Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
P. 1
Poodle Papers Spring 2012

Poodle Papers Spring 2012

Ratings: (0)|Views: 2,796 |Likes:
Published by PCA_website
The purposes of The Poodle Club of America, Inc., are to create, foster and promote interest in Poodles by encouraging their breeding in accordance with the Standard of the ideal Poodle. To this end, to endeavor to make the Standard of the ideal Poodle better known so the best interests of the breed may be advanced. Also, to encourage the exhibition of Poodles at all-breed and Specialty Shows and at Obedience Trials. The Poodle Club of America publishes a quarterly newsletter entitled The Poodle Papers, editor, Leslie Newing.
The purposes of The Poodle Club of America, Inc., are to create, foster and promote interest in Poodles by encouraging their breeding in accordance with the Standard of the ideal Poodle. To this end, to endeavor to make the Standard of the ideal Poodle better known so the best interests of the breed may be advanced. Also, to encourage the exhibition of Poodles at all-breed and Specialty Shows and at Obedience Trials. The Poodle Club of America publishes a quarterly newsletter entitled The Poodle Papers, editor, Leslie Newing.

More info:

Published by: PCA_website on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

 
\g [jjlf [m{
\gd [jjlfd [m{du~ 
J`nimf ]tmudufy Adw~fd|du j \gd [jjlfd Nfte j Mcduinm
^{uiao 5;=5
[jjlfd Nfte j` Mcduinm’~ Ed~| j` Euddl _iaadu `ju 5;=5 
NG MFMCMA’^ I\’^ MFF MEJT\ CD
 Ey Ng Ejwjjl Eumia|dm~du # Ng Ejwjjl Et~yejly
Jwadu8 Mffi~ja Njwid & Mfma U _m|ducma & Ld Maodfj Cjjuddfl JA NA A;O 5B;!Euddldu8 Mfma _m|ducma & Ngui~|iad Ad|gduy!
 
