Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Obama 2008 Plan Promises to Double Funding for Cancer Research

Obama 2008 Plan Promises to Double Funding for Cancer Research

Ratings: (0)|Views: 1,379|Likes:
Published by Andrew Kaczynski

More info:

Published by: Andrew Kaczynski on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2012

pdf

text

original

 
 
\MB OGNJN*G@LBA [FNA \O IOJGN\ INAIBW 
Abnwfp >!2 j`ff`oa Njbw`inay nwb b}{bi|bl |o gb l`ndaoybl t`|m inaibw |m`y pbnw& co`a`ad oxbw >; j`ff`oaNjbw`inay tmo mnxb b}{bw`baibl inaibw `a |mb`w f`hb|`jb!
>
H`dm|`ad inaibw ioy| hnj`f`by nal gry`abyyby ,4=g`ff`oa `a jbl`inf ioy|y fny| pbnw& nal |mb oxbwnff ioy| oh inaibw |o orw bioaojp tny by|`jn|bl |o gb oxbw ,7;;g`ff`oa!
7
Gnwnie Ognjn ralbwy|naly h`wy|mnal |mb |off inaibw |neby oa hnj`f`by
 ’ 
m`y jo|mbw l`bl hwoj oxnw`nainaibw `a mbw bnwfp 2;y nal m`y dwnalhn|mbw gn||fbl {woy|n|b inaibw! Gnwnie Ognjn mny y{ba| m`y inwbbw h`dm|`ad|o `j{woxb {wbxba|`oa nal |wbn|jba| oh inaibw! Ny na @ff`ao`y Y|n|b Yban|ow& Ognjn {nyybl fnty |o jnaln|b`ayrwnaib ioxbwndb oh iofowbi|nf inaibw b}nj`an|`oay& bayrwb Jbl`in`l ioxbwndb how |wbn|jba| oh gwbny| nalibwx`inf inaibwy& {wojo|b bnwfp lb|bi|`oa oh {woy|n|b nal |by|`irfnw inaibwy& nal mbf{bl iwbn|b |mb @ff`ao`y \nye Howib oa Ibwx`inf Inaibw Bf`j`an|`oa! Ny Ra`|bl Y|n|by Yban|ow& mb mny hordm| how `aiwbnybl hral`ad how inaibwwbybnwim& nal imnj{`oabl dbaoj`iy nal {bwyoanf`sbl jbl`i`ab |o `lba|`hp abt nal gb||bw |wbn|jba|y how inaibwnal o|mbw l`ybnyby! Ny {wby`lba|& Gnwnie Ognjn t`ff gr`fl r{oa m`y inwbbw*foad bhhow|y nal fnraim n abtinj{n`da |o iojgn| inaibw nal {wox`lb dwbn|bw f`hb|`jb yr{{ow| |o inaibw yrwx`xowy nal |mb`w hnj`f`by!
Lorgfb Hral`ad how Inaibw Wbybnwim3
\mb An|`oanf @ay|`|r|by oh Mbnf|m -A@M)& An|`oanf Inaibw @ay|`|r|b-AI@) nal Iba|bwy how L`ybnyb Ioa|wof nal [wbxba|`oa -ILI) mnxb jnlb y`da`h`ina| nlxnaiby `a ralbwy|nal`adinaibw g`ofodp& nal |wnayfn|`ad |mn| eaotfbldb `a|o bhhbi|`xb {wbxba|`oa {wodwnjy& l`ndaoy|`iy& |wbn|jba|y nalirwby! Ao|ngfp& |m`y eaotfbldb mny nfyo gbabh`|bl `al`x`lrnfy t`|m o|mbw l`ybnyby& yrim ny nr|o`jjrabl`yowlbwy! Lby{`|b |mbyb nlxnaiby& inaibw hral`ad mny y|ndan|bl `a wbiba| hblbwnf grldb|y!
9
Gnwnie Ognjn nal
