazdasági hatással is jár, elősegíti a magyar–magyar kapcsolatoktovábbfejlődését.
 
ideológiai irányzat a kihívásokra, valamint két részre szakadt 
” – tette hozzá. „
 A patríciuskonzervativizmust 
 Antall József 
 , míg a mozgósító konzervativizmust Orbán Viktor és a Fideszképviselte
” – ismertette a szakértő (MNO)
 
– 
Martonyi János
külügyminiszter szerint l-amerikai útja új lendületet adott Magyarorsg Latin-Amerihoz fűződőkapcsolatainak (MNO)
 
– „
 A Horthy-rendszer reinkarnálása nem a magyar társadalom igénye, hanem a szélsőjobboldali igények kormányzati tűrése
” - hangoztatták az MSZP politikusai szombaton Debrecenben a ReformátusKollégium előtt, miközben az intézményben felavatták az egykori kormányzó emléktábláját(Nszv)
 
– 
Kunhalmi Ágnes
, a szocialisták oktatáspolitikusa szerint a NAT érzéketlen, nem veszi figyelembe a társadalmi különbségeket.Az alaptanterv merev, mivel a pedagógusok csak a tananyag tíz százalékát igazíthatják a helyisajátosságokhoz, tanulóik felkészültségéhez. Az MSZP-s politikus arról is beszélt, hogy a NAT- ban meghatározott tananyag túlságosan nagy.
 És noha a kormány az ezzel kapcsolatosaggályok egy részét belátva végül szűkítette a tananyagot, az így is megtaníthatatlan ésmegtanulhatatlan, nem ad időt elmélyülésre, a képességek fejlesztésére, ebből adódóan csak  felszínes tudást biztosí
” - tette hozzá (Nszv)
 
– A fontosabb tárgyak alapismereteit minden diáknak legyen kötelező megtanulnia, és a tanároknak a diákok erkölcsinevelése mellett a környezettudatossággal és a testi-lelki neveléssel egyaránt foglalkozniuk kell -ezt támogatja az összes megkérdezett több mint kétharmada a Nemzeti alaptantervl akormányzat számára készült közvélemény-kutatás szerint. Az MTI birtokába került 1000 fős, afelnőtt magyar társadalmat nem, korcsoport, iskolai gzettg és telepüstípus szerintreprezentáló közvélemény-kutatás azt tartalmazza, hogy a magyarok négyötöde szerint anevelési-oktatási intézményeknek nem kizárólag hasznos ismeretek oktatása (4 százalék), vagy afelnőtt életre nevelés a feladata (12 százalék), az elvárás: mindkét cél teljesülése (83 százalék)(Nszv)
 
 A
 NyíJózsef 
újratemetésével kapcsolatban kialakult „magyar-román szakmai és politikaivitában”
 Bunta Levente
 , Székelyudvarhely RMDSZ-es polgármestere „és társai” nem amagyar álláspontot erősíti
k” – vélekedik az Országgyűlés Hivatala.
Fráter Olivér
, a Nyírő-újratemetés országgyűlési hivatali megbízottja közleményében kifejtette: a polgármester már aszemélyes tárgyalásokon is
Nyírő József 
nyilas múltjával és a vele szemben megfogalmazott antiszemitizmus vádjával kapcsolatosan rendkívül erős felvetéssel élt 
”. Hozzáfűzték: utóbb aromán hatóságok és a román média is fasisztának, nyilasnak és antiszemitának minősítették azegykori írót. Mint hangsúlyozták,
Bunta Levente
nyilvánosan megtámadta a
Nyírő József 
újratemetését kezdeményező Székelyudvarhelyért Alapítvány elnökét és a magyar Országgyűléselnökét, az újratemetés védnökét. „
 Ezek után a román hatóságok már azt kifogásolták, hogy atervezett újratemetés „jobboldali ceremónia” lesz
” - jegyezték meg (Krónika)
 
Az 55 éve elhunyt gróf 
EsterházyJánosnak 
állítottak emléktáblát Nyíregyházán, a városháza falán (Felvidék.ma)
 
– Az LMP szerintsürgős gazdaságpolitikai fordulatra volna szükség, ezt indokolja az is, hogy márciusban azinfláció miatt 5,2 százalékkal csökkentek a reálbérek. Az ellenzéki párt az MTI-nek küldöttvasárnapi közleményében a KSH adataira hivatkozva azt írta, hogy - a közmunkán kívül - azállások száma is csökkent, vagyis "
a kormány kétéves kalandorpolitikája
" a gazdaságban teljescsődöt mondott. A
Szél Bernadett
és
Scheiring Gábor
országgyűlési képviselők által jegyzett
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
Civitas Europica Centralis (CEC)
H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2012-05-19.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->