Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UI 3 an NC Integral

UI 3 an NC Integral

Ratings: (0)|Views: 131|Likes:
Published by George Stere

More info:

Published by: George Stere on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
http://adl.anmb.ro
Analiză numerică
 
Unitatea de învare
ăţ
3:Aproximarea funciilor
ţ
Timp mediu de studiu: 12 oreObiective:1.Familiarizarea studenţilor cu problematica aproximării valorilor unei funcţii, pentrucare se cunosc doar un set de valori ale acesteia.2.Însuţirea noţiunii de polinom de interpolare asociat unei funcţii şi a diverselor formede prezentare ale acesteia.3.Familiarizarea studenţilor cu noţiunea de funcţie de aproximare spline şi în specialcu noţiunea de interpolant spline cubic asociat unei funcţii.4.Abordarea succintă a problemei aproxirii funcţiilor şi din punct de vederecalitativ: cea mai bună aproximare şi aproximare în sensul celor mai mici pătrate.Condiţionări:-U.I. 1 şi 2-Analiză matematică-Matematici speciale
Cuprins
U.S. 3.1. Interpolare polinomialăU.S. 3.2. Interpolare polinomială pe porţiuniU.S. 3.3. Cea mai bună aproximare. Aproximarea în sensul celor mai mici opătrate. În U.S. 3.1, după o scurtă introducere în problematica aproximării valorilor unei funcţii, seprezintă teorema fundamentală a interpolării polinomiale şi apoi, sunt descrise cele maicunoscute forme ale polinomului de interpolare asociat unei funcţii date.U.S. 3.2. abordează tema interpolării polinomiale pe porţiuni, insistându-se asuprafuncţiilor de interpolare spline cubice. În U.S. 3.3, se tratează problema calitativă a aproximării funcţiilor, insintându-se asupradeterminării polinomului minimax asociat unei funcţii şi aproximării în sensul celor mai micipătrate.
Bibliografie minimal
ă
L.A.Sporiş: “Analiză numerică”, Ed.ANMB, 2003
G.Păltineanu, P.Matei, R.Trandafir: „Bazele analizei numerice”, Ed.Printech, 2001
T.A.Beu: “Calcul numeric în C”, Ed.Albastră, 2000
25 May 2012Lector universitar doctor Ligia-Adriana SPORIŞ1© Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificareşi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMB este strict interzisă.
 
Analiză numerică
O.Martin: „Probleme de analiză numerică”, Ed.Matrix, 1999
Bibliografie auxiliar:
ă
J.Stoer, R.Bulirsch: „Introduction to Numerical Analysis”, Springer Verlag, 2000
K.Atkinson: „An introduction to Numerical Analysis”, John Wiley
&
Sons, 1989
S.Curteanu: „Iniţiere în Matlab”, Ed.Polirom, 2008
25 May 2012Lector universitar doctor Ligia-Adriana SPORIŞ2© Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificareşi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMB este strict interzisă.
 
Analiză numerică
Unitatea de studiu 3.1.Interpolare polinomial
ă
Timp mediu de studiu: 4oreSarcini de învăţare:
prezentarea polinomului de interpolare corespunzător unei funcţii date şi a unuisistem de noduri de interpolare fixat;
familiarizarea cu noţiunile de: diferenţă divizată şi diferenţă finităprogresivă/regresivă şi cu principalele proprietăţi ale acestora;
 însuşirea formelor: Lagrange, Newton şi Hèrmite ale polinomului de interpolare;
utilizarea algoritmilor de construcţie a diferitelor forme ale polinomului de interpolarepentru abordarea unor exemple concrete
3.1.1. Introducere
 În matematică, de cele mai multe ori, o teorie îşi are punctul de plecare, în încercareade a soluţiona o problemă de interes practic. Pentru aceasta, problema este supusă unuiproces de analizare şi modelare, în urma căruia se obţine o problemă matematică (PM),care, de regulă, constă în rezolvarea unuea sau mai multor ecuaţii funcţionale. Apoi, aplicând metode de investigaţie pur matematice, se urmăreşte:
-
Stabilirea existenţei unei soluţii a PM. Chiar dacă, acest fapt este evident, din punct devedere fizic, se impune o demonstraţie riguroasă pentru a proba că PM este corect pusă.
-
Găsirea unor expresii analitice a funcţiilor ce caracterizează fenomenul respectiv.
25 May 2012Lector universitar doctor Ligia-Adriana SPORIŞ3© Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificareşi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMB este strict interzisă.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->