Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Odnosi Sa Javnoscu u Zdravstvu[1]

Odnosi Sa Javnoscu u Zdravstvu[1]

Ratings: (0)|Views: 827|Likes:
Published by Nadža Gežo

More info:

Published by: Nadža Gežo on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

 
BOSNA I HERCEGOVINAUNIVERZITET U ZENICIINTERDISCIPLINARNI POSTDIPLOMSKIMAGISTARSKI STUDIJ
"SAVREMENE TENDENCIJE ISTRAŽIVANJAU DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA"
PREDMET: "ODNOSI S JAVNOSTIMA“
 
PROF. DR. BESIM SPAHIĆSPECIFIČNI OBLICI TRŽIŠNIHKOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVU
 
 
SADRŽAJUVODDEFINICIJE33KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA ODNOSA S JAVNOŠĆUINFORMATIVNA PROPAGANDA U ZDRAVSTVUTROŠKOVI INFORMATIVNE PROPAGANDEODNOSI S JAVNOŠĆU U ZDRAVSTVU469 10PUBLICITET U ZDRAVSTVU 12OSTALI VIDOVI KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVU 14ZAŠTITA LIČNIH ZDRAVSTVENIH PODATAKAPR MINI RIJEČNIK 1618LITERATURA19
2
 
SPECIFIČNI OBLICI TRŽIŠNIHKOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVU
UVOD
U zdravstvu se ne mogu primjeniti tržišni oblici komunikacija kao što se to može uraditi u drugim privrednim granama. Radi se o specifičnim oblicima koji svojom ulogom treba da informišu pacijenta i pomognu mu u opredjeljenju za korištenjem zdravstvene usluge.Zakonodavstvo tačno definiše u kojim uslovima može egzistirati jedan od vidova sistemakomunikacija, tako da se može govoriti o vrlo suženom prostoru koji treba da dobije dimenizijuinformativno-naučnog karaktera.U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti naveden je način reklamiranja medicinskih usluga.: „Zabranjeno jereklamiranje i oglašavanje stručno-medicinskih postupaka i metoda zdravstvene zaštite u sredstvima javnoginformisanja...Rezultati u primjeni stručno medicinskih postupaka i metoda zdravstvene zaštite mogu sesaopštavati samo na stručnim skupovima i objavljivati u stručnim i naučnim časopisima i publikacijama."Odgovarajući, dakle, takvom stavu, postavlja se pitanje sa kojom vrstom tržišnih komunikacija se možezadovoljiti zakonski kriterijum da pacijent bude informisan, a da ne dođe do narušavanja zakonskogimperativa?!
DEFINICIJE
ŠTA SU ODNOSI S JAVNOŠĆU?Uz klasično informisanje, publicitet i ekonomsku propagandu, odnosi s javnošću predstavljaju poseban vid komuniciranja sa najširim spektrom segmentiranih javnosti, zavisno od karaktera,suštine i svrsishodnosti subjekata.Postoji na stotine različitih definicija odnosa s javnošću.Jedna od njih glasi:″Odnosi s javnošću su komunikacijska aktivnost koja gradi dobre odnose između preduzeća injegove javnosti putem stvaranja pozitivnog publiciteta, izgradnje dobrog korporativnog imidža iotklanjanja negativnih glasina, priča ili događaja. Na pitanje “Šta su odnosi s javnošću?” je puno lakše odgovoriti sa tim šta odnosi s javnostima nisu, jer  pokušaj preciznog definiranja tih iznimno širokih komunikacijskih aktivnosti organizacije prije ili kasnijezađe u preuske formulacije, dogmatsku šablonu. Umjesto definicije obično se dobije opisivanje šta svesadrže odnosi s javnostima, a ne šta su u stvari.Ipak danas se svi slažu da odnosi s javnostima nisu poznavanje novinara, koji će tu i tamo nešto napisati onama ili njihovo ugošćavanje i obasipanje poklonima. Odnosi s javnostima nisu opće informiranje internei vanjske javnosti koje po odredbama nekadašnjih Zakona o udruženom radu i Zakona o javnominformiranju po kojem su radnici imali pravo i dužnost biti informirani zbog samoupravnog odlučivanja. Naravno da su se te jednosmjerne komunikacije odozgo prema dole pretvorile u filtrirano, selektivnoiformiranje tipa gospodar – službenik. Zato su u organizacijama često prevladavali neformalni oblici
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jelena Krcmar liked this
mashke82 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->