Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teste AN.pdf

Teste AN.pdf

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by George Stere

More info:

Published by: George Stere on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2015

pdf

text

original

 
Test de autoevaluare 1
T1.
 
O matrice
nxn
 R A
admite o unica factorizare
 LDU 
dac
ă
 
ş
i numai dac
ă
:a)
 
; b) ; c)
)(
nGL A
)(
][
GL A
)(
nGL A
; d)
 A
este diagonal
ă
.T2.
 
Rezolvarea sistemului în sensul CMMPrevine la : a) a rezolva problema de minim:)(,,
nm Rb R Ab Ax
mnxm
>=
22
min*
n
 R x
=
; b) a rezolva problema de minim cu restric
ţ
ii liniare:
22
min*
x x
b Ax R x
n
=
=
;c) a rezolva problema de maxim:
=
n
 R x
min*
;d) a rezolva problema de maxim cu restric
ţ
ii liniare:
11
min*
x x
b Ax R x
n
=
=
.T3.
 
Expresia 2,)()( )()(
)0()( )0()()()0( )1(
=
+
 x f   x f    x f   x x f   x  x
reprezint
ă
rela
ţ
ia derecuren
ţă
, ce caracterizeaz
ă
 
ş
irul aproxima
ţ
iilor solu
ţ
iei exacte înmetoda: a) bisec
ţ
iei; b) coardei; c) secantei; d)tangentei.
*
 x
T4.
 
În expresia polinomului de interpolare Newton de spe
ţ
a
 I 
se utilizeaz
ă
:a) diferen
ţ
e divizate; b) diferente finite regresive; c) diferen
ţ
e centrate;d) diferen
ţ
e finite progresive.T5.
 
Metoda puterii inverse presupune aplicarea metodei puterii directe matricii:a)
 A
; b)
 R I  A
n
μ μ 
,; c) ; d)
1
 A
*
 A
;T6.
 
Polinomul carateristic corespunz
ă
tor matricii, determinat prin metoda Leverier este: a) ; b) ; c); d).
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
320100111
 A
22)(
23
+=
λ λ λ λ 
 A
 P 
2)(
2
++=
λ λ λ λ 
 A
 P 
22)(
23
+=
λ λ λ λ 
 A
 P 
22)(
23
+=
λ λ λ λ 
 A
 P 
T7.
 
Dac
ă
, atunci: a)
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
316223514
 A
10
=
 A
; b)
13
=
 A
; c)
4
=
 A
; d)
12
=
 A
;T8.
 
Daca
73112391 31023
ii
 y x
, atunci
)1(
4
 L
este: a) 3; b) 4; c) 5; d) 6.T9.
 
Aplicând factorizarea Cholesky matricii se ob
ţ
ine:
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
5.375.21 75.225.41 114
 A
 
a) ; b) ; c) ;d) ;
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
15.15.0 025.0 002
 L
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
1005.120 5.05.02
 L
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
101015.0 002
 L
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
11015.01 001
 L
T10.
 
Pentru a ob
ţ
ine o eroare de pentru cea mai mic
ă
ă
d
ă
cin
ă
pozitiv
ă
aecua
ţ
iei , utilizând metoda bisec
2
10
=
ε 
013
3
=+
x x
ţ
iei este nevoie de:a) 5 pa
ş
i; b) 6 pa
ş
i; c) 7 pa
ş
i; d) 4 pa
ş
i.T11.
 
Dac
ă
atunci: a)
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
020212022
 A
)2;1()(
D A
σ 
; _   b)
)2;0()3;2()2;1()(
D D D A
σ 
; c)
)2;0()4;1()2;2()(
D D D A
σ 
;d)
φ σ 
=
)(
 A
.T12.
 
Valoarea aproximativ
ă
a
dx x
+
10
11
ob
ţ
inut
ă
prin aplicarea metodei trapezelor este: a) 0,51; b) 0,83; c) 0,62; d) 0,75.T13.
 
Folosind metoda Jacobi pentru rezolvarea sistemului de ecua
ţ
ii liniare, ob
ţ
inem:
b Ax
=
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ = ⎠ ⎞⎝ ⎛ = ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
000,945,711161115
)0(
 xb A
a) ; b) ; c) ;
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
04762,104762,112381,1
)2(
 x
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
28571,16666,01
)2(
 x
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
97551,002857,11
)2(
 x
d) ;
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
19995,099592,098939,0
)2(
 x
T14.
 