\g [jjlf [m{
 Njciao ^{dnimf|id~
[!N!M! M@@IFIM\D NFTE ^GJ_^
(
 Aj|d8 I` yjtu ~gjw i~ aj| fi~|dl& {fdm~d nja|mn| ^t~ma Etuod&
|gd 5al P[! m| {nmm`fim|dnfteKymgjj!njc I fi~| jafy |gd~gjw~ |gm| ~gd ~dal~ cd |gd ia`jucm|ija ja! I` |gd fi~|iao i~aj| njc{fd|d& {fdm~d nja|mn| ^t~ma!
 Fd~fid
[mod 5
(Aj|d |gi~ fi~| njcd~ `ujc ^t~ma Etuod
 5;=5 [!N!M! M`fim|d Nfte ^gjw~
Cmy 5< 5;=5 [jjlfd Nfte j` \tf~m 'Emnb |j Emnb^{dnimf|id~)MC Euddl8 Hmnb CmnOiffpumyMC Jedl8 Ujodu Mydu~[C Euddl8 [mtfm Gmu|iaoduCmy 54 5;=5 [majumcm [jjlfd Nfte j` C| ^{jbmadEuddl8 \EMJedl8 \EMCmy 50 5;=5 Oudm|du Nianiaam|i [jjlfd Nfte 'Njantuuda|wi|g _muuda Njta|y Bdaadf Nfte)Euddl8 Hmcd~ EujwaCmy 5? 5;=5 Oudm|du Nianiaam|i [jjlfd Nfte 'Njantuuda|wi|g Nianiaam|i Bdaadf Nfte)Euddl8 Cingmdf LmngdfJedlidand8 \mcmum M! _jjlujwHtad = 5;=5 [jjlfd Nfte j` Cm~~mngt~d||~ 'Emnb|j Emnb ^{dnimf|id~)MC Euddl8 Hmcd~ O! Udyajfl~MC Jedl & Umffy8 \EMHtad 9 5;=5 Njftceim [jjlfd Nfte_N*_NW \d~|Htlod~8 Aibbi Edu|gjfl#Iffim~ malGmab _duadu\y{d j` Omcd Eiul8 ltnbHtfy 5; 5;=5 Njftceim [jjlfd NfteEuddl8 \EM^wdd{~8 \EMJedl8 Ed||y _ia|gdu~Umffy8 [mcdfm _dmpduHtad 5= 5;=5 Jufmalj [jjlfd NfteEuddl8 Cdfmaid _iffimc~^wdd{~8 Fdmg Hmcd~[C Euddl8 Lu! Lmaidf _! LjwfiaoHtad 5> 5;=5 \wia Ni|id~ [jjlfd NfteEuddl8 ^nj|| _jf`dJedl8 Fjti~d Ej|bjHtad 5? 5;=5 [jjlfd Nfte j` Jbfmgjcm Ni|y 'Emnb#|j#Emnb^{dnimf|id~)MC Euddl8 Cingdfd Eiffiao[C Euddl8 @m|icm Nutc{Htad 59 5;=5 Oudm|du Cifwmtbdd [jjlfd NfteEuddl8 Ldfjud~ EtubgjflduHtfy 4 5;=5 Fjad ^|mu [jjlfd NfteEuddl8 Hjma ^nj||Jedl8 Fyaa Doodu~Htfy 4 5;=5 [jjlfd Nfte j` ^jt|gdua Nmfi`juaim'Emnb#|j#Emnb ^{dnimf|id~)MC Euddl8 @m|icm Nutc{[C Euddl8 ^td OjfleduoHtfy =9 5;=5 Eftdejaad| [jjlfd NfteEuddl8 [mtfm Gmu|iaoduJedl8 H! Bdua & H! ^|d{gda~Moifi|y8 N! NmemffdujHtfy 5? 5;=5 Oudm|du Cifwmtbdd [jjlfd NfteEuddl8 Ngtnb _ia~fjwMtot~| = 5;=5 Nudjfd [jjlfd Nfte j` Adw Jufdma~Euddl8 Dfmiad Fd~~ioMtot~| = 5;=5 Oudm|du [i||~etuog [jjlfd Nfte
Euddl8FdaGmudfl
Mtot~| == 5;=5 [jjlfd Nfte j` Cjgmwb Pmffdy m~ {mu| j` |gd^jt|gdua Mliujalmnb Ljo NfteEuddl8 Lja Ujodu~Mtot~| =? 5;=5 Njftceiad ^|m|d [jjlfd NfteEuddl8 @m|icm Nutc{Jedl8 Fialm ^nmafja^wdd{~8 Amany N! Ut~~dffMtot~| =? 5;=5 Oudm|du Cifwmtbdd [jjlfd Nfte_N*_NWMtot~| 5> 5;=5 _d~|dua Ud~dupd [jjlfd NfteEuddl8 ^mui Eudw~|du \id|hdaMtot~| 54 5;=5 [tod| ^jtal [jjlfd NfteEuddl8 Maa Bdaadly^wdd{~8 Bm|gduiad Bdaadly PioifUmffy8 \EMMtot~| >; 5;=5 Nda|umf Nmujfiam [jjlfd NfteEuddl8 Uingmul CtffdaJedl8 Uingmul Ctffda^d{|dcedu 7 5;=5 ^ma Lidoj {jjlfd NfteEuddl8 \EM & ^wdd{~8 \EM^d{|dcedu 9 5;=5 ^ma Lidoj [jjlfd NfteEuddl8 \EM^d{|dcedu =< 5;=5 Ci~~ija\umif [jjlfd Nfte 'Emnb |j Emnb^{dnimf|id~)MC Euddl8& [C Euddl8 \EM^d{|dcedu 5= ;=5 ]tiaai{imn [jjlfd Nfte 'Emnb |j Emnb^{dnimf|id~)MC Euddl8 _iffimc Ntaaiaogmc[C Euddl8 Hjga ^gjdcmbduJedl8 \EMJn|jedu 0 5;=5 Oudm| Fmbd~ [jjlfd NfteEuddl8 _iffimc NtaaiaogmcdJedl*Umffy8 ^txmaad GdcciaoduJn|jedu ? 5;=5 Euddl8 Amany Gm`aduJedl8 Limaad MffdaJn|jedu =9 5;=5 [jjlfd Nfte j` Nda|umf Nmfi`juaimEuddl8 Gdfda \jce#\myfjuJedl8 \EMJn|jedu 5; 5;=5 [jjlfd Nfte j` Nda|umf Nmfi`juaimEuddl8 Htad [da|mJedl8 Mfpia DaoLdndcedu 7 5;=5 Gte [jjlfd Nfte j` Jumaod Njta|y'm~ {mu| j` ^gjudfiad Ljo @manidu~ j` Jumaod Njta|y)Euddl8 Uja Udffm
 
