Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Fayol_1

Fayol_1

Ratings:
(0)
|Views: 28|Likes:
Published by F Franz Guillermo

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: F Franz Guillermo on May 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

 
RR
rxjgldeãøht
 
rôtpxnet
 
`h
 
fhozl
 
ie|ag
;
zhyltlpeo`a
 
txe
 
phazle
 
e`nloltpzeplye
H@TAO NLZEO@E @H TAX[E 
Nhtpzh hn E`nloltpzeãäa rhge Iedxg`e`h `h Dlëodlet Hnrzhtezlelt`e Xolyhztl`e`h Ixo`eãäa Nlohlze `h H`xdeãäa h Dxgpxze &IXNHD,/Iloeodleg Daopzagghz `a @hrezpenhopa Iloeodhlza `e Jxd|zxt Lophzoeplaoeg/ Eyhol`e Eiaota Rhoe' 0/522' 9» eo`ez' Jhga Fazl{aoph — NC — Jzetlg — DHR 42542.22<
H.nelg;
hn`htax{eBfapnelg/dan
 
 EIZÊOLA DEZYEGFA ECXLEZ
@axpaz hn E`nloltpzeãäa rhge Iedxg`e`h `h Dlëodlet Hdaoðnldet`e Xolyhztl`e`h Ih`hzeg `h Nloet Chzelt &XINC,/Rzaihttaz `e Iedxg`e`h `h Dlëodlet Hnrzhtezlelt`e Xolyhztl`e`h Ixo`eãäa Nlohlze `h H`xdeãäa h Dxgpxze &IXNHD,/Zxe Teclpåzla' 0:3' Tege 9' Jhga Fazl{aoph — NC — Jzetlg — DHR 42492.:42
H.nelg;
ecxlez/eizBphzze/dan/jz 
ZEN' ZHY/ E@N/ NEDMHO[LH' Y/ 5:' O/ 5
TÄA REXGA' TR
KEO/!IHY/ :255
LTTO 5936.9<35
Txjnlttäa;
:0 kxo/ :252/
Edhlpeãäa;
5: oay/ :252/
Tltphne `h eyegleãäa;
ât dhcet `xrge &
`axjgh jglo` zhylhs 
,/XOLYHZTL@E@H RZHTJLPHZLEOE NEDMHO[LH/ Segphz Jepecgle &H`/,' r/ :20.::3/
 
:28
ZEN' ZHY/ E@N/ NEDMHO[LH' Y/ 5:' O/ 5
TÄA REXGA' TR • KEO/!IHY/ :255 • r/ :20.::3 • LTTO 5936.9<35
ZHTXNA
A hochofhlza izeodët Fhozl Ie|ag &5605.5<:8, ì xtxegnhoph erzhthope`a eathtpx`eopht `h E`nloltpzeãäa dana a Rel `e Htdage Dgåttlde `h E`nloltpzeãäa'a uxh `hnaotpze xne zhrzhthopeãäa glnlpe`e `e enrglpx`h `h txe daopzljxlãäareze e hyagxãäa `a rhotenhopa e`nloltpzeplya/ Egìn `ltta' ì izhuxhophnhophettadle`a ea thx daophnrazêoha' a phôzlda oazph.enhzldeoa Izh`hzldm Pe|gaz'tho`a eat `alt epzljxî`e e `hihte `h xn na`hga expazlpåzla `h e`nloltpzeãäa/Hopzhpeopa' zhdhophnhoph' rhtuxlte`azht `htdajzlzen' epzeyìt `a hvenh `h `adx.nhopat zezat h loì`lpat' xn `htdaofhdl`a zhpzepa `htth rlaohlza/ Htph pzejegfazhtxgpe `h xne loyhtplceãäa uxh jxtdax ghyeopez iaopht `h loiazneãäa jljglaczå.ilde `ltraoîyhlt' rxjglde`et ax oäa' lodgxlo`a zhtxgpe`at `h pzejegfat `h rhtuxl.te`azht `e Izeoãe' `at Htpe`at Xol`at' `a Deoe`å' `e Extpzågle h `a Keräa/ Htthtrhtuxlte`azht danrøhn xn zh`x{l`a czxra `h htpx`latat' euxl `hoanloe`at‗oayat ie|agltpet„ razuxh zhpanen' `hralt `h eoat `h uxeth enoìtle oa nhlaede`ënlda' a lophzhtth rhget daopzljxlãøht `h Fhozl Ie|ag/ Pelt htpx`at zhyhgendaodhlpat `hthoyagyl`at raz Ie|ag uxh eophdlren etrhdpat `h phazlet h rzåpldet`e E`nloltpzeãäa uxh' tanhoph nelt pez`h' thzlen `hthoyagyl`et' dana e Htdage`h Zhgeãøht Fxneoet' e Phazle Daoplochodleg h a Rgeohkenhopa Htpzepìclda/ Eaerzhthopez et zhdhopht rhtuxltet tajzh a fanhn h a phôzlda Fhozl Ie|ag' htphhtpx`a rhznlph' eat `adhopht h htpx`eopht `h gîocxe razpxcxhte' edhtta e htdzl.pat h reghtpzet `h txe expazle uxh' epì hopäa' rhzneohdlen `htdaofhdl`at/
REGEYZET.DFEYH
Fhozl
 
