Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectie Demo Marketing

Lectie Demo Marketing

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
eurocor.ro
eurocor.ro

More info:

Published by: Chiba Nicolae Florin on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
INTRODUCERE
S
istemele economice care depind de o dezvoltare programat
ă
, plani
cat
ă
,se concentreaz
ă
pe aspectele cantitative ale acelei dezvolt
ă
ri
ş
i pe metodele dedistribu
ţ
ie ale produselor 
nite. Acestea joac
ă
cel mai important rol în situa
ţ
iaîn care exist
ă
o relativ
ă
lips
ă
de produse pe pia
ţă
.Trecerea la economia de pia
ţă
elimin
ă
problema lipsei m
ă
rfurilor, datorit
ă
jocu-lui liber dintre cerere
ş
i ofert
ă
. Ca urmare, diver 
ş
i factori pot in
uen
ţ
a e
cien
ţ
aactivit
ăţ
ii
rmelor, afectând calitatea, statutul m
ă
rfurilor, evaluarea f 
ă
cut
ă
declien
ţ
i asupra m
ă
rfurilor 
ş
i a altor bunuri care apar 
ţ
in aceleia
ş
i categorii demarc
ă
.Managerul care nu cunoa
ş
te toate detaliile legate de aceste aspecte
ş
i nu realizeaz
ă
 care sunt metodele cele mai e
ciente pentru a face reclam
ă
produselor sale nu poate avea certitudinea c
ă
va supravie
ţ
ui într-o economie de pia
ţă
.Aspectele men
ţ
ionate anterior, luate în ansamblu, formeaz
ă
marketingul. Poatec
ă
 
ş
i în trecut a
ţ
i fost interesa
ţ
i de acest domeniu economic. Poate c
ă
v-a
ţ
i întâlnitdeja cu o serie de aspecte legate de marketing la serviciu sau poate v
ă
dori
ţ
i s
ă
 începe
ţ
i s
ă
lucra
ţ
i într-un departament comercial, dar nu ave
ţ
i destule cuno
ş
tin
ţ
e?Cursul nostru este
ş
ansa dumneavoastr 
ă
!Dori
ţ
i s
ă
începe
ţ
i o afacere proprie sau s
ă
începe
ţ
i s
ă
lucra
ţ
i ca agent comercial?Dac
ă
planurile dumneavoastr 
ă
sunt îndreptate în aceast
ă
direc
ţ
ie, nu pute
ţ
i ig-nora marketingul. Chiar de pe pozi
ţ
ia de cump
ă
ă
tor, este bine s
ă
 
ţ
i con
ş
tientde in
uen
ţ
a sa.În concluzie, propunerea noastr 
ă
nu este de ignorat: ceea ce v
ă
oferim acum estesingurul curs de acest fel, care con
ţ
ine teorie, dar 
ş
i exemple practice
ş
i teste.Înc
ă
din start, cursul nostru v
ă
propune s
ă
înv
ăţ
a
ţ
i cât mai mult despre compor-tamentul clientului în calitate de cump
ă
ă
tor, astfel încât s
ă
pute
ţ
i r 
ă
spunde laîntrebarea: cum pute
ţ
i atrage mai mul
ţ
i clien
ţ
i? La ce sunt aten
ţ
i clien
ţ
ii – adic
ă
 
ş
i dumneavoastr 
ă
personal – atunci când doresc s
ă
cumpere ceva?
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
 
curs de marketinglec
ţ
ie demonstrativ
ă
2
Terminologia englez
ă
folose
ş
te a
ş
a numi
ţ
ii „4C” pentru a descrie elementeleesen
ţ
iale ale unei achizi
ţ
ii f 
ă
cute de un client:1. CONSUMER NEEDS (nevoile consumatorului). Articolul satisface nevoileconsumatorilor?2. COST (costul). Ce sacri
ciu – adic
ă
ce cheltuial
ă
– este gata s
ă
fac
ă
clientul pentru a-
ş
i satisface o anumit
ă
nevoie?3. CONVENIENCE (accesibilitate). Articolul este accesibil? În câte locuri
ş
iîn ce fel de magazine? Clientul este bine servit? Amabilitatea face parte dinservirea clientului!4. COMMUNICATION (comunicare). În cel fel comunic
ă
produc
ă
torul cu cli-entul? Care sunt sursele de informare ale clientului în leg
ă
tur 
ă
cu produsul sauserviciul respectiv? Care este metoda de prezentare? Prezentarea reprezint
ă
  practic un vânz
ă
tor discret.Terminologia englez
ă
va
foarte des utilizat
ă
în cadrul cursului nostru. Nu este ocoinciden
ţă
– marketingul a ap
ă
rut în cel de-al cincilea deceniu al secolului XX,în SUA, ca o reac
ţ
ie a managerilor la pia
ţ
a saturat
ă
determinat
ă
de prosperitateaeconomic
ă
a
ţă
rii. Cantit
ăţ
ile din ce în ce mai mari de produse trimise pe pia
ţă
aucondus la o sc
ă
dere a vitezei de vânzare a acestora. Pia
ţ
a vânz
ă
torilor, existent
ă
  pân
ă
atunci, s-a schimbat în pia
ţ
a clien
ţ
ilor, iar principalul obiectiv al
rmelor adevenit captarea interesului acestora.Datorit
ă
faptului c
ă
engleza era cea mai folosit
ă
limb
ă
în contactele economicedin întreaga lume, termenii engleze
ş
ti au fost adopta
ţ
i în literatura universal
ă
amarketingului.To
ţ
i ace
ş
ti termeni sunt tradu
ş
i, iar la sfâr 
ş
tul caietului, în cadrul glosarului, v
ă
 este prezentat
ă
transcrierea lor fonetic
ă
.Materialul cursului nostru a fost împ
ă
ţ
it în caiete,
ecare con
ţ
inând câte dou
ă
 lec
ţ
ii. Pe marginile lec
ţ
iilor ve
ţ
i g
ă
si urm
ă
toarele simboluri:
indic
ă
no
 ţ 
iuni sau de
  fi
ni
 ţ 
ii noi, care vor 
  fi
tip
ă
rite cu litere italice
indic
ă
un exerci
ţ
iu pentru cursant, a c
ă
rui solu
ţ
ie apare la
nalul lec
ţ
ieirecomand
ă
ri/indica
ţ
ii oferite cursantului pentru a-i facilita în
ţ
elegerea aspect-elor teoretice prezentateînseamn
ă
, de exemplu, c
ă
subiectul descris acum a mai fost men
ţ
ionat în lec
ţ
ia3 la pagina 21Informa
ţ
iile care sunt foarte importante vor 
tip
ă
rite într-un chenar special.
3 (21)
eri

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->