Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Resolution Adopted on “Baluchistan issue and its solution”

Resolution Adopted on “Baluchistan issue and its solution”

Ratings: (0)|Views: 425|Likes:
Published by expresstribune

More info:

Published by: expresstribune on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
T@[FAPZNFE IJF\Z@J IZ I\K KFEC@T@EK@ FE ‑DIAPKON[ZIEN[[P@ IEJ NZ[ [FAPZNFE‘ ITTIEG@J PEJ@T ZO@ IP[\NKNFP[ FC
[KDI\ O@AJ IZ HITTNFZZ N[AIHIDIJ FE HI^ 43! 4<94
 ZO@ [p|t`h` Kfptz Dit I{{fkniznfe oi{ kiaa`j i Eiznfeia Kfec`t`ek` fe Diapkon{zie zf |tfd`nezf zo` n{{p`{ iej cnej {fapznfe{ i{ zo`t` n{ i kfh|a`z` dt`imjfwe fc aiw iej ftj`t! wnzozofp{iej{ fc |`f|a` ne zo` |tfsnek` it` hn{{neg opejt`j{ ois` d``e mnaa`j iej zo` hpznaiz`jdfjn`{ it` cfpej ne zo` |tfsnek` Zo`t` n{ i hnanzit~ f|`tiznfe ne zo` |tfsnek`! {`kt`zitnia
cngozneg„{ ne wonko opejt`j{ fc |`f|a` ois` af{z zo`nt ans`{ iej opejt`j{ iej zofp{iej{ fc 
neefk`ez |`f|a` ois` zf d` cftk`j zf a`is` zo` |tfsnek` fe ikkfpez fc zo`nt `zoenknz~Zo` |tfsnek` n{ ne zo` gtn| fc mnjei||neg cft tie{fh iej iaa zon{ oi{ t`{paz`j ne i eiznfeia ktn{n{Zo`t`cft`! zo` [p|t`h` Kfptz Dit I{{fkniznfe oi{ c`az nz{ eiznfeia jpz~ zf kiaa p|fe zo`a`ij`t{on| fc iaa \fanznkia |itzn`{ ne zo` gfs`teh`ez kfianznfe! f||f{nznfe! nez`aa`kzpia{! knsna{fkn`z~ iej f|nenfe him`t{ zf cnej fpz i {fapznfe fc zon{ ktn{n{ iej dpnaj i eiznfeia kfe{`e{p{ cftj`hfktiznk cpekznfeneg fc zo` C`j`tiznfe fc \imn{zie W` zo` t`|t`{`ezizns`{ fc zo` Eiznfeia|fanznkia |itzn`{ fc zo` Kfpezt~! fccnk` d`it`t{ iej h`hd`t{ fc zo` [KDI\ iej t`|t`{`ezizns`{fc zo` knsna {fkn`z~ peienhfp{a~ j`kait` i{ pej`t29
 
Zo` ktn{n{ fc Diapkon{zie n{ i |fanznkia n{{p` iej nz {ofpaj d` j`iaz wnzo ne i |fanznkiahiee`t4
 
Ie nej`|`ej`ez neypnt~ kfhhn{{nfe d` kfe{znzpz`j o`ij`j d~ i Bpjg` fc [p|t`h` Kfptzfc \imn{zie zf |tfd` nezf zo` cfaafwneg n{{p`{2(i. Zo` kntkph{ziek`{ fc hptj`t fc Ht Eiwid Imdit Dpgozn iej Diaiko Hittn zf|ne|fnez daih` iej zf zim` ikznfe zo` |`t{fe{ nesfas`jd. Zf nes`{zngiz` zo` kntkph{ziek`{ iej zo` t`i{fe{ cft aipekoneg fc hnanzit~ f|`tiznfene Diapkon{zie ne J`k 4<<0 iej zf cnx nz{ t`{|fe{ndnanz~k. Zf nes`{zngiz` zo` hptj`t fc H{ Rihpt Jfhdmn! gtiejjipgoz`t fc Ht Eiwid ImditDpgozn iej zo` {pd{`yp`ez zot`iz{ zf zo` aijn`{ fc zo` Dpgozn cihna~
 
j. Zf him` i an{z fc iaa zof{` nejnsnjpia{ wof ois` af{z zo`nt ans`{ ft wof ois` d`kfh`jn{ida`j fe ikkfpez fc zo` fegfneg kfecankz ne Diapkon{zie cft wonko i||tf|tniz`kfh|`e{iznfe {ofpaj d` |inj zf iaa zo` icc`kz``{;
 
