Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectie Demo Managementul Resurselor Umane

Lectie Demo Managementul Resurselor Umane

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
eurocor.ro
eurocor.ro

More info:

Published by: Chiba Nicolae Florin on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

 
MANAGEMENTULRESURSELORUMANEMANAGEMENTULRESURSELORUMANE
 
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
INTRODUCERE
Din ce în ce mai multe organiza
ţ
ii au în
ţ
eles importan
ţ
a resurselor umane de caredispun
ş
i faptul c
ă
valoarea cea mai însemnat
ă
a capitalului lor o reprezint
ă
oamenii.F
ă
ă
prezen
ţ
a oamenilor care
ş
tiu ce, când
ş
i cum trebuie f 
ă
cut, este imposibil caorganiza
ţ
iile s
ă
-
ş
i ating
ă
obiectivele. Investi
ţ
ia în oameni reprezint
ă
calea cea maisigur 
ă
pentru ca o companie s
ă
se dezvolte continuu, iar de acest aspect sunt con
ş
tien
ţ
ito
ţ
i cei a
a
ţ
i la conducerea organiza
ţ
iilor.Cursul de
Managementul Resurselor Umane
elaborat de Institutul EUROCOR se adreseaz
ă
tuturor persoanelor interesate s
ă
se ini
ţ
ieze sau s
ă
î
ş
i îmbog
ăţ
easc
ă
 cuno
ş
tin
ţ
ele în domeniul resurselor umane. Utilitatea informa
ţ
iilor prezentate în cupr-insul cursului este de necontestat, indiferent de pozi
ţ
ia de
ţ
inut
ă
în cadrul organiza
ţ
iei,chiar dac
ă
este vorba de un post de conducere sau unul de execu
ţ
ie, strict în departa-mentul de resurse umane sau în cadrul altui departament al organiza
ţ
iei.Cursul acoper 
ă
tematica foarte ampl
ă
a managementului resurselor umane, temeleabordate reprezentând probleme actuale, ancorate în realitate, cu care se confrunt
ă
 orice organiza
ţ
ie în domeniul resurselor umane. Fiecare dintre modulele din care estecompus cursul este conceput sub forma unei combina
ţ
ii între practic
ă
 
ş
i elemente deteorie, accentuat
ă
 
ind prima component
ă
. Ve
ţ
i constata c
ă
, de-a lungul întreguluicurs, practica din domeniu va
foarte prezent
ă
, informa
ţ
iile
indu-v
ă
prezentateîntr-o manier 
ă
extrem de accesibil
ă
, sub forma exemplelor, exerci
ţ
iilor, respectiv aunor situa
ţ
ii practice întâlnite în realitate.
 În completarea cursului prin coresponden
 ţă
pute
 ţ 
i opta pentru un scurt programde consulta
 ţ 
ii fa
 ţă
în fa
 ţă
 , la sfâr 
ş
itul c
ă
ruia ve
 ţ 
i ob
 ţ 
ine în plus un certi 
  fi
cat deabsolvire emis de Ministerul Muncii 
ş
i Ministerul Educa
 ţ 
iei.
Materialul cursului se compune din
16 module
, prezentate sub forma unor caietecare pot
îndosariate într-o map
ă
special
ă
Eurocor. Fiecare modul este conceput
ş
i prezentat într-o manier 
ă
special
ă
, care v
ă
va permite parcurgerea cu mai mult
ă
 u
ş
urin
ţă
a materialului de curs. Structura didactic
ă
a modulelor debuteaz
ă
cu precizarea
obiectivelor
 
ş
i o parte de
introducere
, iar pentru valori
carea în mod curent acuno
ş
tin
ţ
elor dobândite
ş
i pentru asigurarea unei interactivit
ăţ
i sporite, aceasta con
ţ
inenumeroase
exemple, studii de caz
,
exerci
ţ
ii
 
ş
i
teme de re
ec
ţ
ie
.
 
lec
ţ
ie demonstrativ
ă
2
Managementul resurselor umane
Înlesnirea însu
ş
irii cuno
ş
tin
ţ
elor se realizeaz
ă
 
ş
i cu ajutorul numeroaselor 
scheme
,
tabele
 
ş
i
gra
ce
, care sporesc, de altfel, atractivitatea cursului. Pentru veri
care, lasfâr 
ş
itul modulelor v
ă
prezent
ă
m rezolvarea exerci
ţ
iilor. În plus, pentru a v
ă
consolidacuno
ş
tin
ţ
ele, la sfâr 
ş
itul
ec
ă
rui modul ve
ţ
i g
ă
si o
recapitulare
care prezint
ă
celemai importante aspecte analizate în cadrul acestuia. Fiecare modul se încheie cuo
tem
ă
pentru acas
ă
, ce constituie o modalitate e
cient
ă
de veri
care a graduluide însu
ş
ire a cuno
ş
tin
ţ
elor prezentate; aceasta va
expediat
ă
pe adresa InstitutuluiEurocor, urmând ca profesorul personal s
ă
aprecieze corectitudinea r 
ă
spunsurilor 
ş
is
ă
v
ă
transmit
ă
comentariile sale pe marginea acestora. Pentru în
ţ
elegerea termenilor de specialitate prezenta
ţ
i în material, v
ă
poate
de ajutor sec
ţ
iunea de
vocabular
,iar pentru completarea
ş
i aprofundarea cuno
ş
tin
ţ
elor v
ă
st
ă
la dispozi
ţ
ie lista de
recomand
ă
ri bibliogra
ce
.
Pentru ca studiul dumneavoastr
ă
individual s
ă
 
e cât mai u
ş
or
ş
i e
cient, pemarginea lec
ţ
iilor au fost introduse urm
ă
toarele semne
ş
i simboluri:
desemneaz
ă
 
no
 ţ 
iunile
ş
i principiile importante
 , precum
 ş
i
recomand 
ă
rile
decare este bine s
ă
 
 ţ 
ine
 ţ 
i seamaîn felul acesta vor 
  fi
încadrate
exemplele
care v
ă
pot clari
  fi
ca aspectele teo-retice prezentate
semnaleaz
ă
 
exerci
ţ
iile
pe care vi le propunem spre rezolvaredesemneaz
ă
momentele de re
ec
ţ
ie
propuse, prin care se valori
c
ă
experien
ţ
aanterioar 
ă
, sintetizându-se astfel aspectele prezentate în curs în modul cel maie
cient cu putin
ţă
astfel sunt marcate titlurile recomandate apar 
ţ
inând literaturii de specialitate, prin intermediul c
ă
rora v
ă
pute
ţ
i îmbog
ăţ
i bagajul de cuno
ş
tin
ţ
e în domeniuLec
ţ
ia de fa
ţă
constituie o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
familiarizezecu materialele de studiu Eurocor. Pentru a v
ă
forma o imagine cât mai clar 
ă
 asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastr 
ă
câteva fragmentedin modulele acestui curs, con
ţ
inând sec
ţ
iuni teoretice, exemple, exerci
ţ
ii, temede re
ec
ţ
ie, un model de recapitulare
ş
i de tem
ă
pentru acas
ă
. Din punctul devedere al num
ă
rului de pagini, ea reprezint
ă
mai pu
ţ
in de jum
ă
tate din con
ţ
inutulunui caiet de studiu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->