Cob G`lba nwb iojj`||bl |o wbxbwy`ad |m`y |wbal& nal {wox`l`ad orw an|`oa‐y
yi`ba|`y|y t`|m |mb wbyorwiby |mbpabbl |o b}{nal nal niibfbwn|b gbaim*|o*gbly`lb wbybnwim |mn| t`ff fbnl |o bamnaibl {wbxba|`oa nal l`ndaoy|`i|oofy nal `aaoxn|`xb |wbn|jba|y! \mb Ognjn*G`lba {fna t`ff lorgfb hblbwnf hral`ad how inaibw wbybnwim t`|m`a2 pbnwy& hoiry`ad oa A@M nal AI@! Ognjn nal G`lba t`ff nfyo towe t`|m Ioadwbyy |o `aiwbnyb hral`ad how |mbHool nal Lwrd Nlj`a`y|wn|`oa -HLN)& na ralbw*wbyorwibl ndbaip |mn| {fnpy n iw`|`inf wofb `a bayrw`ad |mn|nlxnaiby `a inaibw wbybnwim jneb n l`hhbwbaib `a |mb inwb oh |mb j`ff`oay oh Njbw`inay tmo b}{bw`baib inaibw!Nal& |mb`w {fna t`ff {wox`lb nll`|`oanf hral`ad how wbybnwim oa wnwb inaibwy nal |moyb t`|mor| bhhbi|`xb|wbn|jba| o{|`oay5 how |mb y|rlp oh mbnf|m l`y{nw`|`by nal bxnfrn|`oa oh {oyy`gfb `a|bwxba|`oay5 nal bhhow|y |ogb||bw ralbwy|nal dbab|`i hni|owy |mn| ina `j{ni| inaibw oayb| nal or|iojby!
Bayrwb Nff Njbw`inay Mnxb Nhhowlngfb& Niibyy`gfb nal ^rnf`|p Mbnf|m Inwb3
@al`x`lrnfy tmo fnie mbnf|m`ayrwnaib ow nwb ralbw`ayrwbl wbib`xb hbtbw {wbxba|`xb inaibw yiwbba`ady& mnxb n dwbn|bw f`ebf`mool oh gb`adl`ndaoybl t`|m fn|b y|ndby oh inaibw& nal b}{bw`baib {oowbw mbnf|m or|iojby |mna inaibw {n|`ba|y tmo mnxbnlb~rn|b `ayrwnaib!
<
\mb Ognjn*G`lba nlj`a`y|wn|`oa t`ff bayrwb nhhowlngfb mbnf|m ioxbwndb how nffNjbw`inay! M`y {fna jn`a|n`ay {n|`ba| imo`ib& nal by|ngf`ymby n An|`oanf Mbnf|m @ayrwnaib B}imnadb t`|m nwnadb oh {w`xn|b `ayrwnaib o{|`oay ny tbff ny n abt {rgf`i mbnf|m {fna |o nffot `al`x`lrnfy nal yjnff gry`abyyby|o grp nhhowlngfb nal niibyy`gfb mbnf|m ioxbwndb y`j`fnw |o |mn| nxn`fngfb |o hblbwnf bj{fopbby! \mb Ognjn*G`lba mbnf|m {fna t`ff {wox`lb |n} iwbl`|y |o {bo{fb yo |mbp ina nhhowl mbnf|m inwb nal t`ff wblrib |mb |p{`inf
hnj`fp‐y jbl`inf b}{bal`|rwby gp ,7&2;; {bw pbnw 
tm`fb {wox`l`ad |mbj t`|m jowb mbnf|m inwb o{|`oay naldwbn|bw ybirw`|p!
Bayrwb Nff Njbw`inay Mnxb Niibyy |o [wbxba|`xb Mbnf|m Inwb3
\mb Ognjn*G`lba mbnf|m {fna t`ff bayrwb|mn| nff Njbw`inay mnxb niibyy |o {wbxba|`xb mbnf|m inwb ybwx`iby! \mb`w {wo{oynf iwbn|by n xofra|nwp an|`oanf{oof& |mb An|`oanf Mbnf|m @ayrwnaib B}imnadb& ioj{w`ybl oh n wnadb oh {w`xn|b {fnay nal n abt {rgf`i {fna!
 
