Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test Śladami Przeszłości II - Rzeczpospolita w XVI wieku Grupa A

Test Śladami Przeszłości II - Rzeczpospolita w XVI wieku Grupa A

Ratings: (0)|Views: 6,434 |Likes:
Published by kubapap

More info:

Published by: kubapap on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
Test a
Rzeczpospolita w XVI wieku
Test podsumowujący rozdział V
 
1. Przeczytaj uważnie tekst i zadania.
 2. W zadaniach od 1. do 6. oraz 10.
znajdują się cztery
odpowiedzi: A, B, C, D.
Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej
li
terą w karcie odpowiedzi.
 
3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
 
4. Rozwiązania zadań od
7. do 9. oraz 11.
zapisz lub uzupełnij czytelnie
i staranniew wyznaczonych miejscach.
Pomyłki przekreśl
aj.
5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwąodpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie
21
 punktów
.1. Pierwsze obrady sejmu walnego
złożonego z trzech stanów sejmujących odbyły się w
(0
 – 
1 p.)A. 1501 r.B. 1493 r.C. 1573 r.D. 1505 r.2.
Urzędnikiem
odpowiedzialnym
za politykę zagraniczną
w Polsce
 był
(0
 – 
1 p.)A.
marszałek 
.C. kanclerz.B. podskarbi.D. hetman.3
. Wojsko kwarciane było
(0
 – 
1 p.)A.
 piechotą chłopską, utworzoną przez Stefana Batorego.
 
B. ciężkozbrojną jazdą szlachecką, zwoływaną w razie wojny z Moskwą.
 
C. stałą, zaciężną armią utrzymywaną z królewszczyzn
, czyli
dochodów króla.
 
D. piechotą, w której skład wchodzili głównie mieszczanie z prywatnych miast szlacheckich
 4.
Ugodę pomiędzy przedstawicielami różnych odłamó
w protestantyzmu w Rzeczypospolitej,
mającą na celu obronę ich wyznań
pr
zed prześladowaniami
, zawarto w (0
 – 
1 p.)A. 1569 r. w LublinieB. 1573 r. w Warszawie.C. 1570 r. w Sandomierzu.
D. 1596 r. w Brześciu.
 
 
Na podstawie zamieszczonej fotografii wykonaj zadania 5. i 6.
5
. Na zdjęciu przedstawiono
(0
 – 
1 p.)A. ratusz w Poznaniu.B.
katedrę
we Fromborku.
C. dziedziniec krużgankowy na Wawelu
.
D. kaplicę Zygmuntowską przy katedrze wawelskiej.
 6. Ukazana na ilustracji b
udowla służyła jako miejsce
` (0
 – 
1 p.)A.
koronacji królów elekcyjnych
.B.
 pochówku ostatnich Jagiellonów
.C. apeli wojskowych.
D. badań astronomicznych Mikołaja
Kopernika.7.
 Napisz, których
postaci historycznych
dotyczą podane
opisy. (0
 – 
4 p.)wybitny polski astronom, autor teorii heliocentrycznej
 – 
 
…………………………….………….
 
kardynał, sprowadził do Rzeczypospolitej jezuitów
 
 – 
 
……….…………………….…………….
 
arcybiskup gnieźnieński, pierw
szy interreks w dziejach Polski
 – 
 
……….……….………………
 
książę siedmiogrodzki, w 1575 r. w
ybrany
na króla
Rzeczypospolitej
 – 
 
……….
.
……………….
 8
. Wstaw znak „x” obok elementów wspólnych
dla Korony i Litwy w wyniku zawarcia uniiw Lublinie (0
 – 
3 p.)[ ]
władca
 [ ] polityka zagraniczna[ ] skarb[ ] armia[ ]
urzędy
 [ ] sejm

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Janek Pieńkos added this note
super testy
Janek Pieńkos liked this
Angela Chalama liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->