Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEMELJNA CIVILIZACIJSKA DJELA

TEMELJNA CIVILIZACIJSKA DJELA

Ratings:
(0)
|Views: 506|Likes:
Published by ...tena

More info:

Published by: ...tena on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

 
 
Staroegipatska kn
 jiževnost
:
Pouke murosti, Razgovor razočarana čovjeka i njegove uše
 
 
Asirsko-
babilonska književnost:
 
Ep o Gilgamešu
(1700.g.pr.Kr)- babilonski jezik, napisan na 12
ploča
 
 
Hebrejska književnost:
Biblija- 1300.g.pr.kr.-100.g.po.kr.-2 poznata prijevoda prijevodSedam
esetorice( prijevo starog zavjeta na grčki 3
-2 st.pr.Kr.) i Vulgata ( prijevod na latinskisv. Jeronima)
, a Katančid prvi preveo cijelu bibliju na hrv.
 -Stari zavjet (46 knjiga)
: vedim ijelom pisan na hebrejsko
 
m , manji io aramejski a najmlađeknjige na grčkom
 
PODJELA:
1)Tora (Petoknjižje)(Mojsije)
-:Knjiga postanka, Knjiga izlaska, Levitski zakonik, Knjiga Brojeva,Ponovljeni zakon2)Povijesne knjige: Judita napisana na hebrejskom ili aramejskom3)Psalmi(kralj David): ima ih 150, lirika + instrumenti4) Mudrosne knjige(Salomon): Pjesma nad pjesmama, podijeljena na 5 dijelova , hebrejski
5)Proročke knjige
 - Novi zavjet(27)-
najvedim ijelom pisan na grčkom jeziku
 
PODJELA:
1)Evanđelja: Matej, Marko, Luka i Ivan ( prva tri su svjetovna , a Ivanovo je uhovno)
 2) Djela apostolska3)Poslanice apostola Pavla
4)Katoličke poslanice
 5)Apokalipsa ili otkrivenje Ivanovo
 
ANTIKA:
obuh
vada staru grčku i rimsku književnost koja se o oba humanizma naziva iklasičnom književnošdu
 
Grčka:
 epika-HOMER(
Ilijad(djelo
završava pogrebnim svečanostima
, djelo se usporava retardacijom tj,
opisima štita, oproštaj Hektora i Anromahe,opisima borbi…
 ), Odiseja;
) , HESOID
 
Lirika- ALKEJ, SAPFA, ANAKREONT, PINDAR,Dama
-
ESHIL(
okovani Prometej, ORESTIJA trilogija
), SOFOKLO (
kralj Edip, Antigona, Elektra, Edipna Kolonu
), EURIPID(
Elektra
),ARISTOFAN, MENANDAR, TEOKRIT, EZOP
 
Rimska:
epovi, elegije(pjesme u elegijskom distihu), ode, drame, basne( Fedrove basne),epigramiPLAUT(
Škrtac
2st.pr.Kr.
) , TERECIJE, VERGIJLIJE(
Eneid 
a, najvedi ep rimske knjiženosti,12
 pjevanja, podjela na dva dijela,1.st.pr.Kr.
), LUKRECIJE, OVIDIJE(
Metamorfoze, Ex Ponto
),KATUL(
 jadni Katule
) , HORACIJE (
Poslanica Pizonima
), CICERON
 
SREDNJI VIJEK:
povezuje stari i novi vijek
, traje o paa Zapanog Rimskog carstva o otkrida
novoga svijeta
 
-p
rvo se piše na latinskom jeziku, a o 9.st
. na narodnim europskim jezicima
Lirika:
 
CARMINA BURANA
,
trubauri…
 
Epika u stihu:
latinski epovi na biblijske teme( uzor Vergilije) i usmeni narodni epovi-
Pjesma oRolandu, Pjesma o Cidu, Beowulf, Pjesma o Nibelunzima, Kalevala
Epika u prozi:
Roman o Tristanu i Izoldi,
Sv. Augustin
- Ispovijesti 
 
Drama:
prvo vezena uz prostor crkve a kasnije se razvija svjetovna drama
HRVATSKI SREDNJI VIJEK :
tri jezika i tri pisma
 
-
natpis kneza Trpimira
(852.),
Valunska ploča( 
11st.),
Krčki natpis
(11st.),
Bašdanska ploča
(oko1100.g.,pismo prijelaz s oble na uglatu glagoljicu,
opat ržiha
, ),
Plominski natpis
(11/12.st)
-
Vinodolski zakonik 
, 1288-prvi pravni dokument
-
Lucidar-
12.st. prevoi se sa češkog na hrv. u 15.st.
 
-
Ljetopis popa Dukljanina(opisuje smrt kralja Zvonimira)
-
 Zapis popa Martinca( sarži svjeočenje o Krbavskoj bitci)
 
-
Crnorizac hrabar o pismenima
-
Poljički statut 
-
1444.godine drugi pravni dokument
-
Šibenska molitva
-
najstariji hrv. pjesnički tekst na latinici
 -Svit se
konča
-
kraj 13.st.
 -muka svete Margarete
=Prvi sačuvan roman ROMANAC TROJSKI:
viteški roman na glagoljici
 
 
PREDRENESANSA(13. i 14. St.):
Dante(), Petrarca( ),Boccaccio-
 
Bo
 
 žanstvena komedi 
 ja
(3 djela( Sveto trojstvo), 33 pjevanja svaki ukupno 100
(Božanski 
broj) s uvodnim pjevanjem,pisano jedanaestercem)-
alegorijsko putovanje ljuske uše ogrijeha o iskupljenja, obilježja novog razoblja : kritički onos prema crkvi i razumijevanjeza čov
 jekove slabosti
 –
naziv komedija jer se u to vrijeme djela na narodnom jeziku
napisana u stihu i sa sretnim završetkom tako zovu a zbog savršene forme i uzvišene temeBoccaccio ju je nazvao Božanstvenom
 -
 
