Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soalan-Soalan Umum EDU 3104

Soalan-Soalan Umum EDU 3104

Ratings: (0)|Views: 1,914|Likes:
Published by Ilyana Mohamed

More info:

Published by: Ilyana Mohamed on May 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
IPG KAMPUS DATO
RAZALI ISMAIL
2012
 1
EDU 3104 SEM 3 (SOALAN2 UMUM)Soalan EDU
 
1. Berikan peranan guru dalam pengurusan bilikdarjah.
- Menguruskan rutin bilik darjah- Menguruskan aktiviti murid- Menguruskan bahan-bahan penilaian- Menguruskan sumber maklumat murid- Menguruskan aktiviti kumpulan- Menguruskan disiplin bilik darjah
2. Nyatakan ciri-ciri guru afektif dalammenguruskan bilik darjah.
- Menguruskan bilik darjah dengan berkesan- Membentuk suasana agar murid terasang denganapa yang dipelajari dan berusaha melakukan yangterbaik.- Menggunakan masa P&P dengan efisian
3. Nyatakan ciri-ciri yang terdapat dalampersekitaran fizikal.
- Susunan dan reka bentuk fizikal di dalam bilik darjah- Sumber bahan pembelajaran- Ruang/ sudut pembelajaran- Kebersihan- Pengcahayaan, pengudaraan dan perabot- Ruang pada dinding
4. Berikan ciri-ciri persekitaran psikososial
- Suasana yang selesa dan mesra- Bebas daripada ancaman bahaya fizikal- Perasaan diterima- Sensitif dan peka kepada perbezaan individu- Suasana yang merangsang pembelajaranmewujudkan komunikasi terbuka dan menggalakanperkongsian idea.- Menggalakan pembelajaran koperatif- Peluang yang sama bagi semua murid
5. Nyatakan cara untuk membentuk peraturan danrutin bilik darjah yang sesuai.
 - Ayat mesti ringkas dan jelas- Peraturan dipersetujui- Hadkan bilangan peraturan- Peraturan mestilah adil- Peraturan selaras dengan peraturan sekolah.
6. Berikan contoh peraturan yang biasadigunakan dalam bilik darjah
 - Bersopan santun dan bersifat saling bantumembantu- Hormati harta orang lain- Dengar semasa orang lain bercakap- Hormat orang lain- Patuhi peraturan sekolah
7. Berikan jenis-jenis rutin bilik darjah
 - Rutin kelas (bukan akademik)- Rutin pentadbiran- Rutin pergerakan murid (akademik)- Rutin pengurusan tugasan (akademik)- Rutin pembelajaran (akademik)- Rutin interaksi (akademik)
8. Berikan contoh yang terdapat dalam rutin padasesebuah sekolah
- Ketibaan murid ke sekolah- Mengambil kedatangan murid- Sepanjang masa persekolahan- Kepulangan murid setelah tamat waktupersekolahan
9. Huraikan prosedur bilik darjah
 - Penggunaan kawasan bilik darjah (meja guru, mejamurid, tandas,sudut bacaan)- Pengajaran guru, sesi pembentangan, & latihanindividu (tumpuan murid, penglibatanmurid,percakapan antara satu sama lain, memintabantuan/ bimbingan)- Prosedur umum (edaran & kutipan bahan-bahan)- Aktiviti kumpulan koperatif (projek sains,tugasankajian sosial,memastikan murid2 mengikut proseduryang disediakan)- Transisi masuk dan keluar bilik darjah (memastikanpelajar berbaris dab berjalan bersama2 mengikutbaris yang lurus dan apabila hendak pergi dan balikdari sesuatu tempat seperti perpustakaan)
10. Berikan 3 jenis pentaksiran di dalam bilikdarjah
 - Pengujian (- Pengukuran- Penilaian
11. Nyatakan proses penyediaan ujian danpeperiksaan
- Kekerapan ujian atau peperiksaan dalam satupenggal- Tarikh ujian dan peperiksaan- Menggubal soalan ujian- Tempoh masa setiap ujian dan peperiksaan- Ujian dan peperiksaan mestilah adil- Soalan2 mestilah merangkumi tahap pemikiranmurid selain daripada peringkat pengetahuan.
 