\g [jjlf [m{
5;=5#5;=<
J``indu~ & nJcci\\dd~
[ud~ilda|8Ldaai~ CnNjy=
~|
Pind [ud~!8_iffimc Ntaaiaogmc5
al
Pind [ud~!^t~ma EtuodNjuud~! ^dn!8 Cmuy Jftalnme{tldfK{mnedff!ad|Udnjul! ^dn!8 Hjynd Nmudffi\udm~tudu8 Hmnb CmnOiffipumyPmuid|y Ud{ud~da|m|ipd~\jy8Hjma ^nj||Ciai8 Amany Gm`adu^|malmul!8 Hjma Cn@mllda[tefini|y8 Hmad| Fmaod Cj~d~MBN Ldfdom|d8 Cmuy Dffda @i~gfdu^gjw Njcci||ddNgmiu{du~ja8Emuemum @tuet~gM~~i~|ma| Ngmiu{du~ja~8 Hjgaay ^gjd#cmbduNjc{maija Dpda|~Jedlidand & Umffy# Ngmiu{du~ja#MaaCmalfdemtcMoifi|y Ngmiu{du~ja#Ldeeid _d~|
_jubiaoNdu|inm|d
[ujoumc # {daliao[tefin Dltnm|ija Njjuliam|juNjcci||ddHtlod~ Dltnm|ijaAmany Gm`adu
M`fim|dNfteNjtanif8
^t~ma Etuod[NM @jtalm|ija8Ddn! Liudn|ju \jc Nmuadmf[NM @jtalm|ija8Njjuliam|ju# Hjma Cn@mllda[NM [jjlfd Ud~ntd @jtalm|ijaNialy Numwfdy{jjlfdnftej`mcduinmKymgjj!njc[jjlfd~ ia Mcduinm8Dli|ju8 Edpdufy Hdma Adf~jaEuddldu Ud`duumf8 Nj Ngmiu~#Cmuy Jftal& Fd~fid Adwiao[jjlfdnftej`mcduinm!juo[NM Gjcd [modHjynd Nmudffi{nmt{lm|dia`jKymgjj!njcwww!{jjlfdnftej`mcduinm!juo[NM Ia`jucm|ija[dooy CnLiff
ia`j{jjlfdnftej`mcduinmKymgjj!njc
\gd [jjlfd [m{du~Fmyjt| & Oum{gin ld~ioaDli|ju8 Fd~fid AdwiaoDcmif8{nmadw~fd||duKymgjj!njc[NM Dcmif fi~|{nmZjaZfiadKymgjj!njc
[NM ja fiad Fi~|[dooy CnLiffCmuy Jftal
[ud~ilda|’~ Cd~~mod8 
[mod >I| i~ wi|g ctng dni|dcda| mal ma|ini{m|ija |gm| I gmpd mnnd{|dl |gd ujfd m~ {ud~i#lda| j` [jjlfd Nfte j` Mcduinm! Cy d{duidand wi|gia jtu ~{ju| gm~ gdf{dl {ud#{mud cd |j |mbd ja |gi~ hje wi|g ud~{dn| `ju cy ud~{ja~ieifi|id~! I gmpd uta |gdomct| ia |gd am|tumf juldu j` {mu|ini{m|ija wi|gia jtu ~{ju| mal wi|g |gi~ ~mil Ifjjb `juwmul |j wjubiao wi|g cy Ejmul j` Liudn|ju~ mal |gd d{dn|m|ija~ j` cy
`dffjw[NMcdcedu~malgj{d`jumpduy~tnnd~~`tf|duciaj`nd![fdm~daj|d
|gm| I wjtfl fibd |j gmpd m pduy j{da ljju j` njcctainm|ija! I` mayjad gm~ may|gjtog|~ ju ildm~ mejt| gjw |j cmbd jtu ~gjw m ed||du ~gjw ju jtu nfte m ed||dunfte ju may|giao |gdy `ddf |gdy wma| |j ~my {fdm~d `ddf `udd |j nmff ju dcmif cd! Imc mfwmy~ wiffiao |j fi~|da! _d nma’| mfwmy~ lj dpduy|giao |gm| dmng ialipiltmfnjcd~ t{ wi|g et| wd nma {t| i| ia|j jtu |gjtog|~ mal ~dd wgm| |gd {j~~ieifi|id~cmy ed! I wma| |j |gmab |gd cdcedu~gi{ wgj gm~ da|ut~|dl cd mal |gd Ejmul |jnmuuy |gd nfte `juwmul ia m pduy {j~i|ipd wmy!