Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectie Demo Public It Ate

Lectie Demo Public It Ate

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
eurocor.ro
eurocor.ro

More info:

Published by: Chiba Nicolae Florin on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

 
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
INTRODUCERE
Publicitatea este un domeniu fascinant
ş
i spectaculos al societ
ăţ
ii moderne,
ind, de multtimp, o marc
ă
de
nitorie a acesteia. Din paginile ziarelor 
ş
i revistelor, pe undele radio saudin ecranele televizoarelor se revars
ă
continuu asupra noastr 
ă
reclame, într-un carnavalde sunete
ş
i imagini care de care mai ademenitoare, îndemnându-ne s
ă
cump
ă
ă
m cele mainoi
ş
i mai bune produse cosmetice sau s
ă
mergem în cele mai încânt
ă
toare vacan
ţ
e, pescurt, s
ă
 
m cât mai la mod
ă
 
ş
i în pas cu timpul. Reclamele creeaz
ă
pentru imagina
ţ
ianoastr 
ă
lumea în care tr 
ă
im
ş
i ne determin
ă
astfel stilul de via
ţă
.Publicitatea este un fenomen evident al lumii contemporane. P
ă
trunde peste tot, o reg
ă
simîn cele mai nea
ş
teptate locuri, de la panourile stradale pân
ă
la ambalajele juc
ă
riilor celor mici, de la utilajele tehnice pân
ă
la coper 
ţ
ile c
ă
ţ
ilor. Din acest motiv ea este de mult timpstudiat
ă
de speciali
ş
ti, de la cei în marketing
ş
i pân
ă
la psihologi. Astfel, publicitatea, cumultiplele sale fa
ţ
ete, devine un domeniu de activitate extrem de atr 
ă
g
ă
tor pentru foartemul
ţ
i oameni.Publicitatea nu este doar reclama de la televizor, fotogra
a lucioas
ă
din pagina unei revistesau panoul de pe marginea
ş
oselei. Toate acestea constituie doar vârful aisbergului careeste activitatea publicitar 
ă
. Publicitatea este, înainte de toate, un proces de cercetare
ş
ide produc
ţ
ie extrem de complex
ş
i atractiv, care presupune mult
ă
munc
ă
 
ş
i cunoa
ş
tereamentalit
ăţ
ii oamenilor, a preferin
ţ
elor 
ş
i chiar a temerilor lor. Reclamele, a
ş
a cum levedem, sunt doar forma
nal
ă
a acestui proces.Cursul de
Publicitate
lansat de Institutul EUROCOR este util celor ce vor s
ă
lucrezeîntr-o agen
ţ
ie de publicitate sau în departamentul de publicitate al unei
rme, tuturor celor care au tangen
ţ
e cu domeniul: speciali
ş
ti în marketing, speciali
ş
ti în comunicaresau celor care sunt interesa
ţ
i de aceast
ă
sfer 
ă
de activitate.Cursul de Publicitate se bazeaz
ă
pe materiale folosite pentru perfec
ţ
ionarea angaja
ţ
ilor din domeniu. Studiind cu seriozitate
ş
i însu
ş
indu-v
ă
întreg materialul de curs, ve
ţ
idobândi deprinderile
ş
i competen
ţ
ele unui specialist în publicitate conform celor maiînalte standarde europene.
În plus, dup
ă
absolvirea acestui curs, pute
ţ
i urma un scurt program de preg
ă
tirefa
ţă
în fa
ţă
, care v
ă
va da posibilitatea, în urma unui examen, s
ă
ob
ţ
ine
ţ
i un certi-
cat emis împreun
ă
cu Ministerul Muncii.
 
lec
ţ
ie demonstrativ
ă
2Publicitate
Cursul se compune din
24 de lec
ţ
ii,
grupate în 12 caiete de curs, ce pot
îndosariate într-omap
ă
special
ă
EUROCOR. Cursul a fost astfel conceput încât s
ă
permit
ă
dobândirea înmodul cel mai facil cu putin
ţă
a aspectelor practice necesare în activitatea specialistuluiîn publicitate.Fiecare lec
ţ
ie are o structur 
ă
didactic
ă
, care se p
ă
streaz
ă
de-a lungul întregului curs,care începe cu o
introducere
ş
i cuprinde
 
numeroase
exemple
ş
i exerci
ţ
ii
, sublinierea
 informa
ţ
iilor importante
pentru cunoa
ş
terea con
ţ
inutului,
ş
i, pentru o facilitare aîn
ţ
elegerii celor expuse
imagini
ş
i scheme sugestive.
Incheierea cuprinde o
recapitulare
a cuno
ş
tin
ţ
elor prezentate împreun
ă
cu o
tem
ă
pentru acas
ă
,
 
cu o vizibil
ă
importan
ţă
  pentru veri
carea cuno
ş
tin
ţ
elor asimilate în urma parcurgerii lec
ţ
iilor respective
.Dic
ţ
ionarul de specialitate
cuprinde no
ţ
iunile noi prezentate în cadrul lec
ţ
iilor. Dup
ă
 rezolvare, ve
ţ
i trimite aceste teme spre a
corectate de c
ă
tre profesorul dumneavoastr 
ă
  personal, pe adresa Institutului EUROCOR. Profesorul v
ă
va asista pe toat
ă
duratacursului cu sfaturi
ş
i sugestii pentru a v
ă
ajuta s
ă
asimila
ţ
i cât mai u
ş
or informa
ţ
ia prezentat
ă
în curs.Pentru ca studiul individual s
ă
 
e cât mai u
ş
or 
ş
i e
cient, pe marginea lec
ţ
iilor au fostintroduse diferite
simboluri
:
Semnaleaz
ă
de
  fi
ni
 ţ 
iile
 ş
i no
 ţ 
iunile noi Exemplul care ilustreaz
ă
problema discutat 
ă
Exerci
ţ
iile pe care vi le propunem spre rezolvare vor 
încadrate într-un chenar special.Acest semn indic
ă
faptul c
ă
problema a mai fost tratat
ă
 
ş
i în lec
ţ
ia 4, la pagina 33.Lec
ţ
ia de fa
ţă
constituie o
lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
familiarizeze cumaterialele de studiu EUROCOR. Pentru a v
ă
forma o imagine cât mai clar 
ă
asuprastructurii cursului, am selectat pentru dumneavoastr 
ă
câteva fragmente din lec
ţ
iileacestui curs, con
ţ
inând sec
ţ
iuni teoretice, exemple
ş
i exerci
ţ
ii, un model de recapitulare
ş
i de tem
ă
pentru acas
ă
. Din punctul de vedere al num
ă
rului de pagini, ea reprezint
ă
 mai pu
ţ
in de jum
ă
tate din con
ţ
inutul unui caiet de studiu.
4 (33)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->