Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter Volume 4 Issue 21

Newsletter Volume 4 Issue 21

Ratings: (0)|Views: 277|Likes:
Published by AACO

More info:

Published by: AACO on May 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
Të dashura studentet e mia, Denisa,Ermira, Aurora, Lindita, Joana, Elsa,Juliana, Fabiola, Eriola, Eranda, Dorina! Ne nuk do të takohemi më. Ju e ndërpretërrugën dhe Zoti ju mori atëherë kur ju dotë duhej të nisnit jetën. Humbja juaj ështëe pazëvendësueshme për të dashuritfamiljarët tuaj dhe për ne gjithashtu.Vdekja juaj na kujtoi edhe njëherë se jetaduhet jetuar me përunjësi, se vdekja dhe jeta janë aq pranë sa askush nuk e beson.Ju me vdekjen tuaj tragjike na bëtë mënjerëzorë sot, por ju e mbushët me shumëtrishtim këtë vend. Është e paimagjinueshme se si mund të vdesin nënjë ditë kaq shumë vajza. Mirëpo kyështë fataliteti i jetës. Dhe unë që kam jetuar me ju për një vit të tërë nuk e kishamenduar kurrë se ato vështrimet tuaja, portretet tuaja, do të shuheshin një ditëdhe do të largoheshin. Unë ua mbaj mendvështrimin dhe të qeshurën tuaj. Kështu ju kujtojnë të gjithë. Edhe tani që ju do ngjiteni në qiell, unë, por edhe ne tëgjithë do t’ju sjellim ndërmend si engjëj.Do t’ju kujtojmë gjithmonë, por sidomosdo t’ju sjellim ndërmend sidomos sa herëqë do të kujtohemi se jeta dhe vdekja janëaq pranë sa askush nuk mund taimagjinojë. As ju të dashurat studentet emia.
 
Lamtumirë!
 
fshatit “të urta gjer në dhimbje/tëthjeshta gjer në madhështi”. Kështuishin studentet e mia. Tani që ato nuk  janë më, tani që dheu i ftohtë do tëmbulojë vështrimet e tyre gjithë dritë,unë rri e mendoj përsëri për vdekjendhe me këtë rast dua të them se vdekjae tyre, vdekja e studenteve të miaështë aq tragjike sa ajo nuk përmbanasnjë ndotje sociale. Dje unë pashë metë vërtetë një popull të pikëlluar. Pas çdo vdekjeje, përveç dhimbjes, qëndron zakonisht efshehur diku në skutën e errët të nën-vetëdijes sonë të mbrapshtë edhe zilia për të përfituar prej saj, që shfaqet nëformën e projektimit të fajit mbi njëkundërshtar të caktuar. Vdekja tragjikee studenteve të mia është pa asnjëndotje të tillë sociale. Ajo është vetëmtragjike, sepse këputi në mënyrëmakabre jetën e studenteve që prisnintë diplomoheshin e të rifillonin jetën.
 
Studentet e mia (Fq.28)
 
SPECIALPOINTS OFINTEREST:
My Students!
No Sided articlesand no restrictionfor our members,our guest and ourfriends.
Latest needs for ourcommunity and thelatest resolutions
Our Free Voicethrough our words.
INSIDE THISISSUE:
Studentet e mia
Faqe1
Rinia
Faqe1-28
Xhelal Zeneli, VasilTabaku, Agim desku,Fatbardha Demi,
Faqe2-3,4-57-9
Mimoza Rexhvelaj,Raimonda Moisiu,Silvana Berki, VullnetMato, Pilo Zyba,
Faqe5-79, 12
Skender Braka ,Mimoza Rexhvelaj,Vasil Tabaku, KocoDanaj, Jesika Leon
Faqe6-77,-9,10-1417-19
AdresaAnetaresimi
Faqe26
“NEW LIFE” JETA E RE
 
Our Words Weekly Issue 
Maj 21 , 2012 Volume 4, Issue 21
Rinia shqiptare duhet ta udhëheq revolucionin! FAIK KRASNIQI (fq. 28)
 
