Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Malİ Tablolar Analİzİ

Malİ Tablolar Analİzİ

Ratings:

4.73

(11)
|Views: 18,519 |Likes:
Published by eshedazad5921
Mali tabloların analizi muhasebenin en zor ve bilgi gerektiren bir işidir.
Mali tabloların analizi muhasebenin en zor ve bilgi gerektiren bir işidir.

More info:

Published by: eshedazad5921 on Dec 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

 
MALİ TABLOLAR ANALİZİ1.GENEL BİLGİLER 
Mali tablolar analizi çaşması, çeşitli gruplar tarandan farkamlarlayapılmaktadır. Bu gruplar işletme ile olan organik ilişkilerine göre işletme içi ve işletme dışçevreler biçiminde ikili bir ayrımda göstermek olanaklıdır.
İşletme İçi Çevreler
İşletme yöneticileri,
İşletme sahipleri
İşetme Dışı Çevreler
Yatırım alanı arayan sermayedarlar,
Potansiyel ortaklar,
Kredi kuruluşları,
İşletme il ticari ilişkide bulunan diğer işletmeler,
Devletİşletme i çevreler; letmenin inde bulundu ekonomik ve finansal durumudeğerlendirmek ve gelişimini kontrol etmek, işletme dışı çevrelerde yatırım alaarayansermayedarlar ve potansiyel ortaklar, karlı ve verimli yatırım alanı bulmak,Kredi kuruluşları; açtıkları kredinin geri dönme güvencesini sağlayabilmek, işletmeyleticari ilişkide bulunan diğer işletmeler ise, ticari yarışmadaki etkinliklerini arttırabilmek ve bualanda süreklilik sağlayabilmek,Devlet ise, işletmelerin doğal ortağı durumunda bulunduğundan vergi maksimizasyonunusağlamak için, mali tablolar analizi çalışmasında bulunmaktadırlar. Mali tablolar analizdekiamaç farklılığı, mali analizin çeşitli türlerde yapılması sonucunu ortaya çıkarmıştır.
 
MALİ TABLOLAR ANALİZİ
Mali tablolar analizi , bir çok yazar tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. Butanımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiş bulunmaktadır.Bir işletmenin mevcut koşullar altında finansal durumunu belirlemek ve gelecektekikoşullara göre finansal durumunu öngörülmemek için yapılan incelemeye mali tablolar analizidenir.Mali tablolar analizi, bir işletmenin finansal yapısının sermaye kaynakları ve bunlarınaktif varlıklara dağılışı bakımından yeterli olmadığı ve faaliyet sonuçlarının verimliliği ile bunların gösterdikleri eğilimin incelemesidir.Bir diğer tanıma göre ise, mali tablolar analizi işletmenin iç ve dış kaynaklardansağladığı veya sağlamayı düşündüğü fonların kullanma alanlarına göre değerlendirilmesi, diğer  bir deyişle finansal yapılarını, mevcut koşullar altında incelemek ve gelecekteki koşullara göre projeksiyonlarda bulunmaktır.Mali analiz, finansal planlama ve kontrolün ön şartıdır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi içinise işletmenin mali durumunun bilinmesi zorunludur. Mali analiz esas olarak, mali tablolardayer alan verilere dayanılarak yapılır. Mali analizin temelini oluşturan mali tablolar, işletmeninfinansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin önemli bilgiler verirler. Ancak; bu bilgilerinanalizi yapılmadan işletmenin ekonomik ve mali durumunu ve sonuçlarını anlamak olanaklıdeğildir. Bu nedenle mali analiz, tablolarda yer alan sayısal verilerin önemini ve anlamınısaptamak amacıyla yürütülen bir çalışma olarak ele alınabilir.Mali analiz; mali tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasında yüzdeler, oranlar ve dönüşhızlayoluyla önemli ilişkiler kurulmasını, bu ilişkilerin ölçülmesini ve yorumlanmasınıkapsar. Bu ilişkilerin ölçülmesini ve yorumlanması ise, türlü analiz teknikleriyle yapılır. Eldeedilen sonuçlar işletmenin geçmiş dönemdeki uygulamalarını ortaya koyduğundan, bunlar esasalınarak işletmenin bugünkü durumu saptanır ve geleceğe ait planlar da bu sonuçlardanyararlanılarak yapılır.Mali tablolar analizi, işletme ilgililerinin amaçlarına uygun olarak bir veya birkaçdöneme ilişkin mali tabloların incelenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi işlemidir.Mali tablolar analizi; bir işletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve malinden gelişmesinin yeterli olup olmadığısaptamak ve işletme ile ilgili geleceğe ait
 
