Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cauza 39766-05 Serkov v. Ukraine CEDO Traducere Finala in Romana

Cauza 39766-05 Serkov v. Ukraine CEDO Traducere Finala in Romana

Ratings: (0)|Views: 621 |Likes:
Published by Ionut Dobrinescu

More info:

Published by: Ionut Dobrinescu on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
SECŢIA A CINCEA
CAUZA SERKOV vs. UCRAINA
(Cererea nr. 39766/05)
Versiunea engleză, în original, disponibilă aici:http://goo.gl/K3RRI HOTĂRÂRESTRASBOURG7 iulie 2011
DEFINITIVĂ
07/10/2011
 Prezenta hotărâre a devenit definitivă conform Articolului 44 § 2 al Convenţiei. Poate faceobiectul unei revizii editoriale.
În cauza Serkov vs. Ucraina,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a Cincea), în cadrul şedinţei Camereicompuse din:Dean Spielmann,
Preşedinte,
Elisabet Fura,
 
Karel Jungwiert,
 
Boštjan M. Zupančič,
 
Mark Villiger,
 
Ganna Yudkivska,
 
Angelika Nußberger,
judecători,
 şi Claudia Westerdiek,
Grefier al Secţiei,
În urma deliberărilor private din data de 14 iunie 2011,Pronunţă următoarea hotărâre, care a fost adoptată la această dată:
 
PROCEDURĂ
1. Cauza îşi are originea într-o cerere (nr. 39766/05) împotriva Ucrainei înaintată Curţiiconform Articolului 34 din Convenţia pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”) de către un cetăţean ucrainean, dl. Sergey Nikolayevich
Serkov
(„petentul”), la data de 25 octombrie 2005.2. Guvernul ucrainean („Guvernul”) a fost reprezentat prin Reprezentantul său, dl. Y.Zaytsev.3. Petentul a pretins că a fost obligat în mod ilegal de către autorităţi să plătească taxa pevaloare adăugată, iar acest lucru a reprezentat o încălcare a Articolului 1 din Protocolul Nr.1.4. La data de 5 noiembrie 2009, Preşedintele Secţiei a Cincea a decis să aducă cererea lacunoştinţa Guvernului. De asemenea, a decis să se pronunţe cu privire la admisibilitatea şifondul cererii în acelaşi timp (Articolul 29 § 1).
ÎN FAPT
I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI5. Petentul s-a născut în 1961 şi locuieşte în Kharkiv. Este un întreprinzător privatînregistrat ca plătitor de impozit unic (unitar) în conformitate cu Decretul Prezidenţial„Privind un Sistem Simplificat de Impozitare, Contabilitate şi Raportare pentruÎntreprinderile Mici” nr. 727 din data de 3 iulie 1998, cu modificările ulterioare („DecretulPrezidenţial”).6. Între lunile martie şi iulie 2004, perioadă în care petentul a importat bunuri înUcraina, i s-a impus acestuia de către autoritatea vamală să plătească taxa pe valoareadăugată („TVA”) în conformitate cu Legea „Privind Taxa pe Valoare Adaugată” din datade 3 aprilie 1997 („Legea privind TVA”).7. Suma totală a TVA-ului impus de către autorităţile vamale a fost de 214.107,19 griveucrainene (UAH). Petentul a plătit TVA-ul solicitat.8. La data de 10 august 2004, petentul a introdus o acţiune la Tribunalul ComercialRegional din Kharkiv împotriva autorităţii vamale şi a unui departament local dinTrezoreria Statului, în încercarea de a recupera TVA-ul, susţinând că era supus regimuluifiscal simplificat, astfel cum stipula Decretul Prezidenţial. Acesta a specificat faptul că, potrivit secţiunii 11 din Legea „Privind Sprijinul Acordat de Stat Întreprinderilor Mici(„Legea privind Întreprinderile Mici”) sistemul simplificat de impozitare prevedeaînlocuirea taxelor şi impozitelor cu un impozit unic (unitar). De asemenea, acesta a susţinutcă, în conformitate cu alineatul 6 din Decretul Prezidenţial, plătitorul de impozit unic(unitar) era scutit de la plata TVA-ului. Prin urmare, nu putea apărea nicio obligaţie cu privire la TVA în cursul activităţii sale comerciale.9. La data de 2 septembrie 2004, instanţa a respins acţiunea petentului ca fiindnefondată, declarând că principiile stipulate în secţiunea 11 a Legii privind ÎntreprinderileMici nu se aplicau în ceea ce priveşte TVA-ul întrucât nu fuseseră aduse amendamentelerelevante la Legea privind TVA astfel cum impunea secţiunea 11.4 a ultimei Legii. În
 
