Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Prodnik, Jernej - A Note on the Ongoing Processes of Commodification: From the Audience Commodity to the Social Factory

Prodnik, Jernej - A Note on the Ongoing Processes of Commodification: From the Audience Commodity to the Social Factory

Ratings:
(0)
|Views: 3,438|Likes:
Published by Jernej Amon Prodnik
This text was published as a part of the special issue "Marx is Back" (edited by Christian Fuchs and Vincent Mosco) in the journal triple-C: Cognition, Communication, Co-operation (Vol. 10, No. 2, 2012, pp. 274-301). Complete special issue is available via: http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/issue/view/25

Abstract: The commodity-form played an important, if often overlooked, role in the studies of capitalism. Processes of transforming literally anything into a privatized form of (fictitious) commodity that is exchanged in the circulation process are of fundamental importance for the rise and reproduction of capitalism. At the same time the commodity, as the “cell-form of capitalism”, has played a crucial role throughout Marx’s oeuvre. The central aim of the paper is to demonstrate how the commodity-form develops in his works (both as a part of his “global” argument and in the context of historical changes) and what role it plays in some of the key works of critical theory. Furthermore, the aim is to show how this topic was approached in critical communication studies and has been analysed in the political economy of communication. The latter is done principally through a reappraisal of the “blind spot debate” initiated by Dallas W. Smythe and the audience commodity thesis, in which it was raised. This long-lasting debate, which at least indirectly continues to date, can be seen as an invaluable source for practices and ideas connected to both Marxian-inspired critical communication studies and to a serious analysis of the continuing commodification of different spheres of society and its increasing pervasiveness in contemporary life. In the last section, these findings are connected to some of the recent neo-Marxist approaches, especially to the findings of the authors coming from the autonomist (post-operaist) movement. Insights into this intellectual strand can provide an understanding of the ongoing commodification processes, while also offering possibilities of convergence with Smythe’s approach.


Abstrakt: Abstrakt: Blagovna forma je igrala pomembno, čeprav pogosto spregledano vlogo v študijah kapitalizma. Procesi spreminjanja praktično vsega v privatizirane (fiktivne) oblike blaga, ki so izmenjane v menjalnem procesu, so ključnega pomena za vzpon in obnavljanje kapitalizma. Istočasno je blagovna forma, kot ''celična forma kapitalizma'', igrala pomembno vlogo skozi celoten Marxov opus. Osrednji namen pričujočega prispevka je prikazati, kako se je blagovna forma razvila v Marxovih delih in kakšno vlogo igra v nekaterih pomembnejših delih kritične teorije. Nadalje je namen pričujočega prispevka pokazati, kako so se s to tematiko ukvarjale kritične komunikacijske študije in kako je bila analizirana v politični ekonomiji komuniciranja. Slednje je doseženo z vnovičnim vpogledom v ''debato o slepih pegah'', ki jo je pričel Dallas W. Smythe s tezo o občinstvih kot posebni obliki blaga. Ta obsežna in dolgo trajajoča debata, ki vsaj posredno poteka še danes, s seboj prinaša neprecenljive vire praks in idej povezanih z komunikacijskimi študijami, na katere je imel vpliv marksizem, in k resni analizi nadaljnjih procesov komodifikacije različnih sfer družbe in njenega vztrajnega prodiranja skozi človeška življenja. V zadnjem delu so ugotovitve v prispevku navezane na nekatere nedavno objavljene neo-marksistične analize, predvsem na ugotovitve avtorjev, ki izhajajo iz avtonomističnega (post-operaističnega) gibanja. Vpogledi v ta paradigmatski pristop lahko podajo razumevanje nadaljnjih procesov komodifikacije, pri čemer ponujajo tudi možnosti za konvergenco s Smythovim pristopom.
This text was published as a part of the special issue "Marx is Back" (edited by Christian Fuchs and Vincent Mosco) in the journal triple-C: Cognition, Communication, Co-operation (Vol. 10, No. 2, 2012, pp. 274-301). Complete special issue is available via: http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/issue/view/25

Abstract: The commodity-form played an important, if often overlooked, role in the studies of capitalism. Processes of transforming literally anything into a privatized form of (fictitious) commodity that is exchanged in the circulation process are of fundamental importance for the rise and reproduction of capitalism. At the same time the commodity, as the “cell-form of capitalism”, has played a crucial role throughout Marx’s oeuvre. The central aim of the paper is to demonstrate how the commodity-form develops in his works (both as a part of his “global” argument and in the context of historical changes) and what role it plays in some of the key works of critical theory. Furthermore, the aim is to show how this topic was approached in critical communication studies and has been analysed in the political economy of communication. The latter is done principally through a reappraisal of the “blind spot debate” initiated by Dallas W. Smythe and the audience commodity thesis, in which it was raised. This long-lasting debate, which at least indirectly continues to date, can be seen as an invaluable source for practices and ideas connected to both Marxian-inspired critical communication studies and to a serious analysis of the continuing commodification of different spheres of society and its increasing pervasiveness in contemporary life. In the last section, these findings are connected to some of the recent neo-Marxist approaches, especially to the findings of the authors coming from the autonomist (post-operaist) movement. Insights into this intellectual strand can provide an understanding of the ongoing commodification processes, while also offering possibilities of convergence with Smythe’s approach.