\mbyb {fnay ny tbff ny nff hblbwnffp yr{{ow|bl mbnf|m {fnay& `aifrl`ad Jbl`inwb& Jbl`in`l nal YIM@[& t`ff gbwb~r`wbl |o ioxbw nff byyba|`nf if`a`inf {wbxba|`xb ybwx`iby t`|m j`a`jnf ow sbwo io*{npy nal lblri|`gfby! Ralbw|mb Ognjn*G`lba {fna& Jbl`in`l io*{npy how iofowbi|nf nal gwbny| inaibw yiwbba`ady t`ff gb bf`j`an|bl& naliofowbi|nf inaibw yiwbba`ady t`ff gb wb~r`wbl `a nff dwor{ nal `al`x`lrnf mbnf|m {fnay& how b}nj{fb! Ognjn nalG`lba t`ff nfyo y|wbad|mba {nw|abwym`{y gb|tbba hblbwnf& y|n|b nal foinf {rgf`i mbnf|m nr|mow`|`by |o b}{nalniibyy |o {woxba iojjra`|p*gnybl {wbxba|`oa {wodwnjy& b}|bal {wbxba|`oa bhhow|y `a|o towe{fniby nal yimoofy&nal yr{{ow| hblbwnf `a`|`n|`xby& `aifrl`ad |mb An|`oanf Gwbny| nal Ibwx`inf Inaibw Bnwfp Lb|bi|`oa [wodwnj-AGIIBL[) |mn| ybwxby ny n ynhb|p ab| how j`ff`oay oh tojba tmo torfl o|mbwt`yb mnxb ao niibyy |o |mbybyiwbba`ady! H`anffp& |mb Ognjn*G`lba {rgf`i mbnf|m {fna t`ff b}{nal `axby|jba| `a {woxba yjoe`ad ibyyn|`oa{wodwnjy nal {rgf`i blrin|`oa inj{n`day |o wn`yb ntnwbabyy ngor| |ogniio*wbfn|bl inaibw
Bal @ayrwnaib L`yiw`j`an|`oa3
 
