Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KEGIATAN PERIKANAN DI KUALA BESUT DAN KESANNYA KEPADA SOSIOEKONOMI PENDUDUK ( PEMBANGUNAN KAWASAN, INFRASTRUKTUR DAN AKTIVITI PERNIAGAAN): KAJIAN KES DI KUALA BESUT TERENGGANU

KEGIATAN PERIKANAN DI KUALA BESUT DAN KESANNYA KEPADA SOSIOEKONOMI PENDUDUK ( PEMBANGUNAN KAWASAN, INFRASTRUKTUR DAN AKTIVITI PERNIAGAAN): KAJIAN KES DI KUALA BESUT TERENGGANU

Ratings:
(0)
|Views: 6,099|Likes:
Published by dhea ct

Sumbangan sektor perikanan di Malaysia terus memainkan peranan pentinga dan berkesan dalam pembangunann sosioekonomi negara. Selain daripada penyumbang kepada bekalan bahan protein kepada sebahagian besar rakyat malaysia. Sektor ini juga telah menyediakan peluang pekerjaan, penyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dan tukaran wang asing. Memandangkan sektor perikanan juga memainkan peranan yang besar kepada pembangunan negara, pengurusan sumber yang komprehensif telah dibuat bagi menjamin pengekalan sumber perikanan supaya berterusan.

Perkembangan sektor perikanan di Malaysia telah banyak memberikan sumbangan yang positif kepada ekonomi negara dan penduduk setempat yang berhampiran dengan sumber perikanan. Proses kemajuan yang dilakukan untuk memajukan sektor perikanan ini telah memberikan impak yang positif kepada perkembangan sosioekonomi penduduk yang terlibat dengan sumber perikanan ini. Untuk memastikan kelicinan pelaksanaan strategi Jabatan Perikanan dalam menguruskan sumber perikanan jabatan ini telah merumuskan Akta Perikanan 1985 dan semua peraturan-peraturan Perikanan yang dilaksanakan di bawahnya. Selain itu, Ketua Pengarah Perikanan telah diberi kuasa untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan bertujuan pemuliharaan pengurusan dan pembangunan perikanan termasuk perikanan muara dan lautan di perairan perikanan Malaysia di samping mengambil tindakan kepada mereka yang enggan berkerjasama.

Perkembangan yang berlaku ini telah memberikan sumbangan dari aspek pembangunan kawasan setempat, perkembangan kegiatan pasar tani dan taraf hidup penduduk di sekitar. Proses kemajuan yang berlaku hasil daripada perkembangan sektor perikanan ini telah meningkatkan pembangunan kawasan setempat hasil daripada perkembangan sektor perikanan ini. Perkembangan kemajuan yang berlaku seperti pembinaan bangunan baru, pusat perniagaan baru, kawasan pendaratan ikan, infrastruktur dan pelabuhan pendaratan ikan akan dapat memberikan pulangan yang positif kepada penduduk sekitar.

Perkembangan ini akan memberikan satu landasan baru kepada penduduk untuk memajukan diri dan menggunakan kemudahan yang disediakan. Dengan pelbagai kemudahan yang disediakan ini maka penduduk setempat akan dapat menikmati kemudahan yang lebih baik dan taraf hidup mereka akan lebih meningkat berbanding sebelum ini. Sumber perikanan maritim di Pantai Timur Semenanjung Malaysia boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan utama seperti sumber ikan pelagik kecil, tuna neritik dan ikan demersal. Diantara jenis ikan pelagik yang mempunyai nilai daganagan yang tinggi termasuk ikan kembong ( Rastrelliger ) dan ikan selar (selar) daripada kajian bersama Malaysia dan Thailands pada tahun 1992 di kawasan pembangunan bersama ( Joint Development Area, JDA) didapati spesis ikan yang dominan di kawasan tersebut adalah ikan kembong dan ikan Aya, manakala spesis yang lain adalah dari kumpulan ikan Selar dan Cincaru.

Walau bagaimanapun, dalam kajian ‘ R/V Rastrelliger’ yang dijalankan pada tahun 1985-1987, menunjukkan bahawa kepadatan sumber pelagik ini adalah rendah. Anggaran sumber ikan pelagik yang memberi pulangan yang besar di perairan ZEE kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia ialah 66,850 tan metik. Perangkaan Jabatan Perikanan 1993 telah menunjukkan bahawa 94,484 tan metrik ikan pelagik telah ditangkap oleh pukat jerut di perairan kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Ini menunjukkan sumber perikanan di kawasan ini telah di eksploitasi melebihi tahap yang maksimum.