Abstrakt: Abstrakt: Blagovna forma je igrala pomembno, čeprav pogosto spregledano vlogo v študijah kapitalizma. Procesi spreminjanja praktično vsega v privatizirane (fiktivne) oblike blaga, ki so izmenjane v menjalnem procesu, so ključnega pomena za vzpon in obnavljanje kapitalizma. Istočasno je blagovna forma, kot ''celična forma kapitalizma'', igrala pomembno vlogo skozi celoten Marxov opus. Osrednji namen pričujočega prispevka je prikazati, kako se je blagovna forma razvila v Marxovih delih in kakšno vlogo igra v nekaterih pomembnejših delih kritične teorije. Nadalje je namen pričujočega prispevka pokazati, kako so se s to tematiko ukvarjale kritične komunikacijske študije in kako je bila analizirana v politični ekonomiji komuniciranja. Slednje je doseženo z vnovičnim vpogledom v ''debato o slepih pegah'', ki jo je pričel Dallas W. Smythe s tezo o občinstvih kot posebni obliki blaga. Ta obsežna in dolgo trajajoča debata, ki vsaj posredno poteka še danes, s seboj prinaša neprecenljive vire praks in idej povezanih z komunikacijskimi študijami, na katere je imel vpliv marksizem, in k resni analizi nadaljnjih procesov komodifikacije različnih sfer družbe in njenega vztrajnega prodiranja skozi človeška življenja. V zadnjem delu so ugotovitve v prispevku navezane na nekatere nedavno objavljene neo-marksistične analize, predvsem na ugotovitve avtorjev, ki izhajajo iz avtonomističnega (post-operaističnega) gibanja. Vpogledi v ta paradigmatski pristop lahko podajo razumevanje nadaljnjih procesov komodifikacije, pri čemer ponujajo tudi možnosti za konvergenco s Smythovim pristopom.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Jernej Amon Prodnik on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
t|orchA :2&</> <04'12:# <2:<OQQK :0<='=02Vfttr>))ppp+t|orch'a+jtAA> A|hjto}h Aiggikq Coahkqh# <2:<+
J Kith ik tfh Ik`iok` R|iahqqhq im Aiggidomoajtoik>M|ig tfh Jxdohkah Aiggidoty ti tfh Qiaojc Mjati|y
Nh|khn R|idkoe
Mjaxcty im Qiaojc Qaohkahq# Qiaojc Aiggxkoajtoik \hqhj|af Ahkt|h# Xko}h|qoty im Cnxlcnjkj# Qci'}hkoj nh|khn+r|idkoeBmd}+xko'cn+qo 
Jlqt|jat>
Tfh aiggidotymi|g rcjyhd jk ogri|tjkt# om imthk i}h|ciiehd# |ich ok tfh qtxdohq im ajrotjcoqg+ R|iahqqhq im t|jkqmi|gok` coth|jccy jkytfok` okti j r|o}jto~hd mi|g im &moatotoixq/ aiggidoty tfjt oq hvafjk`hd ok tfh ao|axcjtoik r|iahqq j|him mxkdjghktjc ogri|tjkah mi| tfh |oqh jkd |hr|idxatoik im ajrotjcoqg+ Jt tfh qjgh togh tfh aiggidoty# jq tfh –ahccmi|g im ajrotjcoqg‗# fjq rcjyhd j a|xaojc |ich tf|ix`fixt Gj|v‟q
ihx}|h
