Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Interne Komunikacije Kao Baza Kreacije Pozitivnog Eksternog

Interne Komunikacije Kao Baza Kreacije Pozitivnog Eksternog

Ratings: (0)|Views: 614|Likes:
Published by Nadža Gežo

More info:

Published by: Nadža Gežo on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

 
UVODVrijeme u kojem obitavamo, privrijeđujemo i poslujemo je svaki dan sve dinamičnije iturbulentnije sa jasno naglašenim procesima i promjenama. Možda ove promjene koje sustvarnost današnjice i ne bi bile toliko važne da kao takve ne igraju veoma bitnu ulogu u našemsveukupnom uspjehu i napretku. Njima se mora prilagoditi, o njima se mora inforisati ieducirati kako bi ih spremo dočekali te se uspješno iskoristili.Apetiti današnjice su porasli a krupni “zalogaji” koje ćemo morati progutati su postalistvarnost pred kojojm oči zatvaraju još samo oni koji će, ne “progledaju” li uskoro, sasvimsigurno žmirke gledati propast svojih poslovnih afiniteta. O čemu je zapravo riječ? Na našim se prostorima u posljednje vrijeme “emituje film” poslovnih promjena koji su jošdavno gledali, analizirali i o čijim su porukama i poukama razmišljali zapadni teoretičari,menadžeri i uspješni biznismeni. Red je došao i na nas.Pored već poznatih marketinških zahtjeva i novina, suočavamo se sa još jednom prinovom koja je uslov uspjaha- public relations-odnosi s javnošću. Odjeli za odnose s javnošćudanas su postali nezaobilazni. Sve ozboljne korporacije i nevladine organizaciej kao i vladinatjela na raznim nivoima vlasti, uključuju u svoj menadžment ovaj odjel posvećujući mu sve više pažnje.Odjeli za odnose s javnočću se prvenstveno bave oglašavanjem, odnosima s medijima,sponzrirajem, lobiranjem, internim komuniciranjem, publiciranjem i dr.Sve navedene aktivnosti utiču na cjelokupni imidž korporacije/udruđženja/firme, koji se nastojiizgraditi i održati na visokom nivou. A da bi se kreirao bilo kakav a pogotovo uspješan imidžneophodno je izgraditi pozitivnu atmosferu unutar same kompanije, baš kao što kaže poslovica:"Očisti u kući a zatim oko kuće". Za igradnju tih odnosa nezaobilazno sredstvo jeste planiranje,implementacija i nadziranje projekata internog komuniciranja.Uspješno interno komuniciranje kao sastavni dio odnosa sa javnošću realizuje se pomoću različitih metoda, sredstava i načina, koje ću nastojati da iznesem u radu. Pored ovoga pokušat ću objasniti sve one puteve koji vode do toga kako svoga uposlenog učinitizadovoljnim, ponosnim na svoje radno mjesto kao i na kompaniju u kojoj radi. Tek sazadovoljnim uposlenicima možemo razmišljati o pozitivnom eksternom imidžu. Da je vrjemeslučajnog uspjeha u poslovanju već odavno završeno svim je postalo jasno. Dakle nephodno je pristupiti planiranju svakog koraka u poslovaju a ono što je elaborirano u narednim redovima,zasigurno je jedan od polaznih tačaka.
2. INTERNA KOMUNIKACIJA - PRENOS INFORMACIJA UNUTAR KORPORACIJE2.1. Definicije i vrste interne komunikacije
Komunikacija je proces ciljanog i prije svega razumljivog prenošenja misli, ideja, poruka iznakova među ljudima. Pošto predstavlja suštinski način prenosa informacija jasno je daefikasnost ovoga procesa predstavlja srž funkcionisanja svake organizacije, kompanie isl. Najopćenitije gledajući, interna komunikaciaj je komunikacija između ljudi koji zajedno čineorganizaciju ili između uprave i članstva.Prilično opsežnu definiciju internog komuniciranja dao je Lewis 1987.:“Komunikacija je razmjena poruka koje proizlaze iz razmjene mišljenja između pošiljaoca i primaoca. Komuniciranje u organizaciji je razmjena tih poruka, ideja i stajališta u strukturiorganizacije među menadžerima, zaposlenicima i svima koji su sa njima povezani, kojiupotrebljavaju savremene informacijske tehnologije i medije za prijenos informacija. Izmjena poruka je dvosmjerni proces između pošiljatelja i primatelja poruke”.
1
1
Božo Skoko,
 Priručnik za razumjevanje odnosa s javnošću
, I izdanje ( Zagreb: MPR, 2006.)
1
 