Selain itu, Kemajuan sektor perikanan juga akan dapat memajukan kegiatan pasar tani dan perniagaan lain yang berhampiran. Hal ini kerana, hasil perikanan kebanyakannya akan dijual di pasar borong atau pasar tani selain peraih yang datang untuk membeli hasil tangkapan. Perkembangan sektor perniagaan ini akan dapat membantu penduduk setempat untuk memperkembangkan perniagaan mereka disampaing mereka juga dapat mengunakan kemudahan yang ada di pasar tani, hasil daripada perkembangan sektor perika

Sumbangan sektor perikanan di Malaysia terus memainkan peranan pentinga dan berkesan dalam pembangunann sosioekonomi negara. Selain daripada penyumbang kepada bekalan bahan protein kepada sebahagian besar rakyat malaysia. Sektor ini juga telah menyediakan peluang pekerjaan, penyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dan tukaran wang asing. Memandangkan sektor perikanan juga memainkan peranan yang besar kepada pembangunan negara, pengurusan sumber yang komprehensif telah dibuat bagi menjamin pengekalan sumber perikanan supaya berterusan.

Perkembangan sektor perikanan di Malaysia telah banyak memberikan sumbangan yang positif kepada ekonomi negara dan penduduk setempat yang berhampiran dengan sumber perikanan. Proses kemajuan yang dilakukan untuk memajukan sektor perikanan ini telah memberikan impak yang positif kepada perkembangan sosioekonomi penduduk yang terlibat dengan sumber perikanan ini. Untuk memastikan kelicinan pelaksanaan strategi Jabatan Perikanan dalam menguruskan sumber perikanan jabatan ini telah merumuskan Akta Perikanan 1985 dan semua peraturan-peraturan Perikanan yang dilaksanakan di bawahnya. Selain itu, Ketua Pengarah Perikanan telah diberi kuasa untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan bertujuan pemuliharaan pengurusan dan pembangunan perikanan termasuk perikanan muara dan lautan di perairan perikanan Malaysia di samping mengambil tindakan kepada mereka yang enggan berkerjasama.

Perkembangan yang berlaku ini telah memberikan sumbangan dari aspek pembangunan kawasan setempat, perkembangan kegiatan pasar tani dan taraf hidup penduduk di sekitar. Proses kemajuan yang berlaku hasil daripada perkembangan sektor perikanan ini telah meningkatkan pembangunan kawasan setempat hasil daripada perkembangan sektor perikanan ini. Perkembangan kemajuan yang berlaku seperti pembinaan bangunan baru, pusat perniagaan baru, kawasan pendaratan ikan, infrastruktur dan pelabuhan pendaratan ikan akan dapat memberikan pulangan yang positif kepada penduduk sekitar.

Perkembangan ini akan memberikan satu landasan baru kepada penduduk untuk memajukan diri dan menggunakan kemudahan yang disediakan. Dengan pelbagai kemudahan yang disediakan ini maka penduduk setempat akan dapat menikmati kemudahan yang lebih baik dan taraf hidup mereka akan lebih meningkat berbanding sebelum ini. Sumber perikanan maritim di Pantai Timur Semenanjung Malaysia boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan utama seperti sumber ikan pelagik kecil, tuna neritik dan ikan demersal. Diantara jenis ikan pelagik yang mempunyai nilai daganagan yang tinggi termasuk ikan kembong ( Rastrelliger ) dan ikan selar (selar) daripada kajian bersama Malaysia dan Thailands pada tahun 1992 di kawasan pembangunan bersama ( Joint Development Area, JDA) didapati spesis ikan yang dominan di kawasan tersebut adalah ikan kembong dan ikan Aya, manakala spesis yang lain adalah dari kumpulan ikan Selar dan Cincaru.

Walau bagaimanapun, dalam kajian ‘ R/V Rastrelliger’ yang dijalankan pada tahun 1985-1987, menunjukkan bahawa kepadatan sumber pelagik ini adalah rendah. Anggaran sumber ikan pelagik yang memberi pulangan yang besar di perairan ZEE kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia ialah 66,850 tan metik. Perangkaan Jabatan Perikanan 1993 telah menunjukkan bahawa 94,484 tan metrik ikan pelagik telah ditangkap oleh pukat jerut di perairan kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Ini menunjukkan sumber perikanan di kawasan ini telah di eksploitasi melebihi tahap yang maksimum.

