Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Comercio UE China

Comercio UE China

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:

More info:

Published by: Parlamento Europeo España on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2012

pdf

text

original

 
Dwrzlwjtzfk! :7 bd clpk bd :8<:
Da XD zdgalcl cdb`blw gkorzl alw xzìgr`glw gkcdzg`ladwbdwadladw bd Gm`ol
Akw xlãwdw dtzkxdkw bdjdo lgrtlz bd ikzcl gkontorl gkorzl al gkcxdrdog`lbdwadla gm`ol p zdgtxdzlz to gkcdzg`k d|t`a`jzlbk! wdfþo to `oikzcd lbkxrlbk mkpxkz da xadok bd al Dtzkclzl/ Akw b`xtrlbkw zdgalclo al gzdlg`÷o bd tokzflo`wck bd gkorzka bd al `oydzw`÷o d}rzlondzl do alw gkcxlüãlw dtzkxdlw p doakw cdzglbkw bd bdtbl wkjdzlol xlzl gkokgdz mlwrl |tà xtork Gm`ol mlxdodrzlbk do alw dgkokcãlw bd akw Dwrlbkw c`dcjzkw/
*\tdzdckw tolw zdalg`kodw gkcdzg`ladw d|t`a`jzlblw gko Gm`ol p tol otdyl lwkg`lg`÷odorzd alw bkw zdf`kodw*! bdgalz÷ do to bdjlrd gdadjzlbk lpdz al a`jdzla izlogdwl Clz`daadbd Wlzod~! xkodord bda rd}rk/ *Rdodckw |td xzkrdfdz alw dcxzdwlw dtzkxdlw bdxzkjadclw gkck alw jlzzdzlw gkcdzg`ladw! al x`zlrdzãl p da
btcx`of 
ckodrlz`k*! lfzdf÷/Do da `oikzcd! lbkxrlbk do to ykrk l clok la~lbl! akw b`xtrlbkw lxtorlo la wtxdzìy`rgkcdzg`la gm`ok -bd <9=/=88 c`aakodw bd dtzkw) p l akw xzkjadclw |td lidgrlo ldcxzdwlw bd al TD |td |t`dzdo d}xkzrlz k `oydzr`z do Gm`ol! dwxdg`lacdord do akwwdgrkzdw bd al jlogl! akw wdftzkw p alw rdadgkcto`glg`kodw/
Kzflo`wck bd gkorzka bd al `oydzw`÷o d}rzlondzl
Akw b`xtrlbkw mlgdo m`oglx`à do |td to kzflo`wck dtzkxdk bd gkorzka! xlzdg`bk la |tdpl d}`wrd do akw DD/TT/! lptblzãl l kjrdodz tol dylatlg`÷o lylo~lbl p gkkzb`olbl bdalw `oydzw`kodw dwrzlràf`glw d}rzlondzlw/ Rlcj`ào x`bdo |td da Jlogk Gdorzla Dtzkxdkrzljlnd gko akw Dwrlbkw c`dcjzkw xlzl `bdor`i`glz l akw xzkx`drlz`kw bd rãrtakw bd bdtblwkjdzlol do al ~kol dtzk/Da Xlzalcdork Dtzkxdk wdülal! lw`c`wck! |td Gm`ol! -xlãw c`dcjzk bd al Kzflo`~lg`÷oCtob`la bda Gkcdzg`k) fk~l bd ydorlnlw gkcxdr`r`ylw `ontwrlw! xtdwrk |td ok zdwxdrl alwokzclw bd dwrd kzflo`wck p krkzfl wtjw`b`kw dwrlrladw `ontwrkw p gzàb`rkw xlzl ald}xkzrlg`÷o l wtw dcxzdwlw/ Lbdcìw! Gm`ol `cx`bd l dcxzdwlw dtzkxdlw lggdbdz l gkorzlrkw gko da Fkj`dzok bdXd|tão! lto|td al TD flzlor`~l da lggdwk l wtw gkorzlrkw ja`gkw l dcxzdwlwgm`olw/ Xkz dwk! al Dtzkgìclzl x`bd l al Gkc`w`÷o |td rkcd cdb`blw! l wdz xkw`jad dwrdlük! xlzl lwdftzlz al zdg`xzkg`blb dorzd lcjlw dgkokcãlw/
Wdzy`g`k bd XzdowlOkrl bd xzdowlB`zdgg`÷o bd cdb`kwB`zdgrkz p Xkzrlyk~> Nltcd BTGM FT@AAKR

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->