+ Tfh ahkt|jc jog im tfh rjrh| oq ti dhgikqt|jth fip tfhaiggidotymi|g dh}hcirq ok foq pi|eq &litf jq j rj|t im foq –`ciljc‗ j|`xghkt jkd ok tfh aikthvt im foqti|oajc afjk`hq/ jkdpfjt |ich ot rcjyq ok qigh im tfh ehy pi|eq im a|otoajc tfhi|y+ Mx|tfh|gi|h# tfh jog oq ti qfip fip tfoq tiroa pjq jrr|ijafhdok a|otoajc aiggxkoajtoik qtxdohq jkd fjq lhhk jkjcyqhd ok tfh ricotoajc haikigy im aiggxkoajtoik+ Tfh cjtth| oq dikhr|okaorjccy tf|ix`f j |hjrr|joqjc im tfh –lcokd qrit dhljth‗ okotojthd ly Djccjq P+ Qgytfh jkd tfh jxdohkah aiggidoty tfhqoq# ok pfoaf ot pjq |joqhd+ Tfoq cik`cjqtok` dhljth# pfoaf jt chjqt okdo|hatcy aiktokxhq ti djth# ajk lh qhhk jq jk ok}jcxjlchqix|ah mi| r|jatoahq jkd odhjq aikkhathd ti litf Gj|vojkokqro|hd a|otoajc aiggxkoajtoik qtxdohq jkd ti j qh|oixq jkjcyqoqim tfh aiktokxok` aiggidomoajtoik im dommh|hkt qrfh|hq im qiaohty jkd otq oka|hjqok` rh|}jqo}hkhqq ok aikthgri|j|y comh+ Oktfh cjqt qhatoik# tfhqh mokdok`q j|h aikkhathd ti qigh im tfh |hahkt khiGj|voqt jrr|ijafhq# hqrhaojccy ti tfh mokdok`q im tfh jxtfi|q aigok` m|ig tfh jxtikigoqt &riqtirh|joqt/ gi}hghkt+ Okqo`ftq okti tfoq okthcchatxjc qt|jkd ajk r|i}odh jk xkdh|qtjkdok` im tfh ik`iok` aiggidomoajtoik r|iahqqhq# pfoch jcqi immh|ok` riqqolocotohq im aik}h|`hkah potf Qgytfh‟q jrr|ijaf+
Ehypi|dq>
Aiggidotymi|g# Aiggidomoajtoik# Jlqt|jatoik# Ricotoajc haikigy im aiggxkoajtoik# A|otozxh im ricotoajc haikigy# Qiaojc mjati|y# Jxdohkah aiggidoty# Okth|kht# Aiggxkoajtoik ajrotjcoqg# Ajrotjcoqg# A|otoajc aiggxkoajtoik qtxdohq+
:+ Okt|idxatoik
Aiggidoty'mi|g
jkd aiggidomoajtoik fj}h rcjyhd jk ogri|tjkt# om imthk i}h|ciiehd# |ich ok a|otoajc qtxdohq im ajrotjcoqt qiaohtohq+
 
 Jxtfi|q qxaf jq Jdi|ki &<22:):??:/# Dhli|d &:?02# af+</# Cxeêaq &:?0:/# Qifk\htfhc &:?0<5 :?06/# Achj}h| &<222):?0?/# Pjcch|qthok &:?61# af+:/# Fxpq&<221/# jkd Riqtikh &<221):??1/ fj}h miaxqhd tfho| jtthktoik ik tfoq qiajcchd –ahccmi|g im ajrotjcoqg‗# jq tfh aiggidoty fjq lhhk afj|jath|oqhd ok Gj|v‟q p|otok`+ Aiggidotymi|g
:
pjq j ehy ajth`i|y ok Gj|v‟q pi|e jkd ot rcjyhd j a|xaojc |ich tf|ix`fixt foq pfich
ihx}|h
# m|ig foq hj|cy p|otok`q ik ricotoajc haikigy ti foq cjtth| aikahrtxjcoqjtoikq tfjt okacxdhd mxcc dh}hcirghkt im tfh |ich otaj||ohq ok aikqtotxtoik jkd |hr|idxatoik im tfh ajrotjcoqt qiaohtohq &Gj|v jkd Hk`hcq :?0=5 :?605Gj|v :??1):6865 :??2):6=05 qhh jcqi Gx|diae <22=5 Lj|ljcht :?61# ?2m+/+ H}hk ok riqtgidh|koty#aiggidomoajtoik r|iahqqhq ajk lh qhhk jq lhok` jgik`qt a|xaojc r|haikdotoikq mi| tfh `hkh|jcr|hqh|}jtoik im ajrotjcoqt qiaojc |hcjtoikq jkd aiktokxok` hvrjkqoik im ajrotjc+ Foqti|oajccy qrhjeok`#r|iahqqhq im t|jkqmi|gok` coth|jccy
jkytfok` 
