Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZemljiÜka knjiga-izpiski

ZemljiÜka knjiga-izpiski

Ratings:
(0)
|Views: 30|Likes:

More info:

Published by: Nataša Jošt Berglez on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2012

pdf

text

original

 
OPRAVLJANJE VPISOV IN VODENJE ZBIRKE LISTIN
Zemljiška knjiga kot centralna informatizirana baza (CIB):
-
kot CIB se vodi glavna knjiga
-
vpisi v informatizirano glavno knjigo se opravljajo samo na podlagi sklepa ZK sodišča o dovolitvi vpisa z vsebino kot izhaja iz navedenega sklepaZK vložek:
-
vsaka NP se vpiše v svoj ZK vložek
-
več NP v 1 ZK vložku:
o
zaradi racionalnejšega načina vodenja ZK 
o
na vseh NP je stanje glede imetnikov enako
-
lahko se spremeni z:
o
odpisom od ZK vložka – na predlog lastnika (če je v ZK vložku vpisanoveč NP) ali po UD (če niso več izpolnjeni pogoji, da bi NP ostalavpisana v istem vložku)
o
pripisom ZK vložku – na predlog lastnika, če izkaže pravni interes
o
razdelitvijo ZK vložka – po UD, če se s tem zagotovi racionalnejšinačin vodenja ZK 
-
vložek za vpis etažne lastnine: osnovni vložek + toliko podvložkov kolikor jeposameznih delov v etažni lastnini
-
vložek za vpis stavbne pravic – vpiše imetnik stavbne pravice in poočitizemljiška parcela, na kateri obstaja stavbna pravicaRazdelitev in združitev idealnih deležev ter oblikovanje etažne lastnine:
-
razdelitev idealnih deležev je posledica, ki nastopi, če lastnik razpolagasamo z idealnim deležem svoje lastnine in s tem razdeli sicer enotnolastnino na več deležev
-
združitev idealnih deležev: če lastnik pridobi idealne deleže na NP zrazličnimi vpisi se ti idealni deleži združijo v 1 delež na predlog lastnika
-
oblikovanje etažne lastnine: je posebna oblika razdelitve lastnine
o
dovoli se na predlog lastnika (solastnika) zemljiške parcele na podlagiakta o oblikovanju etažne lastnine (podpis overjen)
o
če se oblikuje z delitvijo solastnine: na podlagi sporazuma solastnikovo oblikovanju etažne lastnine ali na podlagi pravnomočne sodneodločbe o oblikovanju etažne lastnineVrstni red vpisov:
-
glede na trenutek začetka ZK postopka
-
če je ZK sodišče prejelo hkrati več predlogov – isti vrstni red (to dejstvo sezaznamuje)
-
sprememba vrstnega reda vknjiženih hipotek in zemljiškega dolga je možnosamo na podlagi:
o
ZK dovolila hipotekarnega upnika, čigar hipoteka bi pridobila kasnejšivrstni red
o
soglasja lastnika NP
učinek: hipoteka, ki se po vrstnem redu uvršča naprej, pridobivrstni red hipoteke, ki se uvršča nazajZagotavljanje javnosti ZK:
-
podatki iz glavne knjige:
o
 javni – vsakdo jih lahko pregleduje, prepisuje ali zahteva izdajooverjenega izpiska iz ZK 
 
o
na zahtevo izda sodišče tudi POTRDILO, da določen vpis obstaja, da vzvezi z določeno NP ni poznejših vpisov, da je določen vpis izbrisan alida določenega vpisa ni
-
zbirke listin:
o
vsakdo, ki izkaže upravičen interes
o
NE VELJA: za ZK predlog in listine, ki so priložene ter listine na podlagikaterih ZK sodišče odloči o vpisu po UD, pa o vpisu še ni odločilo –publicitetni učinek – od vpisa plombe dalje se šteje, da je vsakomurznano
-
po prejemu zahteve in plačilu sodne takse ZK sodišče izda:
o
redni izpisek iz ZK 
o
zgodovinski izpisek iz ZK 
-
omejitev dostopa do osebnih podatkov:
o
nihče nima pravice do podatka ali je določena oseba lastnik oz.imetnik drugih pravic na katerikoli NP
o
IZJEMA: upnika na podlagi izvršilnega naslova, državni organ, imetnikpravic glede pravic, ki so v njegovo korist vpisane v ZK Pomotni vpisi:
-
če se opravljeni vpis ne sklada z dovoljenim vpisom
-
sodišče začne po UD postopek (to zaznamuje – zaznamba o pomoti)
-
o popravi pomotnega vpisa izda sklep
POSEBNI ZK POSTOPKI1.POSTOPEK IZBRISA STARIH HIPOTEK 
-
pogoji:
o
če je od dneva zapadlosti terjatve preteklo več kot 10 let
o
hipotekarni upnik neznan ali nedosegljiv
o
do vložitve predloga ni bila vložena tožba za uveljavitev terjatve
o
v 3 mesecih od objave oklica hipotekarni upnik ni ugovarjal
-
predlaga samo ZK lastnik
-
če hipotekarni upnik ugovarja – sodišče s sklepom ustavi postopek
2.POSTOPEK NASTAVITVE ZK 
-
pogoji:
o
če na območju katastrske občine sploh ni ZK ali
o
če je ZK uničena oz. poškodovana tako, da so podatki nečitljivi
-
postopek vodi komisija (3 člani – ZK sodnik + 2 ZK referenta oz. strokovnasodelavca)
-
zbiranje podatkov na podlagi oklica
-
sestava popisnih listov
-
 javna razgrnitev popisnih listov
-
možnost ugovora proti razgrnjenim podatkom – čigar pravica je manjverjetna napoti sodišče na pravdo, v popisni list pa vpiše pravico v koristosebe, katere pravica je verjetnejša
-
možna je tožba za izpodbijanje vpisa proti imetniku vknjižene pravice
3.POSTOPEK DOPOLNITVE ZK 
-
pogoji:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->