IPG KAMPUS DATO
RAZALI ISMAIL
2012
 2
- Bincang dengan guru yang mengajar subjek yangsama- Murid2 dimaklumkan tarikh ujian- Cuba biasakan dengan format ujian danpeperiksaan sebenar
12. Nyatakan cara untuk mengurusanpentadibiran ujian atau peperiksaan
 - Sediakan persekitaran yang selesa- Benarkan murid masuk awal- Murid perlu bersedia dan duduk ditempat masing-masing- Guru perlu mencatat kehadiran pelajar ketikapeperiksaan- Pentadbiran ujian dan peperiksaan memberi kesanke atas sikap murid
13. Apakah kepentingan apabila guru menjagahubungan dengan murid
 - Dapat menaikkan motovasi pelajar- Mudah untuk mengawal pelajar- Mendapat kerjasama daripada pelajar- Menaikan imej guru
14. Apakah kepentingan apabila murid menjagahubungan dengan guru
 - Berminat untuk belajar- Memberikan kerjasama- Meningkatkan pencapaian akademik- Lebih bermotivasi
15. Berikan faktor-faktor yang mempengaruhihubungan guru-murid
- Penampilan & bahasa badan- Tingkah laku guru- Menunjukkan contoh teladan yang baik- Persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah
16. Nyatakan strategi-strategi yang mampumembina hubungan positif antara guru dan murid.
- Mengingati nama murid dan panggil dengan namamasing-masing- Menanamkan semangat cintakan kelas/ bilik darjah- Agihkan tanggungjawab bersama- Tetapkan jangkaan yang realistik- Menunjukkan keprihatinan- Masukkan unsur kecindan dalam komunikasi
17. Nyatakan amalan budaya penyayang.
- Hormat (menerima murid seperti dirinya, lebihmudah dihargai, interaksi dua hala)- Autentik (menjadi diri sendiri, memberi maklumbalas dengan jujur, tidak takut mengaku salah)- Keprihatinan (bertimbang rasa, mengambilberat,boleh berkongsi masalah)- Integriti emosi ( berkait dengan kejujuran dalammeluahkan pendapat serta mempunyai akauntibilitidiatas tingkah laku sendiri)- Menggalakan integriti emosi di dalam kalanganmurid (menggalakan murid meluahkan emosi secarapositif)- Strategi mengamalkan budaya penyayang(menyerapkan sikap mengambil berat, membinasemangat kekitaan, mengamalkan ciri-ciri penyayang)
18. Nyatakan faktor-faktor membentuk dinamikabilik darjah
 - Jantina- Agama/ bangsa- Status sosioekonomi19. Berikan peranan guru dalam dinamika kumpulan.- guru harus mengenalpasti bentuk dinamikankumpulan- guru memberikan perhatian kepada murid yangtidak disukai- guru menjadi model untuk mempengaruhi murid- guru bertindak sebagai ketua kumpulan dinamika
20. Berikan dua jenis masalah disiplin
 - Tingkah laku disruptif (tingkahlaku yangmenjejaskan proses p&p)- Tingkah laku distruktif (tingkah laku yangmembahayakan diri, sekolah dan masyarakat)
21. Berikan contoh tingkah laku disruptif
- Kelakuan nakal- Hiperaktif- Tak membawa buku latihan- Agresif
22. Berikan contoh tingkah laku distruktif
- Vandalisme- Kumpulan liar- Mengugut
23. Nyatakan jenis-jenis disiplin
- Arahan guru- Arahan kerja- Arahan diri- Arahan kumpulan
 
IPG KAMPUS DATO
RAZALI ISMAIL
2012
 3
24. Nyatakan definisi tingkah laku bermasalah
- Tingkah laku yang menghalang kelancaran p&p
25. Berikan cara-cara untuk mengenal pastimurid2 yang bermasalah tingkah laku
- Jenis ujiano Ujian pencapaian akademik (upsr, pmr, spm)o Ujian kecerdasan (multiple intelligence)o Ujian kecenderungan bakat (ujian aptituddifferential)o Ujian minat (career assessment inventory)o Ujian personaliti (the survey of personal value)o Ujian saringan- Jenis bukan ujiano Ujian dokumen-kad 001o Teknik temubualo Pemerhatian
26. Nyatakan teknik2 modifikasi tingkah laku
- Peneguhan (positif dan negatif)- Dendaan (hukuman, amaran, memanggil ibu bapa)- Reverse psycology (teknik modifikasi tingkahlakunegatif kepada positif, memerlukan kemahiran guru,menginsafkan murid)- Shaping- Token ekonomi- Kontrak- Time-out ( dendaan di luar bilik darjah)- Modeling- Pengurusan/ peneguhan/ kawalan diri- Pengasingan
27. Berikan cadangan untuk mengurangkanmasalah disiplin
- Rancangan pelajaran yang menarik danbersistematik- Mempelbagaikan aktiviri pengajaran- Menghargai dan memuji2 murid- Kepimpinan demokratik- Aktiviti pengayaan- Mengajar murid mengikut kebolehan mereka- Teknik penyoalan- Menetapkan peraturan- Elakkan penggunaan ugutan- Memupuk nilai2 murni dalam jiwa murid
28. Apakah itu Pastoral Care?
- Menganggap guru sebagai ibu bapa (bimbinganyang diberikan guru untuk menjaga kebajikan murid)
29. Berikan konsep bimbingan
- Proses menolong murid memperkembangkanpotensi dan kebolehan secara optimum- Mengembangkan peribadi individu secara sistematikdan tersusun
30. Berikan pendekatan yang terdapat dalambimbingan
- Perkembangan- Krisis- Pencegahan- Pemulihan
31. Berikan 2 jenis bimbingan
 - Bimbingan individu- Bimbingan berkolompok
32. Nyatakan program-program yang diatur olehKPM untuk murid berkeperluan khas
- Program Pendidikan Khas bermasalah pendengaran- Program Pendidikan Khas bermasalah penglihatan- Program Pendidikan Intergrasi- Program Pendidikan Khas Prasekolah- Program Pendidikan Khas Teknik & Vokasional- Program Pendidikan inklusif
33. Nyatakan kategori kanak2 berkeperluan khas
- Terencat akan sederhana & teruk- Cacat fizikal- Kecacatan penglihatan- Masalah pembelajaran- Disleksia- Autistik- Lewat perkembangan- Hiperaktif- Pintar cerdas
34. Berikan ciri-ciri bagi kanak2 yang mempunyaimasalah terencat akal
- IQ rendah- Kadar pembelajaran rendah- Sukar memahami idea abstrak- Kemahiran bahasa rendah- Masalah ingatan- Lemah dalam pembelajaran- Tingkah laku sosial kuran matang
35. Cara guru untuk mengatasi kanak2 yangmempunyai masalah terencat akal
 - Arahan aktiviti yang ringkas, jelas dan berstruktur- Masa yang lebih panjang diberikan kepada merekauntuk menyiapkan tugasan- Arahan2 yang diberikan dalam pecahan kecil danperlu diberi ulangan

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ilyana Mohamed liked this
Jessiee Yeo liked this
Mohd Hafiz liked this
Runtun Qalbu liked this
Lan_X liked this
Nurul Amirah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->