acelaşi timp, prevederile Secţiunilor 2 şi 3 ale Legii privind TVA indicau faptul căoperaţiunile realizate de petent erau supuse TVA-ului. Prin urmare, instanţa a ajuns laconcluzia că Legea privind TVA nu acorda scutiri pentru întreprinzătorii privaţi supuşiregimului simplificat de impozitare. În plus, ţinând cont de alineatul 1 al DecretuluiPrezidenţial, care stabilea criteriile pentru înregistrarea în cadrul unui sistem simplificat deimpozitare, instanţa a constatat că respectivul sistem prevedea scutirea de la plata TVA-ului doar cu privire la operaţiunile de vânzare şi nu acoperea operaţiunile de import.10. Petentul a formulat recurs, susţinând că alineatul 6 al Decretului Prezidenţial nufăcea nicio distincţie între operaţiunile de import şi de vânzare. Acesta a susţinut că niciunfel de operaţiune nu făcea obiectul TVA-ului dacă o persoană era înregistrată ca fiindsupusă regimului simplificat de impozitare.11. La data de 2 noiembrie 2004, Curtea Comercială de Apel din Kharkiv a casathotărârea din 2 septembrie 2004 şi a pronunţat o hotărâre în favoarea petentului, constatândcă legislaţia ucraineană prevedea sisteme de impozitare generale şi simplificate. Aceastadin urmă stipula înlocuirea TVA-ului şi a celorlaltor impozite şi taxe cu un impozit unic(unitar). Întrucât petentul era înregistrat în cadrul sistemului simplificat de impozitare,tribunalul de primă instanţă a făcut referire în mod greşit la Legea privind TVA pentru asusţine concluzia potrivit căreia operaţiunile de import ale petentului erau supuse TVA-ului. Curtea de apel a constatat, de asemenea, că alineatul 1 al Decretului Prezidenţialstabilea doar condiţiile pentru aplicarea unui regim simplificat de impozitare şi nu făceadistincţia între operaţiunile comerciale scutite de plata TVA-ului. În acelaşi timp, alineatul6 al Decretului Prezidenţial stipula scutirea de la plata TVA-ului fără nicio rezervă cu privire la tipul de operaţiune comercială.12. Autoritatea vamală a formulat recurs pe motive de drept.13. La data de 2 februarie 2005, Înalta Curte Comercială a casat hotărârea din 2noiembrie 2004 şi a susţinut hotărârea din 2 septembrie 2004. A făcut referire la Legea privind TVA, care prevedea atât operaţiunile de vânzare cât şi de import erau supuseTVA-ului. Curtea a făcut, de asemenea, referire la alineatul 1 din Decretul Prezidenţialcare, în opinia sa, nu a stabilit doar criteriile pentru aplicarea unui regim special deimpozitare, ci a indicat, de asemenea, faptul că impozitul unic (unitar) viza veniturileobţinute din operaţiuni comerciale. În consecinţă, curtea a ajuns la concluzia că scutirea deTVA stabilită de Decretul Prezidenţial se aplica doar operaţiunilor de vânzare, în timp ceoperaţiunile de import se încadrau în regimul general de impozitare. De asemenea, a făcutreferire la hotărârea Curţii Supreme din 23 decembrie 2003 în cazul căreia s-a aplicataceeaşi abordare într-o cauză similară.14. Petentul a făcut recurs la Curtea Supremă pe motive de drept. Acesta a reiterat faptulalineatul 6 al Decretului Prezidenţial nu făcea nicio distincţie între operaţiunilecomerciale şi stipula o scutire generală aplicată plătitorilor de impozit unic (unitar) de laobligaţiile referitoare la TVA. De asemenea, acesta a făcut referire la decizia CurţiiSupreme din 15 ianuarie 2003 în cazul căreia scutirea de la plata TVA-ului prevăzută deDecretul Prezidenţial a fost interpretată ca incluzând şi operaţiunile de import. În plus,acesta a susţinut că, potrivit secţiunii 4.4.1 din Legea „Privind Procedura de Plată aObligaţiilor Contribuabililor la Bugete şi Fonduri de Stat” din 21 decembrie 2000 („Legea privind Obligaţiile Contribuabililor (Plăţi)”, instanţele erau obligate accepteinterpretarea legislaţiei naţionale care era mai favorabilă pentru un contribuabil.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ionut Dobrinescu liked this
Dan liked this
Elena Mihaela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->