Posmatrana u okviru korporacije, interna komunikacija je sofisticirana disciplina kojunadgledaju iskusni menadžeri i konsultanti koji znaju da osluškuju kako diše njihova interna javnost, odnosno najveći kapital i vrijednost kompanije-zaposleni.Razlikujemo četiri tipa interne komunikacije:
 Informativna komunikacija
. Usmejrena je čistom prenošenju informacija na što tačniji način
 Direktivna komunikacija
. Kreće se u rasponu od direktne supervizije do nametnutih uputa.Zastupljena je u organizacijama koje su uređene na staromodnoj strukturi moći.
 Interaktivna komunikacija
. Često je usmjerena kreiranju javne podrške ili doprinošenju većojkoličini znanja za određeno rješenje.
 Indirektna komunikacija
. Ovdje uprava organizacije želi ubrzati promjene u vlastitojorganizaciji/korporaciji isl, korištenjem sredstava komunikacije.
2.2. Načela, ciljevi i važnost interne komunikacije
Funkcionisanost interne komunikacije je jedna od najbrže rastućih poslovnih disciplina i prematome, najmanje zrela. Prožima sve aspekte funkcionisanja preduzeća ali za menadžment je bitnasa aspekta informisanosti, motivacije, kontrole i međuljudskih odnosa. Kao takva predstavljanajdirektniji preduslov za ostvarivanje uspješnog i profitabilnog poslovanja. Razmatramo liinternu komunikaciju uvidjet ćemo da je ona bitna sa više aspekata. Njena se bitnost prvenstveno ogleda u zadovoljstvu zaposlenih u određenoj kompaniji, preduzeću isl. (internoj javnosti), što rezultira pružanjem kvalitetnih usluga prema klijentima (eksternoj javnosti).Interna komunikacija ima dva osnovna cilja:Davati potporu ciljevima, politici i programima organizacije, iOtkrivati i zadovoljavati potrebe interne javnostiIako se na prvi pogled čini da se ova dva cilja međusobno isključuju, upravo seinternim komuniciranjem nastoji ostvariti situacija u kojoj su svi zadovoljni. Navedeni ciljevinaravno u sebi sadrže čitavi niz drugih međuciljeva kao npr.:- razumijevanje posla i uvođenje u kulturu organizacije,- koordinacija posla između zaposlenih u organizaciji,- stimulacija zaposlenih,- stvaranje povjerenja između zaposlenih i uprave,- informiranje o promjenama u organizaciji,- poboljšanje radne klime unutar organizacije,- stalan dijalog za razvoj organizacije, isl.Dobro interno komuniciranje je važno kako za cjelokupan rad tako i za radno mjesto svakogzaposlenka posebno. Ono podržava i razvija stabilnost organizacije te razvija osjećaj vlastitevrijednosti i utječe na kvalitetu odnosa u organizaciji. Zatim je važna za promjene uorganizaciji, razvoj novih ideja i postupaka, razumijevanja misije i filozofije organizacije.Ukoliko se intena komunikacije isplanira, provede, kontroliše i održava na zadovoljavajućinačin ona će polučiti svoje rezultate. Zaposleni će na taj načina imati ažurne informacije ouspješnosti poslovanja i bit će upoznati s promjenama unutar i oko organizacije. Stvorit će seosjećaj zajedništva i pripadnosti timu kao i organizaciji u cjelini što će umanjiti nesporazumeunutar tima i na razini cijele organizacije suzbiti štetne glasine.Da bi svi planovi vezani za održavanje interne komunikacije tekli svojim tokom, neophodno jeda se menadžment korporacije pridržava njenih osnovnih načela. Ta načela su:redovno,2
 