Ie|ag= E`nloltpzeãäa=
 
Htpzepìclet azceol{edlaoelt= Phazle azceol{edlaoeg=Rgeohkenhopa/
 
:29
ZEN' ZHY/ E@N/ NEDMHO[LH' Y/ 5:' O/ 5
TÄA REXGA' TR • KEO/!IHY/ :255 • r/ :20.::3 • LTTO 5936.9<35
 5
LOPZA@XÃÄA
@hralt `h nelt `h oayhope eoat `e rxjgldeãäa `h txe ajze.rzlne'
E`nlolt.pzeplao Lo`xtpzlhggh hp Cìoìzegh
&ELC,' Kxght
 
Fhozl Ie|ag &5605.5<:8, elo`e `htrhzpedaopzayìztlet/ Xne eoåglth nelt enrge `h thxt pzejegfat zhyhgezå ea ghlpaz `atìdxga VVL xn expaz txzrzhho`hophnhoph daophnrazêoha/ Dan hihlpa' uxht.pøht uxh tô ylhzen e hopzez oet echo`et `h htpx`at azceol{edlaoelt `e Htdage`h Zhgeãøht Fxneoet' oe `ìde`e `h 5<42' ax `e Phazle `et Daoplocëodlet' hihz.yhtdhopht e rezplz `h 5<32' iazen `h egcxne iazne `ltdxpl`et raz Ie|ag `ìde`eteopht/ Fhozl Ie|ag chzegnhoph ì ghnjze`a erhoet dana a Rel `e Htdage Dgåttlde`h E`nloltpzeãäa h ltta oäa zhrzhthope dan e dgezh{e ohdhttåzle txe hihplye dao.pzljxlãäa reze e Dlëodle `e E`nloltpzeãäa ohn gfh ie{ kxtplãe/ Ea daopzåzla' `ahtpx`a nelt rzaixo`a `e txe ajze hnhzch xn rhote`az nxlpa nelt danrghvah nxgpl`lnhotlaoeg `a uxh a htphzhôplra daoyhodlaoeg uxh a l`hoplilde dan eHtdage Dgåttlde/@h dhzpe neohlze' Ie|ag rezhdh phz tl`a yîplne `e dzaoagacle h `e fltpôzle/Pho`a erzhthope`a txet l`hlet oe nhtne ìrade uxh a oazph.enhzldeoa Izh`hzldmS/ Pe|gaz' at enjlhopht hdaoðnldat h ragîpldat `e rzlnhlze nhpe`h `a tìdxga VVdaopzljxîzen reze uxh a oazph.enhzldeoa a aixtdetth/ Ea nhtna phnra uxh efltpôzle `e E`nloltpzeãäa at dagadeye oa nhtna repenez' dlpeo`a txet daopzl.jxlãøht' izhuxhophnhoph' dana huxlraphopht oa rgeoa dzaoagôclda h yegazeplya'a uxh penjìn ra`h thz daotl`hze`a xne txjhtplneãäa `h thx yhz`e`hlza rerhgfltpôzlda' jhn dana `a egdeodh `h txet daopzljxlãøht reze a `hthoyagylnhopa`e phazle chzhodleg/ E`hnelt' e zhghyeoph loigxëodle `a hoiauxh eocga.teväa oedaotpzxãäa `a rhotenhopa e`nloltpzeplya ra`h thz xne `et ze{øht reze a zhge.plya ajtdxzeopltna hvltphoph hn zhgeãäa ât zhelt daopzljxlãøht `a izeodët FhozlIe|ag &oetdl`a hn Daotpeoploarge' epxeg Ltpenjxg' Pxzuxle' hn xne ienîgle `hazlchn izeodhte,/ Pho`a jhjl`a `e iaoph `a ratlplyltna' oape`enhoph `at rho.tenhopat `a danrepzlape h daophnrazêoha Ìnlgh @xzmfhln &5686.5<53,' Ie|agylzle e `hthoyagyhz phazlet h rzåpldet uxh elo`e oäa täa rghoenhoph daofhdl`eth htpx`e`et/Xne zhghlpxze `h Ie|ag ra`h erzhthopå.ga' ralt' dana xn hvhdxplya `ape`a`h ighvljlgl`e`h' dan iada oe htpzepìcle' pzejegfeo`a `hopza `h xn daophvpa tlpxe.dlaoeg' eophdlreo`a pho`ëodlet uxh tanhoph nxlpa `hralt thzlen `ltthnloe`etraz axpzat `axpzloe`azht/ @h edaz`a dan Rezmhz h Zlptao &:228e' r/ 56<,' Ie|agrattxîe xne azlhopeãäa reze e dlëodle tadleg hn daopzeraopa e Pe|gaz; ‗Txetphazlet `h E`nloltpzeãäa ejzeãen euxlga uxh fakh ra`hzle thz zhdaofhdl`a danaxne rhztrhdplye tadleg h dlhopîilde lophz`ltdlrgloez' hn danrezeãäa dan e azlho.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->