Iaa hnanzit~ iej |iti(hnanzit~ f|`tiznfe {ofpaj d` pej`t zo` knsnanie kfeztfa nhh`jniz`a~Zo` knsna gfs`teh`ez fc Diapkon{zie {ofpaj zim` {|`knia h`i{pt`{ ne zo` t`{paznegsikpph zf hinezine aiw iej ftj`t wnzo zo` o`a| fc knsna aiw `ecftk`h`ez ig`ekn`{pej`t zo` |tfsneknia gfs`teh`ez iej `ccftz {ofpaj d` hij` zf i||tfiko a`ij`t{ fc hnanziez{ gtfp|{ zf {``m zo`nt kff|`tiznfe zf k`i{` hnanziez ikznsnzn`{ iej bfne zo`jniafgp` |tfk`{{:
 
Iaa |fanznkia |tn{fe`t{ iej hn{{neg |`t{fe{ ne kp{zfj~ fc jncc`t`ez {ziz` ig`ekn`{ {ofpajd` j`iaz ne ikkftjiek` wnzo zo` aiw fc aiej0
 
\`f|a` fc Diapkon{zie c``a zoiz `s`e icz`t 3: ~`it{ {nek` nej`|`ej`ek` zo`~ it` efzd``e zim`e ne \imn{zie |fanznkia! `kfefhnk iej {fknia hine{zt`ih! iej {znaa pej`tgfneg~`z iefzo`t hnanzit~ f|`tiznfe {nek` nej`|`ej`ek` Nhh`jniz` h`i{pt`{ hp{z d` zim`ezf nh|a`h`ez zo` |tfsneknia ipzfefh~ ne a`zz`t iej {|ntnz ikkftjneg zf zo` kfe{znzpznfefc \imn{zie 9>7; [f cit! ia h`i{pt`{ pej`tzim`e d~ zo` |t`{`ez jn{|`e{iznfe oi{iggtisiz`j zo` |tfda`h3
 
I jniafgp` {ofpaj d` nenzniz`j wnzo zo` `xna`j Diafko a`ij`t{ iej kfecnj`ek` dpnajnegh`i{pt`{ {ofpaj d` |pz ne |aik` a`ijneg zf zo`nt t`zpte zf \imn{zie {f zoiz zo`~ kie|itznkn|iz` ne zo` `a`kzftia |tfk`{{7
 
Iaa Icgoie t`cpg``{ hp{z d` t`|iztniz`j dikm zf Icgoien{zie?
 
Iaa t`angnfp{ a`ij`t{ fc jncc`t`ez {`kz{ {ofpaj d` dtfpgoz zfg`zo`t zf `sfas` i {ztpkzpt`zf kt`iz` zfa`tiek` iej oithfe~ t`{|`kzneg `iko fzo`t{ d`an`c{>
 
Iaa {`zza`t{ ansneg ne Diapkon{zie ntt`{|`kzns` fc zo`nt `zoenknz~! ki{z! kt``j ft d`an`c {ofpaj`ebf~ `ypia tngoz{ iej ans` |`ik`cpaa~ iej ofeftida~
 
9<
 
Zo` wtnz fc zo` \tfsneknia gfs`teh`ez{ {ofpaj d` `{zidan{o`j iej aiw iej ftj`t{nzpiznfe {ofpaj d` `ecftk`j
DIAFKON[ZIE J@KAITIZNFE
KFE[PAZIZNFE D^ ZO@ [P\T@H@ KFPTZ DIT I[[FKNIZNFE FC\IMN[ZIE 43
ZO
HI^! 4<94 IZ N[AIHIDIJ
Zo` [p|t`h` Kfptz Dit I{{fkniznfe fc \imn{zie /[KDI\. wi{ j``|a~kfek`te`j iz zo` j`z`tnftizneg {nzpiznfe ne Diafkon{zie Zo` ephd`t fc jn{i||`it`j & hn{{neg |`t{fe{ kfeznep`{ zf nekt`i{` iej hf{z ztignkiaa~ hpznaiz`jdfjn`{ fc zof{` wof w`ez hn{{neg it` jph|`j ne dtfij ji~angoz Jptneg zo`
o`itneg fc hn{{neg |`t{fe{„ ki{` zim`e p| d~ zo` ofefptida` [p|t`h` Kfptz! nz
d`kih` `snj`ez zoiz zo` snkznh{ iej zo`nt cihnan`{ ois` ikkp{`j {ziz` ig`ez{ cftzon{ gtis` ophie tngoz{ snfaiznfe Zo` |t`{`ek` fc Ctfezn`t Kfe{zidpait~ iejhpazn|a` nez`aang`ek` ig`ekn`{ ois` efz dtfpgoz |`ik` ne zo` \tfsnek` Ne{z`ij!daffj n{ d`neg {|anz `s`t~ {nega` ji~ I ephd`t fc CK |`t{fee`a iej |fank` fccnk`t{ois` ia{f af{z |t`knfp{ ans`{ Nz j`{`ts`{ zf d` kfej`he`j zff

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mulhid Murtad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->