Selain itu, Kemajuan sektor perikanan juga akan dapat memajukan kegiatan pasar tani dan perniagaan lain yang berhampiran. Hal ini kerana, hasil perikanan kebanyakannya akan dijual di pasar borong atau pasar tani selain peraih yang datang untuk membeli hasil tangkapan. Perkembangan sektor perniagaan ini akan dapat membantu penduduk setempat untuk memperkembangkan perniagaan mereka disampaing mereka juga dapat mengunakan kemudahan yang ada di pasar tani, hasil daripada perkembangan sektor perika

More info:

Published by: dhea ct on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

text

original

 
KEGIATAN PERIKANAN DI KUALA BESUT DAN KESANNYA KEPADASOSIOEKONOMI PENDUDUK ( PEMBANGUNAN KAWASAN, INFRASTRUKTURDAN AKTIVITI PERNIAGAAN): KAJIAN KES DI KUALA BESUT TERENGGANUBAB 1PENGENALAN1.1Pengenalan
Sejak dahulu lagi, kepentingan sektor perikanan dan sumbangannya terhadapaspek ekonomi memang tidak boleh di pertikaikan. Kekayaan sumber akuatikadalah pemberian alam yang tidak terhingga. Industri perikanan modenmerupakan bidang yang berpotensi besar bagi membantu meningkatkan taraf hidup golongan penternak dan nelayan di samping mengurangkankebergantungan import dari negara luar. Justeru itu, usaha ke arah memajukansektor perikanan tidak harus bernoktah selagi tidak mampu mencetuskantransformasi sektor ini sebagai satu entiti komersial yang maju, moden danberdaya saing. Di Malaysia, sektor pengeluaran makanan berasaskan perikanankini diberi suntikan nafas baru supaya ia dapat dibangunkan secara terancang disamping menyediakan peluang kepada golongan sasar yang terdiri daripadapengusaha berskala komersial atau agro-entrepreneurs mahupun nelayantradisional.
1
 
Peluang ini di terjemahkan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)yang menggariskan dasar dan hala tuju strategik baru yang di dokong olehprogram dan projek khusus bagi memartabatkan sektor perikanan khususnyadan pertanian umumnya sebagai jentera ketiga penjana pertumbuhan ekonominegara. Perancangan jangka panjang ini adalah selaras dengan PelanPengeluaran Ikan Negara yang merupakan pendekatan masa depan secaratersusun dan bersepadu dari segi pengeluaran, kualiti dan keselamatanmakanan, latihan, pemasaran, pemindahan dan penggunaan teknologi,pembangunan usahawan kecil dan sederhana serta penglibatan sektor swasta.Sub-sektor perikanan yang terdiri daripada perikanan tangkapan (laut pantai, lautdalam dan tuna), akuakultur (air tawar dan air payau) dan pemprosesanperikanan, dilihat mampu menghasilkan sumbangan yang besar dalampembangunan sektor perikanan di negara ini.Walau bagaimanapun, kita terpaksa berdepan dengan satu kenyataan bahawasumber akuatik, walaupun boleh diperbaharui, bukanlah tidak terbatas dan perludiurus dengan sewajarnya, jika sumbangannya kepada pemakanan, ekonomidan kesejahteraan sosial rakyat berkekalan. Justeru itu, perancangan ke arahpengurusan, pemuliharaan dan pembangunan sumber akuatik yang berkesanperlu dilakukan dengan berpaksikan. Kod Amalan Untuk Perikanan YangBertanggungjawab (Code Of Conduct For Responsible Fisheries, CCRF) sepertiyang disarankan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO). Kod Amalan ini mula diperkenalkan dan diterima secara sebulat suara
2
 
pada tahun 1995 apabila perikanan dunia tidak mampu lagi menampungpembangunan dan eksploitasi sumber yang berlaku dengan pantas dan tidakterkawal. CCRF menyediakan prinsip dan piawaian antarabangsa bagi amalanbertanggungjawab yang menyentuh aspek-aspek biologi, teknologi, ekonomi,sosial, persekitaran dan komersial. Ia boleh digunapakai kepada semua sub-sektor perikanan termasuk pemprosesan serta perdagangan ikan dan produkperikanan, operasi penangkapan ikan, akuakultur, penyelidikan perikanan danintegrasi perikanan ke dalam pengurusan kawasan pesisir pantai.Berikutan dengan pembangunan pesat Negara, pengurusan sumber asli turutmenjadi semakin kompleks dan rumit. Pertambahan penggunaan sumber asliperlu diimbangi dengan keperluan pada masa akan datang. Seperti sumber-sumber asli yang lain, sumber perikanan juga turut akan mengalami kepupusansekiranya dieksplotasi melebihi kadar kemampuan sumber tersebut untukmemulih sendiri secara semulajadi. Selain itu, keadaan ini akan turutmembahayakan alam sekitar marin dan ekosistemnya. Ini kerana kerosakanyang dialaminya tidak akan dapat dipulihkan akibat impak negatif aktivitipembangunan di daratan mahupun di pesisiran pantai. Oleh yang demikian,sistem pengurusan efektif perlu mengambil perhatian akan faktor-faktor tersebutyang sekaligus akan meliputi kesemua faktor yang boleh memberi kesanterhadap sumber perikanan laut.
3

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
Cety Umar liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
AinMawarni liked this
Abu Hasan liked this
Lalitha Krishnan Nair liked this
Nurul Liana Ahmad liked this
Ashy Windy liked this
Cik Naa liked this
cenkodok_gandum liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->