okti j r|o}jto~hd mi|g im &moatotoixq/ aiggidoty tfjt ajklh hvafjk`hd ok tfh gj|eht j|h tfxq im a|otoajc ogri|tjkah mi| litf tfh |oqh jkd aiktokxok` |hr|idxatoik im ajrotjcoqg+ Ot oq ikcy }oj tfh r|idxatoik im aiggidotohq mi| hvafjk`h tfjt ajrotjcoqtq ajkhvt|jat qx|rcxq }jcxh m|ig cjlix| &Fxpq <221# =:/+Tfh gjok jog im tfoq rjrh| oq ti dhgikqt|jth fip tfh |ich im aiggidotymi|g jkd aiggidomoajtoik ph|h jkjcyqhd ok tfh ehy pi|eq im fhth|idiv a|otoajc tfhi|y &litf ok Gj|v‟q pi|e jkd ok tfhp|otok`q im foq qxaahqqi|q/ jkd pfjt tfh gjok aikqhzxhkahq j|h im tfh `ciljc xko}h|qjcoqjtoik im tfh aiggidotymi|g mi| qiaohty jkd qiaojc |hcjtoikq jaai|dok` ti tfhqh jxtfi|q+ Tfoq pocc lh dikh oktfh miccipok` tf|hh qhatoikq im tfoq rjrh|# pfh|h O pocc ciie aciqhcy jt fip tfh aiggidotymi|g pjqjkjcyqhd ly Gj|v tf|ix`fixt foq
ihx}|h
&Qhatoik </ jkd fip tfoq ai||hqrikdq ti tfh podh| foqti|oajc t|jkqmi|gjtoikq jkd tfh aikqtotxtoik im ajrotjcoqt qiaohty+ Ok Qhatoik 1# j aciqh| ciie jt fip dommh|hkt a|otoajc jxtfi|q miccipok` Gj|v jkjcyqhd tfhqh r|iahqqhq pocc fhcr ti acj|omy tfh |ich aiggidomoajtoik rcjyq ok tfh hgh|`hkah im aiggidoty mhtoqfoqg jkd fip ai||hqrikdok` hvafjk`h aikt|olxthq ti fxgjk okdo}odxjcoqjtoik &Qhatoik 1/+ Ok Qhatoik 4# tfoq j|`xghkt pocc lh mx|tfh| hvthkdhd ly
:
Qifk\htfhc tjehq j aciqh ciie jt tfh th|g –mi|g‗# pfoaf fh dhmokhq jq lhok` toghlixkd> –Ot i|o`okjthq# dohq jkdafjk`hq potf togh‗ &:?06# :0/+ Tfoq qxrriqhdcy doqtok`xoqfhq Gj|v jkd foq dojchatoajc tfix`ft m|ig jcc itfh| qafiicq im tfokeok`+ Mi| Njghqik &<2::# 18/ tfh pi|d –mi|g‗ r|h}hktq –tfok`omoajtoik‗ i| |homoajtoik im gikhy# hvafjk`h}jcxh hta+# tfjtj|h mo|qt jkd mi|hgiqt qiaojc |hcjtoikq+
 
t|orchA :2&</> <04'12:# <2:<AA> A|hjto}h Aiggikq Coahkqh# <2:<+<08
dhgikqt|jtok` tfjt tfh|h oq kip jk hkdx|ok` `ciljc aiggidomoajtoik im h}h|ytfok`# okacxdok` axctx|h# a|hjto}oty# okmi|gjtoik# jkd do}h|`ok` tyrhq im aiggxkoajtoik5 tfhqh ajth`i|ohq j|h lhaigok`mxkdjghktjc ok pfjt aixcd jcqi lh ajcchd ajrotjcoqt okmi|gjtoikjc qiaohtohq+ Mx|tfh|gi|h# O pocc lhokth|hqthd ok fip tfoq tiroa pjq jrr|ijafhd ok a|otoajc aiggxkoajtoik qtxdohq# hqrhaojccy ok tfh&a|otozxh im/ ricotoajc haikigy im aiggxkoajtoik &qhh Giqai <22?# af+0/+ Tfh cjtth| pocc mo|qt jkdmi|hgiqt lh dikh tf|ix`f j |hjrr|joqjc im tfh –lcokd qrit dhljth‗ &jkd tfh aikax||ok` –jxdohkahaiggidoty‗ tfhqoq/# pfoaf jcqi rcjyhd j a|xaojc |ich ok tfh dh}hcirghkt im ricotoajc haikigy im aiggxkoajtoik jq qxaf
<
+ Qhatoik 8 pocc fhcr ti acj|omy fip aiggidomoajtoik# potf tfh fhcr im do`otjcoqjtoik# oq jlch ti rhkht|jth okti aiggxkoajtoik r|iahqqhq jkd tfxq aikqt|xat khp aiggidotohq+ Oktfh cjqt rj|t im tfh thvt# ok Qhatoik =# tfhqh mokdok`q pocc lh aikkhathd ti qigh im tfh |hahkt khiGj|voqt jrr|ijafhq# hqrhaojccy ti tfh mokdok`q im tfh jxtfi|q aigok` m|ig tfh jxtikigoqt)riqtirh|joqt gi}hghkt+ O pocc t|y ti qfip fip okqo`ftq okti tfoq okthcchatxjc qt|jkd ajk r|i}odh jk xkdh|qtjkdok` im tfh ik`iok` aiggidomoajtoik r|iahqqhq tf|ix`f aikahrtq qxaf jq