Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectie Demo Reprezentant de Vanzari

Lectie Demo Reprezentant de Vanzari

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
eurocor.ro
eurocor.ro

More info:

Published by: Chiba Nicolae Florin on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

 
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
INTRODUCERE
Sunte
ţ
i interesat de o carier 
ă
în vânz
ă
ri? A
ţ
i dori s
ă
lucra
ţ
i într-un mediu dinamic,care s
ă
v
ă
stimuleze?Suntem siguri c
ă
domeniul vânz
ă
rilor reprezint
ă
schimbarea de care ave
ţ
i nevoie.În ultimii ani, domeniul vânz
ă
rilor s-a dezvoltat continuu în România. Apari
ţ
iaunei game diversi
cate
ş
i, totodat
ă
, bogate de produse
ş
i servicii a dus la nevoiade personal specializat, care s
ă
se ocupe de promovarea
ş
i vânzarea acestora.Concuren
ţ
a acerb
ă
din acest domeniu, de altfel foarte dinamic, a avut ca rezultatimplementarea unor noi standarde referitoare la activitatea de reprezentant devânz
ă
ri. Vânzarea este o meserie interesant
ă
 
ş
i una dintre cele mai pro
tabile profesii din lume. De altfel, ve
ţ
i avea nenum
ă
rate ocazii s
ă
v
ă
convinge
ţ
i singuride acest lucru.
Cursul Institutului EUROCOR se adreseaz
ă
tuturor persoanelor interesates
ă
-
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
easc
ă
cuno
ş
tin
ţ
ele
ş
i performan
ţ
ele în domeniul vânz
ă
rilor
ş
i, în special, celor care vor s
ă
devin
ă
reprezentan
ţ
i de vânz
ă
ri. Informa
ţ
iile noi,exemplele
ş
i exerci
ţ
iile sunt prezentate într-o manier
ă
accesibil
ă
tuturor, chiar
ş
i acelora care nu au cuno
ş
tin
ţ
e de economie, comer
ţ
sau marketing.
Materialul prezentat nu trateaz
ă
problemele speci
ce unui singur domeniu alcomer 
ţ
ului. Am ales aceast
ă
abordare, deoarece pia
ţ
a cere ca reprezentan
ţ
ii devânz
ă
ri profesioni
ş
ti s
ă
 
e familiariza
ţ
i cu mai multe sectoare ale economiei.Pentru a r 
ă
spunde a
ş
tept
ă
rilor dumneavoastr 
ă
, am preg
ă
tit numeroase exempleconcrete, ce v
ă
vor facilita însu
ş
irea principalelor reguli
ş
i principii ale artei de avinde. Aceste informa
ţ
ii se vor dovedi folositoare atât vânz
ă
torilor de produse deconsum, cât
ş
i distribuitorilor de produse industriale.Principalul obiectiv al acestui curs este de a v
ă
asigura preg
ă
tirea necesar 
ă
 desf 
ăş
ur 
ă
rii cu succes a meseriei de reprezentant de vânz
ă
ri. Dorim s
ă
studia
ţ
i în profunzime secretele acestui domeniu de activitate, s
ă
v
ă
valori
ca
ţ
i aptitudinile
ş
i, drept urmare, s
ă
pute
ţ
i avea succes în rela
ţ
iile cu clien
ţ
ii.Cursul în totalitatea sa a fost structurat pe conceptele REPREZENTANT DEVÂNZ
Ă
RI – PIA
ŢĂ
– CLIENT! La subiectul REPREZENTANT DE VÂNZ
Ă
RIve
ţ
i g
ă
si urm
ă
toarele repere: atribu
ţ
ii, administrarea timpului, organizarea biroului,comunicarea cu clien
ţ
ii, etica în afaceri
ş
i, bineîn
ţ
eles, vânzarea, cu subcapitolele: prezentare, argumentare,
nalizare, rezolvarea reclama
ţ
iilor. De asemenea, referitor la PIA
ŢĂ
pute
ţ
i g
ă
si urm
ă
toarele teme: orientarea pie
ţ
ei, concuren
ţ
a
ş
i sursele de
 
Reprezentant de vânz
ă
rilec
ţ
ie demonstrativ
ă
2
informare. În ceea ce prive
ş
te CLIEN
Ţ
II, se vor dezvolta urm
ă
toarele aspecte:nevoile clientului, identi
carea clien
ţ
ilor, întâlnirea reprezentant-client, tipuride clien
ţ
i, reclama
ţ
iile, serviciile suplimentare, satisfacerea clien
ţ
ilor 
ş
i analizafactorilor ce in
uen
ţ
eaz
ă
clientul.Cursul este compus din 12 module (24 de lec
ţ
ii), prezentate sub forma unor fasciculecare se îndosariaz
ă
într-o map
ă
special
ă
EUROCOR. Fiecare lec
ţ
ie cuprinde maimulte exerci
ţ
ii practice, exemple, sfaturi
ş
i recomand
ă
ri care v
ă
vor ajuta s
ă
v
ă
pune
ţ
iîn valoare cuno
ş
tin
ţ
ele dobândite. Modalitatea accesibil
ă
de prezentare a informa
ţ
iei permite chia
ş
i celor care nu au avut contact cu acest domeniu însu
ş
irea rapid
ă
 
ş
i
ă
ă
di
cult
ăţ
i a materialului de curs. La sfâr 
ş
itul
ec
ă
rui modul este inserat
ă
o tem
ă
 care cuprinde atât întreb
ă
ri teoretice, cât
ş
i exerci
ţ
ii practice
ş
i aplica
ţ
ii ce au dreptscop testarea gradului de însu
ş
ire a materialului. Formularul de tem
ă
completat se poate trimite spre corectare profesorului personal Eurocor, care v
ă
va îndruma petoat
ă
perioada studiului cu observa
ţ
ii
ş
i utile sugestii.Pentru ca studiul individual s
ă
 
e cât mai u
ş
or 
ş
i e
cient, au fost folosite diferitesimboluri, care sunt plasate în partea stâng
ă
a paginilor: – 
desemneaz
ă
informa
 ţ 
iile importante
 ş
i de
  fi
ni
 ţ 
iile no
 ţ 
iunilor noi
 – semnaleaz
ă
exerci
ţ
iile pe care trebuie s
ă
le rezolva
ţ
i – indic
ă
faptul c
ă
tema respectiv
ă
a mai fost abordat
ă
într-o lec
ţ
ie anterioar 
ă
 (în acest caz, tema a mai fost abordat
ă
în lec
ţ
ia 3, la pagina 18). – exemplele vor 
încadrate într-un chenar special
 – desemneaz
ă
informa
ţ
ii sau recomand
ă
ri de o deosebit
ă
 importan
ţă
Lec
ţ
ia de fa
ţă
este o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
familiarizeze cumetoda de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al num
ă
rului de pagini, eareprezint
ă
mai pu
ţ
in de jum
ă
tate din con
ţ
inutul unui caiet de studiu. Ve
ţ
i g
ă
si aicifragmente din structura modulelor acestui curs, exemple, exerci
ţ
ii, precum
ş
i unmodel de recapitulare
ş
i de tem
ă
pentru acas
ă
.Pentru început, v
ă
prezent
ă
m programa cursului.
ie
3 (18)Exemplu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->