öngörülmemelerde bulunabilmek için, mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesinden oluşur.Mali tablolar analizi, analistin ilgi ve amacına göre bazı sonuçlara ulaşabilmesi ya dakararlar verebilmesi için bir veya birkaç dönemin mali tablolarının incelenmesidir.Mali tablolar analizini yalnızca bu tablo üzerinde yapılacak çalışmalar olarak nitelemek yanlış olabilir. Çünişletmelerin belli bir dönem için hazırlanan tablolara dayanılarak incelenmesi işletme hakkında hüküm vermeye yeterli olmayabilir. İşletmenin yönetim kadrosuve tüm çalışanları, teknik yapısı, ticari saygınlığı, ürettiği mal ve hizmetler, ekonomik, teknik ve sosyal çevre koşullarının da inceleme konusu yapılması gerekir. Bu incelemeler ise, finansalyönden yapılacak değerlendirmenin daha değişik yönlü çalışmalarla desteklenmesi demektir.Aynı zamanda analist , mali tablolardan yönetim ile ilgili çeşitli sorunları çözmeye çalışacaktır.Bu duruma göre mali tablolar analizi, finansal analizin bir bölümünü oluşturur. Bununla beraber ırlık çok defa mali tablolar üzerinde yoğunlaştığından, mali tablolar analizidenildiğinde diğer bilgileri de kapsayarak yapılagelen yorumun ifade edildiği gözdenkaçırılmamalıdır.
MALİ TABLOLAR ANALİZİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
Mali tablolar analizi, belli bazı temel faktörlerin sürekli etkisi altındadır. Bu etki; bir yandan analiz çalışmasının sonuçlarının değerlendirildiği aşamada, bütün olarak dikkatealınmadığı taktirde, mali tablolar analizinden sağlıklı ve başarılı sonuçlar alınmaz. Bu nedenle;özellikle analiz sonlarının değerlendirildiği amada, bu etkiyi belirgin hale getirenfaktörlerin özenle dikkate alınması gerekir. Bu faktörleri genel olarak yedi temel gruptatoplayarak incelemek olanaklıdır.
A)EKONOMİK FAKTÖRLE
Mali tablolar analizini etkileyen ekonomik faktörleri de, “Ekonomik KonjonktüHareketleri” ve “Paranın Satın Alma Gücünde Meydana Gelen Değişmeler” biçiminde iki altgrupta düşünmek gerekir.
a)Ekonomik Konjonktür Hareketleri
Mali tablolar analizinden beklenen yararın sağlanabilmesi için, bu analizin çalışmasındaveri ve bilgi kaynağı olarak kullanılan, mali tabloların hangi ekonomik konjonktür şartlarındadüzenlendiğinin bilinmesi gerekir. Özellikle birden çok döneme ilişkin mali tabloların analiz

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
selma1979 liked this
yucelenes added this note
bu belgeye çok ihtiyacım var mail olarak atabilir misiniz lütfen? yucelenes@hotmail.com
adanaliserdar added this note
Link aktif değil.Tekrar yükleyebilirmisiniz.
Hülya Yonca liked this
Hülya Yonca liked this
Hülya Yonca liked this
Gürkan Sönmez liked this
nacar2159255 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->