Revolucionet në thelb janë ndryshime të gjendj-es. Revolucionet nuk janë produkte të mendjes, por janë pasqyrime objektive, të cilat pasqyrohendhe në vetëdijen e njeriut nëpërmjet shqisave dhetë menduarit. Të menduarit në thelb nëpërmjetrrugëve e logjikës si: koncepti, gjykimi dhearsyetimi, në rrugë empirike apo racionale, pasyron këtë lloj lëvizje të pa asgjësueshme dheabsolute që quhet nga ne në përkufizimin“revolucion”. Pra në thelb kjo ka të bëjë me prishjen e masës dhe të gjendjes në saje tëlëvizjes (vetë materia është në lëvizje dhe ndry-shim te vazhdueshëm). Dhe po ta shohim nga pikëpamja filozofike lëvizja është ndryshim dhendryshimi është lëvizje……. Materia dhe lëvizja janë primare, dhe të pa asgjësueshme: do të thotëse ajo vepron jashtë dhe pavarësisht nga vullnetiapo mendimi subjektiv (mendimi subjektivvetëm i zbulon këto ligje po nuk i ndryshon dot).Dhe nën efektet e lëvizjes, të hapësirës dhekohës gjendja ndryshon në dy rrugë: në rrugërevolucionare dhe në rrugë evolucionale……Po, si tek e para dhe tek e dyta veprojnë ligjet endryshimit dhe ligji i mohimit. Mbasishumëllojshmëria e revolucioneve shoqëroreapo teknike kanë të përbashkët shtrirjen nëhapësirë dhe kohë, ndaj materia që lind, zhvil-lohet, lë pasardhës dhe shuhet ose tras-formohet. Në unitetin e së tërës dhe revolucio-net janë pjesë e lëvizjes për përshtatje. Hopet janë pjesa e ndryshimit. Perceptimi i revolu-cioneve shoqërore ka të bëjë dhe me percepti-min e sistemit. Se në vartësi të sistemit dheelementet që e përbëjnë atë, bashkësinë në tëcilën shqyrtohet sistemi, në ndryshimet brendatij apo jashtë tij kanë të bëjnë dhe me çfaqjenapo perceptimin psikik të gjendjes. Ndryshimenga një sistem në tjetrin bëhen me revolucione,
Victim: A. Molla
 
 Nga Ilir Yzeiri
 
Vdekja tragjike e studenteve të degësgjuhë
-
letërsi të Universitetit“A.Xhuvani” më ka goditur rëndë. Atoishin studentet e mia. Për një vit reshtkam zhvilluar me atë kurs lëndën eletërsisë shqipe. Çdo të hënë nisesha ngaTirana me dëshirën më të madhe që tëarrija në orën tetë në sallën e katit të parë për të zhvilluar mësim me këtëkurs. Kur vdekja vjen me gjithë pamjene saj makabre, kur ajo shfaqet me tëgjitha ngjyrat e zeza, kur ajo mbulongjithë vendin me renë e saj të hirtë sikëtë herë, asnjë fjalë nuk është e aftë qëtë ngushëllojë apo të qetësojë sidomosshpirtin e familjarëve të studenteve tëmia. Por edhe unë, ashtu si shokët eshoqet e tyre, ashtu si kolegët e mi,ashtu si mijëra shqiptarë të përlotur anekënd vendit tim, e kam të vështirë tëgjej një fjalë për t’u qetësuar. Studentete mia kanë vdekur. Jeta e tyre u këput nëmes atëherë kur ato sapo kishin kaluar tënjëzetat. Morën me vete ankthe, ëndrra,imazhin e një bote të ngarkuar me stres, por edhe me ëndrra. Tani që po shkruajkëto radhë i sjell në mend portretet etyre dhe fjala e parë që më vjen ndër mend është përunjësia. Studentet e miaishin të urta, të përunjura, të përkush-tuara, të bukura. Ato e dinin që do tëzinin një vend normal në jetë dhe nëkëtë pikë më vjen ndërmend aidyvargëshi i Kadaresë për mësueset e
 
Page 2 Our Words
Xhelal Zejneli
 
Ministria e Punëve të Brendshme eQeverisë së Maqedonisë, për vrasjen e pesë maqedonasve i fajësoi “islamistëtradikalë”
-
shqiptarë.
 
