Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
May 15 Senate impeachment court record

May 15 Senate impeachment court record

Ratings: (0)|Views: 423|Likes:
Published by VERA Files
May 15 Senate impeachment court record
May 15 Senate impeachment court record

More info:

Published by: VERA Files on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

 
YQAVIC_$ LC_ 31$ 5735
3
Uawqedof bh yka Wkodowwomav
Vamcya
Uafbui bh yka Vamcya
Voyyomn Cv Cm Olwacfklamy Fbquy
Yqavic$ Lc 31$ 5735
Wcvc Foy 
CY 5:37 W-L-$ YKA WUAVOIOMN BHHOFAU$ VAMCYA WUAVOIAMY JQCM WBMFA AMUODA$FCDDAI YKA OLWACFKLAMY YUOCD BH VQWUALA FBQUY FKOAH JQVYOFA UAMCYB F-FBUBMC YB BUIAU-
Yka Wuavoiomn Bhhofau
-
 
Yka fbmyomqcyobm bh yka olwacfklamy yuocd bh yka Kbm- Fkoah Jqvyofa UamcybF- Fbubmc bh yka Vqwuala Fbquy ov kauae fcddai yb buiau-^a vkcdd ea dai om wucau e Vam- Hucmfov M- Wcmnodomcm-
Vamcybu Wcmnodomcm-
Cdlonky Hcykau cmi Kacxamd @omn$ cv ~a macu yka ami bh ykov kovybuof olwacfklamy yuocd
$
cvVamcybu,Jqinav$ ~a kqled vaa` _bqu omhomoya ~ovibl$ _bqu ebqmidavv fbqucna$ cmi ollacvqucedavyuamnyk cv ~a hqdhodd bqu fbmvyoyqyobmcd iqy yb uamiau olwcuyocd jqvyofa om ykava wubfaaiomnv-^a ykcm` _bq$ B Dbui$ ykcy chyau macud vo{ lbmykv$ ~a kcxa fbla ykov hcu om vacufk bh yka yuqykcmi om yka wquvqoy bh jqvyofa-^a ykcm` _bq$ Kacxamd @omn$ hbu ebyk yka Wubvafqyobm cmi yka Iahamva ~kb kcxa amiacxbuailonkyod yb wquvqa ykaou uavwafyoxa fcqvav-^a ykcm` _bq hbu bqu Wuavoiomn Bhhofau$ bqu Vamcya Wuavoiamy$ hbu kov ualcu`ceda vyclomc cmiqmwcucddadai omfovoxamavv om yka vyaauomn bh ykava wubfaaiomnv-^a kqled cv` _bq yb edavv$ yb nqoia$ cmi yb vkawkaui cdd wcuyoav om ykava wubfaaiomnv$ omfdqiomnyka uavwbmiamy Fkoah Jqvyofa cmi kov hclod-Cmi cy ykcy wbomy$ ~kam c iafovobm e ykov Fbquy ov lcia$ uancuidavv bh yka bqyfbla$ ~a wuc ykcy_bq cddb~ yka kacdomn bh yka mcyobm yb fbllamfa-
 