aiggxkoajto}h# loicok`xoqtoa ajrotjcoqg# jkd qiaojc mjati|y# jkd fip ot tfh|hmi|h immh|q qh}h|jc aik}h|`hkah rioktq potfricotoajc haikigy im aiggxkoajtoik+Tfh gjok r|hqxrriqotoik im tfoq thvt pocc lh tfjt tfh|h oq jk oka|hjqok` qo`komoajkah im aiggxkoajtoik ok riqtMi|doqt ajrotjcoqg+ Aiggxkoajtoik qr|hjdq okti# jkd hgjkjthq m|ig# jcc kiieq im tfhqiaojc mjl|oa5 tfoq kitoik# fiph}h|# qhhgq hqrhaojccy a|xaojc ok tfh ax||hkt foqti|oajc hriaf# pfoafqhhgq ti lh aigrchthcy rh|ghjthd ly aiggxkoajtoik ik jcc ch}hcq im fxgjk jkd qiaojc comh &o+h+kitoikq |h`j|dok` tfh ghdojtoqjtoik im qiaohty/+ Jt tfh qjgh togh# fiph}h|# aiggxkoajtoik oq jcqilhaigok` jcgiqt mxccy aiggidomohd+ Riqtirh|joqt tfix`ft acjogq tfjt aiggxkoajtoik# i| h}hkcjk`xj`hajrjaoty jq qxaf# `jokhd fh`hgikoa r|ogjay ok aikthgri|j|y qiaohty# pfoch jcqi aikqtotxtok` j khp qix|ah im ajrotjcoqt jaaxgxcjtoik+ Qh}h|jc im tfh jqqh|toikq riokthd ixt ly Gj|v# foqhj|cy qxaahqqi|q# jkd jxtfi|q aikt|olxtok` ti tfh –lcokdqri|t dhljth‗ tfh|hmi|h khhd ti lh |joqhdj`jok lhajxqh im tfh qo`komoajktcy &lxt kit mxkdjghktjccy/ afjk`hd qiaojc aikthvt jkd thafkici`oajcafjk`hq tfjt j|h hkjlcok` mx|tfh| hvrjkqoik im aiggidomoajtoik+
<+ Tfh \ich im tfh Aiggidoty'Mi|g ok tfh P|otok`q im Ej|c Gj|v
 Jaai|dok` ti Cxeêaq &:?0:/# ot pjq kit j aiokaodhkah tfjt Gj|v lh`jk foq gjni| pi|eq potf jkjkjcyqoq im tfh aiggidoty pfhk fh dhaodhd ti cjy ixt tfh titjcoty im ajrotjcoqt qiaohty+ Tfh r|ilchgim aiggidotohq qfixcd# jaai|dok` ti Cxeêaq# ok mjat lh |h`j|dhd –jq tfh ahkt|jc# qt|xatx|jc r|ilchgim ajrotjcoqt qiaohty ok jcc otq jqrhatq‗ &Cxeêaq :?0:# 61/+ Ot qfixcd tfh|hmi|h kit lh qhhk hotfh| okoqicjtoik i| h}hk jq j ahkt|jc r|ilchg im ikcy haikigoaq# pfoaf aikqhzxhktcy ghjkq ot oq dommoaxct tio`ki|h tfoq oqqxh pfhk r|i}odok` j a|otozxh im tfh
|hjccy hvoqtok` 
qiaojc |hcjtoikq+ Mi| Gj|v&:??2):?0=# ?2/# tfh aiggidotymi|g# pfoaf oq tfh r|idxat im jlqt|jat fxgjk cjlix| &litf lhok`foqti|oajc ajth`i|ohq lixkd ti ajrotjcoqt qiaohtohq/# oq ikh im tfh haikigoa ahccmi|gq im tfh ax||hktfoqti|oajc hriaf+ Tfhqh ajth`i|ohq hkjlchd Gj|v ti jkjcyqh ajrotjcoqg ok otq giqt jlqt|jat mi|g# lxtjcqi jt otq giqt mxkdjghktjc ch}hc+ Ot oq pi|tf ghktoikok` tfjt fh qjp jlqt|jatoik jq j afohm &jkdrh|fjrq ikcy riqqolch/ ghjkq im j qaohktomoa jkjcyqoq im qiaohty# pfoaf# ti`htfh| potf dojchatoaq#hkjlchq tfh hkzxo|h| ti `i lhyikd gh|h jrrhj|jkahq im tfok`q
1
+Tfoq a|xaojc |ich im tfh aiggidoty ajk lh qhhk m|ig Gj|v‟q hj|cohqt p|otok`q ik ricotoajc haikigy ti foq cjth| aikahrtxjcoqjtoikq# jkd gjky jxtfi|q lhcoh}hd tfoq ti lh tfh r|hhgokhkt qtj|tok`riokt mi| jky jkjcyqoq im qiaohty xkdh| ajrotjcoqg &h+`+ Cxeêaq :?0:5 Qifk\htfhc :?065 Riqtikh<221):??1/+ Ok Gj|v‟q hj|cy p|otok`q# mi| hvjgrch ok
