Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
28. - 14

28. - 14

Ratings: (0)|Views: 83|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

 
KLASA:
023-01112-0112
URBROJ:556-04-12-49
PRIJEDLOG
.\if~'
iii
ill
If.
_ri.'!j..
..'.;1'
".,,,if'
REPUBLIKAHRVATSKADRZAVNIINSPEKTORAT10000ZAGREB-Petraciceva4
."
,
IZVJESCE0RADUDRZAVNOGINSPEKTORATAU
2011.
GODINI
Zagreb,svibanj2012.godine
 
Driavniinspektorat=Godisnjeizvjesceoraduza2()11.godinu
SADRZAJ:
I.UVOD·-4-1.1.Ovlastiizadace-4-1.2.Ustrojstvo:-4-1.3.Strateskoplaniranjeposlovanja~-5-2.OBRAZLOZEN~EIZVRSENJAFINANCI1SKOGPLANAZA2011.GODINU-6-
I
2.1.Obrazlozenjeizvrsenjarashodaiizdatakananivouskupine-7-3.NAPLATAPRIHODADRZAVNOGPRORACUNAU2011.GODINI-9-4.MATERlJALNOTEHNICKIUVJETIRADA-10-4.1.Nabavaracunalneopreme-10-4.2.Razmjenapodatakasdrugimtijelima-II-4.3.RazvojaplikacijeeOcevidnik,on-lineprijave(ePrijave)iobrasci(eObrasci)-II-5.PREGLEDDRZAVNIHSLUZBENIKAINAMJESTENIKA-12-5.1.Aktivnostistrucnogosposobljavanjaiedukacija-16-6.SURADNJASDRUGIMTI1ELIMA:..-18-7.PROVEDBAGODISNJEGPLANARADA-24-8.SLUZBANADZORAUPODRUCJURADAIZASTITENARADU-25-8.1.lnspektorirada-25-8.2.DjelovanjeinspektoraradaupodrucnimjedinicamaInspektorata-28-
8.2.1.Analizarezultataradainspektorarada-prvostupanj.~kipostupak:-
28-8.3.Znacajnepojaveuobavljanjuinspekcijskihnadzorainspektorarada-31-
8.3.1.Podrucjeradnihodnosa:_-
31-
8.3.2.Podrucjezastitenaradu..~..:..~~~~-
33-8.4.Djelovanjeinspektoraradausjedistulnspektorata-34-
8.5.
Ocjenastanjauraduinspektorarada-35-8.6.Prijedlogmjera-36-9.SLUZBANADZORAUPODRUCJUPROMETAROBEIUSLUGA-37-9.1.Gospodarskiinspektori-37-9.2.Djelovanjegospodarskihinspektoraupodrucnirnjedinicamalnspektorata-prvostupanjskipostupak-37-
9.2.1.Rezultatinadzoraupodrucjudjelatnostitrgovine-
38-
9.2.2.Rezultatinadzoraizpodrucjazabrane
i
sprecavanjaneregistriranedjelatnosti..-
39-
9.2.3.Rezultatinadzoraobavljanjaprijevozaucestovnomprometu-
40-
9.2.4.Rezultatinadzoraobavljanjakomunalnihdjelatnosti-
41-
9.2.5.Rezultatinadzoraupodrucjuenergetskihdjelainosti-
41-
9.2.6.Rezultatinadzoraizpodrucjaposredovanjauprometunekretnina-
42-
-2..:·
 
Driavniinspektorat-Godisnjeizvjescearaduza2011.godinu
9,2.7;RezultatinadzoraizpodrucjaZakona
0
Hrvatskojradioteleviziji-
42-
··9.1"8:
Zastitapotrosaca:-
43-
.9.2.8.LZastitaekonomskihinteresapotrosaca,-
44~.
9.2.8.2.Zastitazdravlja
i
sigurnostipotrosaca-
45-
9.2.8.3.Rezultatikontrolekakvocehrane-
50-
9.2.9.Rezultatinadzoranadposlovanjempekarnica
i
prometompekarskihproizvoda..-
52-
9.2.10.Rezultatinadzorazabraneprodaje
i
usluiivanjaalkoholnihpicaiduhanskihproizvodaosobamamladimod18godina-
53-
9.2.11.Rezultatikontrolezastiteznakovarazlikovanjaproizvodauprometuroba.zastitiintelektualnogylasnistva-industrijskogoblicja.zigova.umnoiavanje
i
reproduciranjeglazbenihvideoikinematografskihdjelasnimljenihnanosacimazvuka
i
videokazetama,racunalnihprograma~.-:~-
54-
9.2.12.Rezultatinadzoraupodrucjuugostiteljskedjelatnosti
i
pruianjauslugauturizmuteprijave
i
odjaveturista,obracuna.naplateiuplateboravisnepristojbe-
56-9.3.Znacajnijepojaveuobavljanjuinspekcijskihnadzoragospodarskihinspektora-60-9.4.DjelovanjegospodarskihinspektorausjedistuInspektorata-62-9.5.Ocjenastanjauradugospodarskihinspektora-62-9.6.Prijedlogmjera-63-10.SLUZBANADZORAUPODRUCJUELEKTROENERGETIKE,'RUDARSTVAIOPREMEPODTLAKOM:-64-10.1.Podrucjenadzoraelektroenergetikeielektroenergetskiinspektori-64-
10.1.1.Analiza.rezultataradaelektroenergetskihinspektora-
65-
10.1.2.
Djelovanje
elektroenergetskihinspektorausjedistuInspektorata-
67-10.2.Podrucjenadzorarudarstvairudarskiinspektori-68-
10.2.1.Analizarezultataradarudarskihinspektora-
68-
10.2.2.DjelovanjerudarskihinspektorausjedistuInspekiorata-
70-
10.2.3.Znacajnijepojaveuobavljanjuinspekcijskinnadzorarudarskihinspektora-
71-
10.3.Podrucjenadzoraopremepodt1akomiinspektoriopremepodtlakom-72-
10.3.1.Analizarezultataradainspektoraopremepodtlakom,..:::~:-
72-
10.3.2.
Djelovanje
inspektoraopremepodtlakomusjedistuInspektorata-
73-11.PRAVNIPOSLOVIIUNAPRJEDENJERADAINSPEKTORAKROZKONTROLNO-INSTRUKTIVANNADZOR-74-12.RADPOVJERENSTVAZAZALBEDRZAVNOGINSPEKTORATA-76-13.UNUTARNJAREVIZIJAIFINANCIJSKOUPRAVLJANJEIKONTROLA-80-13.1.Analizarezultataradaunutamjihrevizora-81-13.2.FinancijskoupravljanjeikontrolauDrzavnominspektoratu~-82-14.PROVEDBAZAKONA
0
PRAVUNAPRISTUPINFORMACIJAMAIODNOSISJAVNOSC.U-82-15.ZAKLJUCAK-84-PRILOZI-85--3-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->