Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectie Demo Relatii Publice Si Comunicare

Lectie Demo Relatii Publice Si Comunicare

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
eurocor.ro
eurocor.ro

More info:

Published by: Chiba Nicolae Florin on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2014

pdf

text

original

 
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
INTRODUCERE
De ce unele
rme au o mare c
ă
utare, în timp ce altele, oricât de bune ar 
produselelor, au o imagine
ş
tears
ă
în ochii publicului? R 
ă
spunsul este c
ă
în aceste cazuriac
ţ
ioneaz
ă
o
ş
tiin
ţă
foarte serioas
ă
, aceea a comunic
ă
rii, iar principiile ei, aplicatecorect sau nu, pot duce c
ă
tre succes ori, dimpotriv
ă
, c
ă
tre e
ş
ecuri dureroase. Dinobservarea cu aten
ţ
ie a legilor comunic
ă
rii s-a n
ă
scut, la începutul secolului XX,noua profesie a rela
ţ
iilor publice. Acestea reprezint
ă
un domeniu înc
ă
foarte nouîn România, dar care atrage din ce în ce mai mul
ţ
i oameni, o parte dintre ace
ş
tianeavând înc
ă
o preg
ă
tire de specialitate.Cursul de
Rela
ţ
ii publice
ş
i comunicare
lansat de Institutul EUROCOR seadreseaz
ă
atât persoanelor care doresc s
ă
-
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
easc
ă
 
ş
i s
ă
-
ş
i pun
ă
în valoareaptitudinile de comunicare, cât
ş
i celor care vor s
ă
aprofundeze domeniul rela
ţ
iilor  publice.Ce v
ă
poate înv
ăţ
a acest curs? Cum se poate comunica e
cient în general, dar 
ş
i ceînseamn
ă
comunicarea în rela
ţ
iile publice; cum se construie
ş
te un mesaj în func
ţ
iede publicul c
ă
ruia i se adreseaz
ă
 
ş
i de ce unele mesaje con
ţ
inând idei excelente trecneobservate de destinatarii lor; care sunt tehnicile speci
ce rela
ţ
iilor publice
ş
i, nuîn ultimul rând, ce reprezint
ă
 
ş
i ce rol au comunicatele de pres
ă
pentru existen
ţ
aunei organiza
ţ
ii.
 
lec
ţ
ie demonstrativ
ă
2Rela
ţ
ii publice
ş
i comunicare
Cursul se compune din
12 module
, ce pot
îndosariate într-o map
ă
special
ă
, pe care EUROCOR v-o pune la dispozi
ţ
ie. Informa
ţ
iile sunt prezentate pe larg,
ind înso
ţ
ite de un num
ă
r mare de
exemple
 
ş
i
exerci
ţ
ii
, precum
ş
i de
schemesugestive
, dar 
ş
i de
desene amuzante
, care s
ă
v
ă
ajute s
ă
în
ţ
elege
ţ
i mai bine celeexpuse. Fiecare modul debuteaz
ă
cu o parte de
introducere
 
ş
i se încheie cu o
recapitulare
a cuno
ş
tin
ţ
elor prezentate, precum
ş
i cu o
tem
ă
pentru acas
ă
, careare un rol semni
cativ în veri
carea cuno
ş
tin
ţ
elor asimilate în urma parcurgeriimodulului respectiv. Dup
ă
rezolvare, pute
ţ
i trimite aceste teme pentru corectare profesorului dumneavoastr 
ă
personal, pe adresa Institutului EUROCOR; acestav
ă
va asista pe toat
ă
durata cursului, oferindu-v
ă
sfaturi, sugestii
ş
i recomand
ă
ri pentru a v
ă
ajuta s
ă
asimila
ţ
i cât mai u
ş
or informa
ţ
ia prezentat
ă
în curs.
Pentru ca studiul individual s
ă
 
e cât mai u
ş
or
ş
i e
cient, pe marginea lec
ţ
iilorau fost introduse diferite simboluri:
 – 
desemneaz
ă
no
 ţ 
iunile, de
  fi
ni
 ţ 
iile
 ş
i informa
 ţ 
iile importante
 – semnaleaz
ă
exerci
ţ
iile pe care vi le propunem spre rezolvare – indic
ă
faptul c
ă
tema respectiv
ă
a mai fost tratat
ă
într-o lec
ţ
ie anterioar 
ă
 (de exemplu tema a mai fost tratat
ă
în modulul 3, la pagina 18)
Exemplu
 – 
exemplele vor 
  fi
încadrate într-un chenar special 
Lec
ţ
ia de fa
ţă
constituie o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
familiarizezecu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a v
ă
forma o imagine cât mai clar 
ă
 asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastr 
ă
câteva fragmente dinmodulele acestui curs, con
ţ
inând sec
ţ
iuni teoretice, exemple
ş
i exerci
ţ
ii, un modelde recapitulare
ş
i de tem
ă
pentru acas
ă
. Din punctul de vedere al num
ă
rului de pagini, ea reprezint
ă
mai pu
ţ
in de jum
ă
tate din con
ţ
inutul unui caiet de studiu.
 În completarea cursului prin coresponden
 ţă
pute
 ţ 
i opta pentru un scurt program de consulta
 ţ 
ii fa
 ţă
în fa
 ţă
 , la sfâr 
ş
itul c
ă
ruiave
 ţ 
i ob
 ţ 
ine în plus un certi 
  fi
cat de absolvire emis împreun
ă
cu Ministerul Muncii 
ş
i Ministerul Educa
 ţ 
iei.
ei
3 (18)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->