Me këtë konstatim, kryeministri maqedo-nas
-
Nikolla Gruevski dhe VMRO
-
 ja e tij,duan t’i tregojnë botës se:
 -
çështja shqiptare në Maqedoni, nuk ështëçështje kombëtare, por fetare;
 -
shqiptarët janë përçues të interesit lindor  – turk, iranian dhe arab;
 -
shqiptarët i sjellin në gadishull dhe nëEuropën e krishterë vlerat islamike.
 
Ky është thelbi i deklaratës së sipërthënëtë qeveritarëve të qeverisë maqedonase.
 
Se çështja shqiptare në Maqedoni dhe nërajon, nuk është kauzë kombëtare, por fetare, Gruevski dhe VMRO
-
 ja “e argu-mentojnë” para botës, me si më poshtë:
 -
Shqiptarët kudo që janë, nuk kërkojnëgjuhë dhe flamur, por ndërtim xhamishnëpër sheshet e kryeqyteteve shqiptare;
 -
Ka shqiptarë që në kuadër të radikalizmitislamik kanë qenë pjesë e planeve për tësulmuar kazerma dhe garnizone ushtarake nëSHBA;
 -
Ka shqiptarë që nuk e kanë kundërshtuar nëmënyrë të prerë kërkesën e Ankarasë për rishqyrtimin e periudhës osmane të historisë së popullit shqiptar;
 -
Qendrat politike shqiptare – Tirana dhePrishtina, nuk kanë qëndrim të prerë ndajdukurive të sipërthëna. Përkundrazi, paraveprimeve të lartpërmendura i mbyllin sytë;
 -
Inteligjencia shqiptare në Ballkan, akade-mikët, profesorët universitarë, ideologët emendimit politik bashkëkohor shqiptar, paraveprimeve të mësipërme rinë indiferentë;
 -
Ka shqiptarë, madje me përgatitje universi-tare, të cilët në mediume dhe në vende publike,deklarohen haptas siantiamerikanë dhe siantiperëndimorë;
 
Kështu thonë për shqiptarët kryeministri iqeverisë maqedonase Gruevski si dhe partia etij – VMRO
-
 ja.
 
s’ka qenë myslimane;
 -
Ka shqiptarë që nuk kanë dashur tëlejojnë vendosjen e shtatores së NënëTerezës në sheshet e qyteteve të caktuara,siç janë Shkodra, Peja...
 -
Ka shqiptarë që për nga imazhi nuk dallohen fort prej fundamentalistëveislamikë; mbajnë mjekra të gjata, vishen siArabi, në Iran, në Pakistan, në Indone-zi;
 -
Veshja e një numri të caktuar shqiptarëshdëshmon se shoqëria shqiptare funksiononme vlera aziatike, d.m.th. joevropiane dhe joperëndimore;
 -
Prej niveleve të larta të politikës shqip-tare dalin deklarata se shqiptarët janëvëllezër me turqit aziatikë;
 -
Ka shqiptarë që organizojnë në Shkup protestë anti
-
izraelite;
 -
Ka shqiptarë që kanë vrarë ushtarëamerikanë;
 -
Ka shqiptarë që kanë qenë të përfshirë nërrjetin e terrorizmit global;
 -
Shqiptarët kërkojnë që mësimi fetar të jetë lëndë nëpër shkollat fillore dhe tëmesme të hapësirave shqiptare në rajon, përkundër faktit se, kudo në këto trojefunksionojnë shkollat fetare dhe me-dresetë;
 -
Ka shqiptarë të cilët kërkojnë që vajzaveshqiptare t’u lejohet që nëpër shkolla sidhe gjatë orëve të mësimit, të mbajnë nëkokë shami dhe të vishen si në Arabi dhenë Persi;
 -
Ka shqiptar qët thonë se Skënderbeu nuk është hero kombëtar i shqiptarëve ngaseka luftuar kundër turqve dhe për EvropënPerëndimore;
 -
Ka shqiptarë që thonë se Skënderbeu,duke luftuar kundër turqve, është evetëkuptueshme se ka luftuar edhekundër fesë islame; Duke luftuar kundër islamit,është e vetëkuptueshme se ai ka luftuar  për krishterimin;
 -
Ka klerikë islamikë që thonë se NënëTereza nuk mund të hyjë në parajsë, ngase
Çështja Shqiptare në ballkan nuk është qështje fetare, por Kombëtare Nga Xhelal Zejneli
 