Tmba inaibw {n|`ba|y nal inaibw yrwx`xowy imnadb mbnf|m `ayrwnaib {fnay&|mb`w abt `ayrwnaib ioj{na`by irwwba|fp mnxb |mb ng`f`|p |o lb
ap |mbj `ayrwnaib gbabh`|y gbinryb oh |mb`w ‖{wb
*
b}`y|`ad‚ ioal`|`oa! \mb Ognjn
*G`lba {fna t`ff bal `ayrwnaib ioj{nap l`yiw`j`an|`oa nal drnwna|bb |mn| nffNjbw`inay
 ’ 
wbdnwlfbyy oh {wb*b}`y|`ad ioal`|`oay f`eb inaibw
 ’ 
t`ff gb ngfb |o {rwimnyb nap {w`xn|b `ayrwnaib{fna n| na nhhowlngfb nal hn`w {w`ib! Gnwnie Ognjn nal Cob G`lba nwb nfyo {worl oh |mb`w foad|`jb yr{{ow| oh |mb Dbab|`i @ahowjn|`oa Aoal`yiw`j`an|`oa Ni|& n jbnyrwb wbiba|fp y`dabl `a|o fnt |mn| t`ff {wbxba| `ayrwnaibioj{na`by hwoj ry`ad `ahowjn|`oa hwoj dbab|`i |by|y |o wby|w`i| ow lbap ioxbwndb |o `al`x`lrnfy n| w`ye hwojinaibw nal o|mbw l`ybnyby!
@j{woxb Niibyy |o If`a`inf \w`nfy3
\olnp& fbyy |mna h`xb {bwiba| oh {n|`ba|y t`|m inaibw {nw|`i`{n|b `a if`a`inf|w`nfy&
2
lby{`|b |mb`w `j{ow|naib `a nlxnai`ad inaibw wbybnwim nal lbxbfo{jba| oh bhhbi|`xb abt |wbn|jba|y!\mbwb nwb jrf|`{fb wbnyoay how fot {nw|`i`{n|`oa& `aifrl`ad {oow wb`jgrwybjba| how if`a`inf wbybnwim nal ndwot`ad ymow|ndb oh if`a`inf wbybnwimbwy! Gnwnie Ognjn nal Cob G`lba t`ff ybbe |o `aiwbnyb {nw|`i`{n|`oa `aif`a`inf |w`nfy |o >; {bwiba| oh nlrf| inaibw {n|`ba|y gp wb~r`w`ad ioxbwndb oh {n|`ba| if`a`inf |w`nf ioy|y `a |mbabt {rgf`i nal {w`xn|b {fnay ohhbwbl |mwordm |mb An|`oanf Mbnf|m @ayrwnaib B}imnadb& `aiwbny`ad AI@wb`jgrwybjba| how {n|`ba| {nw|`i`{n|`oa `a if`a`inf wbybnwim nal wb~rby|`ad |mb AI@ L`wbi|ow |o `lba|`hpwbdrfn|owp gnww`bwy |mn| {wbxba| |mb |`jbfp `j{fbjba|n|`oa nal ioj{fb|`oa oh yriibyyhrf if`a`inf |w`nfy! Ognjnnal G`lba t`ff nfyo bahowib [wby`lba|
If`a|oa‐y 7;;; B}bir|`xb Jbjownalrj |mn| b}{nalbl Jbl`inwb
ioxbwndb |o wor|`ab if`a`inf |w`nf ioy|y& nal wbxbwyb nap yriibyyhrf n||bj{|y hwoj |mb Grym Nlj`a`y|wn|`oa |oimnadb |m`y `j{ow|na| ynhbdrnwl how Jbl`inwb gbabh`i`nw`by!
Yr{{ow| Bx`lbaib*Gnybl ^rnf`|p @j{woxbjba| @a|bwxba|`oay3
\mb Ognjn*G`lba mbnf|m {fna t`ff `j{woxbinaibw or|iojby gp wbtnwl`ad {wox`lbwy how nim`bx`ad {bwhowjnaib |mwbymofly oa or|iojb jbnyrwby! \mb`w{fna t`ff wb~r`wb moy{`|nfy nal {wox`lbwy |o ioffbi| nal {rgf`ifp wb{ow| jbnyrwby oh mbnf|m inwb ioy|y nal ~rnf`|p&`aifrl`ad ln|n oa {wbxba|ngfb jbl`inf bwwowy& arwyb y|nhh`ad wn|`oy& nal moy{`|nf*ni~r`wbl `ahbi|`oay& yo`al`x`lrnfy nwb ngfb |o ioj{nwb {wox`lbwy! \mb Ognjn*G`lba mbnf|m inwb wbhowj {fna t`ff nfyo `j{fbjba| nalhral {n|`ba|*iba|bwbl {wodwnjy& `aifrl`ad {n|`ba| anx`dn|ow nal jbl`inf mojb `a`|`n|`xby |mn| mbf{ `al`x`lrnfyniibyy nal {rwyrb ioj{wbmbay`xb inaibw |wbn|jba|!
@j{woxb Hblbwnf Ioowl`an|`oa oh Inaibw Wbybnwim& \wbn|jba| nal Ntnwbabyy [wodwnjy3
\mb Ognjn*G`lba {fna t`ff jn}`j`sb hblbwnf inaibw hral`ad gp `j{wox`ad ioowl`an|`oa go|m t`|m`a |mb doxbwajba| nalniwoyy doxbwajba|/{w`xn|b/aoa*{woh`| {nw|abwym`{y how wbybnwim& |wbn|jba| nal ntnwbabyy bhhow|y! Irwwba|fp&ybxbwnf hblbwnf ndbai`by nwb hoirybl oa l`hhbwba| ny{bi|y oh |nief`ad inaibw
 ’ 
AI@ hoiryby oa wbybnwim& ILI oainaibw ioa|wof& HLN oa wbdrfn|`ad inaibw*wbfn|bl lwrdy& nal |mb Iba|bwy how Jbl`inwb nal Jbl`in`l Ybwx`iby-IJY) oa {np`ad how inaibw*wbfn|bl inwb! \oo oh|ba& bhhow|y niwoyy |mbyb ndbai`by nwb {oowfp ioowl`an|bl&fbnl`ad |o dn{y `a orw an|`oanf y|wn|bdp |o iojgn| inaibw! Ny {wby`lba|& Gnwnie Ognjn t`ff `jjbl`n|bfp l`wbi|m`y Ybiwb|nwp oh Mbnf|m nal Mrjna Ybwx`iby& `a ioffngown|`oa t`|m ndbaip ohh`i`nfy& ninlbj`i wbybnwimbwy&inaibw yrwx`xowy nal nlxoin|by how {bo{fb t`|m inaibw& nal y|n|b {rgf`i mbnf|m ohh`i`nfy& |o ioj{wbmbay`xbfpb}nj`ab |mb xnw`ory inaibw*wbfn|bl bhhow|y oh hblbwnf ndbai`by& nal {wox`lb wbiojjbaln|`oay |o bf`j`an|bgnww`bwy |o bhhbi|`xb ioowl`an|`oa niwoyy hblbwnf ndbai`by nal gb|tbba |mb hblbwnf doxbwajba| nal o|mbwy|nebmoflbwy!
 
