Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectie Demo Specialist Recrutare Si Evaluare Resurse Umane

Lectie Demo Specialist Recrutare Si Evaluare Resurse Umane

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
eurocor.ro
eurocor.ro

More info:

Published by: Chiba Nicolae Florin on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2012

pdf

text

original

 
Specialist recrutare
ş
i evaluare resurse umane
 
1Lec
ţ
ie demonstrativ
ă
 
Lec
 ţ
iedemonstrativ
ă
INTRODUCERE
F
ă
r
ă
îndoial
ă
c
ă
cea mai mare avu
ţ
ie a unei organiza
ţ
ii sunt resursele umane.În spatele succesului acesteia se ascunde munca unor oameni, care au
ş
tiutcum
ş
i când s
ă
fac
ă
pentru a îndeplini acest major obiectiv. O organiza
ţ
iepoate avea tehnologie avansat
ă
, ultimele echipamente, dar f
ă
r
ă
mintea
ş
ipriceperea oamenilor toate astea nu ar însemna mare lucru. Astfel, rolulspecialistului de resurse umane este unul major, pentru c
ă
el trebuie s
ă
 cunoasc
ă
îndeaproape toate procedurile de recrutare
ş
i selec
ţ
ie, pentru aaduce
ş
i a p
ă
stra oameni valoro
ş
i în organiza
ţ
ie. Cu atât mai mult azi, cândexist
ă
o mare
uctua
ţ
ie de personal pe pia
ţ
a for
ţ
ei de munc
ă
.Cursul Eurocor de
Specialist recrutare
ş
i evaluare resurse umane
seadreseaz
ă
celor care doresc s
ă
îmbr
ăţ
i
ş
eze aceast
ă
profesie, oferindu-lebaza
ş
i instrumentele necesare pentru a derula activitatea de recrutor, iarcelor care deja o desf
ăş
oar
ă
le ofer
ă
instumente pe care le pot folosi direct în cadrul organiza
ţ
iei. La cap
ă
tul celor
16 module
ale acestui curs ve
ţ
i con-stata c
ă
a
ţ
i câ
ş
tigat sau îmbun
ă
t
ăţ
it abilit
ăţ
i de analiz
ă
global
ă
a mediului încare lucra
ţ
i din perspectiva unuirecrutor, cu accente clare peun proces de recrutare adaptatla speci
cul companiei, astfel încât s
ă
aduce
ţ
i omul potrivitla locul potrivit. Ve
ţ
i descoperi
ş
i aplica un stil profesionist derecrutare
ş
i evaluare
ş
i, nu înultimul rând, v
ă
ve
ţ
i bucura deaprecierea conducerii companieiprin în
ţ
elegerea
ş
i aplicarea unorinstrumente care aduc valoarecompaniei.Acest curs de
Specialist recrutare
ş
i evaluare resurse umane
este bine venitpentru to
ţ
i cei care v
ă
d în om resursa de baz
ă
în orice activitate, pentru ceicare în
ţ
eleg c
ă
diferen
ţ
ele sunt ceea ce duc la impresionanta diversitate carene înconjoar
ă
, pentru cei care se gândesc s
ă
îmbr
ăţ
i
ş
eze aceast
ă
profesie, înaceea
ş
i m
ă
sur
ă
instrumentele propuse
ind un ajutor pentru cei care suntdeja activi în acest domeniu.În cele 16 module ve
ţ
i înv
ăţ
a în detaliu aspecte legate de: preg
ă
tirea pro-cesului de recrutare, metode de recrutare, selec
ţ
ie, negocierea pachetuluisalarial, management al carierei, formare
ş
i perfec
ţ
ionare a noilor angaja
ţ
i,evaluarea angja
ţ
ilor, de motivare, negocierea con
ictelor din organiza
ţ
ii etc.Accentul se pune pe caracterul practic al informa
ţ
iilor, din dorin
ţ
a de a v
ă
 apropia
ş
i de a v
ă
ini
ţ
ia cât mai mult în aceast
ă
ocupa
ţ
ie cu mare c
ă
utare pepia
ţ
a actual
ă
a for
ţ
ei de munc
ă
.V
ă
dorim tuturor mult succes!
 