Pentru trei noduri echidistante avem urm
ă
toarea aproximare:a)
h x f   x f   x f    x f  
2)()(4)(3 )(
2100
+
; b)
h x f   x f   x f    x f  
2)()(4)(3 )(
2100
+
;c)
h x f   x f   x f    x f  
2)(5)(3)(2 )(
2100
+
; d)
h x f   x f   x f    x f  
3)()(4)(3 )(
2100
+
;T15.
 
Ş
irul Sturm asociat func
ţ
iei este:13)(
3
+=
x x x f  
a)
;1)(;32)(;)(;13)(
322130
==+=+=
x f   x x f   x x x f   x x x f  
 b)
;0)(;1)(;23)(;1)(
322120
=+===
x f   x x f   x x f   x x f  
c)
;1)(;12)(;1)(;13)(
322130
===+=
x f   x x f   x x f   x x x f  
d)
;0)(;12)(;2)(;13)(
322130
==+=+=
x f   x x f   x x f   x x x f  
 
 
Test de autoevaluare 2
T1.
 
Metoda lui Gauss de rezolvare numeric
ă
a unui sistem de ecua
ţ
ii liniaredetermin
ă
transformarea matricii sistemului într-o matrice: a) diagonal
ă
; b) produs de matrice triunghiulare; c) superior triunghiular 
ă
; d) inferior triunghiular 
ă
.T2.
 
Expresia polinomului de interpolare Lagrange pentru noduri echidistante este:a)
=
=
niiininn
 x x x y x x L
1
))(()()(
ω ω 
; b)
=
=
niiininnn
i yn L
0
)1(!)()(
ψ 
;c)
=
=
niiinnn
i yn x L
0
)1(!)()(
ω 
; d)
=
++=
niiininnn
i yn L
0
)1()!1()()(
ψ 
;T3.
 
Metoda puterii discrete const
ă
în construirea unui
ş
ir de aproxima
ţ
ii ale:a) vectorului propriu corespunz
ă
tor valorii proprii dominante; b) valorii proprii dominante;c) vectorului propriu corespunz
ă
tor celei mai mici valori proprii;d) celei mai mici valori proprii.T4.
 
Pentru aplicarea metodei aproxima
ţ
iilor succesive unui sistem de ecua
ţ
iineliniare: este necesar ca:)(,:),(
1
 DG D R DG xG x
n
=
a)
1
=
 M 
unde
),...,(,)(sup,)(
1,1,
n ji Dijm jiij
 g G x  x g mm M 
===
=
; b)
1
 M 
; c)
2
<
 M 
; d)
1
<
 M 
.T5.
 
Alegerea direc
ţ
iei de relaxare , în metoda gradientului conjugat serealizeaz
ă
astfel: a) ; b)1,
 p
)1(
=
 p
e p
=
unde k este indicele celei maimari componente in valoare absolut
ă
a lui
)(
; c) este o combina
ţ
ie liniar 
ă
 a vectorilor 
 p
)1(
 
ş
i iar 
ş
i sunt A ortogonale; d)
1
 p
 p
1
 p
)(
 p
=
T6.
 
Termenul care aproximeaz
ă
cu o eroare de , solu
ţ
ia exact
ă
aecua
ţ
iei: , din
ş
irul aproxima
ţ
iilor succesive, este:
5
10
=
ε 
*
 x
05ln
3
=+
x x
a) ; b) ; c) ; d) ; considerând .
)4(
 x
)5(
 x
)3(
 x
)6(
 x
1
)0(
=
 x
T7.
 
Dac
ă
 
5027113 8642
ii
 y x
, atunci
)2(
 y
este: a) 2; b) 0; c) 6; d) 3.T8.
 
Prin aplicarea metodei lui Gauss, sistemului
b Ax
=
,se ob
ţ
ine: a)
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ = ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
201216,131521214
b A
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ = ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
11142,0101121041211
)3()3(
b A
; b)
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ = ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
111244,100110101
)3()3(
b A
;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->