Situata në Maqedoninë perendimoreduhet të shiqohet më ndryshe, përshkak se në të vërtet ky territor nuk mund të quhet Maqedoni, meqë një pjesë e madhe e këtij territoriështë i banuar nga shqiptarët. Ai propozon që shqiptarët masovikishtë marin pjesë në luftën nacioanal
-
çlirimtare dhe shqiptarëve tu jepetautonomi njësoj si Kosovës“. ( Kjoletë i dërgohet Komitetit Qendrror të Partisë Komuniste të Maqedonisëi nënshkruar me emrin „JANKO‘ !
 
Kërkesat tona bazohen nëReferendumin e 11 dhe 12 Janarit1992 , për autonomi politike dheterritoriale të shqiptarëve nëMaqedoni, gjë të cilën e mbështetedhe Kongresi i Shteteve të Bash-ku shqiptarët e Iliridësmorën pjesë masovikishtnëpër formacione tëndryshme luftarake të përziera me maqedonasitdhe tjerët, poashtu edhenë formacione ushtaraketë pastra shqiptare siçishte rasti me Brigadën eShtatë Sulmuese Shqip-tare, që luftoi kundranazizmit nga qyteti iStrugës e gjer nëTrieshtë. Ja se çka thotëSekretari i KomitetitKrahinor për Maqedon-inë Veri
-
Perndimore,Kërste Cërvenkovski nëkorik të vitit 1943: „...të rudhur , madje mbi 60%të territorit të njohur tëekzistencës së shqiptarëvederi në fund të sundimitturk, gjegjësisht në vitin1912 kur u shpall pavarsiae shtetit shqiptar në Vlo-rë .
 
Shqiptarët e Iliridësme flijim më të madh tëmundshëm kanë dhënëkontribut për ekzistimin ekëtyre trojeve deri në ditëte sotshme, duke u thirrënë luftërrat e heroitkombëtar shqiptar GjegjKastriot Skenderbeu, nëLuftërrat e Dervish Carës ,në Luftën e dytë Botërrore
PLATFORMË POLITIKE E INSTITUCIONEVE TË REPUBLIKËS SË ILIRIDËS (vijon)
 
kuara të Amerikës , me propozim të kryetarit tëKomitetit për Mardhënieme Jashtë , të të ndjerit z.Tom llantosh më03.02.1992.
 
Pas mbajtjes sëReferendumit me pjesëmarrje afër 400000votues që u deklaruan
„PRO“ , u hartua edhe
Kushtetuta e R. Së Iliridësnë prill të po këtij viti, kumorën pjesë deputetetëdhe ministra shqiptarë të përbërjes parlamentare1990
-
1994.Poashtu këtë të drejtëtë vetëvendosjes së popu- jve e garantojnë edhekëta dokumente tëOKB
-
es siç janë:
 
1.
 
KartaAtlantikut të vitit1941 ( lidhja ekombeve)
 
2.
 
Karta ekombeve te Bash-kuara e vitit 19453.
 
Deklera-ta Universale e OKB
-
es e vitit 1948
 
4.
 
Rezolutae OKB
-
es nr,637 ,16.12.1952
 
5.
 
Rezolutae OKB
-
es nr. 1514,14.12.1960
 
It takes for Diaspora to get moving to take the Guilty Albanian Politicians to the ICC Hague
 
6.
 
