Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PAS-Colegiul Tehnic "MARCEL GUGIANU" Zorleni

PAS-Colegiul Tehnic "MARCEL GUGIANU" Zorleni

Ratings:
(0)
|Views: 1,625|Likes:
Published by coserg
PAS-Colegiul Tehnic "MARCEL GUGIANU" Zorleni
PAS-Colegiul Tehnic "MARCEL GUGIANU" Zorleni

More info:

Published by: coserg on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2015

pdf

text

original

 
VERSIUNEA 2011
Plan operaţional 20
11 - 2012
 Z Z o o r ree n nii-- a a s suuii
 
elaborat de:
COLEGIUL TEHNIC Director,„Marcel Guguianu” IFTEMIE TAMARA-ELENA
parteneri:
Primăria Zorleni Hultoană Paula
 A.J.O.F.M. Bârlad
Ibănescu Elena
 
Agenţi economici parteneri
 
Mihai Nadă
 I.S.J. Vaslui Cososchi MihaelaCJAP Vaslui Laic Daniela
Comitetul reprezentativ al părinţilor
 
Rusu Petrică
APROBAT, APROBAT,
INSPECTORATUL ŞCOLAR COMITETUL LOCAL DE DEZVOLTAREJUDEŢEAN VASLUI A PARTENERIATULUI SOCIAL
 
Inspector şcolar general, Preşedin
te,Prof. Cososchi Mihaela-Veronica Ing. Florin Rotaru
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
VASLUICOLEGIUL TEHNIC ”MARCEL GUGUIANU”TELEFON/FAX: 0235424919 / 0235308026E-mail:grscagzo@yahoo.com 
 
VERSIUNEA 2011
Echipa de elaborare:
Contextul
 
Analiza mediului extern
Iftemie Tamara-Elena, Muntena
șu Mariana
 
Analiza mediului intern:
-
analiza realizării obiectivelor PAS 20
10 Iftemie Tamara, Muntena
șu Mariana
 - predar
ea şi învăţarea
Gîndu Liviu- res
urse materiale fizice şi umane
Olariu Ni
ț
u Lorela
, Cîrlan Doina, Mihăilă T
incu
ța
,Gându Liviu, Muntena
șu Mariana
 - rezultatele elevilor Pu
șcă Tereza, Mihăilă Tincuța, Filuță Gina
 -
consiliere şi orientare în carieră
Iftemie Tamara, Anton Beatrice- analiza portofoliului de produse Iftemie Tamara , Olariu Ni
țu Lorela
 -
calificări şi curriculum
Coco
ș Rodica, Gănceanu Mi
haela-
parteneriat şi colaborări
Filiu
ță G
ina,
Gănceanu Mihaela
, Coco
ș Rodica
 - analiza SWOT Iftemie Tamara,Darie Vasilica, Muntena
șu Mariana
 -
rezumat, aspecte ce necesită dezvoltare
Iftemie Tamara, Muntena
șu Mariana
; Gându Liviu,
Gănceanu Mihaela
 - management
școlar 
Iftemie Tamara, Filiu
ță Gina,
Nedelcu Dana
Planul operaţional
 
-
obiective, acţiuni
Iftemie Tamara, Muntena
șu M
ariana,Gându Liviu- planul de parteneriat, retele colaborare Coco
ș Rodica, Gănceanu Mihaela
 - tranzitia de la s
coala la locul de muncă
Nedelcu Dana-
 
 plan dezvoltare profesională personal
Iftemie Tamara , Muntena
șu Mariana
 -
 
Consultate, monitorizare şi evaluare
Iftemie Tamara, Muntena
șu Mariana
 
Anexe
Coşer Gheorghiţă
, Muntena
șu Mariana, Gănceanu
Mihaela, Pu
șcă Tereza, Olariu Nițu Lorela, Stănescu
Culi
ță, Anton Be
atrice, Cîrlan Doina
Tehnoredactare
Coşer Gheorghiţă
, Muntena
șu Mariana
 
 
PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”VERSIUNEA 20113
CUPRINS
CUPRINS....................................................................................................................................................................3
 
CAPITOLUL I - CONTEXT.....................................................................................................................................5
 
1.1.
 
FORMULAREA
 
MISIUNII..............................................................................................................................5
 
DEVIZA ŞCOLII
........................................................................................................................................................6
 
1.2.
 
PROFILUL
 
ŞCOLII
..........................................................................................................................................6
 
1.3.
 
ANALIZA
 
REZULTATELOR
 
ANULUI
 
ŞCOLAR 
 
2010-2011.......................................................................7
 
1.4.
 
ACTIVITĂȚI
 
EXTRACURRICULARE..........................................................................................................9
 
1.5.
 
CONTEXTUL
 
EUROPEAN...........................................................................................................................11
 
1.6.
 
CONTEXTUL
 
 NAŢIONAL
...........................................................................................................................12
 
1.7.
 
