Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Filip Teodor - Secretele Usla-s

Filip Teodor - Secretele Usla-s

Ratings: (0)|Views: 78 |Likes:
Published by Cătălin

More info:

Published by: Cătălin on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

 
TEODOR FILIP
SECRETELEU.S.L.A.
 
Cartea a fost tip
ă
rit
ă
laeditura Obiectiv, Craiova,în colec
ţ
ia ExplozivEdi
ţ
ie electronic
ă
 
APOLOGETICUM2005
 
 
Teodor Filip
2
Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal.Aceast
ă
lucrare este destinat
ă
tuturor iubitorilor de istoria patriei. Ea poate fi utilizat
ă
, copiat
ă
 
ş
idistribuit
ă
LIBER cu men
ţ
ionarea sursei.Scanare: ApologeticumCorectur 
ă
: ClaraTehnoredactare : ApologeticumDigitalizare pdf : Apologeticum
 
© 2005 APOLOGETICUM.http://apologeticum.nethttp://www.angelfire.com/space2/carti/apologeticum2003@yahoo.com
 
Secretele U.S.L.A.
3
 
CUVÂNTUL EDITORULUI
 Iat
ă
c
ă
, dup
ă
 
 „Secretele lui Pavel Coru
 ţ 
” 
(autori: Eugen Delcea
ş
i Oana Nu
ţă
)
ş
i
 „R
ă
 zboiul parapsihologic împotriva României” 
(autor: Teodor Filip), editate
ş
ireeditate în anul 1998, Editura „OBIECTIV” - Craiova d
ă
de lucru difuzorilor de cartecu o nou
ă
„bomb
ă
editorial
ă
”:
 „Secretele U.S.L.A.”,
 binecunoscut
ă
cititorilor s
ă
 pt
ă
mânalelor 
„Cri
 ş
ana Plus”
(Oradea)
ş
i
„Obiectiv Magazin”
(Craiova) drept
„Confesiunile unui fost usla
 ş
”.
 În prefa
ţ
a volumului „R 
ă
zboiul parapsihologic împotriva României”, scriam c
ă
 
„dl. Teodor Filip este un prolific în ale scrisului”
ş
i c
ă
 
„mai mult ca sigur, nu pestemult timp, va intra în galeria celor mai cunoscu
 ţ 
i autori români post-decembri
 ş
ti, a
 ş
acum sunt Pavel Coru
 ţ 
 
ş
i
dr. Cristian Negureanu”.
Sper 
ă
m, totodat
ă
s
ă
 
 ţ 
inem pasul cudl. Teodor Filip, pentru c
ă
domnia sa mai are înc
ă
multe de dezv
ă
luit!...”.
 Toate aceste afirma
ţ
ii, aparent îndr 
ă
zne
ţ
e, sunt confirmate acum de apari
ţ
iavolumului de fa
ţă
 
ş
i de faptul c
ă
autorul mai are în lucru înc
ă
dou
ă
„bombe editoriale”...care vor completa în mod fericit, cu siguran
ţă
, un bogat plan editorial al nostru, pentruanul 1999, privind
 „Colec
 ţ 
ia EXPLOZIV”.
 Pentru c
ă
cititorii care n-au avut
ş
ansa s
ă
lectureze
„R
ă
 zboiul parapsihologicîmpotriva României”
î
ş
i vor pune, în mod sigur, întrebarea-cheie
 „Cine este, totu
ş
i,Teodor Filip?”,
suntem nevoi
ţ
i s
ă
repet
ă
m unele preciz
ă
ri din prefa
ţ
a volumuluianterior al autorului.În primul rând, nu este Filip Teodorescu, celebrul
ş
ef al contraspionajuluieconomic românesc din anii '80, cu care este confundat adeseori, datorit
ă
abunden
ţ
ei deinforma
ţ
ii riguroase de care dispune!... Este, pur 
ş
i simplu, un militar de carier 
ă
, trimis prematur la pensie spre finele deceniului trecut. Care a avut, îns
ă
, (ne)
ş
ansa s
ă
lucrezefoarte mul
ţ
i ani în palierul superior al Unit
ăţ
ii Speciale de Lupt
ă
Antiterorist
ă
(celebraU.S.L.A.), r 
ă
spunzând, pe rând, de paza ambasadelor, înv
ăţă
mântului antitero sau de paza aeroportului Otopeni.Via
ţ
a sa este un român, la fel de
ş
ocant ca
ş
i scrierile sale, dar 
ş
i la fel de real
ă
.A avut acces la informa
ţ
ii de anvergur 
ă
mondial
ă
, multe strict secrete, a tr 
ă
it momentetipice romanelor poli
ţ
iste sau de spionaj, ori culiselor „epocii de aur”. Fiind legat de un jur 
ă
mânt, dest
ă
inue pu
ţ
ine din via
ţ
a sa, dar unele întâmpl
ă
ri, numai sugerate, r 
ă
stoarn
ă
 scaunul oric
ă
rui om cu via
ţă
normal
ă
...În
decembrie 1989,
dl. Teodor Filip a avut un
ş
oc, al
ă
turi de întreaga familie:
ş
i-a v
ă
zut fo
ş
tii colegi
ş
i
ş
efi de la U.S.L.A. masacra
ţ
i
ş
i batjocori
ţ
i în fa
ţ
a MinisteruluiAp
ă
ă
rii Na
ţ
ionale.
Atunci, a depus un nou jur
ă
mânt, de aceast
ă
dat
ă
fa
ţă
de sine:
 
s
ă
nu aib
ă
lini
ş
te pân
ă
când nu va da la o parte v
ă
lul depus pe ochii românilor, defor
ţ
e oculte, str
ă
ine de interesele acestei
ţă
ri.
Iar de atunci a scris enorm
ş
i pe cele
 
mai diverse teme. Pentru c
ă
un om care are peste 4.000 de titluri de carte în cas
ă
 
ş
i unincredibil bagaj de informa
ţ
ii poate trece u
ş
or peste lipsa de experien
ţă
în mânuireastiloului.
 „Secretele U.S.L.A.”,
volumul de fa
ţă
,
dezv
ă
luie în premier
ă
na
ţ
ional
ă
, oserie de aspecte total necunoscute sau mai pu
ţ
in
ş
tiute despre celebra U.S.L.A.
ş
i
 
Trupele de securitate sau ale revolu
ţ
iei din decembrie '89.
Autorul a fost un martor activ al activit
ăţ
ii Unit
ăţ
ii Speciale de Lupt
ă
Antiterorist
ă
, de la înfiin
ţ
area ei
ş
i pân
ă
 aproape de „lichidarea” acesteia, la presiunile unor „emana
ţ
i” extrem de interesa
ţ
i caRomânia s
ă
ă
mân
ă
, o vreme, f 
ă
ă
una din cele mai eficace unit
ăţ
i antitero din lume.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
4scorpion liked this
xuedezu liked this
ppetco2460 liked this
ppetco2460 liked this
Traian Penciuc liked this
robydown liked this
nickname777333 liked this
Anna Tanase liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->