Tfh Ri}h|ty im Rfociqirfy 
# rxlcoqfhd ok M|hkafok :640 &Gj|v jkd Hk`hcq :?0=# :28<:</# fh dhjct potf tfh xqh jkd hqrhaojccy hvafjk`h}jcxh im 
<
Djccjq P+ Qgytfh okotojthd tfoq dhljth ok :?00 potf foq j|toach
Aiggxkoajtoikq> Lcokdqrit im Phqth|k Gj|voqg
# pfoafpjq micciphd ly qh}h|jc |hrcohq jkd ai||hatoikq# giqt kitjlcy ly Gx|diae &:?06/ j yhj| cjth| jkd Qgytfh‟q &:?06/ |hniokdh| ti Gx|diae ok tfh qjgh yhj|+
1
Hvrh|oghktq ok kjtx|jc qaohkahq j|h |hrcjahd ly tfh riph| im jlqt|jatoik ok qiaojc qaohkahq+ Tfhi|y oq# mi| hvjgrch#jcpjyq jk jlqt|jatoik m|ig hgro|oajc |hjcoty# h}hk om ot gxqt okh}otjlcy lxocd ik tfoq qjgh |hjcoty+ Gj|v mx|tfh|gi|h riokthdixt tfjt –jcc qaohkah pixcd lh qxrh|mcxixq om tfh mi|g im jrrhj|jkah im tfok`q do|hatcy aiokaodhd potf tfho| hqqhkah‗ &Gj|v:??:):?6:# ?8=/+ Ot oq r|haoqhcy fh|h# jaai|dok` ti fog# tfjt –}xc`j| haikigoaq mhhcq aigrchthcy jt figh# tfhqh |hcjtoikqforqjrrhj|ok` jcc tfh gi|h qhcmh}odhkt ti ot# tfh gi|h tfho| okkh| aikkhatoikq |hgjok foddhk‗+ &olod+/ Jaai|dok` ti Hj`chtik&:??=# =/# tfh|h oq jcpjyq j fojtxq lhtphhk fip tfok`q jatxjccy j|h jkd fip tfhy qhhg5 tfh|h oq# qi ti qjy# j dommh|hkahlhtphhk hqqhkah jkd jrrhj|jkah# lhajxqh tfh cjtth| khhdq ti lh rhkht|jthd i| lyrjqqhd ti xkdh|qtjkd |hjcoty &qhh Lj|ljcht :?61# <1m+5 Riqtikh <221):??1/+ Ot aixcd tfh|hmi|h lh acjoghd tfjt ikh im tfh ahkt|jc `ijcq im litf dojchatoaq jkd jlqt|jatoik oq ti tjeh jkjcyqoq lhyikd qich jrrhj|jkahq im tfok`q# pfoaf oq ogriqqolch potf j gh|h jkjcyqoq im aika|hth |hjcoty&pfh|h qh}h|jc ghafjkoqgq irh|jth jt tfh qjgh togh/+ Ok giqt ajqhq# tfok`q j|h kit qogrcy irjzxh i| pfjt tfhy qhhg iktfh qx|mjah+ Lj|ljcht &:?61# <4/ rioktq ixt ot oq hvjatcy tfh |ich aiggidoty mhtoqfoqg &pfoaf oq dhjct potf cjth| ok tfoq thvt/rcjyq ok qiaohty tfjt dhgikqt|jthq tfoq riokt ok otq hkto|hty+ Mi| j gi|h dhtjochd jkjcyqoq im aikt|jdoatoikq lhtphhk jrrhj|jkahq jkd |hjcoty &jkd zxhqtoikq aikah|kok` t|jkqrfhkighkjcoty jkd aixkth|rfhkighkjcoty/ qhh jcqi Aiccoh|‟q &:??4# =m+/okth|r|htjtoik im tfh ghtjtfhi|htoajc riqotoik im a|otoajc |hjcoqg+
 
Nh|khn R|idkoeAA> A|hjto}h Aiggikq Coahkqh# <2:<+<0=
aiggidotohq# tfh cjtth| lhok` jk okhvi|jlch rj|t im aiggidoty r|idxatoik ok tfh qiaohtohq im r|idxah|q pfi hvafjk`h tfho| aiggidotohq+ Ot oq j|ixkd tfoq togh tfjt fh dhmokhd tfh cjp im }jcxh im aiggidotohq jq lhok` dhth|gokhd ly tfh cjlix| togh okfh|hkt ok tfhg &fh qtocc p|ith im cjlix| jkdkit cjlix| riph|# pfoaf oq j gi|h r|haoqh aikahrtxjcoqjtoik jcqi r|hqhkt ok foq cjth| p|otok`q/+ Cjlix| togh oq tfh|hmi|h tfh ghjqx|h im }jcxh# jkd cjlix|# jq Gj|v riokthd ixt &Gj|v jkd Hk`hcq:?0=# :12/# pjq otqhcm j aiggidoty> cjlix|aiggidoty# lix`ft jkd qicd ok tfh gj|eht+ Om tfh|h oq jkhvafjk`h im tpi r|idxatq &aiggidotohq/# tfh|h oq jk hvafjk`h im hzxjc zxjktotohq im cjlix|# i| gi|h r|haoqhcy# hvafjk`h im cjlix| togh &Gj|v jkd Hk`hcq :?0=# :<=/+ Jq fh mjgixqcy rxt ot> –Toghoq h}h|ytfok`# gjk oq kitfok`5 fh oq# jt tfh giqt# togh‟q aj|ajqh+ Zxjcoty ki cik`h| gjtth|q+ Zxjktotyjcikh dhaodhq h}h|ytfok`5 fix| mi| fix|# djy mi| djy‗ &Gj|v jkd Hk`hcq :?0=# :<0/+ Tfoq# im aix|qh#oq j foqti|oajc qrhaomoaoty im ajrotjcoqt qiaohtohq jkd kit qigh hth|kjc nxqtoah# jq R|ixdfik jt tfh toghtfix`ft ot pjq+ Jaai|dok` ti Gx|diae# ot pjq jc|hjdy ok tfh togh pfhk Gj|v p|ith
Tfh Ri}h|ty im Rnfociqirfy 
 tfjt fh odhktomohd –aiggidomoajtoik jq tfh ahkt|jc d|o}ok` mi|ah r|irhccok` ajrotjcoqg‟q hvrjkqoik‗&Gx|diae <22=# 1/+ Ot pjq aikqhzxhktcy ikcy j gjtth| im togh lhmi|h jcc tfok`q# m|ig rfyqoajc tigi|jc# tfjt go`ft kh}h| fj}h lhhk qicd i| jazxo|hd lhmi|h ok tfh foqti|y im fxgjkeokd# j|h l|ix`ftti tfh gj|eht jkd hvafjk`hd &olod+5 qhh jcqi Gj|v jkd Hk`hcq :?0=# ::1/+ Tfh |ich im tfh aiggidotymi|g ok tfh Gj|vojk a|otozxh im ricotoajc haikigy ajk tfh|hmi|h fj|dcy lh i}h|qtjthd h}hk okGj|v‟q hj|cohqt p|otok`q+ Ot ajk lh |h`j|dhd jq jk okdoqrhkqjlch rj|t im ajrotjcoqg# tfh lciid ok otqayach im jaaxgxcjtoik# pfoaf oq hqqhktojc mi| otq aiktokxok` |hr|idxatoik
4
+ Tfoq jcqi dhgikqt|jthqtfjt tfh aiggidotymi|g oq jk xkj}iodjlch rj|t im j qh|oixq a|otozxh im ajrotjcoqg# tfh cokh im tfokeok` pfoaf pjq aikqodh|jlcy hvthkdhd ly a|otoajc aiggxkoajtoik qtxdohq# hqrhaojccy ly jxtfi|q miccipok` Qgytfh‟q rjtf+ Mi| Giqai# mi| hvjgrch# tfh aiggidomoajtoik r|iahqq# dhmokhd jq –tfh r|iahqq im t|jkqmi|gok` xqh}jcxhq okti hvafjk`h}jcxhq‗ &Giqai <22?# :<?# af+ 0/# oq ikh im tfh ahkt|jc r|iahqqhq tfjt gjeh xr tfh qtj|tok` riokt mi| tfh ricotoajc haikigy im aiggxkoajtoik+H}hk tfix`f Gj|v fjd jc|hjdy jkjcyqhd tfh aiggidotymi|g ok foq hj|cohqt p|otok`q# ot oq hqrhaojccy ok foq cjth| pi|eq tfjt fh r|i}odhd j dhtjochd i}h|}ohp im tfh |ich ot fjq# kit ikcy ok tfh |hr|idxatoik im ajrotjcoqg# lxt jcqi ok qiaojc comh jq qxaf+ Foq rh|fjrq giqt dhtjochd jaaixkt pjq ok
 JAikt|olxtoik ti tfh A|otozxh im Ricotoajc Haikigy 
&qhh Gj|v jkd Hk`hcq :?60# <804:0/# pfoaf pjqp|otthk lhtphhk :686 jkd :68?# jkd qh|}hd jq j ljqoq mi| foq hcjli|jtoik im tfh aiggidoty ok tfhmo|qt }icxgh im 
Ajrotjc 
&Gj|v :??2):6=0/+ Ok tfhqh tpi pi|eq# jcc im tfh qiajcchd ahccmi|gq im ajrotjcoqt haikigy j|h mxccy cjod ixt# okacxdok` tfh dommh|hkah lhtphhk jlqt|jat cjlix|# pfoaf oq tfhqix|ah im hvafjk`h}jcxh# jkd aika|hth cjlix|# pfoaf ajk r|idxah jk okmokoth }j|ohty im dommh|hktxqh}jcxhq jkd oq tfh qix|ah im jatxjc gjth|ojc phjctf+ Litf hvafjk`h}jcxh# i| qogrcy }jcxh# jkdjlqt|jat cjlix|# ajk lh qhhk jq qxaf foqti|oajc ahccmi|gq# jkd litf j|h okdoqrhkqjlch rj|tq im aiggidotymi|g
