Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seminar Ski Rad - Motivacija Zaposlenih-1

Seminar Ski Rad - Motivacija Zaposlenih-1

Ratings:
(0)
|Views: 1,714|Likes:
Published by Amilla Begtašević

More info:

Published by: Amilla Begtašević on May 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2014

pdf

text

original

 
UNIVERZITET POSLOVNIH STUDIJA
OSNOVE MENDAŽMENTA IPODUZETNIŠTVA
 
SEMINARSKI RADNA TEMU :
MOTIVISANJEZAPOSLENIH
PROF.
DR. CARIŠA BEŠIĆ
 
 
MOTIVISANJE ZAPOSLENIH________________________________________________________________
________________________________________________________________________OSNOVE
MENADŢMENT
A I
PODUZETNIŠTVA
NOVEMBAR 2011
2
NOVEMBAR, 2011
SADRZAJ
1. UVOD..............................................................................................................32. MOTIVACIJA.................................................................................................43. MOTIVACIJSKE TEHNIKE.....:...................................................................53.1. Novac............................................................................................................53.2. Participacija.................................................................................................53.3. Kvalitet radne sredine...................................................................................5
3.4. Obogaćivanje posla
.......................................................................................5
3.5. Umijeće kritiziranja
......................................................................................64. DEMOTIVACIJA............................................................................................75. TEORIJE MOTIVACIJE................................................................................85.1. Maslowljeva teorija hijerarhija potreba........................................................85.2. Herzbergerova teorija motivacije.................................................................95.3. McClellandova motivacijska teorija potreba................................................9
5.4. Vroomova teorija oĉekivanja......................................................................10
 5.5. Teorija pravednosti.....................................................................................106. MOTIVACIJA ZA RAD.............................................................................117. ZADACI MENAD
Ţ
ERA U MOTIVIRANJU UPOSLENIKA................128. MOTIVACIJSKE TEHNIKE........................................................................138.1. Nematerijalne kompenzacije......................................................................148.2. Materijalne kompenzacije...........................................................................158.3. Plata kao motivacija uposlenika.................................................................15
8.4. Procjena radne uspješnosti kao osnova za postavljanje strukture plata
......169. ELEMENTI MOTIVISANJA UPOSLENIKA...........................................1810. NAJBOLJI POSLODAVAC U BIH ZA 2011.......................................2011. ISTRAZIVANJE SPROVEDENO U HRVATSKOJ...............................2112. GOOGLE.....................................................................................................22
 
13. ZAKLJUCAK..............................................................................................2214. BIBLIOGRAFIJA........................................................................................23
 
MOTIVISANJE ZAPOSLENIH________________________________________________________________
________________________________________________________________________OSNOVE
MENADŢMENT
A I
PODUZETNIŠTVA
NOVEMBAR 2011
3
1. UVOD
 
 Najbitniji elemenat svake organizacije su njeni uposlenici. Organizacija je uspješnaukoliko su uposlenici motivirani da obavljaju svoj posao na najbolji mogući naĉin.Postavlja se pitanje kako motivisati uposlenike na odgovarajući naĉin, jer je većodavno jasna ĉinjenica da kljuĉni elemenat za motivaciju uposlenika nije novac,
 
Upravljanje i razvoj ljudskih resursa postaje sve znaĉajnije zbog novog mjesta ulogeĉovjeka u svim društvenim procesima i u njihovom upravljanju.
 
Motivacija zaposlenika postaje temelj savremenog menadţmenta ljudskih resursa jer se jedino izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sistema moţe pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposo
bnost i vrijednost.
Dosadašnji koncept motivacijskih tehnika je nedovoljno fleksibilan, pa je potrebnorazviti i uvesti nove, koji će svojom raznovrsnošću dovesti do visoke motivisanosti izadovoljstva zaposlenika ĉime će istovremeno ostvariti uspješno pos
lovanje
Primjenom dosadašnjih nauĉnih dostignuća na podruĉju motivacije moţe se znatnodoprinijeti povećanju motivacije i zadovoljstva zaposlenika.
 
Motivacija zaposlenika nije samo psihološki i sociološki problem rada i radnog ponašanja. Uzrok odreĊenog ponašanja ĉovjeka je unutrašnji psihološki pokretaĉ kojiga tjera na neku aktivnost, pa uĉinak pojedinca ne zavisi samo od njegove sposobnostiveć i od njegove motivacije.
 
Zadatak menadţera je da shvati ljudsku sloţenost, motivacijske teorije i da u
zavisnosti od okoline izabere i primjeni materijalne i nematerijalne motivacijsketehnike.
U poduzetniĉkom društvu briga za kadrove i njihovu motivaciju, specijalizaciju i
promociju postaje dijelom programa uspostavljanja i razvoja integralne kvalitete
 poduzeća. Najproduktivnija poduzeća nastala su postizavanjem premise da sezaposleni posve aktivno ukljuĉuju u njegov ţivot jer im rad u tom poduzeću priĉinja
radost.
Poslovna poduzeća imaju dvije vrste strategija koje moraju biti usko povezane imeĊusobno kongruen
tne:1. Eksterna -
naĉin natjecanja na trţištu (konkuriranja), i
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
Aleksandra liked this
PinkicaEmina liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Katerina Hadzi-Stefanova liked this
Semir Volume liked this
Semir Volume liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->