Rezoluta e OKB
-
senr. 1815 , 18.12.1963
 
7.
 
Rezoluta e Okb
-
esmr.2105, 20.12.1965
 
8.
 
Pakti ndërkombëtar  për të drejtat civile dhe politike ivitit 1966
 
9.
 
Pakkti ndërkombëtar  për të drejtat ekonomike socialedhe kulturore 196610.
 
Dhe Rezoluta e OKB
-
es me nr. 2625, 24.12.1970
 
Të drejtën e Vetëvendosjes egarantojnë edhe këta dokumente tëOSBE
-
së:
 
1.
 
Akti Final i Helsinkuti vitit 1975
 
2.
 
Karta e Parisit pë
Soldiers carry a Child coffinin Albania Bus crash
 
The future of a nation“children” suffer the deadlyconsequences of years of abusewith transportation in Alba-nia!!
 
Albanian Hospitals in direcondition
 
“better not get sick in theseHospitals”
 
Ku iken $11 million e CongresitAmerikan ne Shqiperi?
 
Nuk iken tek Spitalet!!!
 
 
Page 3 Volume 4, Issue 21
4000 dokumenta per Shqiptaret ngaSkender Minxhozi (vijon)
 
arkivave veneciane?
 
Besoj që përmenda më sipër mjaftelementë të rinj, që pasurojnë historio-grafinë tonë mbi një periudhë 300
-
vjeçare dhe që, gjithashtu, ndryshojnënë ndonjë rast edhe konceptet mbihistorinë tonë. Më mbetet të theksoj, qëdokumentacioni i ri kontribuon edhe për të hedhur dritë të re mbi çështje tëdebatuara, më shumë politikisht seshkencërisht, mbi karakterin etnik tëHimarës, Çamërisë etj.Më duhet të them, se dokumentetvenedikase flasin thjesht e qartë për një panjohura për shqiptarë të njohur a të panjohur,cilat do të ishin disa prej tyre?
 
Janë të shumta, por po veçoj njërën prej tyre:kryengritjen e madhe antiosmane shpërthyer nëÇamëri në vitin 1611, dhe të drejtuar nga një prelat ortodoks, peshkopi Dionis “Filozofi”.Kisha shkruar edhe më parë për këtë kryen-gritje, që historiografia greke e numuron si njëndër ngjarjet më të lavdishme të historisë sëGreqisë, përgjatë periudhës së sundimit osman.Dokumentet e reja që unë kam gjetur, provojnëkatërcipërisht se të gjithë protagonistët e kësajngjarjeje: peshkopi Dionis, armiku e xhelati itij, Osman Pasha i Janinës, kapiteni Jeronim bregdetit, nga Malësia e veriut e deri nëHimarë, Dhërmi, Delvinë, Margëlliç eParamithi, duke depërtuar në thellësi deri nëfshatra të thella të zonës së Tivarit,Shkodrës, Lezhës, Vlorës, Beratit, Elbasa-nit, Janinës, Gjirokastrës, Kosturit eShkupit. Ndërsa informonin rregullisht për lëvizjet e ushtrive osmane, për kryengritjet e popullsive shqiptare apo edhe për shpërthi-met e epidemive të murtajës në ato treva,këta “informatorë” japin të dhëna të çmuaradhe eksklusive mbi etnografinë e këtyrekrahinave. Nëse do t’ju pyesnim për të zbuluar ku-riozitete, ndodhi konkrete apo ngjarje të popullsi shqiptare në këto treva, qoftë kur bëhetfjalë për të krishterë, e qoftë për muslimanë. Dhedokumenteve të Venedikut u duhet besuar mëshumë se çdo lloj dokumentacioni tjetër.Venediku ishte një shtet me sjellje thuaj
-
thuaj laike(“Republika para fesë”). Në këtë kuptim, në përcak-timin e subjekteve të ndryshme, venedikasit nuk niseshin vetëm nga koncepti fetar, sipas të cilit njëmusliman ose një shtetas i Perandorisë Osmaneishte “turk”, qoftë edhe sikur të ishte i krishterë.Venediku i njihte mirë popujt ballkanikë, ishte prej10 shekujsh në kontakt të ngushtë me ta. Nga anatjetër, nëpërmjet bazave të tij në Kotor, Tivar,Korfuz, Pargë e Butrint, Venediku kishte ngritur njërrjet të dendur informatorësh, që shtrihej gjatë gjithë
Shqiptaret ne Kosove nga te tere anet per te mbrojtur te drejtat e tyre
 