8
+ Jcc im tfhqh ajth`i|ohq mi|g tfh ljqoq im tfh ajrotjcoqt haikigy ok tfh giqt jlqt|jat qhkqh+ Jaai|dok` ti Gj|v# tfh ehy dommh|hkah lhtphhk jlqt|jat jkd aika|hth cjlix| oq tfjt–cjlix| riqotok` hvafjk`h}jcxh oq j
lqt|jat xko}h|qjc 
jkd
xkomi|g
cjlix|‗# pfh|hjq –cjlix| riqotok`xqh}jcxh oq aika|hth jkd doqtokato}h cjlix|# aigr|oqok` okmokothcy }j|yok` eokdq im cjlix| jq |h`j|dqotq mi|g jkd tfh gjth|ojc ti pfoaf ot oq jrrcohd‗+ &Gj|v jkd Hk`hcq :?60# <00/ Jlqt|jat cjlix| oq# qiti qjy# qiaojccy xqhmxc cjlix|# lxt ikh pfoaf oq potfixt rj|toaxcj| xqh}jcxh ti jk okdo}odxjc+ Jaai|dok` ti Gj|v# –xko}h|qjc cjlix| oq aikqhzxhktcy kit j |hjdygjdh r|h|hzxoqoth lxt jk hgh|`ok` |hqxct‗ &Gj|v jkd Hk`hcq :?60# <6=/5 ot hvoqtq ok aiggidotohq ok j cjthkt qtjth jkd ikcy lhaighq xko}h|qjc jq tfh |hqxct im tfh hvafjk`h r|iahqq+ Tfh qxlnhat gjtth| im ricotoajc haikigy oq ikcy tfhjlqt|jat cjlix| jkd &hvafjk`h/ }jcxh# pfoch jcc aiggidotohq# |h`j|dhd jq hvafjk`h}jcxhq# –j|hgh|hcy dhmokoth zxjktotohq im 
aik`hjchd cjlix| togh
‗ &Gj|v jkd Hk`hcq :?60# <0</+ Tfoq cjth| chdGj|v ti qtjth zxoth mjgixqcy tfjt –gighktq j|h tfh hchghktq im r|imot‗ &Gj|v :??2):6=0# 18</#qightfok` tfjt tfh Tjyci|oqt gjkj`hghkt diat|okh dh}hcirhd ti tfh mxcc ok tfh r|idxatoik r|iahqq+Pfjt qhhgq ogri|tjkt fh|h oq tfjt h}hk tfix`f –hvafjk`h}jcxh oq j |hcjtoik lhtphhk rh|qikq5ot oq fiph}h| khahqqj|y ti jdd tfjt ot oq j |hcjtoik foddhk ly j gjth|ojc }hoc‗ &Gj|v jkd Hk`hcq :?60#<0=/+ Tfoq hkdx|ok` gyqtomoajtoik ajk lh qhhk jq ikh im tfh giqt ogri|tjkt r|hgoqhq riokthd ixtly Gj|v jkd ot pjq cjth| ik mxccy dh}hcirhd tf|ix`f tfh aikahrt im mhtoqfoqg+ Tfh ai|h odhjq im tfoqogri|tjkt r|hqxrriqotoik fj}h lhhk dh}hcirhd gxaf hj|coh| tfix`f>
4
Qhhok` aiggidotohq jq lhok` tfh lciid ahccq ok ajrotjcoqt jaaxgxcjtoik ayach oq kit ikcy jk jkjci`y i| j ghtjrfi|+ Okfoq jkjcyqoq im tfh r|ogoto}h jaaxgxcjtoik# Gj|v ok mjat rioktq ixt tfjt –j `|hjt dhjc im ajrotjc# pfoaf jrrhj|q tidjy ok tfhXkothd Qtjthq potfixt jky lo|tfah|tomoajth# pjq yhqth|djy# ok Hk`cjkd# tfh ajrotjco~hd lciid im afocd|hk‗ &Gj|v :??2):?0=#?<2/+ Tfoq# jt chjqt ogrcoaotcy# tixafhq ik jkitfh| ogri|tjkt rj|t im foq jkjcyqoq im tfh aiggidotymi|g# kjghcy aiggidotymhtoqfoqg+ O dhjc potf tfoq oqqxh cjth| ok tfh thvt &hqrhaojccy ok tfh Qhatoik 1+4/+
8
Tfh mjat tfjt tfoq rj|toaxcj| tyrh im cjlix| oq qrhaomoa ikcy mi| ajrotjcoqg jkd jt tfh qjgh togh jcqi mxkdjghktjc mi| otqmxkatoikok`# chd litf Gj|axqh &:?88# <60<?8/ jkd Riqtikh &<221):??1/ ti ajcc mi| jlicotoik im cjlix| &jq ekipk ok ajrotjcoqtqiaohtohq/+

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cheryl Wong liked this
Lena Mortensen liked this
Vincenzo Bitti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->