 Y|wbad|mba |mb Jbl`inf Towehowib3
\mb dwot`ad lbjnal how inaibw y{bi`nf`y|y `y b}{bi|bl |o hnw or|{nib |mbarjgbw oh {wni|`i`ad oaiofod`y|y `a orw mbnf|m inwb ypy|bj!
8
N| |mb ynjb |`jb& |m
b an|`oa‐y lbjnal how 
{w`jnwp inwb {mpy`i`nay& arwyby nal o|mbw mbnf|m {wohbyy`oanfy t`ff ioa|`arb |o `aiwbnyb ny orw {o{rfn|`oa ndby&wn|by oh imwoa`i l`ybnyb ioa|`arb |o w`yb& nal jowb Njbw`inay dn`a niibyy |o {wbxba|`xb nal imwoa`i l`ybnybmbnf|m inwb ybwx`iby! \mb Ognjn*G`lba {fna t`ff mbf{ orw mbnf|m inwb towehowib dwot gp b}{nal`ad hral`adhow fona wb{npjba|& nlb~rn|b wb`jgrwybjba|& dwna|y how |wn`a`ad irww`irfn& |mb Arwyb Wb`axby|jba| Ni| oh \`|fbX@@@ oh |mb [rgf`i Mbnf|m Ni|& nal `ahwny|wri|rwb yr{{ow| |o `j{woxb towe`ad ioal`|`oay! \mb Ognjn*G`lba{fna |o lorgfb inaibw wbybnwim hral`ad t`ff nfyo mbf{ wbiwr`| nal wb|n`a if`a`inf wbybnwimbwy tmo y{bi`nf`sb `ainaibw gp {wox`l`ad nlb~rn|b hral`ad how oaiofod`inf y|rlp! @a nll`|`oa& `axby|`ad `a mbnf|m `ahowjn|`oa|bimaofodp nal {wni|`ib wblby`da t`ff hwbb r{ |`jb oh {mpy`i`nay nal if`a`inf {bwyoaabf |o inwb how {n|`ba|y& ao|in|bw |o `ayrwnaib ioj{na`by! Nal |mb Ognjn*G`lba `axby|jba| `a inaibw wbybnwim t`ff l`wbi|fp gbabh`| orw
an|`oa‐y inaibw iba
|bwy& tm`im nwb n| |mb hwoa| f`ab `a |mb bhhow| |o bwnl`in|b inaibw nal nwb fnwdbfp wby{oay`gfbhow |wn`a`ad |mb inaibw towehowib |mn| t`ff {wni|`ib `a |mb Ra`|bl Y|n|by!
Yr{{ow| Nlxnaiby `a [bwyoanf`sbl Jbl`i`ab3
Gnwnie Ognjn mny gbba n ioadwbyy`oanf fbnlbw `a gw`ad`adn||ba|`oa |o |mb {o|ba|`nf oh dbaoj`iy |o `j{woxb |wbn|jba| nal lbxbfo{ irwby how Njbw`inay t`|m inaibw!Dbaoj`iy `y |mb y|rlp oh dbab y|wri|rwb nal hrai|`oa& nal wbybnwimbwy mnxb y|nw|bl ry`ad dbaoj`iy |o `aiwbnybralbwy|nal`ad oh l`ybnyby nal lbxbfo{ gb||bw l`ndaoy|`i |oofy nal |wbn|jba|y!
 
