Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tema I.3 Proiectarea unităţii de învăţare

Tema I.3 Proiectarea unităţii de învăţare

Ratings: (0)|Views: 238|Likes:
Published by Liana Elena

More info:

Published by: Liana Elena on May 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Investeşte în
OAMENI
ROMÂNIAUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-NapocaTel.: (00) 40 - 740 – 077521 Fax: (00) 40 - 264 - 815679E-mail:contact@educatieeconomica.ro,Web: www.educatieeconomica.ro
 
UNIUNEA EUROPEANĂGUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞIPROTECŢIEI SOCIALEAMPOSDRUFondul Social EuropeanPOSDRU 2007-2013Instrumente Structurale2007-2013OIPOSDRUUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAICLUJ-NAPOCA
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” 
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63908
Tema 1.3 Funcţiile managementului: planificare, organizare, decizie, antrenare – motivare, control
Activitatea 8:
Planificaţi într-un proiect de unitate de învăţare întreaga problematică a procesului de management.
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE
:
1. Procesul de management
 
NR. ORE ALOCATE: 9 oreNr.crt.Conţinuturi(detalieri)Competenţe specificevizateActivităţi de învăţareResurseEvaluareObs.
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.Definirea procesuluimanagerial într-oorganizaţie
4 oreOrganizarea în modsistematic a resurselor economice-exerciţii de identificare aelementelor de bază pentru noţiunile demanagement şi demanager (organizare,resurse, eficace, eficient);
*materiale:
- suport curs;- coli de hârtie ;- markere;
- videoproiector;
*procedurale:
Observareasistematică aelevilor (comportament,atitudine faţăde sarcina
 
Pag. 1/3
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Investeşte în
OAMENI
ROMÂNIAUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-NapocaTel.: (00) 40 - 740 – 077521 Fax: (00) 40 - 264 - 815679E-mail:contact@educatieeconomica.ro, Web:www.educatieeconomica.ro
 
UNIUNEA EUROPEANĂGUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞIPROTECŢIEI SOCIALEAMPOSDRUFondul Social EuropeanPOSDRU 2007-2013Instrumente Structurale2007-2013OIPOSDRUUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAICLUJ-NAPOCA
-definirea managementuluica proces;-definirea managementuluica manager;-discuţii privind elementeleformulei succesuluimanagerial;-discii privind relaţia deinterdependenţă dintrecele 3 elemente aleformulei succesuluimanagerial.- conversaţie euristică;- brainstorming;- explicaţie;- eseul,- cvintetul- exerciţii
*locul desfăşurării:
salade clasă/laboratorul despecialitate
*forme de organizare
:frontal, pe grupe primită) şiapreciereindividuală; probe practicescrise/orale
2.Funcţiilemanagementului
5 oreIdentificarea principalelor funcţii alemanagementului(planificare, organizare,decizie, antrenare,control)- definirea conceptului defuncţie managerială;-definirea celor cincifuncţii specificemanagementului.- caracterizarea funii lor manageriale: planificare,organizare, decizie,antrenare-motivare şicontrol.-explicarea interacţiunilo
*materiale:
- suport curs;- coli de hârtie ;- markere;
- videoproiector;- flipchart .
*procedurale:
- conversaţie euristică;- explicaţie;- organizatorul grafic(ciorchinele)- dezbaterea; probe practicescrise/orale
 
Pag. 2/3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->