Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 91|Likes:
Published by dumbraveanunicu

More info:

Published by: dumbraveanunicu on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
MINISTERULEDUCAŢIEIALREPUBLICIIMOLDOVAUNIERVSITATEADESTATDINMOLDOVAFacultateaŞtiinţeEconomiceCatedraAdministrareaAfacerilorTezadelicentaI.M„EFESVITANTAMOLDOVABREWERY”„Rationalizareastructuriiorganizatorice”Autor:SpoialoDmitrieStudentanulIII,Gr.EB0904Specialitatea:BusinessşiAdministrareConducătorştiinţific:RuginaViorica,lectoruniv.Chişinău2012CUPRINS:CapitolulI.Caracteristicageneralăaîntreprinderii.1.1Istoriaîntreprinderii............................................................................................................31.2CaracteristicageneralaÎ.MEFESVITANTAMOLDOVABREWERYS.A.................71.3Funcţiunileîntreprinderii……………………………………………………………….8CapitolulII.Descriereaafaceriiîntreprinderii.2.1Analizaeconomic-financiarăactivitatiiîntreprinderii....................................................24CapitolulIII.Analizamanagementuluiîntreprinderii.3.1Funcţiilemanagementuluiorganizatiei………………………………………………...31CapitolulIV..MăsurideeficientizareaactivităţiiÎ.M.„EfesVitantaMoldovaBrewery"S.A.………………………………………………………………………….394.1Popuneripentruamenţinevolumuldevânzări……..…………………………………384.2.Propuneriincadrulintreprinderii………………………………………424.3PropunerisiproblemeidentificateînsistemuldemanagementalÎ.M.„EfesVitantaMoldovaBrewery”S.A………………………………………………………………………………434.4Concluziigenerale………………………………………………………………………45
 
CAPITOLULI.1.1ISTORIAINTREPRINDERIICelemaimultesurseistoriceplaseazăapariţiaberiicu7miideaniînurmăpeteritoriulcuprinsîntrerâurileTigrusiEufrat.Băuturaacăpătatorăspândirerapidăînotamia,Egiptşiprincoloniilegreceştiîntoatălumeaantica.Înspaţiulnostrugeograficprimelerelatăridespreberedatezădedinainteaereinoastre.EsteatestatdeexempluconsumulberiiînperioadarăzboaielorromaneÎnceputulproduceriiberiiînoraşulChişinăudateazacuanul1873,cînduncetaţanneamţcunumeleRaapsapuspepiaţaoraşuluiprimahalbadeberedeproducţieautohtona.Înanul1903ainceputsafuncţionezeofabricadebereexactpeteritoriulfosteisecţiideproducerenr.2aactualeifabricidebere.Fabricaprezentaunfeldemanufactură,undetoatelucrărileseefectuaumanual.Capacitateadeproducereiniţialaseestimala100miidecalitri(dal)pean.Întimpulrazboiuluifabricaafostdistrusacompletamentecuexcepţiapivniţei.Înanul1945afostproiectataonouafabricădeberecuocapacitatede250miidalbereanual,careulteriorafostmodificată,capacitateafiindsporitapănala640miidalanual.Dupaefectuareaadouareconstrucţiicapacitateafabriciicatreanul1974aajunsla1250miidalpean,iarînnoiembrie1974afostdataînexploatareonouafabricadeberecucapacitateade5,1mlndalberepean(actualafabricădeberedepestr.Uzinelor,167).Îndecembrie1975afostpusaînexploataresecţiadeproducereamalţuluicuocapacitatede10miitonemalţpean.SuprafaţatotalaocupatadeÎ.M.„EfesVitantaMoldovaBrewery”constituie5,748ha.Întreprindereaesteasiguratainmodcentralizatcuenergieelectrica,cuapădinapeductuloraşănesc,precumşitreifîntîniarteziene–proprietateaintreprinderii.Întreprindereaadatînexploatareinanul2004ocazangerieautonomă,undeseproduceenergietermică.Aufostinstalatedouacazaneignitubulare,deproducţiegermanadetip„KONDOR”şi„LOOS”cucapacitatearespectivde10şi12toneaburpeora.Aceastasa
 