5
YQAVIC_$ LC_ 31$ 5735
Nceccm Lb Wb `clo$ Wcmnombbmn Lc`cwcmncuokcm$ vc clomn kcmncuom mc lcoycnqbi cmn `cycuqmncm cy `cybybkcmcm vc wcndodoyov mc oyb- Mc~c‟ lcmnoecec~ cmn kqvyovc wcucvc dckcy-
Homcdd$ ~a cv` _bq$ B Dbui$ yb edavv bqu eadbxai mcyobm cmi bqu wabwda$ cmi ykcy om yka ami$ oyov kau omyauavy cmi ykcy bh kau foyozamv$ yka Hodowomb wabwda cdbma$ ~kb cua eavy vauxai e yka xauiofy bh ykov Fbquy-Ykava ~a cv` om yka Mcla bh Javqv$Clam-
Yka Wuavoiomn Bhhofau-
Clam-Yka Vafuaycu ~odd mb~ wdacva fcdd yka ubdd bh Vamcybuv-Yka Vafuaycu$
uaciomn
:Vamcybu Aincuib J- Cmncuc---------------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Jb`au W- Cuubb-------------------------------------------------------------------Wuavamy*Vamcybu Cdcm Wayau —Fblwcóaub“ V- Fcaycmb---------------------------------Wuavamy*Vamcybu Woc V- Fcaycmb-------------------------------------------------------------------Wuavamy*Vamcybu Louocl Iahamvbu Vcmyocnb----------------------------------------------------WuavamyVamcybu Hucm`dom L- Iuodbm----------------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Jomnnb Ajaufoyb Avyucic-------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Hucmfov N- Avfqiaub-------------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Yabhovyb D- Nqomnbmc OOO-------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Nuanbuob E- Kbmcvcm OO--------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Wcmhodb L- Dcfvbm----------------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Lcmqad —Doyb“ L- Dcwoi-------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Dbuam D- Dancuic-----------------------------------------------------------------Wuavamy*Vamcybu Hauiomcmi —Ebmnebmn“ U- Lcufbv Ju-----------------------------------WuavamyVamcybu Vaunob U- Bvlaóc OOO-----------------------------------------------------------Wuavamy*Vamcybu Hucmfov M- Wcmnodomcm------------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Csqodomb Wolamyad OOO-------------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Ucdwk N- Uafyb--------------------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Uclbm —Ebmn“ Uaxoddc Ju------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Xofamya F- Vbyyb OOO-------------------------------------------------------------WuavamyVamcybu Cmybmob —Vbmm“ H- Yuoddcmav OX-------------------------------------------WuavamyVamcybu Lcmm Xoddcu-------------------------------------------------------------------------Cevamy**Yka Wuavoiamy-------------------------------------------------------------------------------------Wuavamy
Yka Wuavoiomn Bhhofau-
^oyk 3> Vamcybu,Jqinav wuavamy$ yka Wuavoiomn Bhhofau iafdcuav ykawuavamfa bh c sqbuql-Yka Hdbbu Daciau ov uafbnmozai-
Vamcybu Vbyyb-
Lu- Wuavoiamy$ lc O cv` yka Vaunacmy,cy,Culv yb lc`a yka wubfdclcyobm-
RRRRRRRRRRRRRR
*Cuuoxai chyau yka ubdd fcdd**Bm bhhofocd lovvobm
 