važno,usmjereno prema svim zaposlenima,višesmjerno (i horizontalno i vertikalno),konzistentno u cijeloj organizaciji,organizirano po formi i sadržaju,kontinuirano praćeno i nadzirano.
2
2.3. Funkcionalni značaj interne komunikacije
 Namjerne opstrukcije, obustave rada, štrajkovi dolaze kao krajnje posljedice, a sve počinje odglasina, nemotivisanosti, loše komunikacije između viših i nižih menadžera, biltena koji niko nečita, korporativnih vrijednosti u koje niko ne vjeruje, direktora koji se zaposlenima obraća samo putem saopštenja… Jednom riječju – zapostavljena interna komunikacija. Neuvažavanje ovevažne funkcije u svakodnevnom poslovanju organizacije neizostavno dovodi do loše produktivnosti i loših tržišnih rezultata, što u kriznim situacijama i tokom velikih promjenamože da rezultira velikim slomom i krahom cjelog sistema.Funkcionalni značaj interne komunikacije ogleda se u praktičnim efektima koje internakomunikacija mora nužno ostvariti kako bi se omogućilo puko održanje i obnavljanjeorganizovane ljudske zajednice. Funkcionalni značaj interne komunikacije ima dinamičkikarakter jer se ostvaruje putem konkretnih i opipljivih aktivnosti koje imaju svoj početak, svojetrajanje i završnicu u realnom prostoru i vremenu i preduzimaju ih zaposleni u organizaciji. Oveaktivnosti su:
1. Ostvarivanje organizacijskih ciljeva
Ostvarivanje cilja radi kojeg postoji kompanija nemoguće je bez uzajamnogkomuniciranja. Ljudi čine svaku organizaciju i oni moraju komunicirati kako bi je stvorili iodržavali i postizali ciljeve zarad kojih je stvorena. U tom smislu je osnovna funkcija internekomunikacije u tjesnoj vezi sa funkcijom i ciljevima radi kojih je organizacija i formirana.Ukoliko je njen osnovni cilj stvaranje neke vrijednosti kroz proizvodnu ili uslužnu delatnost,onda je i funkcionalna uloga interne komunikacije da podržava upravo takav cilj organizacije.
2. Obavještavanje
 Tokom redovnog rada zaposleni stvaraju brojne činjenice i podatke. Mehanizam internekomunikacije omogućava da se takvi podaci uobliče u funkcionalni okvir i da od podataka postanu informacije. Informacije mogu za neke zaposlene biti manje ili više relevantne, alisamu informaciju mora karakterisati nekoliko osnovnih osobina: tačnost, pravovremenost, potpunost i važnost predstavljaju nužne atribute informacije.
3. Povezivanje
Segmentirana organizacija može biti djelotvorna jedino ukoliko su njeni djelovikomunikacijski povezani, te međusobno opće i razmjenjuju informacije. Pravilan protok  podataka omogućava da se i međusobno udaljeni sektori neke velike kompanije čine kao da suu susjednoj zgradi, a ne na drugom kontinentu, i da ni suprotne vremenske zone ne mogu imatiremetilački uticaj.
4. Stvaranje konkurentne prednosti
Interna komunikacija igra značajnu ulogu u omogućavanju stvaranja osnovne i dodatnevrijednosti organizacije kroz ispunjenje ciljeva organizacije i funkciju obaveštavanja. Ali ona
2
Boris Hajoš, Izborni kolegij-odnosi s javnošću, PR alati, 4. predavanje, http://www.vern.hr 
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Prokic Nebojsa liked this
Prokic Nebojsa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->