Kanconijer 
(366 pjesama, Laura de Noves,
u
tječu na njega samo što uvoi obilježja p
 
etrarkističke lirike: ljubav na prvi pogle,iealizirana ženska ljepota, neuzvradena ljubav, ustaljeni motivi, oksimoron, antiteza i
Petrarkin sonet
 )
-
 
Decameron
() (zbirka novela, uokvirene novele 100 novela +uvodim
 
 )
Boccaccio se smatra utemeljiteljem novele
 
 
HUMANIZAM(1350.-1600.):
-
 javlja se i Italiji oakle se po
 
činje širiti Europom
 -raskid sa srednjovjekovnom tradicijom, povratak Antici
, otkrivanje čovjeka kao razumnog iprironog bida
 
 
RENESANSA(15. i 16.st.)
-
obnova Antičkog uha i procvat europskih nacionalnih književnosti
 -
ishoište Italija
 -
ne piše se na latinskom nego na naronom jeziku
 -predstavnici: Ludovico Ariosto, Francois Robelais(), Miguel Cervantes, WilliamShakespeare-epika: ep uzor Vergilije s Eneidom-Proza: vite
 ški roman, pikarski roman , pastirski roman
( Jacopo Sanazarro- Arcadia i Petar
Zoranid
- Planine )-Drama:
učena komeija ili commeia eruita, komeija ell´arte, pastorala
 -
Don Quijote( 
paroija na viteške romane, u va ijela pisan,
,Sancho Panza i Alonso Quijan)-prvi
roman u anašnjem smisl
 
u i prvi moerni roman svjetskeknjiževnosti jer glavni lik više nije iealiziran junak ved psihološki proubljen karakter koji ulazi
u sukob sa svojom okolinom-
Hamlet( 
trageija u 5 činova, iz skaninavskih saga potječe, vorac Elsinore)
 
 
HRVATSKI HUMANIZAM:
 -prva pol. 15. st.-
 jug hrvatske utjecaj talijanske književnosti
 -
Marko Marulid
(Split)-
otac hrv. književnosti,
 
 Judita
(1501. g.,biblijsko vergilijanski ep u 6pjevanja,
pisana čakavskim narječjem,
svjetonazor- ), napisao je prvi hrvatski bestseler: De institutione bene vivend
 
i per exampla Sanctorum, Davidijada ( 14
pjevanja)…..
 
Važno pismo Marka Marulida papi Harijanu šestom jer spominje rasutu bašdinu koju trebazaštititi o Turaka
 -
Ilija Crijevid (ubrovnik)
-prvi poeta laureatus-
Juraj Šižgorid (Šibenik)
-
u jelu Elegija o pustošenje Šibenskog polja govori o rasutoj bašdini
 -
Antun Vrančid (Šibenik)
 
HRVATSKA RENESANSA:
-
na poručju ubrovačke Repu
 
blike i letačke almacije
 -
sinteza utjecaja antičke i talijanske renesansne književnosti ,te omade književne baštine
 
PRVAGENERACIJA
 
(zbornik Nikše Ranjine)
 -
Šiško Menčetid(ubrovnik)
-
Prvi pogle, Blaženi čas i hip
 
-D
žore ržid (ubrovnik)
-
Grem si grem
DRUGA GENERACIJA
-
Hanibal Lucid (Hvar)
-
 Jur nijedna na svit vila, Robinja ( 
rama u 3 čina, prva hrvatska svjetovna
drama)-Dinko Ranjina-
ominik Zlatarid
 -
Petar Hektorovid
-
Ribanje i ribarsko prigovaranja ( 
3 pjevanja, 3 dana, putopisni ep)-
Petar Zoranid –
 
Planine ( 
prvi hrv. roman, pisan u prozi i stihovima, po uzoru na pastoralniroman Jacopa Sannazzara, 24 poglavlja), epizoda Perivoj od Slave-
Zoranid kritizira hrvatskepisce koji pišu na rugim jezicima
 -
Marin ržid
-
Skup, Dundo Maroje( 
komeija u 5 činova
+ dva prologa
 ), Novela od stranca
pokladna igra u 7 prizora za vrijeme maskenbala u Dubrovniku
, novela znači šala
)
 
BAROK:
-
 
Krajem 16.st. se javlja i traje do prve polovice 17 st.-
 
olazi o pretjerivanja u kidenosti
 -
 
Barokni čovjek je razapet između želje za uživanjem i strahom
od vlastite prolaznosti(sukob svjetovno-crkveno)-
 
Interes za mističnim, tajanstvenim i iracionalnim
 -
 
Gl. tema prolaznost ovozemaljskog života
 -
 
Elementi baroka javljaju se još u razoblju
MANIRIZMA
 
(prijelazno razoblje između
renesanse i baroka)
 –
predstavnici: Cervates i Shakespear
Lirika:
gongorizam , marinizam , precioznost, eufuizam
 –
omiljeni oblik-
 
 
Ep:
obrađuju se povijesne teme
-
 
Drama :
dolazi do spajanja govora, plesa, i glazbe i nastaje-
 
Španjolska: Luis e Gongora
-
na grobu vojvotkinje od Lerme
; Pedro Calderon de la Barca-
 Život je san
; Lope de Vega-
 
Italija: Giambattista Marino; Torquato Tasso- ep
Oslobođeni Jeruzalem
Vergilijanski ep od20 pjevanja,
)
 
BAROK U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI:
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lidija Walters liked this
Nikol Škratulja ღ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->