_d gml maj|gdu oudm| ~gjw |gi~ ydmu! I| wm~ m edmt|i`tf fiad#t{ m| |gd dal mal Iwma| |j |gmab mff |gj~d wgj cmld i| {j~~iefd mal mff |gd {dj{fd wgj wdud edgial|gd ~ndad~ wjubiao wgj lja’| od| m~ ctng nudli| m~ |gdy ~gjtfl! \gmab~ |j Eiff
malLjuj|gdmOumndmalHtadAjyd~`ju|gd[NMUm`dmalEumlAjyd~`ju
jpdu~ddiao oujtal~! Mf~j |gmab~ |j Lja Mlmc~ mal Htly Njjb~dy `ju gdf{ wi|g|gd oujtal~ mal cj|ju gjcd~ dpduyjad wgj gdf{dl ja |gd ~d|t{ njcci||dd |j od|dpduyjad ia |gd etifliao ia ojjl |icd mal |gd d|umjuliamuy Ci~~y Omffjwmy `ju
gdujumfmaluiaold~ioa'wgjjandmomiaompdt~|gdfjjbwd’pdnjcd|jd{dn|
`ju [NM „ euiaoiao |gd jt|ljju~ ia~ild) \gmab~ |j Hj Maa Odumci|m `ju gdu gdf{wi|g ej|g |gd ~d| t{ mal |gd [mumld~ j` Ngmc{ija~! Gj~{i|mfi|y wm~ m |jtog hje|gi~ ydmu ednmt~d wd gml cdcedu~ wgj njtfl aj| m||dal |gd ~gjw ~j |gmab yjt|j Cmuy Dffda @i~gfdu `ju gdu juomaixm|ija Lmaay Mtot~|t~ Cmtudda Ut~~j Ci#ngdffd [jfi|j mal Hma Gj{{du wgj uma |gd gj~{i|mfi|y ujjc `ju jedlidand mal umffymal mff |gd j|gdu~ wgj ~|d{{dl ia |j m~~i~| ia |gi~ hje! Ldeeid _d~| wm~ d|umjuli#amuy m~ moifi|y ngmiu m~ wm~ Maa Cmaldfemtc ja jedlidand mal umffy! \gmab~ |jEje ^|ddfd wgj lil m oudm| hje wi|g |gd |uj{gid~ Emuemum @tuet~g mal gdu gt~#emal `ju |gdiu gdf{ wi|g |gd ngmffdaod |uj{gid~ mal Hmad| mal Mffda Biao~fdy `ju|gdiu wjub wi|g |gd nm|mfjo~! 'Ianftliao gdf{iao wi|g jtu ofi|ng!) \gdy wdud uiog|
|gdudja|j{j`i|maldpduy|giaowjubdljt|adia|gddal!FjtMaa_ifbia~ja
wm~ pduy gdf{`tf m~ m ‖nm|ng mff–2 gdf{iao wi|g nm|mfjo ~mfd~ |gd ftangdja |inbd|~mal wgdudpdu ~gd wm~ addldl! I gml |gd d|umjuliamuy gdf{ j` ^nj|| Jftal |j ~|d{t{ m~ |gd m~~i~|ma| ~gjw ngmiu wgda I gml |j ~|d{ ia|j cy ujfd m~ htlod! Gd lil moudm| hje mal I wma| |j |gmab gic `ju wgm| gd lil ia |gm| ud~{dn|![uiju |j |gd ialjju dpda|~ |gd Gta| mal \umnbiao dpda|~ |jjb {fmnd! M eio |gmabyjt |j Fialm Ciffdu Hjga mal Hjynd Nmudfffi Emuemum @tuet~g Hjynd Ciffdu ^t#~maad Am~g Nmujf ^|jad mal mff |gd j|gdu~ wgj wjubdl ~j gmul „ |gd dpda|~ |tuadljt| oudm|nja|! ja {mod <

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->