PRIORITĂŢI
 
ȘI
 
OBIECTIVE
 
REGIONALE
 
ȘI
 
LOCALE...........................................................................14
 
CAPITOLUL II – ANALIZA NEVOILOR..........................................................................................................16
 
2.1.
 
MEDIULUI
 
EXTERN....................................................................................................................................16
 
2.1.1 CADRUL POLITICO-LEGAL..................................................................................................................16  2.1.2. CADRUL ECONOMIC..........................................................................................................................21
 
2.1.3. FACTORI SOCIO-CULTURALI............................................................................................................21
 
2.1.4. FACTORI TEHNOLOGICI....................................................................................................................22
 
2.1.5. PROFIL DEMOGRAFIC, PE MEDII REZIDENŢIALE ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ 
..................................22
 
2.1.6. EVOLUŢIA PROGNOZATĂ A POPULAŢIEI ŞCOLARE DIN JUDEȚUL
VASLUI............................24
 
2.1.8. NUMĂR DE ELEV 
 I CARE REVIN UNUI CADRU DIDACTIC.............................................................26 
 
2.1.9. RATA NETĂ DE 
CUPRINDERE ÎN SISTEMUL DE EDUC 
 AŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 
.....28
 
2.1.10. RATA ABANDONULUI SOLAR............................................................................................................29
 
2.1.11. RATA DE ABSOLVIRE PE NIVELURI DE EDUCA
 țIE 
.......................................................................31
 
2.1.12. RATA DE SUCCES ÎN PERIOADA 2002-2011....................................................................................32
 
2.1.13. EVOLUŢIA PLANURILOR DE ŞCOLARIZA
 RE..................................................................................34
 
2.1. 14. ANALIZA OFERTEI CURENTE..........................................................................................................36 
 
2.1.15. PIAŢA MUNCII 
.....................................................................................................................................36 
 
2.1.16. PARTENERI ACTUALI SI POTENTIALI............................................................................................40
 
2.1.18. ACTIVITATEA
CELORLALTE ŞCOLI ŞI 
 A FURNIZORILOR PRIVA
ŢI DE INSTRUIRE DIN ZONĂ 
40
 
2.1.19. ANALIZA PEST+ E...............................................................................................................................40
 
2.1.20. CONCLUZII..........................................................................................................................................42
 
2.2.
 
ANALIZA
 
NEVOILOR
 
-
 
AUTOEVALUAREA
 
INTERNĂ
.........................................................................43
 
2.2.1. ANALIZA ACTIVITATILOR DIN ANUL SCOLAR 2010-2011...............................................................43
 
2.2.2. MATERIALE SI RESURSE DIDACTICE................................................................................................44
 
2.2.3.
 
 PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA
..............................................................................................................45
 
2.2.4.
 
 REZULTATELE ELEVILOR
ÎN ANUL ŞCOLAR 2010
-2011.............................................................47 
 
2.2.5. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITĂ ELEVI 
 LOR...........................................49
 
2.2.6. CALIFICĂRI ŞI 
CURRICULUM............................................................................................................51
 
2.2.7. RESURSE FIZI 
CE ŞI UMANE 
...............................................................................................................52
 
2.2.8.
 
 PARTENERIATE ŞI COLA
 BORARE..................................................................................................57 
 
2.2.9. ANALIZA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE........................................................................................60
 
2.2.10. MANAGEMENTUL
CALITĂțII 
.............................................................................................................62
 
2.3.
 
ANALIZA SWOT...........................................................................................................................................64
 
CAPITOLUL III- PLANUL OPERA
ȚIONAL
......................................................................................................67
 
3.1. CO
 NTEXTUL PLANIFICĂRII
.....................................................................................................................67
 
3.1.1. OBIECTIVE STRATEGICE ALE COLEGIULUI TEHNIC ,, MARCEL GUGUIANU" ZORLENI......67
 
3.2. PLANUL OPERA
ȚIO
NAL AL COLEGIULUI TEHNIC,, MARCEL GUGUIANU" ZORLENI................68
 
AN
ȘCOLAR 2011
-2012.......................................................................................................................................68
 
3.2.1.
MATRICEA LOGICĂ
...............................................................................................................................83
 
3.3.
 
PLANUL
 
DE
 
ŞCOLARIZARE
 
2011
 
-2012....................................................................................................91
 
3.4.
 
PLANUL
 
DE
 
DEZVOLTARE
 
PROFESIONALĂ
 
A
 
PERSONALULUI.......................................................92
 
3.5.
 
FINANŢAREA
 
PLANULUI..........................................................................................................................93
 
3.6.
 
PLAN
 
DE
 
PARTENERIAT
 
AL
 
ŞCOLII
........................................................................................................95
 
3.6. PLAN DE SCOLARIZARE 2007-2012.........................................................................................................97
 
CAPITOLUL IV CONSULTARE, MONITO
RIZARE ŞI EVALUARE
........................................................98
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
yonutz81 liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Liviu Dranga liked this
Liviu Dranga liked this
gefinna liked this
antonalina445616 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->