Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pirmosios Moterys Lietuvos Istorijoje

Pirmosios Moterys Lietuvos Istorijoje

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,191 |Likes:
Published by jiuste

More info:

Published by: jiuste on Dec 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2010

original

 
 
Pirmosios moterysPirmosios moterysLietuvos istorijojeLietuvos istorijoje
 
 
BirutėBirutė
BirutėBirutė
(m. 1382ar apie 1389(m. 1382ar apie 1389m.) – Lietuvos didžiojom.) – Lietuvos didžiojokunigaikščio Kęstučio antrojikunigaikščio Kęstučio antrojižmona, žymiausio Lietuvosžmona, žymiausio Lietuvosvaldovo Vytauto motina.valdovo Vytauto motina.
Birutė yra kilusi iš Palangos, išBirutė yra kilusi iš Palangos, išžemaičių bajorų giminės.žemaičių bajorų giminės.
 
 
Legenda apie Birutę ir Legenda apie Birutę ir Kęstutį Kęstutį 
Kęstuti s, viešpataudamas Trakuose bei Kęstuti s, viešpataudamas Trakuose bei Žemaiči uose, išgirdo esant PalangojeŽemaiči uose, išgirdo esant Palangojemergelę, vardu Birutė, kuri pagonišku mergelę, vardu Birutė, kuri pagonišku  paproči u buvo pasižadėjusi savo dievams papročiu buvo pasižadėjusi savo dievamsišsaugoti skaistybę ir pati buvo žmonių išsaugoti skaistybę ir pati buvo žmonių garbinama kaip dievaitė. Nuvyko pats didysgarbinama kaip dievaitė. Nuvyko pats didyskunigaik štis Kęstutis tenai, ir labai ji jamkunigaik štis Kęstutis tenai, ir labai ji jam patiko, nes buvo labai graži mergaitė ir  patiko, nes buvo labai graži mergaitė ir  protinga. Ir prašė ją, kad būtų jo žmona. Ji  protinga. Ir prašė ją, kad būtų jo žmona. Ji nenorėj o sutikti ir atsisakė, kad pasižadėjusnenorėj o sutikti ir atsisakė, kad pasižadėjussavo dievams išsaugoti skaistybę iki mirtiessavo dievams išsaugoti skaistybę iki mirtiesIr kunig aikštis Kęstutis paėmė ją prievarta i Ir kunigaikštis Kęstutis paėmė ją prievarta i tos vietos, su didžia pagarba palydėjo ją į tos vietos, su didžia pagarba palydėjo ją į savo sostinę Trakus ir, sukvietęs brolius,savo sostinę Trakus ir, sukvietęs brolius,iškėlė su savaisiais broliais dideles vestuveiškėlė su savaisiais broliais dideles vestuveir paėmė tą mergelę Birutę sau už žmonąir paėmė tą mergelę Birutę sau už žmoną
“.“.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->