Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
c2_moi Truong Kinh Doanh Quoc Te

c2_moi Truong Kinh Doanh Quoc Te

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 1,238 |Likes:
Published by Kelly

More info:

Published by: Kelly on Dec 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

 
9/9/20081
Chương 2:
Môi trường Marketing quốc tế &Nghiên cứu thị trường thế giới
 
Th.s Dinh Tien Minh2
M
ục Lục
Môi trường Marketing quốc tế
 
1
Nghiên cứu thị trường thế giới
2
Qui trình nghiên cứu Marketing quốc tế
3
Lựa chọn thị trường mục tiêu
4
Ma trận sức thu hút thị trường & cạnh tranh
5
Th.s Dinh Tien Minh3
Mục tiêu chương 2
1.
Nghiên
cứu
môi
trường
Marketing
quốc tế
.
2.
Xác
định tầm
quan
trọng của việc
tìm
hiểu thịtrường thế giới trước
khi
quyết định
thâm
nhập
.
3.
Các
vấn đề cần
tìm
hiểu đối với một thị trườngmới
hay
một
khu
vực thị trường mới
.
4.
Nguồn
thông tin và các
phương
pháp thu
thập
thông tin
phục vụ
cho
việc
nghiên
cứu thị trườngthế giới
.
5.
Qui trình nghiên
cứu thị trường
lựa chọn thịtrường mục
tiêu.
 
9/9/20082
Th.s Dinh Tien Minh4
Câu hỏi
Hãy cho biết các yếu tố cầnxem xét khi lựa chọn mộtthị trường mới ở nước ngoàicho sản phẩm TIVI?
Th.s Dinh Tien Minh5
 
Tất cả các nhân tố làm ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu khách hàng của doanh nghiệp
Th.s Dinh Tien Minh6
 
Môi trườngMarketing quốc tế
Cạnh tranh
 
9/9/20083
Th.s Dinh Tien Minh7
1.1 Môi trường Kinh tế
-Tài chính
 –sở htầng
Chỉ
tiêu GNP và GDP/ 
đầu người
:
Các
biến số
này cho
biết mức
thu
nhập
khác nhau
giữa
các
quốc
gia nên nó có
những ảnh hưởng
khácnhau
đến hầu hết
các
quyết định
tiêu dùng hay mua
sắm của người
dân
ở 
các
quốc
gia
đó
.
Khi phân tích các
biến số
GNP và GDP,
cần
xác
định
mức đóng
góp
của từng
khu
vực
kinh
tế để
làm
cơ sở 
cho
những
suy
đoán, nhận định về
tính
ổn định của
môi
trường
kinh
tế
.
 
Th.s Dinh Tien Minh8
1.1 Môi trường Kinh tế
-Tài chính
 –sở htầng (tt)
Tỷ
giá
hối đoái
sự biến động của
nó:
Đồng tiền ổn định
tỷ
giá
hối đoái hợp
sẽ tạođiều kiện
cho
việc
duy trì,
mở rộng
và phát
triển
các
mối
quan
hệ
kinh
tế
trong
nước
quốc
tê.
Tỷ
giá
hối đoái chịu
tác
động của nhiều
nhân
tố,
trong
đó
hai nhân
tố
quan
trọng nhất
sức
mua
củađồng tiền
tương
quan cung
cầu ngoại tệ
.
Tham
khảo
 
Th.s Dinh Tien Minh10
1.1 Môi trường Kinh tế
-Tài chính
 –sở htầng (tt)
Tình hình
lạm
phát:
Lạm
phát là
sự tăng
lên theo
thời
gian
của mức
giáchung
của nền
kinh
tế
,
sự mất
giá
trị thị trường
hay
giảm sức
mua
của đồng tiền
.
Khi so sánh
với
các
nền
kinh
tế
khác thì
lạm
phát là
sự
phá giá
tiền tệ của một loại tiền tệ
so
với
các
loạitiềntệ
khác.
Khi
xảy
ra
lạm
phát thì
sẽ ảnh hưởng đến
các
quyếtđịnh
tiêu dùng hay mua
sắm của
dân
.
Khi phân tích
lạm
phát, chúng ta
cần
xem xét
đến
hai
đặc điểm
sau: t
ốc độ tăng
giá
thường
không
đồng đều giữa
các
loại
hàng và t
ốc độ tăng
giá và
tănglương cũng xảy
ra không
đồng thời
.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Do liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->