Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paradigme si Abordari Sociologice Contextualiste in Asistenta Sociala / Contextual Sociological Paradigms and Approaches in Social Work, Petru Stefaroi

Paradigme si Abordari Sociologice Contextualiste in Asistenta Sociala / Contextual Sociological Paradigms and Approaches in Social Work, Petru Stefaroi

Ratings: (0)|Views: 289|Likes:
Published by petru stefaroi
Sociological theory and methodology represents crucial epistemological models/ foundations of social work theory and practice. Sociology is, thus, present, in this area, with the established paradigms and types of approaches, with the important debates and dichotomies, including that between universalism and contextualism. In this article attention is focused on the contextual sociological paradigms and approaches from social work, through reporting to the universalistes. Socio-cultural or economic specific, the existential and psychosocial factors are categories by which is explained, etiological and phenomenological, the social issues, the situations of risk and difficulty. The atention is focused on the role of the local and human-contextual factors in the assessment and intervention work of the professional (social worker, sociologist, psychologist, etc).

Teoria şi metodologia sociologică reprezintă modele/ fundamente epistemologice cruciale ale teoriei şi practicii asistenţei sociale. Sociologia este, astfel, prezentă, în acest domeniu, cu paradigmele şi tipurile de abordări consacrate, cu dezbaterile şi dihotomiile importante, inclusiv cea dintre universalism şi contextualism. În prezentul articol atenţia se focalizează pe paradigmele şi abordările sociologice contextualiste din asistenţa socială, prin raportare la cele univesaliste. Specificul socio-cultural sau economic, factorii existenţiali şi factorii psihosociali sunt categorii prin care se explică, etiologic şi fenomenologic, problemele sociale, situaţiile de risc şi dificultate. Accentul cade pe rolul factorilor contextuali locali şi umani în activitatea de evaluare şi intervenţie a profesionistului (asistent social, sociolog, psiholog etc).
Sociological theory and methodology represents crucial epistemological models/ foundations of social work theory and practice. Sociology is, thus, present, in this area, with the established paradigms and types of approaches, with the important debates and dichotomies, including that between universalism and contextualism. In this article attention is focused on the contextual sociological paradigms and approaches from social work, through reporting to the universalistes. Socio-cultural or economic specific, the existential and psychosocial factors are categories by which is explained, etiological and phenomenological, the social issues, the situations of risk and difficulty. The atention is focused on the role of the local and human-contextual factors in the assessment and intervention work of the professional (social worker, sociologist, psychologist, etc).

Teoria şi metodologia sociologică reprezintă modele/ fundamente epistemologice cruciale ale teoriei şi practicii asistenţei sociale. Sociologia este, astfel, prezentă, în acest domeniu, cu paradigmele şi tipurile de abordări consacrate, cu dezbaterile şi dihotomiile importante, inclusiv cea dintre universalism şi contextualism. În prezentul articol atenţia se focalizează pe paradigmele şi abordările sociologice contextualiste din asistenţa socială, prin raportare la cele univesaliste. Specificul socio-cultural sau economic, factorii existenţiali şi factorii psihosociali sunt categorii prin care se explică, etiologic şi fenomenologic, problemele sociale, situaţiile de risc şi dificultate. Accentul cade pe rolul factorilor contextuali locali şi umani în activitatea de evaluare şi intervenţie a profesionistului (asistent social, sociolog, psiholog etc).

More info:

Published by: petru stefaroi on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2015

pdf

text

original

 
Sociologie si Asistenta Sociala Umanista / Humanistic Sociology and Social Work 
Paradigme şi abordări sociologice contextualiste în asistenţa socială.Elemente de specificitate locală în practica asistenţei socialeContextual sociological paradigms and approaches in social work.Elements of local specificity in social work practice
 ____________________________________________________________ 
 Petru Ştefăroi
 Abstract:
Sociological theory and methodology represents cruciaepistemological models/ foundations of social work theory and practice.Sociology is, thus, present, in this area, with the established paradigms and typesof approaches, with the important debates and dichotomies, including thabetween universalism and contextualism. In this article attention is focused onthe contextual sociological paradigms and approaches from social work, throughreporting to the universalistes. Socio-cultural or economic specific, theexistential and psychosocial factors are categories by which is explained,etiological and phenomenological, the social issues, the situations of risk and difficulty. The atention is focused on the role of the local and human-contextual  factors in the assessment and intervention work of the professional (social worker, sociologist, psychologist, etc).
 Keywords
: contextual factors, social issues, cultural particularities, assessment/ intervention, social work practice, contextual-humanistic sociology
Introducere
Sociologia este resursă şi paradigmă ştiinţifică pentru multe domenii ale practiciisociale: asistenţă socială, educaţie, politică, administraţie, justiţie etc. De aceea,marile dezbateri, dihotomii sau polarizări epistemologice precum universalism-contextualism, monoculturalism-multiculturalism sau naţionalism-cosmopolitism pot fi identificate cu uşurinţă şi în sfera acestora, aşadar şi asistenţa socială.
1
 