Ny n Yban|ow& Gnwnie Ognjn`a|wolribl |mb Dbaoj`iy nal [bwyoanf`sbl Jbl`i`ab Ni| |o iwbn|b na `a|bwndbaip |nye howib oa dbaoj`iywbybnwim& jolbwa`sb HLN wbx`bt oh dbaoj`iy |by|y nal b}{nal yr{{ow| |o dbaoj`iy wbybnwimbwy& `aifrl`adhral`ad nal iwbn|`oa oh n abt jbimna`yj |o nffot wbybnwimbwy niwoyy |mb iora|wp |o niibyy nal nanfpsbdbaoj`iy wbybnwim! Ny {wby`lba|& Ognjn t`ff ioa|`arb |o yr{{ow| nlxnaiby `a {bwyoanf`sbl jbl`i`ab |o mbf{bayrwb bnwfp lb|bi|`oa nal |wbn|jba| oh inaibw nal o|mbw l`ybnyby!
[wox`lb Abt Yr{{ow|y |o Inaibw Yrwx`xowy nal |mb`w Hnj`f`by3
Gnwnie Ognjn nal Cob G`lba wbioda`sb|mn| |mb jncow`|p oh `al`x`lrnfy l`ndaoybl t`|m inaibw f`xb how oxbw h`xb pbnwy nh|bw l`ndaoy`y&
4
nal |mbp t`ff`j{fbjba| n ioj{wbmbay`xb ndbaln |o yr{{ow| |mb ra`~rb abbly oh inaibw yrwx`xowy! Ognjn nal G`lba t`ffl`wbi| |mb ILI |o lbxbfo{ nal inwwp or| na b{`lbj`ofod`i y|rlp oa inaibw yrwx`xowy |o ralbwy|nal |mb`w foad*|bwj mbnf|m abbly! \mb Ognjn*G`lba {fna t`ff nfyo hoy|bw bhhow|y |o b}{nal {ypimoyoi`nf yr{{ow|y |o inaibwyrwx`xowy& `aifrl`ad l`wbi|`ad |mb ILI |o `lba|`hp nal wb{f`in|b yriibyyhrf yr{{ow| dwor{ {wodwnjy how inaibwyrwx`xowy! H`anffp& |mb Ognjn*G`lba {fna t`ff {wox`lb |mb ILI ,2; j`ff`oa `a abt hral`ad |o lb|bwj`ab |mbjoy| bhhbi|`xb n{{wonimby |mn| nyy`y| ao| oafp anx`dn|`oa oh inaibw {n|`ba|y |mwordm l`ndaoy`y nal |wbn|jba|{woibyyby& gr| nfyo {wox`lb bnyp*|o*ralbwy|nal `ahowjn|`oa oa |mb abibyynwp hoffot*r{ y|b{y |o bayrwb ioa|`arblf`hbfoad mbnf|m!
@lba|`hp Mbnf|m @j{ni|y oh Bax`woajba|nf Hni|owy3
Gnwnie Ognjn nal Cob G`lba gbf`bxb `| `y iw`|`inf |oralbwy|nal |mb wbfn|`oaym`{ gb|tbba bax`woajba|nf hni|owy nal w`ye ow oayb| oh l`ybnyb& {nw|`irfnwfp inaibw!\mbp yr{{ow| |mb bhhow|y oh Yban|owy If`a|oa nal Mn|im |o b}{nal ILI g`ojoa`|ow`ad {wodwnjy& nal ny{wby`lba|& Ognjn t`ff b}{nal |mb ioffngown|`oa gb|tbba |mb ILI nal y|n|b {rgf`i mbnf|m ndbai`by niwoyy |mbiora|wp |o `aiwbnyb ralbwy|nal`ad nal `j{woxb |wbn|jba| oh `al`x`lrnfy abdn|`xbfp nhhbi|bl gp bax`woajba|nfhni|owy!
>
 
Njbw`ina Inaibw Yoi`b|p& ‖Inaibw Hni|y ( H`drwby 7;;=‚&
m||{3//ttt!inaibw!owd/lotafonly/Y\\/7;;=INHHh`anfybirwbl!{lh 
7
 
Fnaib Nwjy|woad Horaln|`oa& ‖Inaibw Y|n|`y|`iy‚&
m||{3//ttt!f`xby|woad!owd/y`|b/i!emF]E>[}MjH/g!977<<8>/e!N7LB/Inaibw_Y|n|`y|`iy!m|j
9
Tnff Y|wbb| Corwanf& ;2/9>/;=
[n`l how gp Ognjn how Njbw`in

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->