YQAVIC_$ LC_ 31$ 5735
6
Yka Wuavoiomn Bhhofau-
Yka Vaunacmy,cy,Culv ov iouafyai yb lc`a yka wubfdclcyobm-
Yka Vaunacmy,cy,Culv-
Cdd wauvbmv cua fbllcmiai yb `aaw vodamy qmiau wcom bh wamcdy ~kodayka Vamcya ov voyyomn om yuocd bm yka Cuyofdav bh Olwacfklamy cncomvy Fkoah Jqvyofa Uamcyb F- Fbubmc-
Yka Wuavoiomn Bhhofau-
Yka Hdbbu Daciau-
Vamcybu Vbyyb-
Lu- Wuavoiamy$ O lbxa ykcy ~a iovwamva ~oyk yka uaciomn bh yka Lc 39$ 5735
 Jbqumcd
bh yka Vamcya voyyomn cv cm Olwacfklamy Fbquy cmi fbmvoiau oy cwwubxai-
Yka Wuavoiomn Bhhofau-
Ov ykaua cm bejafyobm P
Vodamfa
\ Ykaua eaomn mbma$ yka Lc 39$ 5735
 Jbqumcd
bh yka Vamcya voyyomn cv cm Olwacfklamy Fbquy ov kauae cwwubxai-Yka Vafuaycu ~odd wdacva fcdd yka fcva eahbua yka Vamcya cv cm Olwacfklamy Fbquy-
Yka Fdau` bh Fbquy-
Fcva Mb- 775,5733$ Om yka Lcyyau bh yka Olwacfklamy Yuocd bh Kbm- Fkoah Jqvyofa Uamcyb F- Fbubmc-
Yka Wuavoiomn Bhhofau-
Yka Hdbbu Daciau ov uafbnmozai-
Vamcybu Vbyyb-
Lu- Wuavoiamy$ lc ~a cv` yka wcuyoav cmi"bu ykaou uavwafyoxa Fbqmvad yb amyauykaou cwwacucmfav-
Uawuavamycyoxa Yqwcv-
Lu- Wuavoiamy$ nbbi chyaumbbm-Hbu yka Kbqva bh Uawuavamycyoxav Wubvafqyobm wcmad$ vcla cwwacucmfa- ^a cua uaci$ _bquKbmbu-
Yka Wuavoiomn Bhhofau-
Mbyai-
Lu- Fqaxcv-
_bqu Kbmbu$ hbu yka Iahamva$ yka vcla cwwacucmfa- ^a cua cdvb uaci-
Yka Wuavoiomn Bhhofau-
Mbyai- Yka Hdbbu Daciau ov uafbnmozai-
Vamcybu Vbyyb-
Eahbua yka eqvomavv hbu yka ic$ O lbxa ykcy ~a cddb~ Vam- Louocl IahamvbuVcmyocnb hbu c lcmohavycyobm-
Yka Wuavoiomn Bhhofau-
Yka dci Vamcybu hubl Odbodb kcv yka hdbbu-
Vamcybu Iahamvbu Vcmyocnb-
O kcxa lcia c uavauxcyobm hbu sqavyobmomn yka ~oymavv bm yka vycmieqy ykov ov mby yka yola- Ykov yola ov hbu la yb lc`a yka hbddb~omn lcmohavycyobm-_avyauic$ yka Bleqivlcm‟v Wb~auWbomy wuavamycyobm omiofcyai ykcy Iahamicmy kcv ;5 ibddcucffbqmyv om yka hbddb~omn ecm` eucmfkav: EWO,Cfubwbdov Eucmfk$ ;0 EWO,Ycmicmn Vbuc$ 3;0 EWO,IadLbmya$ Sqazbm Foy$ 690 EWO Omxavylamy Fbuw-$ 30 WVE,Fcomyc$ ;0 WVE,@cyowqmcm$ 80 Cddoai Ecm`$90 Iaqyvfka Ecm`$ 50 Foyoecm`$ 3-Eafcqva bh konk,yafk ecm`omn wucfyofav ybic$ cm omhbulcyobm cebqy c ecm` cffbqmy ~odd iawamiqwbm yka vvyal cibwyai e c wcuyofqdcu ecm`- Hbu a{clwda$ yka ecm` fbqdi hbddb~ yka fqvyblauyucmvcfyobm vvyal bu yka ecm` yucmvcfyobm vvyal- Kamfa$ oy fbqdi ea wbvvoeda ykcy yka vomnda vql bh lbma fbqdi ea uawuavamyai om c ibqeda amyu- Bma amyu ~bqdi ea lcia om yka fuaioy fbdqlm cmicmbykau amyu ~bqdi ea lcia om yka iaeoy fbdqlm$ cdykbqnk ebyk amyuoav fbqdi iacd ~oyk bma cmi ykavcla clbqmy bh lbma-Hquykaulbua$ c fdoamy fbqdi iawbvoy cmi ~oykiuc~ yka vcla clbqmy ~oykom c vomnda ic bu ~oykom cha~ icv bh acfk bykau oh ka amncnav om ibddcu yuciomn- C fdoamy ~kb lcomycomv c hbuaonm fquuamf iawbvoyov mby uasqouai yb cfsqoua c dofamva hbu ykov wquwbva- Kb~axau$ yb amncna om ibddcu yuciomn y~b +5/ bu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->