Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Predlog novele zakona o verski svobodi - gradivo za novinarje

Predlog novele zakona o verski svobodi - gradivo za novinarje

Ratings: (0)|Views: 506 |Likes:
Published by Socialni demokrati
Gradivo za novinarje za tiskovno konferenco s predstavitvijo predloga novele zakona o verski svobodi, 25. maj. 2012
Gradivo za novinarje za tiskovno konferenco s predstavitvijo predloga novele zakona o verski svobodi, 25. maj. 2012

More info:

Published by: Socialni demokrati on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

 
Gradivo za novinarje
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o verskisvobodi
Tiskovna konferenca, 25. maj 2012
Osnovni cilji novele Zakona o verski svobodi so:
I.
odprava neskladij z Ustavo
, v zvezi s
kriteriji zaregistracijo
verskih skupnosti in
zaposlovanjemduhovnikov v bolnišnicah in zaporih
za izvajanje verskeduhovne oskrbe, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče v odločbi št.U-I-92/07 z dne 15. 4. 2010. Ker je bil rok za odpravonepravilnosti 8. junij 2011 od poteka tega roka na tem področjuobstaja protiustavna pravna praznina, ki vodi v negotovost innejasnost pri izvrševanju človekove pravice svobode vesti;
II.
ureditev vprašanj, ki so se v praksi pokazala kotmočno otežena
oziroma bi lahko v prihodnosti prinesla težave(npr. pridobivanje in uporaba verodostojnih podatkov v zvezi zveroizpovedjo, ki je podlaga za razdelitev finančnih sredstev).Podatki popisa prebivalstva iz leta 2002 so neuporabni, ker se je populacija spremila. Zadnji popis prebivalstva iz leta 2011 papodatka o veroizpovedi ne vsebuje, zato se
 
v noveli
 
nadomeščaz institutom namenitve dela dohodnine za donacije iz 142.člena Zakona o dohodnini;
III.
nov način financiranja
, ki predvideva, da se verskadejavnost cerkva in drugih verskih skupnosti iz javnih sredstevfinancira izključno na podlagi namenitve dela dohodnine zadonacije;
IV.
ureditev verske duhovne oskrbe v javnihinstitucijah
, kjer je pripadnikom oteženo uresničevanje pravicedo verske svobode.
 
Zaposlovanje verskih uslužbencev je vskladu z 41. in 7. členom Ustave RS prepovedano v vseh ostalihdržavnih institucijah.
 
Državno financiranje verskih uslužbencev je zato dolžnost države le v izjemnih okoliščinah, ko je državadolžna zagotoviti možnost uresničevanja verske svobode (npr. vprimeru vojaške misije v tujini);
V.
uvedba svetovnonazorskih skupnosti
- enakoobravnavo teh skupnosti - poleg cerkva ter verskih združenj aliskupnosti - navaja tudi Pogodba o delovanju Evropske unije in

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->