Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Model Nomenclator Arhivistic Liceu[1]

Model Nomenclator Arhivistic Liceu[1]

Ratings: (0)|Views: 1,309|Likes:
Published by Pazica Gavril

More info:

Published by: Pazica Gavril on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

 
Denumirea instituţiei……………………. 
Se aprobă, Se confirmă,Director Arhivele NaţionaleDirecţia Judeţeană ____________ Director,
NOMENCLATOR ARHIVISTIC
Aprobat prin Decizia nr. dinServiciile(Compartimentele)Denumirea dosarului (conţinutulpe scurt al problemelor la care sereferă)TermendePăstrareOBS.A.Conducere
- Consiliul deAdministraţie- Director - Director Adjunct- Consilier Educativ- ConsiliulProfesoral- Comisii şi CatedreMetodice- ComisiaConsultativă
1.
Cartea de onoare
2.
Jurnalul şcolii
3.
Proiectul şcolii (de dezvoltareinstituţională)
4.
Regulamente de ordineinterioară
5.
Registru inspecţii speciale
6.
Registru procese-verbale -Consiliul de Administraţie
7.
Registru procese-verbale -Consiliul Profesoral
8.
Registru procese-verbale – Comisii Metodice
9.
Plan managerial anual
10.
Plan managerial semestrial
11.
Raport asupra stăriiînvăţământului - anual
12.
Raport asupra stăriiînvăţământului - semestrial
13.
Planuri şi programe deînvăţământ
14.
OrganigramaPPPPPPPPP2 aniP2 ani30 aniP
 
 
15.
Regulament de funcţionare
16.
Planurile calendaristice ale profesorilor şi diriginţilo
17.
Scheme orare
18.
Documente privind evenimentedeosebite din viaţa şcolii(înfiinţare, schimbarea denumirii,aniversări, decorări, distincţii,etc.)
19.
Documente privind colaborareacu comunitatea locală
20.
Decizii ale conducerii
21.
Activitatea cercurilor pedagogice
22.
Inventarele arhivistice şi procesele –verbale de predare primire
23.
 Nomenclatorul arhivisticP2 ani5 ani C.S.PPP5 ani C.S.PP
B. Secretariat1.
Ordine, dispoziţii, instrucţiuni,regulamente, regulamente,circulare ce reglementeazăactivitatea din învăţământ
2.
Schema de încadrare a şcolii, fişade încadrare a personaluluididactic
3.
Evidenţa normelor didactice şirepartizarea orelor personaluluididactic (foi de normă, situaţii privind realizarea normelor didactice, etc.)
4.
State de funcţii
5.
Fişa postului
6.
Dosare personale ale personaluluididactic şi nedidactic (copiicertificate de naştere, aprecieri,fişe de înscriere grad, diplome, perfecţionare, contracte de muncă,etc. )
7.
Cărţile de muncă neridicate
8.
Registru de evidenţă a cărţilor demuncăPP2 ani C.S.P10 ani C.S.70 ani70 aniP ani50 aniSe păstreazăşi în dosarul personal
 
9.
Dosarele celor pensionaţi
10.
Situaţii privind perfecţionăricontinue, formarea formatorilor 
11.
Corespondenţa privitoare laeliberări de adeverinţe sau alteacte ale personalului didactic şiadministrativ, elevi (inclusivcererile, foile matricole)
12.
Borderoul de expediere acorespondenţei
13.
Condici pentru prezenţa cadrelor didactice
14.
Condici pentru prezenţa personalului nedidactic
15.
Planuri de şcolarizare, situaţiistatistice, informări privindşcolarizarea elevilor 
16.
Situaţii, procese-verbale, referate privind organizarea şidesfăşurarea concursurilor cultural-ştiinţifice şi sportive,olimpiade şcolare, lucrări premiate, schimburi deexperienţă, excursii, tabere,festivaluri, cantonamente, etc.
-
de nivel naţional, internaţional
-
de nivel local
17.
Cataloage de la examene (BAC,teze unice)
18.
Cotoare certificate absolvire
19.
Cotoare acte de studiu eliberate şiformulare completate şineeliberate
20.
Registru pentru evidenţa actelor de studiu primite sau eliberate
21.
Procese-verbale privind evidenţaactelor de studiu necompletate,neridicate şi a celor anulate
22.
Registru de evidenţă aformularelor, a actelor de studiu primite de unităţile de învăţământşi a celor eliberate absolvenţilor 
23.
Registre matricole
24.
Cataloage de clasă
25.
Cataloage examene de diferenţă
26.
Cataloage corigenţă2 ani5 ani C.S.2 ani5 ani C.S.2 aniPP5 ani C.S.PPPPPPPP5 ani C.S.5 ani C.S.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
catalinschi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->