 Në shkollën e mesme “Tomor Sinani”ai ka punuar për 15 vjet rresht, derimë 1976, kur, për motive politike,Persekutimi i tij në vitin 1976,ishte një turp i kohës që zbatontediktatura komuniste mbi mësuestë tillë në Cerrik, ashtu si edhembi Adem Paralloin apo HasanRamin edhe Dilaver Shkodra, icili mbeti në kujtesë si shembullii mësuesit korrek, i përkushtuar dhe i nivelit të lartë i nderuar ngatë gjithë në çdo kohë.
 
 Në të njejtën kohë, Dilaver Shkodra ka qenë edhe njëCabej e ka cilësuar si “bilbili igjuhës shqipe”.
 
Mësuesi Dilaver Shkodra dhegruaja e tij kanë mbetur nëmendjen e qytetarëve cerrikas dhetë ish nxënësve të tyre, por edhe tëkolegëve për nivelin e lartë tëmësimdhënies dhe përkushtimit në punën e tyre si mësues, duke uruajtur në kujtesën e brezave për vetë vlerat që ka treguar, veca-nërisht mësues Dilaver Shkodra.
 
largohet nga puna.
 
Është i njohur për aktivitetin e tijsi bashkëpunëtor i akademikut dhegjuhëtarit të shquar Eqerem Çabej për mbledhjen e fjalëve të rralla,këngët folklorike në Shqipërinë eJugut.
 
Dilaver Shkodra ka marrë pjesë nëKonferencën I Albanologjike tëvitit 1971, ku nderohet memedalje si mbledhësi më i mirë ifolklorit shqiptar. Vetë Eqerem
Cerriku dhe Mesuesi I Interrnuar
 
mësues me ndjesi atdhetare dhe që ka bërë një edukim të tillë edhe tek ishnxënësit e tij.
 
Vdiq më 1983 nga një sëmundje sirezultat i persekutimit që iu bë atij dhefamiljes së tij pas vitit 1976.
 
mermeri.Fragmente të banjove u përdorën në Kishën Santa Maria degliAngeli dhe formojnë një pjesë tëMuzeumit Kombëtar Romak. Banjotu ndërtuan me tulla dhe u veshën memermere, njjësoj si banjot e Kara-kallës. Holli gjigand në qendër ka përmasat 280 me 160 jardë dhe përbën një mrekulli inxhinierike, qëshërbeu si model për Bazilikën eMaksentit në Forumin Roman.
 
Harku i Triumfit
 
 Në Sbeitla të Kartagjenës Dioklecianindërtoi harkun e tij të triumfit për të përjetësuar fitoret e tij në Afrikë.Harku u vendos në anën juglindore tëqytetit. Ai edhe sot ndodhet nëgjendje të mirë dhe tërheq mijëravizitorë.
 
Dritarja e Dioklecianit
 
Dritaret që u përdorën për ndërtimin eBanjove të Dioklecianit përmbaninkarakteristika që nuk ishin përdorur deri atëherë, prandaj ky model dritar- je u quajt “Dritare e Dioklecianit”.Dritarja vinte në formë gjysëmrrethinë pjesën e sipërme dhe ndahej meanë të dy kornizave të vendosuravertikalisht në tre pjesë. Ky tip dritar- je u përdor shumë në ndërtimet e barbarëve dhe ndërtoi në theme-let e tij qytetin e Kastories. EdheTafel në De Via Egnatiana, nëfaqet 44
-
46 shpreh mendimin se“Celetrum, Dioclecianopolis dheKastoria janë emërat enjëpasnjëshëm të njejtit vend”.
 
