Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENGGUNAAN GIS DALAM JABATAN KESIHATAN

PENGGUNAAN GIS DALAM JABATAN KESIHATAN

Ratings: (0)|Views: 1,453|Likes:
Published by dhea ct
Sistem maklumat geografi (GIS) merupakan satu sistem terkini yang berasaskan komputer dan menggunakan elemen-elemen geografi dalam memproses data bagi menghasilkan maklumat dan peta yang dibuat secara digital. Kini, penggunaan GIS semakin meluas kerana input yang dihasilkan dapat membantu menyelesaikan sesuatu masalah secara menyeluruh (Nasir Nayan, 2007).
GIS merupakan satu sistem yang mengandungi perkakas, perisian dan pangkalan data bagi memproses mengenai sesuatu data. GIS mempunyai fungsi untuk menyimpan, memapar, menganalisis, dan memanipulasi data yang berkaitan dengan data reruang (spatial data). Berdasarkan gambarajah 1 dibawah, satu ringkasan yang dapat dibuat mengenai data GIS iaitu pengubahsuaian data sebenar (bumi) kepada model data (simbol) dan seterusnya kepada analisis pangkalan data GIS.
Seiring dengan peredaran masa, penggunaan sistem maklumat geografi bagi sektor kesihatan juga kian berkembang. Bagi beberapa negeri di Amerika Syarikat contohnya telah menggunakan sistem maklumat geografi ini dalam mengesan kawasan berisiko tinggi bagi sesuatu penyakit. Perkembangan penggunaan sistem maklumat geografi ini sedikit sebanyak dapat memberi maklumat mengenai sesuatu perkara tersebut secara lebih terperinci dan dapat diterjemahkan dalam bentuk data ruangan bagi memudahkan lagi sesuatu data tersebut diproses dan tindakan pemantauan dapat dilakukan (Nasir Nayan, 2007).
Sistem maklumat geografi (GIS) merupakan satu sistem terkini yang berasaskan komputer dan menggunakan elemen-elemen geografi dalam memproses data bagi menghasilkan maklumat dan peta yang dibuat secara digital. Kini, penggunaan GIS semakin meluas kerana input yang dihasilkan dapat membantu menyelesaikan sesuatu masalah secara menyeluruh (Nasir Nayan, 2007).
GIS merupakan satu sistem yang mengandungi perkakas, perisian dan pangkalan data bagi memproses mengenai sesuatu data. GIS mempunyai fungsi untuk menyimpan, memapar, menganalisis, dan memanipulasi data yang berkaitan dengan data reruang (spatial data). Berdasarkan gambarajah 1 dibawah, satu ringkasan yang dapat dibuat mengenai data GIS iaitu pengubahsuaian data sebenar (bumi) kepada model data (simbol) dan seterusnya kepada analisis pangkalan data GIS.
Seiring dengan peredaran masa, penggunaan sistem maklumat geografi bagi sektor kesihatan juga kian berkembang. Bagi beberapa negeri di Amerika Syarikat contohnya telah menggunakan sistem maklumat geografi ini dalam mengesan kawasan berisiko tinggi bagi sesuatu penyakit. Perkembangan penggunaan sistem maklumat geografi ini sedikit sebanyak dapat memberi maklumat mengenai sesuatu perkara tersebut secara lebih terperinci dan dapat diterjemahkan dalam bentuk data ruangan bagi memudahkan lagi sesuatu data tersebut diproses dan tindakan pemantauan dapat dilakukan (Nasir Nayan, 2007).

More info:

Published by: dhea ct on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

 
 1
HGG 3023
APLIKASI SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFIDAN ANALISIS RUANGAN
KUMPULAN KULIAH : ADisediakan oleh :Siti Zubaidah bt IbrahimD20091035632
TUGASAN INDIVIDU II
 
 2
 ISI KANDUNGAN 
BIL PERKARA MUKASURAT
1.0 Pendahuluan 1
 – 
22.0 Penggunaan sistem maklumat geografi dalam jabatan kesihatan diAmerika Syarikat.2.1
 
Menggunakan pangkalan data sistem maklumat geografiuntuk menyimpan rekod kesihatan di setiap jabatan kesihatan.2.2
 
Proses pemetaan data spatial mengenai jenis penyakit.2.3
 
Meletakkan koordinat bagi kawasan yang mempunyaipenyakit tegar.2.4
 
Membuat analisis menggunakan perisian GIS.2.5
 
Pengunaan aplikasi GIS dalam pengesanan kawasan yangberlaku pencemaran.2.6
 
Peranan GIS dalam memberi kemudahan kesihatan kepadamasyarakat.22-33-55-66-77-99-103.0 Penutup 10
 
 3
1.0
 
Pendahuluan
Sistem maklumat geografi (GIS) merupakan satu sistem terkini yang berasaskankomputer dan menggunakan elemen-elemen geografi dalam memproses data bagimenghasilkan maklumat dan peta yang dibuat secara digital. Kini, penggunaan GISsemakin meluas kerana input yang dihasilkan dapat membantu menyelesaikan sesuatumasalah secara menyeluruh (Nasir Nayan, 2007).GIS merupakan satu sistem yang mengandungi perkakas, perisian dan pangkalandata bagi memproses mengenai sesuatu data. GIS mempunyai fungsi untuk menyimpan,memapar, menganalisis, dan memanipulasi data yang berkaitan dengan data reruang(spatial data). Berdasarkan gambarajah 1 dibawah, satu ringkasan yang dapat dibuatmengenai data GIS iaitu pengubahsuaian data sebenar (bumi) kepada model data (simbol)dan seterusnya kepada analisis pangkalan data GIS.
Gambarajah 1 : Proses pemaparan data dalam GISsumber : Google image
Dunia benar Model dunia benar Pangkalan data GIS

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Noriah Mohd Nor liked this
Nuramira Sujak liked this
Mis Anna liked this
Mis Anna liked this
Rocknroll Aziz liked this
Sifu K liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->