Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Davor Marijan - Bitka Za Vukovar

Davor Marijan - Bitka Za Vukovar

Ratings: (0)|Views: 549|Likes:
Published by Matea Stiglic

More info:

Published by: Matea Stiglic on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

 
Bitka za VukovarI hi ooDavor Marijan - BITKA ZA VUKOVARBIBLIOTEKA BIBLIOTHECA HRVATSKA POVIJESNICA CROATICA; SLAVONICA,POVIJESNA IZDANJA SIRMIENSIA ET BARANYENSIAHRVATSKI INSTITUT ZAPOVIJESTPODRUŽNICA ZA POVIJEST <*SkSLAVONIJE. SRIJEMA I BARANJE, •SLAVONSKI BRODBIBLIOTEKA HRVATSKA POVJESNICA - POSEBNA IZDANJA BIBLIOTHECA CROATICA;SLAVONICA, SIRMIENSIA ET BARANYENSIA Hrvatski demokratski pokret i Domovinskirat, knjiga 3Davor Marijan - Bitka za VukovarNakladnikHrvatski institut za povijest, Opatička 10, ZagrebPodružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Starčevićeva 8, SlavonskiBrodZa nakladnikaDr. sc. Milan KruhekDr. sc. Mato ArtukovićUrednikDr. sc. Milan KruhekLektura i korektura Prof. Ivan MartinčićRecenzentiDr. sc. Zdenko RadelićDr. sc. Ozren Zunec, red. prof.Grafički urednik Ana ManzinCIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - ZagrebUDK 355.45(497.5 Vukovar) "1991"MARIJAN, DavorBitka za Vukovar/Davor Marijan. -Zagreb : Hrvatski institut za povijest;Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004.-(Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja) (Bibliotheca Croatica;Slavonica, Sirmiensia et Baranvensia)Bibliografija.ISBN 953-6324-45-8 (Institut). -ISBN 953-6659-18-2 (Podružnica)I. Domovinski rat -VukovarII. Vukovar — Domovinski rat440726054Oblikovanje, grafička priprema i tisakDigitalni Tisak Dalmatinska 12, ZagrebDavor MarijanBITKA ZAKO VARZAGREB - SLAVONSKI BROD, 2004.yjtBijilO'fiSQSadržajPredgovor............................................................................................................................................................................7Uvod......................................................................................................................................................................................9Bojno polje, sudionici i odnossnaga..................................................................................................................14Politička podloga 1990.-1991.godine..................................................................................................................39Vrijeme "tamponzona"..............................................................................................................................................50Sva sela "hrvatska i srpska, mještani su ogradilibarikadama"............................................................54OsnivanjeZNG.............................................................................................................................................................63"Bilo je mirno dok nije došlaArmija".........................................................................Page 1
 
Bitka za Vukovar......................................64Put urat............................................................................................................................................................................66"Držimo i jednu i drugu stranu svili mostova koji se nalaze između Vojvodine iHrvatske".....71Prvi okršaji i širenjepobune...................................................................................................................................77Napad na Mirkovce 22. srpnja1991...................................................................................................................88"Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskimredovima"...........................92"Otprema se naša pšenica i stoka uVojvodinu"..........................................................................................99"Odgovoreno im je vatrom iz svihoruđa"......................................................................................................100Početak "borbe za oslobođenjeVukovara"....................................................................................................108"Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti muzauzimanjeVukovara"......................................................................................................................................................................120"JNA nema nijednog tenka u okoliciVukovara"........................................................................................126"Ako nas biju ustaše zašto nas bije našaavijacija".................................................................................137Vukovarskabrigada..................................................................................................................................................143"Zatišje" s krajarujna..............................................................................................................................................146"Blokirati grad, a zatim energičnim dejstvima jurišnih odreda i grupa ovladatinajznačajnijim delovima južno i severno od Vuke, posle čega pristupiti njegovomčišćenju i potpunomovladavanju"..................................................................................................................................................................148Zapovjedništvu obrane Vukovara - "nastaviti s upornom obranomgrada"..................................152"Neprijateljske OMJ ... probili su našu obranu u rejonu s. Marinci, te ušli uselo".................155"Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju upitanje".............................................................169"Angažirati sve raspoložive snage ... razbiti snage neprijatelja i odbaciti gaod puta Vinkovci-Vukovar".........................................................................................................................................................................176"Stanje ... je krajnjekritično"................................................................................................................................185Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava iBosuta".................................................190"Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišimstupnjemodsutnosti".....................................................................................................................................................................193Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor dužPage 2
 
Bitka za Vukovarkomunikacije".......................................................196PadTordinaca.............................................................................................................................................................2035PrijetnjaŽupanji........................................................................................................................................................205Sređivanje vinkovačkebojišnice........................................................................................................................208"HV na ovom području nema udarnu pesnicu zanapad".....................................................................211"Stalno govore da šalju, ali to nitko nijevidio"...........................................................................................214"Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovoragresoru".......217"Selo Bogdanovci su pali u rukeagresora"..................................................................................................223"U večernjim satima 12.11.1991. godine započele su borbe za proboj blokadeVukovara"......227"Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodileplodom"........................234Plan s "Merčepom i tzv. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan podmotivacijom da jeproboj ka Vukovarunemoguć"............................................................................................................................238"Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na područjuVukovara"...........240"Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti možedalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima injihovim obiteljimana teritoriju RepublikeHrvatske".....................................................................................................................254"Vukovar nije osvojen grad. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaškeideologije"......256Djelatna obrana svih mjesta i gradova, "posebno Vinkovaca iŽupanje"......................................260Posljednji udar Armije uSlavoniji....................................................................................................................266Okruženigrad..............................................................................................................................................................268"Ne želimo biti grad mrtvihheroja"..................................................................................................................272"I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nammršavi".........................................................279Gubici iposljedice.....................................................................................................................................................284"Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi iistovjetnom raduKOS-a iHOS-a".......................................................................................,..................................................................286Završnaanaliza.........................................................................................................................................................Page 3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
besplatne e - knjige added this note
hvala .lp
1 thousand reads
1 hundred reads
mujo2007 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->