Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 332|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on May 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 maja 2012 r.Poz. 568
ROZPORZĄDZENIEPREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Okonka w województwie wielkopolskim
 Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 5 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2austawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) oraz w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Okonka w województwie wielkopolskim.§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 24 czerwca 2012 r.§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący za
-
łącznik do rozporządzenia.§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.Prezes Rady Ministrów:
 D. Tusk 
Elektronicznie podpisanyprzez Jaroslaw DeminetData: 2012.05.22 16:28:04+02'00'

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->