tisfacetoatenecesitaţileîntreprinderiiînenergietermica,pecarepînaîn2004fabricaocumpăradelauzina„MACON”.Întreprindereadispunedeoporţiunedecaleferatacuolungimede1,6kmÎnimediataapropieredeîntreprinderetreceautomagistrala.ÎntreprindereaMixtă„EVMB”S.A.dispunedeunparcdeautomobileînnumarde127unitaţi,inclusivautomobilepentruagenţiicomerciali,29încarcatoarecugazeşi8incarcatoareelectrice.ProducţiafinitasedistribuielaclienţicutransportspecializatarendatlaîntreprindereadetransportCA–4.CapacitateaanualadeproducereaÎ.M.„EVMB”S.A.constituie:Bere–5,1mln.dal;Bauturinealcoolice–1,790mln.dal;Apaminerala–15,8mlnsticle0,5l.Producereamalţuluiafostsistataînanul1994dincauzapreţuluiinaltalresurselorenergetice.Adevenitclar,căprocurareamalţuluiestemairentabilă.Întreprindereafuncţioneazaanulîmprejurcumiciopririlareparaţialiniilorpeungraficmobil,darnumaimultdecîtoluna.Î.M.„EVMB”S.A.estecelmaimareproducatordeberedinMoldova.Încomponenţafabriciiîntra4secţiiprincipale,precum:-secţiafierbere;-secţiafermentare;-secţiaimbuteliere;-secţiaprelucrareamalţuluişisecţiiauxiliare,precumsunt:-staţiafrigo-staţiatermica-secţiaelectrica-secţiamecanică-secţiatransport-secţiaprodusfinit-secţiaambalaj-secţiaAMCşiA-serviciulaprovizionare-secţiavănzări-secţiaMarketing.Înaprilie2002afostconstruităşipusăînexploatareosecţienouădefierbereaberii,dotatăcuoinstalaţiedefierberecontemporanădetip„MERLIN”acompanieigermane„ŞTEINECHKER”.Conformplanuluideimplementareatehniciimoderneşitehnologiilornoi,învaraanului2003afostpusainexploatareprimatranşaainstalaţieidefermentareîntancuricilindro-coniceînnumarde6unitaţi,cuocapacitatede250m3fiecare,delafirma„ZIEMANN”(Germania),dinnumărultotaldetancuride20bucaţi.Înanul2004afostfinalizatamontareatuturortancurilorşifermentareaberiiatrecutdefinitivîntancurilecilindro-conice.Secţiadeîmbuteliereaberiişibauturilornealcooliceesteamplasatăînbloculprincipaldeproducerelaetajulunu.Însecţiadeîmbutelieresuntmontate5liniideîmbuteliere.Linianr.1cuocapacitatedeproducţiede24miibuteliidesticlă/oră(Bulgaria).Înanul2001afostpusăinexploatareprimaliniedeîmbuteliereaberiişibăuturilornealcooliceînbuteliiPETcuocapacitatedeproducerede3,9miibuteliide1,5lpeorăafirmei„KOSME”(Austria).ÎnvaraanuluiurmatorînsecţiesemaimonteazaoliniedeîmbuteliereînPETcuocapacitatedeproducerede6miibuteliide1,5lpeoradeproducţiegermanăafirmei„KRONES”.Înanul2000afostmontatăinstalaţiadepasteurizareaberiiînflux„FLAŞ”deproducţieiianaafirmei„PADOVAN”cuoproductivitatede20m3/oră.Înanul2005afostmontatăsipusaînexploatareolinienouăgermanaafirmei„KHS”cuoproductivitatenominalăde40miisticlepeora.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->