2 Specialist recrutare
ş
i evaluare resurse umaneLec
ţ
ie demonstrativ
ă
Modul de organizare a cursului
Specialist recrutare
ş
i evaluare resurse umane
Materialul cursului se compune din
16 module
, prezentate sub forma unorcaiete care pot
îndosariate într-o map
ă
special
ă
Eurocor. Dorim s
ă
v
ă
atragematen
ţ
ia asupra
modalit
ăţ
ii speciale de concepere
ş
i prezentare a lec
 ţ
iilor
, ce v
ă
 va permite parcurgerea cu maxim
ă
u
ş
urin
ţă
a materialului de curs.Fiecare modul are o anumit
ă
 
structur
ă
didactic
ă
, care se va p
ă
stra de-a lungul întregului curs. Astfel, pentru a avea foarte clar în minte
obiectivele
pe caretrebuie s
ă
le atinge
ţ
i prin parcurgerea
ec
ă
rui material, la începutul modu-lului v
ă
vor
prezentate succint principalele cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i deprinderi pe caretrebuie s
ă
le dobândi
ţ
i, la sfâr
ş
itul studiului.
Exemplele, studiile de caz
 
ş
i
exerci
 ţ
iile
v
ă
permit valori
carea în mod curent a cuno
ş
tin
ţ
elor dobân-dite, iar pentru veri
care, la sfâr
ş
itul modulelor v
ă
prezent
ă
m sugestiide
rezolvare a
 
exerci
 ţ
iilor
. În plus, pentru a v
ă
consolida cuno
ş
tin
ţ
ele, încadrul modulelor exist
ă
sec
ţ
iuni de
întreb
ă
ri de veri
 fi 
care
, dar
ş
i o
recapitulare
, care prezint
ă
cele mai importante aspecte analizate în cadrulacestuia. Fiecare modul se încheie cu o
tem
ă
pentru acas
ă
, ce constituie omodalitate e
cient
ă
de veri
care a gradului de însu
ş
ire a cuno
ş
tin
ţ
elor prezen-tate; indica
ţ
iile referitoare la rezolvarea temelor pentru acas
ă
 
ş
i la colaborarea cuprofesorul dumneavoastr
ă
sunt men
ţ
ionate la sfâr
ş
itul modulului, pe copert
ă
.Acolo unde va
cazul, vor
prev
ă
zute sec
ţ
iuni de
vocabular
pentru termeniifolosi
ţ
i.
Pentru ca studiul dumneavoastr
ă
individual s
ă
 
 fi 
e cât mai u
ş
or
ş
i e
 fi 
cient, pemarginea modulelor au fost introduse urm
ă
toarele semne
ş
i simboluri:
 desemneaz
ă 
 
no
ţ 
iunile
ş
i principiile importante
 , precum
ş
i
recomand 
ă
rile
 de care este bine s
ă 
 
ţ
ine
ţ
i seama
 
în felul acesta vor 
 fi 
încadrate exemplele
ş
i studiile de caz care v
ă 
pot clari
 fi 
caaspectele teoretice prezentate
Exerci
 ţ
iu
 semnaleaz
ă
 
exerci
 ţ
iile
pe care vi le propunem spre rezolvareindic
ă
faptul c
ă
subiectul respectiv a mai fost tratat înainte, în cadrul aceluia
ş
imodul sau într-un modul anterior (de exemplu în modulul 3, la pagina 18)
3/18
Lec
ţ
ia de fa
ţă
constituie o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
 familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a v
ă
formao imagine cât mai clar
ă
asupra structurii cursului, am selectat pentrudumneavoastr
ă
câteva fragmente din modulele acestui curs, con
ţ
inândsec
ţ
iuni teoretice, exerci
ţ
ii, un model de recapitulare
ş
i de tem
ă
pentruacas
ă
. Din punctul de vedere al num
ă
rului de pagini, ea reprezint
ă
maipu
ţ
in de jum
ă
tate din con
ţ
inutul unui caiet de studiu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->