Diocletianopolis në Palestinë.
 
Qyteti përmendet së pari prejHierocles (Synecdemus, 719.2),Georgius Cyprius (edGelzer,1012) dhe në disa“Notitiae Episcopatuum”, sisufragane e Çezaresë. Gelzer është i mendimit se më përparaqyteti është quajtur Apollin-opolis Minor, Kos Bebir ikoptëve, Kus arab.
 
Diocletianopolis në Egjypt
 
 Një Dioklecianopolis tjetër ështëishte sufragane e Ptolemais nëThebais Secunda, (Parthey, Notit. Episc.
 
Rëndësia e Dioklecianit
 
Diokleciani është njëri ndër  perandorët më të mëdhenj qënjeh historia e Romës. Ai e nxorikështu dallohen rrugët e drejta,dikur të zbukuruara me statuja perëndishë.
 
Diocletianopolis
-
Kastoria
 
Livi përmend një qytet pranëliqenit Orestis, të quajtur Ce-letrum, banorët e të cilit u rrethuan prej Sulpitius gjatë luftës sëromakëve kundër Filipit V, nëvitin 200 përpara erës së re. Pro-kopi tregon se Justiniani e gjetiqytetin që mbante emrin Diocle-tianopolis të shkatërruar prejshekullit XVI.
 
Diocletianopolis në Bullgari
 
Që në kohët e lashta, tribujathrake e besëve banonte në qytetinqë sot quhetHissar. Në vitin46 qyteti u push-tua prejromakëve; u rritshpejt dhe u bëtërheqës për vetitëmagjike tëujërave të tijkurative. Peran-dori Dioklecian prej këtyreujërave kurativë ezgjodhi për seli tëvetën dhe i dhaemrin Diokle-tianopolis. Nëshekullin IV,qyteti u rrethua me mure të forti-fikuara 10 metra të larta, të pajisur me kulla vëzhgimi. Brenda qytetitantik mund të hysh përmes portave të vjetra dhe të shikoshmbeturinat e banjove kuruese dhearenën e teatrit romak, godina tëndryshme banimi të shtresës së pasur dhe ndërtesa publike. Po
Diokleciani, deshmitari lart i madheshtise
 
Perandorinë prej luftërave civile qëzgjatën për pesëdhjetë vjet rrjesht, kukishin sunduar njëzet perandor tëligjshëm dhe po kaq uzurpatorë. Ai hoqidorë prej idealeve republikane të Oktavi-an Augustit, ku Perandori ishte primusinter pares (i pari ndër të barabartët) dheu dha fund iluzioneve se qeverisja impe-riale është çështje e përbashkët e Peran-dorit, ushtrisë dhe Senatit, duke ven-dosur në vend të saj një strukturë au-tokratike. Diokleciani ishte gjeni nëorganizim, ashtu si Oktavian Augustidhe shumë krijues në reformat e tij.Tetrarkia e Dioklecianit filloi procesin endarjes midis pjesës lindore dhe perëndimore të Perandorisë dhe falëgjenialitetit të tij shteti romak mbijetoi sii tërë edhe për dyqind vjet të tjera, gjatëtë cilave tributë barbare u përshtatën meqytetërimin romak dhe kur pjesa perëndimore e Perandorisë u shemb,këto tribu ishin të prirura për ta ruajtur qytetërimin romak dhe ta kalonintrashëgiminë e tij në Mesjetë, prej tëcilës ruhet edhe sot në kulturën evropi-ane. Gjenialiteti i Dioklecianit që krijoidy dhe pastaj katër qendra pushtetindikoi që pjesa lindore e Perandorisë tëmbijetojë për plot njëmbëdhjetë shekuj, praktikisht më shumë se çdo shtet tjetër në historinë e njerëzimit.
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Brunilda Abdiaj liked this
AACO liked this
AACO liked this
AACO liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->