Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
romanul trasaturi

romanul trasaturi

Ratings: (0)|Views: 12,398|Likes:
Published by Maria Crssssss

More info:

Published by: Maria Crssssss on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
Cuprins
1.ROMANUL :Definiţie, scurt istoric, clasificare, reprezentanţi2.REALISMUL :Scurt istoric, caracteristici3.„ION” (Liviu Rebreanu) prezentarea romanului4.„ION” roman realist, social, monografie, frescă
5.
„ION” caracterizarea personajului
 
Romanul (fr. „roman”)
Definiţie: este o specie a genului epic, în proză, cu personaje numeroase şi ointrigă complicată, având o acţiune complexă şi de mare întindere, desfăşurată deobicei pe mai multe planuri.Scurt istoric-termenul de „romans-a impus în secolul al XII-lea, în Franţa, perioacând povestirile de mari proporţii, în versuri, în care ficţiunea ocupa loculdominant, purtau denumirea de „conte roman”.-structuri epice de mare întindere au existat încă din literatura greacă şilatină („Satirycon” de Petronius, „Măgarul de aur” de Apuleius etc.).Cu toate acesteaînceputurile romanului ar putea fi plasate, în Anglia secoluluial XVII-lea, odată cu scrierile lui Daniel Dafoe („Robinson Crusoe”).-creatorul romanului modern este considerat Balzac, cel care a reuşit săsurprindă în opera sa diversitatea mediilor sociale ori a tipurilor umane.-romanul clasic avea un caracter linear, închis, finit, acţiunea desfăşurându-se cronologic.-romanul modern este lipsit de legi. Se insispe latura psihologică a personajului, se face apel la memoria involuntară care nu mai este controlată deraţiune. Timpul nu mai curge cronologic, prezentul amestecându-se cu trecutul;există un timp subiectiv şi altul obiectiv. Naraţiunea nu mai este lineară pentrucă romancierul înfăţişează unităţi discontinue, aşa cum cinematografia apelează lamontaj.Clasificare-este dificilă o clasificare strictă a romanului datorită complexităţii acesteispecii literare. Totuşi putem distinge:
romanul parabolă, romanul eseu, romanul existenţialist, noul romanfrancez, etc.
romanul: istoric, contemporan, de anticipaţie.
romanul: rural, citadin.
romanul: subiectiv, obiectiv.
romanul: tradiţional, modern.
romanul: epistolar, jurnal, cronică.
romanul: doric, ionic, corintic (N. Manolescu).Reprezentanţi din literatura universală: Balzac, Stendhal, Flaubert, Proust,Gide, Kafka, Dostoievski, Tolstoi etc.În literatura română romanul s-a impus la jumătatea secolului al XIX-lea.Cel dintâi roman valoros este „Ciocoii vechi şi noide Nicolae Filimon.Romanul românesc ajunge specia dominantă în epoca interbelică, traversează o perioadă de regres la jumătatea secolului al XX-lea, pentru ca apoi înregistreze creaţii majore în ultimele decenii.
2
 
REALISMUL-este un curent literar şi artistic, ce se manifestă începând cu secolulal XIX-lea, în Franţa, ca o reacţie împotriva romantismului.-principalul teoretician al realismului a fost scriitorul francez JulesChampfleury care, într-o culegere de articole intitulată „Realismul” (1857),consideră realismul este o metodă de creaţie ce constă în „reproducereacompletă, exactă şi sinceră a mediului în care trăim”.-un alt reprezentant de seamă al realismului, Honoré de Balzac, arată că„romancierul va trebui zugrăvească societatea franceză aşa cum e ea, fără caute s-o idealizeze, ci într-un spirit de obiectivitate […] şi indiferent de protestele publicului înspăimântat se vede zugrăvit pe sine”.Caracteristici-se pune accent pe relaţia dintre artă şi realitate, pe observarea atentă arealităţii şi reflectarea ei veridică,obiectivă, în creaţie;-se remarcă interesul pe care îl manifestă scriitorul faţă de raportul dintreom şi mediu, dintre individ şi societate;omul este zugrăvit ca un produs almediului în care trăieşte;-se reţine tendinţa autorului realist de a înfăţişa un tablou cât maicuprinzător al vieţii sociale, cu mediile sale de viaţă caracteristice; sunt evocateîntâmplări asemănătoare cu cele din viaţa obişnuită, fiind ilustrate virtuţile, dar maiales imperfecţiunile societăţii dintr-o anumită epocă;-se reţine atitudinea critică a autorului faţă de societate;-teme specifice: goana după înavuţire, banii, căsătoria, familia;-personajele sunt oameni obişnuiţi, ce ilustrează tipuri umane (personajetipice), reprezentative pentru o întreagă categorie socială.-se remarcă întrebuinţarea amănuntului semnificativ (tehnica detaliului) şi aanalizei psihologice, ca mijloc de caracterizare;-naratorul este omniscient şi omniprezent, obiectiv, impersonal,neimplicat;-este preferat stilul sobru, impersonal, un limbaj caracterizat prin precizie şirigoare, sărac în figuri de stil;Reprezentanţi:-Balzac, Stendhal, Flaubert (Fr.)-Tolstoi, Turgheniev, Dostoievski (R.)-I.L. Caragiale, I. Slavici, G. Călinescu, L. Rebreanu, M. Preda, N. Filimon, B.P.Hasdeu, C. Negruzzi, M. Kogălniceanu etc.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->