Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tieu Luan Kinh Te Quoc Te_WTO

Tieu Luan Kinh Te Quoc Te_WTO

Ratings:
(0)
|Views: 27|Likes:
Published by Phương Thuỳ

More info:

Published by: Phương Thuỳ on May 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2012

pdf

text

original

 
I.
 
LÝ DO CH
ỌN ĐỀ
TÀI
 K
t
khi thành l
ập năm 1995, Tổ
ch
ức Thương mạ
i Th
ế
gi
ới WTO luôn đóng vai
trò then ch
t trong vi
ệc đả
m b
ảo cho thương mạ
i qu
c t
ế
phát tri
n lành m
nh. Có th
 kh
ẳng đị
nh r
ng WTO là t
ch
ức điề
u ch
ỉnh thương mạ
i toàn c
u cu
i cùng và
ở 
n
ccao nh
t,
ảnh hưở 
ng rõ nh
t c
a tính ch
t này là mong mu
n xin gia nh
p c
a cácqu
c gia trên th
ế
gi
ới cũng như việ
c gi
i quy
ế
t tranh ch
ấp thương mạ
i c
a WTO.Toàn c
u hoá và h
i nh
p kinh t
ế
qu
c t
ế
 
đang là thách thức đố
i v
ớ 
i Vi
t Nam trên
con đườ 
ng
đổ
i m
ới. Sau 11 năm đàm phán căng th
ng trong m
t lo
t v
ấn đề
v
chínhsách có liên quan sâu r
ộng đế
n nhi
ều lĩnh vự
c kinh t
ế
và xã h
ội, ngày 11 tháng 01 năm
2007 Vi
t Nam chính th
c tr
ở 
thành thành viên th
150 c
a t
ch
c này.
 Như vậ
y, tham gia vào WTO c
ũng có nghĩa là Việ
t Nam s
 
đượ 
c b
o v
 
và hưở 
ngnh
ng l
ợ 
i ích to l
ớn mà WTO mang đến cho các nướ 
c thành viên. Là m
t n
n kinh t
ế
 nh
bé và ph
thu
c vi
c các th
 
trườ 
ng l
ớ 
n nh
t th
ế
gi
ớ 
i ph
i m
ở 
c
a cho hàng hoáxu
t kh
u c
a Vi
t Nam s
t
o ra m
ột cơ hộ
i phát tri
n l
ớ 
n cho chúng ta m
c dù trongquá trình này
đổ
i l
i Vi
ệt Nam cũng sẽ
ph
i ch
u nhi
u t
n th
t l
ớ 
n.Tuy v
y, gia nh
ập WTO và tham gia sâu hơn vào quá trình toàn cầ
u hoá s
ch
làml
ợ 
i v
toàn c
c cho Vi
t Nam. V
y t
i sao Vi
t Nam quy
ế
t tâm gia nh
p WTO, dù cáigiá ph
i tr
trong con m
t nhi
ều ngườ 
i là không h
nh
. Chính vì lý do trên, chúng emch
ọn đề
 
tài “
T
ch
ứ 
c T
hương mạ
i Th
ế
gi
ớ 
i WTO
” để
hi
u rõ b
n ch
t và ho
ạt độ
ngc
a t
ch
c này.
 
II.
 
T
CH
ỨC THƯƠNG MẠ
I TH
GI
Ớ 
I WTO1/ T
ng quan v
T
ch
ứ 
c T
hương mại Thế giới WTO
 
T
ch
ức Thương mạ
iTh
ế
gi
ớ 
i (tênti
World TradeOrganization),
là m
tt
ch
c qu
c t
ế
 
lớnnhất hành tinh
 
đặ
t tr
 s
ở 
 
ở 
y
, 
là sân chơi chungcho thị trường toàncầu, mang tính chấttương đối tự do, công bằng và tuân thủnhững luật lệ rõ ràng.
 Có ch
ức năng giám
sát cáchi
igi
a các
nướ 
c thành viên v
ớ 
inhau theo cácquy t
c
i.Ho
t
độ
ng c
a WTO nh
mm
ục đích loạ
i b
haygi
m thi
u cácràoc
i
để
 ti
ế
n t
ớ 
it
m
i.Trongth
p niên1990WTO là m
c
 
Thành viên sáng lập (tháng 1, 1995)
 
Thành viên gia nhập sau
 
 Ngày thành lập
Tháng 1, 1995
Trụ sở 
 Thành viên
Đến ngày
01 tháng 01
năm 20
10,WTO có 153 thành viên.
189 triệufranc Thụy Sỹ
(khoảng 182triệu 
)vào năm 2009.
Nhân viên 635
 
tiêu chính c
a phong trào ch
WTO hiện chiếm 97% giao dịchthương mại thế giới.
 
2/ S
ự 
 
ra đờ 
i c
a T
ch
ức Thương mạ
i Th
ế
gi
ớ 
i WTO
K
ế
t thúc H
i ngh
 
Brettonwood năm
1945 t
i Hoa K
ỳ, 44 nướ 
c tham gia Hô
ngh
 
đã quyết đị
nh thành l
p Qu
Ti
n t
qu
c t
ế
và Ngân hàng th
ế
gi
ớ 
i. Song Ngh
quy
ế
tt
i Lahabana Cu Ba v
vi
c thành l
p
T
ch
ức thương mạ
i Qu
c t
ế
(InternationalTrade Organization
 – 
ITO), v
ớ 
i quy
n ph
quy
ế
t c
a mình, M
 
đã khiế
n t
ch
ứ 
cnày không th
 
ra đời. Không đồ
ng tình v
ớ 
i cách x
ử 
s
ự 
 
đó, tạ
i Geneve Thu
 
Sĩ,
m
t nhóm 23 qu
ốc gia đã tổ
ch
ức đàm phán riêng rẽ
v
v
ấn đề
 
ưu đãi thuế
quan
đố
i v
ới nhau và đã đạt đượ 
c s
ự 
th
ng nh
t v
m
t s
v
ấn đề
. K
ết thúc đàm ph
án
năm 1947 các nước này đã kí vớ 
i nhau B
n Hi
ệp đị
nh chung v
Thu
ế
quan và
thương mạ
i (General Agreement on Tarrif and Trade, g
i t
t là GATT).
Hi
p
đị
nh GATT có hi
u l
c t
ngày 01/01/1948 v
ới tư cách là mộ
t tho
thu
ận đa phương.
M
c tiêu c
a GATT là t
ch
ức các vòng đàm phán để
c
t gi
m thu
ế
 
đánh vào hàng
nh
p kh
u gi
ữa các nướ 
c thành viên, t
o ra t
 
do hoá thương mại để
các thành viên cóth
ời cơ nhậ
p kh
u hàng hoá, v
ật tư giá thành rẻ
.Trong l
ch s
g
ần 48 năm tồ
n t
i c
a mình (1947-
1994), GATT đã tổ
ch
ức đượ 
c 8
vòng đàm phán đa phương về
 
thương mạ
i:
STT Tên vòng
đàm
phán
Năm
 
Chủ đề đàm phán
Thànhviên thamgia1 Geneva 1947
Thuế quan
232 Ancecy 1949
Thuế quan
133 Torquay 1951
Thuế quan
384 Geneva 1956
Thuế quan
265 Dillon 1960-1961
Thuế quan
266 Kennedy 1964-1967
Thuế quan và các biện phápchống bán phá giá
 627 Tokyo 1973-1979
Thuế quan, các biện pháp phithuế quan, các hiệp định
khung1028 Uruquay 1986-1994
Thuế quan, các biện pháp phithuế quan, dịch vụ, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp,
123

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->