Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectie Demo Operator DTP

Lectie Demo Operator DTP

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
eurocor.ro
eurocor.ro

More info:

Published by: Chiba Nicolae Florin on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2012

pdf

text

original

 
1
Operator DTP - procesare text
ş
i imagine
INTRODUCERE
Societatea contemporan
ă
este caracterizat
ă
de procesul rapid de informatizare, iar uti-lizarea de c
ă
tre
ecare dintre noi a calculatorului a devenit o necesitate. Cu to
ţ
ii trebuies
ă
facem fa
ţă
noilor schimb
ă
ri, indiferent c
ă
este vorba despre programe informaticecomplexe, despre folosirea unor simple aplica
ţ
ii sau pur 
ş
i simplu despre comunicareacu ajutorul calculatorului.Crearea
ş
i prelucrarea imaginii
ş
i a textului au devenit un element incontestabil într-osocietate modern
ă
, iar computerul poate face minuni la acest capitol. Prin intermediulcursului de
Operator DTP – procesare text
ş
i imagine
ve
ţ
i înv
ăţ
a toate etapele realiz
ă
riiunei lucr 
ă
ri, de la a introduce
ş
i lucra e
cient cu textul, la utilizarea gra
cii
ş
i preg
ă
tireaformatelor 
nale pentru tipar.Parcurgând acest curs ve
ţ
i avea posibilitatea realiz
ă
rii de diverse documente: c
ă
ţ
i devizit
ă
, invita
ţ
ii, felicit
ă
ri, postere,
utura
ş
i promo
ţ
ionali, prospecte, pliante, calendare,manuale, c
ă
ţ
i, reviste, ziare, magazine, ghiduri turistice etc.Operatorul DTP (
 DeskTop Publishing 
)este cel ce transpune în practic
ă
proi-ectul unei publica
ţ
ii, o face s
ă
existeîn realitate, altfel spus el îi d
ă
via
ţă
.Programele cu care v
ă
ve
ţ
i familiarizaîn acest curs sunt
PageMaker versiunea6.5, QuarkXPress versiunea 6.0
(prinintermediul c
ă
ruia ve
ţ
i înv
ăţ
a despre paginarea documentelor, lucrul cu textul,utilizarea gra
cii, salvarea
ş
i preg
ă
tirea
ş
ierelor pentru tipar),
CorelDRAWversiunea 9.0
(v
ă
va ajuta la crearea
ş
i modi
carea obiectelor desen
ş
i la realizareaefectelor speciale),
Photoshop versiunea 7.0
(cu ajutorul c
ă
ruia ve
ţ
i înv
ăţ
a despre pre-lucrarea imaginii,
ltre). Pentru ca studiul s
ă
 
e mai accesibil pentru dumneavoastr 
ă
, amales versiunile cel mai frecvent folosite ale acestor programe.Cursul se adreseaz
ă
deopotriv
ă
celor care doresc s
ă
se ini
ţ
ieze în tehnoredactare
ş
icelor care lucreaz
ă
deja cu aplica
ţ
iile prezentate în cadrul cursului, dar resimt nevoiasistematizarii
ş
i extinderii cuno
ş
tin
ţ
elor. Acesta este realizat în conformitate cu
 standardul ocupa
 ţ 
ional 
în vigoare. La
nalul cursului, cei interesa
ţ
i pot ob
ţ
ine un
certi
  fi
cat decompeten
 ţ 
e profesionale
recunoscut o
cial de Ministerul Muncii în cadrul centrelor de evaluare autorizate.
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
 
2
Operator DTP – procesare text
ş
i imagine
Lec
ţ
ie demonstrativ
ă
Cursul este compus din
16 module
, prezentate sub form
ă
de caiete, iar 
ecare modulare o structur 
ă
didactic
ă
unitar 
ă
, care se va p
ă
stra de-a lungul întregului curs. Astfelve
ţ
i reg
ă
si o parte de
introducere
,
 
în care sunt prezentate succint subiectele ce vor 
 discutate în cadrul modulului respectiv, numeroase
exemple
ş
i exerci
ţ
ii
,
informa
ţ
ii
ş
i de
ni
ţ
ii esen
ţ
iale
, dar 
ş
i atractive
scheme gra
ce
 
ş
i
print-screen-uri
. La sfâr 
ş
itul
ec
ă
rui modul ve
ţ
i g
ă
si un
rezumat
al celor mai importante aspecte analizate în cadrulacestuia, un
glosar de termeni
de specialitate, sec
ţ
iunea de
r
ă
spunsuri la exerci
ţ
ii
 
ş
io
tem
ă
pentru acas
ă
.
Fiecare cursant Eurocor are un profesor personal.
Temele propuse în
ecare modul vor 
expediate pe adresa Institutului Eurocor, urmândca profesorul personal s
ă
aprecieze corectitudinea r 
ă
spunsurilor 
ş
i s
ă
v
ă
transmit
ă
comen-tariile sale pe marginea acestora. V
ă
recomand
ă
m s
ă
rezolva
ţ
i tema doar dup
ă
parcurgereaintegral
ă
 
ş
i atent
ă
a materialului de curs.
Pentru ca studiul dumneavoastr
ă
individual s
ă
 
e cât mai u
ş
or
ş
i e
cient, pe mar-ginea lec
ţ
iilor au fost introduse diferite simboluri:
Semnaleaz
ă
no
 ţ 
iunile, de
  fi
ni
 ţ 
iile
 ş
i informa
 ţ 
iile importante.
 Exerci 
 ţ 
iu
 Indic
ă
exerci
 ţ 
iile pe care trebuie s
ă
le rezolva
 ţ 
i.
Marcheaz
ă
exemplele pe care le ve
ţ
i întâlni în cadrul materialului de curs.Indic
ă
faptul c
ă
tema respectiv
ă
a mai fost abordat
ă
în modulele anterioare (în acest caz,tema a mai fost dezb
ă
tut
ă
în modulul 3, la pagina 18).
 Lec
 ţ 
ia de fa
 ţă
constituie o
lec
 ţ 
ie demonstrativ
ă
 , care dore
 ş
te s
ă
v
ă
familiarizezecu materialele de sudiu EUROCOR. Pentru a v
ă
forma o imagine cât mai clar 
ă
 asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastr 
ă
câteva fragmentedin modulele acestuia, con
 ţ 
inând sec
 ţ 
iuni teoretice, exemple
 ş
i exerci
 ţ 
ii, un model de rezumat 
 ş
i de tem
ă
pentru acas
ă
. Din punctul de vedere al num
ă
rului de pagini, aceasta reprezint 
ă
 mai pu
 ţ 
in de jum
ă
tate din con
 ţ 
inutul unui caiet de studiu.
3 (18)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->