Chiar dacă asistenţa socială este prin misiune şi natură un domeniu al practicii şi schimbării ea se fundamentează, cum bine se ştie, şi pe o vastă teorie deorigine sociologică în care se regăste întreaga dialectisociologisepistemologic-metodologică, inclusiv dihotomia
universalism-contextualism
.Dincolo de raţiunile de ordin epistemologic sau ştiinţific diversitatea problemelor socio-umane, etiologia lor variată şi complexă, multitudinea factorilor implicaţi în determinarea unor probleme sau situaţii de dificultate, diversitateametodelor de evaluare sau intervenţie impun, în mod necesar, teorii/ abordărivariate sau chiar contradictorii.Una dintre acestea este analizată în prezentul articol. Este vorba despreabordarea sau paradigma sociologică
contextualistă
în asistenţa socială, atât înteoria sau reprezentarea fenomenelor sociale problematice, cât şi în metodologiacercetare, evaluare sau intervenţie.Paradigma contextualisîn asistea socială, în opozie, relati(epistemologică) cu cea universalis, care reliefeaaspectele de esenţă,generalitate şi universalitate ale comunităţii sau problemei sociale, aduce în prim planul cunoaşterii, investigaţiei sau intervenţiei aspectele de
unicitate
şi
 specificitate culturală, umană, morală, psihosocială ori economică
, punând accent pe elementele de
detaliu,
 
expresie şi profunzime
, evidenţiind atât rolul
 factorilor umani şi psihosociali
cât şi cel al
 specificului local, regional sau naţiona
.Doar o abordare şi o
 gândire sociologică contextualistă
poate surprinde, înfenomenologia şi etiologia complexă a unei situaţii sociale concrete, particulare,locale elementele sau factorii de specificitate. În lipsa relevării acestora evaluareaar fi săracă, nerelavantă şi ineficientă în perspectiva obiectivelor unei eventualeintervenţii în scop de schimbare şi ameliorare. S-ar limita la o simplă modelareepistemologică structural-funcţională universală, aplicabilă mecanică unui număr nelimitat de situaţii (ipotezate convenţional ca identice), când, în realitate, sursa problemei sociale / situaţiei de dificultate şi
resursa schimbării
ar sta în factorii deordin contextual, local.Interesul tot mai mare pentru metodele şi abordările de tip contextualist, cuaccent pe factorii locali, este justificat şi de caracteristicile noilor problemelor sociale, altele şi de altă natură/ origine decât cele de acu câteva decenii. Dacămajoritatea anomiilor şi problemelor sociale de atunci aveau cauze şi caracteristicide ordin sistemic, societal, global, universal, odată cu dezvoltarea socială,economică, culturală (multiculturalismul), cu apariţia unor noi tipuri de probleme
2
 
sociale, multe dintre cauze sunt identificatele la nivel local, prin factori de ordincultural, administrativ, etnic sau psihosocial.Abordările de tip universalist, globalist nu mai sunt foarte mult de folos nicisociologului nici asistentului social pentru că originea problemelor pe care leinvestighează sau încearcă să le rezolve se află în socio-ecologia locului, iar naturaacestora solicifocalizare pe context, unicitate, specificitate. La nivel local,contextual, se află şi soluţiile ameliorării/normalizării. Aşa se explică extinderea,ca număr de itemi, diversitate sau specializare, a chestionarelor şi machetelor deevaluare utilizate de către specialiştii din asistenţa socială, interesul sporit pentruapectele ontologice, contextual-culturale, contextual-sociale ale cazurilor, pentrucaracteristicile psihosociale particulare ale grupurilor/comunităţor, pentruimplicaţiile locale de ordin etnic, juridic, politic sau etic.Articolul de faţă este structurat astfel încât reliefeze caracteristicileabordărilor sociologice de tip contextualist în asistenţa socială în opoziţie cu celeuniversaliste, de aceea o secţiune este consacrată prezentării
tipurilor de abordări şi paradigmelor sociologice mai importante
, cu accent pe specificul acestora înasistenţa socială.
 Paradigmele contextualiste
, în care au fost încadrate şi orietările
constructiviste
ori
existenţial-umaniste
din sociologie, au fost prezentate într-osecţiune distinctă. Mai departe, în următoarele două secţiuni se realizează o trecere prin ceea ce am denumit, factori „contextuali”. Este vorba despre
 factoriiontologici
şi
 specificul cultural / socio-economic
, pe de o parte,
 personalitatea şi factorii psihosociali
, pe de altă parte. În articol se acordă o importanţă mai mare
asistenţei sociale a familiei
, atât pentru faptul că reprezintă un domeniu emblematical asistenţei sociale din Ronia, prin prisma ponderii serviciilor care-i suntadresate şi impactului problemelor specifice, dar şi pentru faptul că teoria acesteiaimpune cu precădere abordări de tip contextualist.
 Elementele de contextualitate şi specificitate, cu accent pe specificitatea locală (culturală, psihosocială, economicăetc), în activitatea de evaluare sau intervenţie
a profesionistului din asistenţasocială (asistent social, sociolog, psiholog, jurist etc) sunt analizate în ultimasecţiune.Fără nici un dubiu, tema articolului şi problematica abordată se integreazăunui curent tot mai activ şi prezent în literatura şi practica sociologică sau aasistenţei sociale din România, respectiv focalizarea pe context, pe particular, peunic, pe specificul local, psihosocial, cultural, economic etc. Poate aduce şielemente de
noutate
, prin
 perspectiva existenţial-umanistă,
imprimând, paradigmeisociologice contextualiste în asistenţa sociavalenţe mai complexe, de aceea
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Juliette liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->